PRENOVA IN INFORMATIZACIJA IZDELAVE KOSOVNIC V ...

Slika 1: kuhinja Delta javor (Katalog prodaje podjetja Gorenje, Notranja oprema d. o. o.). 7. Slika 2: kopalniški blok Nika (Katalog prodaje podjetja Gorenje, ...

PRENOVA IN INFORMATIZACIJA IZDELAVE KOSOVNIC V ... - Sorodni dokumenti

PRENOVA IN INFORMATIZACIJA IZDELAVE KOSOVNIC V ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_pacnik_peter.pdf

Slika 1: kuhinja Delta javor (Katalog prodaje podjetja Gorenje, Notranja oprema d. o. o.). 7. Slika 2: kopalniški blok Nika (Katalog prodaje podjetja Gorenje, ...

prenova in informatizacija prodaje v unior dd - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/urbic403.pdf

11 sep 2009 ... »Odpremnica«, ki mora biti popolnoma prilagojen zahtevam VDA standarda;. • Zadnji korak je izdelava fakture, ki spremlja vsako pošiljko.

prenova in informatizacija procesa pridobivanja spletnega naročila v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/jelenec14769.pdf

22 jul 2016 ... Topshop služi kot platforma za prodajo manjših znamk in kot ... Zagorje: Studio Moderna d. o. o.. 44. Tarn, J. M., Razi, M.A., Wen, H.J., & Perez, ...

prenova in informatizacija poslovanja v lesnem podjetju - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_perko_bojan.pdf

II. Diplomsko delo je bilo opravljeno na Katedri za organizacijo in ekonomiko lesarstva in v podjetju Stolarna Dobrepolje, d.d. iz Dobrepolja. Senat oddelka za ...

prenova in informatizacija dela proizvodnega procesa keko varicon ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zivic2950.pdf

8 avg 2007 ... Opis podjetja KEKO Varicon d.o.o. . ... delo je pretežno mehanizirano, oprema je univerzalna, transport med delovnimi mesti ni avtomatiziran,.

informatizacija slovenskega zdravstvenega sistema - RIS.org

http://www.ris.org/uploadi/editor/1216293995kovacic3144.pdf

17 dec 2007 ... Informatizacija zdravstvene dejavnosti se je začela že konec šestdesetih let. Njen razvoj od takrat nadaljuje neprekinjeno, vendar ...

Digitalna transformacija nije informatizacija

https://repository.inf.uniri.hr/islandora/object/infri:255/datastream/PDF/view

Neke od najpoznatijih online trgovina su: 1. Amazon. 2. Alibaba. 3. Ebay. 4. OverStock. 5. AliExpress. 6. Wish. 4.5.1. AMAZON. Amazon je američka tvrtka za ...

informatizacija kazenske evidence ministrstva za pravosodje

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/obstetar5197.pdf

5 sep 2016 ... 4 KAZENSKA EVIDENCA. Kazenska evidenca je evidenca, ki se vodi za vse osebe, pravnomočno obsojene za kazniva dejanja, storjena v ...

informatizacija procesa zavarovanja upokojencev na zavodu za ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kovsca5230.pdf

22 sep 2016 ... 3.1 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije . ... Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na ...

informatizacija finančnega poslovanja podjetnika v ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67574545.pdf

lahko enostavno vnašal te podatke v obrazec za izdajo računa. ... Entitetni-odnosni(relacijski) model ali E-R model je natančna logična predstavitev ... Gumbi Predogled računa, Shrani in Natisni, se vsi navezujejo na poročilo Račun. ... Slika 28 prikazuje obrazec Vnos drugih poslovnih prihodkov, s pomočjo katerega.

Normativi časa izdelave oblačil

http://ooz-novomesto.si/wp-content/uploads/2014/09/Normativi-casa-izdelave-oblacil.pdf

Obleka podložena svilena ali volnena ... Obleka brez rokavov nepodložena ... 19 - 21. 5. Lovski suknjič. 19 - 24. 6. Smoking. 18 - 23. 7. Hlače smoking. 7 - 9. 8.

014134 001 (weber.tec 822) DM P Serija/datum izdelave/proizvodni ...

https://www.si.weber/files/si/2019-04/weber.tec_822.pdf

EN 12004. Tekoči za izvedbo pripravljeni vodoneprepustni izdelki, v kombinaciji s keramičnimi ploščicami in talnimi oblogami na osnovi modificiranih polimerov ...

tehnologija izdelave kuhanega sira - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_presa_urska.pdf

V vsakem poskusu smo kuhan sir izdelali iz 15 l mleka , ki ... dodane kisle sirotke ali pinjenca, ki ju dodamo za koagulacijo mleka, je pribliţno ... Suha snov (%).

Možnost uporabe in izdelave goniofotometra z ukrivljenim zrcalom

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=108392

Iz leve proti desni se nahajajo konkavno zrcalo, dve prenovljeni zavesi, fotometer in goniometer. .... 25. Slika 32: Simulacija zrcaljenja žarkov v točko gorišča, ...

projekt izdelave ribogojnice - Kmetijsko gozdarska zbornica

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/projekt_izdelave_ribogojnice_2017.pdf

MKGP - SIRIS. 2017. Register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov. • https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir/Volos.startup (30. maj 2017). Pravilnik o ...

predelava orodja in avtomatizacija procesa izdelave podložke na ...

https://www.bb.si/doc/diplome/ICES/Knavs_Elvis.pdf

3 jun 2015 ... Opisali smo tehnološki postopek izdelave podložke. Na koncu smo izbrali še ustrezne stroje in naprave ter jih primerno namestili v linijo za.

tehnološki postopek izdelave kajmaka - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kotar_spela.pdf

Kotar Š. Tehnološki postopek izdelave kajmaka. II. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2012. Diplomsko delo je ...

optimizacija izdelave poliuretanske pene z uporabo utekočinjenega ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_mihalic_davor.pdf

volna, svila, usnje, les, naravni kavčuk, naravne smole itd. (Žigon, 2006). ... temno temno rjave barve, vendar večji del je bil črne barve. Preglednica 19: ...

projekt izdelave računalniško krmiljene stružnice pri ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/940/1/Diplomsko_delo_Klemen_Leban.pdf

Računalniško krmiljen stružni nož, ki sem si ga zamislil, je stojalo z vodili, sanmi in vpenjalom za stružni nož. ... Stružni noži za navoje imajo profil navoja, ki ga ...

optimizacija proizvodnega procesa izdelave tiskanih vezij ...

https://www.bb.si/doc/diplome/Mavec_Maja-Optimizacija_proizvodnega_procesa_izdelave_tiskanih_vezij_elektronskega_stevca.pdf

»Študentka Maja Mavec izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ... Bistvo notranjega transporta je Dr. Danilo Poţar natančno definiral ţe leta ...

Postopki izdelave in materialna sestava najstarejših pozitivov ...

http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/2-13-1-Fotografija_s1%282%29.pdf

manj pa za slikanje zgradb in pokrajin. ... predvsem za fotografiranje zgradb, ... 16,5 × 11 promenade. 17,7 × 9,8. 20,5 × 11 boudoir. 18,6 × 11,9. 20,5 × 13,2.

Opis postopka izdelave sira Mohant – sir z ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_juhant_grega.pdf

12 feb 2009 ... pripomogel k nastanku sira, podobnega švicarskemu ementalcu, ki je dobil ime Bohinjski sir. Pozitivni razvoj se je nadaljeval tudi v prvi polovici ...

Kraj in datum izdelave načrta: Maribor, oktober 2017

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Razpis%20ZA%20JAVNO%20NAROILO%20RAZIRITEV%20KNJINICE%20FAKULTE/FZV%20-%20KNJI%C5%BDNICA%20PZI.pdf

Partizanska cesta 36 2000 Maribor www.grant.si ... Žitna ulica 12, 2000 Maribor ... Q 424. 8. Q 424. 5. Q 424. 7. Q 424. 9. Q 424. 10. Q 424. 11. Q 424. Q 424.

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13 ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/11.-tocka-priloga-izpisi-iz-zemljiske-knjige.pdf

18 okt 2017 ... Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:25. Nepremičnina tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela vir ID znaka:.

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 13.2.2020 - 12:06 ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Javne-objave/Javne-drazbe/TH/Maribor-Trg-Leona-Stukla-10/Maribor_Trg-Leona-Stuklja-10_AJPES_JD_ZK_657-1746-15.pdf

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 13.2.2020 - 12:06:05. Nepremičnina tip nepremičnine: 3 - posamezni del stavbe vir ID znaka: 2 - kataster ...

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 4.2.2019 - 10:28 ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Javne-objave/Javne-drazbe/TH/Slovenska-Bistrica/ZK-izpis.pdf

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 4.2.2019 - 10:28:48. Nepremičnina tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster.

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa - Univerza v ...

https://www.uni-lj.si/mma/redni_izpis_iz_zemljiske_knjige/2018110512455653/

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 5.11.2018 - 7:28:00. Nepremičnina tip nepremičnine: 3 - posamezni del stavbe vir ID znaka: 2 - kataster stavb.

tehnološki postopek izdelave pregrete smetane - Digitalna knjižnica ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zootehnika/du2_rudolf_spela.pdf

Slika 5: Pregrevanje smetane v pečici (foto: Š. Rudolf). ... ki jih uporabljamo pri pasterizaciji, sta osnovni kombinaciji 63˚C za 30 minut, to je pasterizacija pri nizki.

Plazemska aktivacija pri nanašanju tankih plasti v postopku izdelave ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=82986

2.2.2 Plazemska obdelava površin za nanos tankih plasti oziroma plazemska aktivacija. ... Veličine / oznaka. Enota. Ime. Simbol. Ime. Simbol čas t sekunda s frekvenca f hertz. Hz tlak p pascal bar. Pa ... meglenke in pomožni žarometi. V okviru ...

Tehnike izdelave kopij z uporabo kalupov in odlivanja - Skupnost ...

http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/10-4-Kopistika_s1.pdf

dveh komponentah, kot kavčuk in ... (da tekoč silikonski kavčuk ne zateče pod ... kvečjemu poudari, saj je star bron tudi sicer temno rjave do črne barve.

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 23.5.2019 - 10:29 ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Javne-objave/Javne-drazbe/TH/MP-Lipica/mp-lipica-najem-zk-1752-6.pdf

23 maj 2019 ... ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta. 12233745. 17.08.2010 09:00:00. 612 - zaznamba - urejanje prostora. Podrobni podatki o izvedenih ...

analiza investicije v tehnologijo izdelave robnih trakov - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/vs_jakopic_jernej.pdf

investicija/proizvodnja/dobavni rok/robni trak. AV. JAKOPIČ Jernej. SA. KROPIVŠEK, Jože (mentor)/OBLAK, Leon (recenzent). KZ. SI-1000 Ljubljana, Rožna ...

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/20515103-001_IDZNAK_1977_368-5_0.pdf

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 16.9.2019 - 10:21:15. Nepremičnina tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster.

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa ... - Občina Komen

https://www.komen.si/mma/zk%20izpisek%20razpis%20%C5%A1tanjel%201009-1/2013112508300871/

25 nov 2013 ... 613 - druga zaznamba - stara ZK. 11590292. 01.06.2009 09:00:00. 612 - zaznamba - urejanje prostora. Podrobni podatki o izvedenih pravicah ...

PRENOVA MANSARDE

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805162.pdf

so pogosto nosila trapezna vešala, ki so bila povezana z lesnimi tramovi kak meter od tal. Te je bilo treba porezati in hkrati zagotoviti protipotresno varnost.

obdelava podlage - Prenova

http://www.prenova.si/wp-content/uploads/2018/10/obdelava-podlage.pdf

Ročni rezkar HF 150 P. Za obdelavo podlag, stopnic in zidov. Z ročnim rezkarjem HF 150 P je možno rezkanje raznovrstnih podlag do skrajnega roba, v bližini ...