Trzin, 3 - OŠ Venclja Perka

[email protected]. INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE. I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA. Osnovna šola ...

Trzin, 3 - OŠ Venclja Perka - Sorodni dokumenti

Trzin, 3 - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/Informacije_za_posameznike%20%281%29.pdf

[email protected]. INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE. I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA. Osnovna šola ...

osnovna šola venclja perka domžale - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/KON%C4%8CNO%20PORO%C4%8CILO%20O%20REALIZACIJI%20LDN%202017-18.pdf

15 jun 2018 ... vse OŠ v Domžalah naročena s strani Občine Domžale in je izvajala ... zgodovino v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS (64 X).

osnovna šola venclja perka - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/1.%20LDN%202019-20.pdf

26 sep 2019 ... Pred poukom se zberejo vozači iz smeri Depala vas v posebnem prostoru ... 2020): Polona Seničar, Jože Koritnik, Tomaž Stanovnik, Andreja.

Untitled - OŠ Venclja Perka

http://www.os-vperka.si/upload/files/Zapisnik%20-%2011.%20seja%20%282017-2021%29.pdf

sproti, letos je šola kupila tudi kinestetične mize in jih razporedila v učilnice razredne stopnje ter v dva kabineta, kjer se izvaja dodatna strokovna pomoč ( ...

Glasilo št. 4 - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/Glasilo%20st.%204.pdf

Urh je postal rimski vojak. Za naravoslovni dan smo obiskali Narodni muzej. Imeli smo predstavitev o Rimskem imperiju. Naš sošolec Urh je lahko sam preizkusil ...

vencljeve novice - OŠ Venclja Perka

http://www.os-vperka.si/upload/files/VENCLJEVE%20NOVICE%20ST.%2014.pdf

Letnik 2, številka 14. VENCLJEVE NOVICE. Posebne točke zanimanja: • KO SI ZALJUBLJEN. • ROMEO IN JULIJA. • NARAVOSLOVNI DAN. • ADAM IN SFINGA.

Raziskovalna naloga - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/raziskovalna%20naloga%20hroscek%20simon%202018-19.pdf

1.5.1 ŽELEZNA JAMA. Slika 1: Raziskovalci pred Železno jamo. Slika 2: Vhod v Železno jamo. V skrajnem zahodnem delu Posavskega hribovja, na zakraselem ...

učne težave - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/Samoevalavcijsko%20porocilo%202014.pdf

Koncept delo z učenci z učnimi težavami – ZOŠ , Koncept, LDN ………….... 2. 1.1 Izvajanje koncepta »Učne težave v osnovni šoli« na OŠ Venclja Perka ...

potujemo z umetniki - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/Potujmo%20z%20umetniki3.pdf

Fotograf in pesnik Janez Medvešek je dedek naših dveh raziskovalk oz. sošolk Maše in Julije. Medvešek. ... Ustvarja tudi fotozgodbe, ki jih pozna ves svet.

slamnikarske zgodbe - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/2015%20slamnikarske%20zgodbe.pdf

Kljub zaprtju zadnje slamnikarske tovarne Univerzale, Domžalčane na slamnikarstvo spominjajo Slamnikarska ulica, krajevni grb z upodobljeno kito iz slame, ...

NAVODILA ZA POUK MATEMATIKE NA ... - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/torek%20MAT%209%2024.3.%20nova.pdf

Pred 4 dnevi ... PITAGOROV IZREK V KVADRU ... Uporabimo Pitagorov izrek . ... kviz na spodnji povezavi, da ponovite osnovne pojme in formule o prizmah.

VENCLJEVE NOVICE Spet smo skupaj - OŠ Venclja Perka

http://www.os-vperka.si/upload/files/VENCLJEVE%20NOVICE%20ST.%2010.pdf

Male sive celice so potekale 12. 9. 2017 v Litiji. Mentorica ... pripravljanje na Male sive celice. Po ... izvajalcem delavnic lahko zastavili vprašanja, izrazili svoje ...

Publikacija, šolsko leto 2019/20 - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/Publikacija%202019-20%20%281%29.pdf

20 sep 2019 ... Šolski okoliš OŠ Venclja Perka Domžale: naselji Depala vas in. Domžale z ulicami oziroma ... Študa, Mačkovci, Depala vas, po posebnem razporedu, vezano na začetek in konec pouka). ... Jože Koritnik. 9. a. SLJ 6.a, 7.b, dif.

Raziskovalna naloga Kulturne ustanove v ... - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/raziskovalna%20naloga%20KULTURNE%20USTANOVE%20V%20DOMZALAH%20%281%29.pdf

Raziskali smo, zakaj je naša šola, OŠ Venclja Perka Domžale, Kulturna ... organizator je bil župnik Franc Bernik, postavilo jo je katoliško izobraževalno in ...

UČNE TEŽAVE – KAKO SE JIH LOTEVAMO - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/Samoevalavcijsko%20porocilo%202014.pdf

Koncept Učne težave v OŠ predvideva, da šola tem učencem nudi pomoč v okviru rednega pouka (upošteva posebnosti), dopolnilnega pouka, podaljšanega ...

miha mazzini - zvezde vabijo - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/VENCLJEVE%20NOVICE%20ST.%2011.pdf

učnih listov. Dobili smo knjigo avtorja. Mihe Mazzinija: Zvezde vabijo. V tej knjigi se punci. Kaja in Ana srečata, ter postaneta najboljši prijateljici. Prijavita se na.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017-18 - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/LDN%202017-18-1.pdf

28 sep 2017 ... pristojni minister. Šolski koledar določa: • število dni pouka po posameznih mesecih in obeh ocenjevalnih obdobjih, tedne za dneve dejavnosti,.

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Občine TRZIN - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/04-odlokizvedbenidosncistopisnpb220180224.pdf

živa meja (gaber, liguster, smreka) višine od 80 cm do 120 cm,. - ograje iz žičnih mrež niso dopustne, na obcestnem delu je dopustna ograja do višine 80 cm kot ...

OBČINA TRZIN Župan Občine Trzin Številka: 20-01/2017 Datum ...

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/20._redna_seja_/20-01-2017-predlog-cene-csd.pdf

4 maj 2017 ... Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Domžale. Obrazložitev: Center za socialno delo Domžale (v nadaljevanju CSD Domžale) vodi ...

OBČINA TRZIN Župan Občine Trzin Številka: 26-5/2018 Datum ...

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/26._redna_seja_/26-5-2018-porocilo-cena-csd-17.pdf

28 mar 2018 ... Poročevalka: mag. Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Domžale. Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

e-pošta: [email protected], spletna stran: www.os-trzin.si

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2018/10/nadstandardni_program_2018_2019_sola-in-vrtec_za-na-splet.pdf

27 sep 2018 ... Zadeva: Nadstandardni programa Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/2019. V skladu s prvim odstavkom 48. člena Zakona o organizaciji in ...

Letno poročilo Osnovne šole Trzin - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/500b1b109ed52769824a95769f0e6846.pdf

SPLETNA STRAN: www.os-trzin.si. RAVNATELJICA: mag. ... 1.2 Organiziranost Osnovne šole Trzin in predstavitev pomembnejših organov...... 7. 1.3 Finančno ...

odlok o opn občine trzin – strateški del dopolnjeni ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/03-odlokstrateskidosn-2018-02-24.pdf

OPN Trzin - strateški del opredeljuje zasnovo prihodnjega prostorskega razvoja in ... šola, drugo izobraževanje, knjižnica, zdravstvena ambulanta, lekarna, dom ...

Franci MUŠIČ, Trzin Pisna PRIZNANJA KS Trzin

http://www.trzin.si/assets/priznanja-in-nagade/2019/prejemnikipoletih2019.pdf

Andrej PERNE, Trzin. BRONASTO priznanje Občine Trzin: ▫ Strelsko društvo Trzin,. ▫ Marjeta RAKEF, Trzin,. ▫ Franc MUŠIČ, Trzin. NAGRADA Občine Trzin:.

Glasilo občine Trzin - Trzin.info

http://www.trzin.info/assets/odsev/stara_stran/d9f51053e0e22e0b4094d2ef4a7b5806.pdf

7 okt 2013 ... Žganjekuha pri Frančku ... Žganjekuha ima v Trzinu dolgoletno tradicijo. ... nik Bela knjiga slovenske osamosvojitve, v katerem so objavljeni.

stališča 2sd opn trzin - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/2019/04_staliscadopripombTrzin_OT_20190205_pripombeobcine.pdf

(1) Ograja je lahko postavljena na posestno mejo na zaledni strani v skupni višini do 1,80 m nad koto ... na vrtni strani je dopustna lesena lamelna ograja. 2.

Trzin, 3 - Vrtec Trzin - Arnes

http://mzdtk.splet.arnes.si/files/2014/11/vpisnica.pdf

VIII. IZJAVA. Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Obvezujem se ...

Občina Trzin - JKP-Prodnik

https://www.prodnik.si/sites/www.prodnik.si/files/upload/files/2019-jesen-skupni-urnik-trzin-a5-krivulje.pdf

9 sep 2019 ... X gume,. X sodi,. X gradbeni material,. X veje drevja in živih mej,. X azbestna kritina. ... Na parkirišču pred trgovino Mercator. Pomembno!

Untitled - Trzin.info

http://www.trzin.info/assets/odsev/arhiv/1998/Odsev_maj_junij_1998.pdf

5., v avli OS Trzin pripravil predavanje enega najboljših slovenskih alpinistov Pavla Kozjeka, prvega Slovenca, ki je na vrh Everesta prišel brez dodatnega kisika ...

Letno poročilo OŠ Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/19._tredna_seja/porocilo-os-trzin.pdf

31 dec 2016 ... fiwwwmww. 3861 56417 66. E [email protected]. SPLETNA STRAN: wvvw.os-trzin.si. RAVNATELJICA: mag. Helena Mazi Golob, MBA.

Odsev - Trzin.info

http://www.trzin.info/assets/odsev/odsev_2018/odsev-2018novembernet.pdf

3 nov 2018 ... Na naslovnici. Jesenska idila v starem delu Trzina. Fotografija: Miha Pavšek. Odsev, glasilo občine Trzin. Skupna občinska uprava občin Trzin,.

Povezava - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/predpisi/obcinski/stara_stran/34460d34bb0d2f942c9d918affb4abdf.pdf

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Sektor za maloprodajo, Slovenčeva 25, 1000. Ljubljana za oskrbo ogroženega prebivalstva,. VETERINARSKI ...

Gradivo - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/621740ce55ac6c2bc09e58283eb890a2.pdf

Občina Trzin je skupaj z Občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče, ... javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine Trzin št.

Priloge - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/20._redna_seja_/20-9-2017-priloga.pdf

Splošni ambulanti Trzin, v podjetju Salesianer Miettex Periteks d.o.o. in v gasilskem vozilu operativnih gasilcev. Defibrilator v DST je kupila Občina in ga dala v ...

župan - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/23._redna_seja/amandma-st-1-cena-vrtca.pdf

1 jan 2018 ... Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica se spremeni, tako da se glasi: »1. (cena programa). Občinski ...

OBCINA TRZIN Namen:

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/23._redna_seja/gradivo-za-1-tocko.pdf

6 dec 2017 ... Upo§teva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem <':asu v ...