MEDICINSKA FAKULTETA

Ana PLEMENITAŠ, red. prof. Inštitut za biologijo celice ... Ana Plemenitaš. Vita Dolžan. 4,67 4. 2 ... Rok TAVČAR, dr. med., psihiatrija. - dr. Marjeta TERČELJ ...

MEDICINSKA FAKULTETA - Sorodni dokumenti

medicinska fakulteta um - Medicinska fakulteta Maribor - Univerza v ...

https://www.mf.um.si/attachments/article/78/intro.pdf

Zgodovina medicine. Magična in religiozna medicina čarovnikov in svečenikov, ljudsko zdravilstvo. Egipčanska, kitajska in arabska medicina. Grška in rimska ...

ovitek zbornik medicinska.cdr - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/attachments/article/86/zbornik2018.pdf

LJUBEC, Barbara, KNEZ HRNČIČ, Maša, CÍR, Darija, KRAVANJA, Gregor, ... MLINŠEK, Gregor, VIVOD PEČNIK, Živka, MAZEJ POREDOŠ, Barbara, POPLAS-.

MEDICINSKA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/medicinska_fakulteta/2014090810423345/

Ana PLEMENITAŠ, red. prof. Inštitut za biologijo celice ... Ana Plemenitaš. Vita Dolžan. 4,67 4. 2 ... Rok TAVČAR, dr. med., psihiatrija. - dr. Marjeta TERČELJ ...

113-160 prelom.qxd - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/1660/7399

Nepravilne krvavitve iz maternice. • Menopavza ... stranitev najpogosteje uporabljamo zamrzovanje ali izpraskanje, poro~ajo pa tudi o novih lokalnih pripravkih ...

690-722 prelom.qxd - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/1670/7399

Begunje: Psihiatri~na bolnica Begunje, 1997: 17–37. 3. Ko{ir T. Dileme zdravnika splo{ne medicine pri ocenjevanju za~asne ali trajne nezmo`nosti za delo.

Course Regime - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6284/3964

16 sep 2019 ... Bertolini-Leutert: Anatomski atlas I-III, Slovenska izdaja. DZS Ljubljana. Feneis H: Pocket Atlas of Human Anatomy. Gilroy AM et al.: Atlas of ...

269-310 prelom.qxd - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/1663/7399

Ameri{kega urada za zdravila in `ivila (FDA) ve~ina dana{njih vlo`kov lahko ostane vlo`ena 8 do 9 let. ... Menopavzo opredeljuje zadnja menstruacija v `ivljenju in jo lahko dolo~imo le re- trogradno. V razvitih ... Homeopatska uve- ljavljena ...

Razpis - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/7200/18795

23 okt 2019 ... »Prijava na razpis ŠSULMF – NE ODPIRAJ« oddati v nabiralnik (v avli UL MF,. Korytkova 2, Ljubljana, pod oglasno desko pri Printbox kioskih).

Režim študija - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6843/4572

16 sep 2019 ... Možgansko deblo in možganski živci. Širca A. Anatomija 2. 10. N. Intermediofacialis. Širca A. Anatomija 2. 11. Trigonum colli laterale, trigonum ...

MEDICINSKA FAKULTETA - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/ul_mf20082009/2013071110045908/

Marko HAWLINA, izr. prof. Katedra za onkologijo in radioterapijo. Predstojnik: dr. Zvonimir RUDOLF, red. prof,. v.d.. Katedra za anesteziologijo z reanimatologijo.

18. seja Senata MF UM.pdf - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/mf/senat/Senat%202018/18.%20seja%20Senata%20MF%20UM.pdf

KATEDRA predlaga člane komisije za predhodno oceno dr. disertacije (obvezno ... Maribor in MF UM, Katedra za interno medicino, Taborska ulica 8, Maribor);.

Maksilofacialna in oralna kirurgija 2 - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/3835/4709

15 sep 2018 ... Mosby 2002. 2. Kansky AA. Ekstrakcija zoba. In: Ekstrakcije in izklesanja zob - Zbornik predavanj II. Seminarja ZMOKS, Ljubljana1999; str.6-10.

Koncert zdravnikov O koncertu - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/7407/18846

6 dec 2019 ... Andrej Lipužič, Nik Wallas. Oblikovanje luči: Jernej Guštin. Koordinacija ... ANDREJ BABNIK, KLAVIR. J. Kern, prir. I. Frolov. Smoke gets in your ...

Cepljenje - Medicinska fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/1762/7282

Marn Vodovnik A. Precepljenost starostnikov proti pnevmokoku, njihov odnos do cepljenja in ovire za cepljenje starostnikov v ambulanti družinske medicine.

Biokemija bolezni človeka - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6870/5943

organizma (fiziologija, biokemija, biofizika). 4. Temelj ... Biokemija bolezni človeka (BI2I03) 2019/20 - seznam ... https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/drugi-studijski-.

VAJE 4 - Medicinska fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/1406

Zaloška 9, 1000 Ljubljana. Zaloška 7, 1000 Ljubljana ... Linhartova 51, 1000 Ljubljana. Zaloška 7, 1000 Ljubljana ... predavanja ortopedija. 27.11. T vaje 5ab.

15. seja Senata MF UM.pdf - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/mf/senat/Senat%202018/15.%20seja%20Senata%20MF%20UM.pdf

Uroš Potočnik, dipl. inž. kem., področje habilitacije: Biokemija, MF UM, (član). Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji.

13. seja Senata MF UM.pdf - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/mf/senat/Senat%202018/13.%20seja%20Senata%20MF%20UM.pdf

Mišo Šabovič, dr. med., redni profesor MF UL, področje habilitacije: interna medicina, trajna izvolitev (MF UL, Katedra za interno medicino, Zaloška 7, Ljubljana);.

16. seja Senata MF UM.pdf - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/mf/senat/Senat%202018/16.%20seja%20Senata%20MF%20UM.pdf

Ivan Krajnc, dr. med. je predlagal v potrditev dnevni red 16. seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: 1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Senata ...

32. seja Senata MF UM.pdf - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/mf/senat/Senat%202020/32.%20seja%20Senata%20MF%20UM.pdf

24 feb 2020 ... medicina, izvolitev do 20.3.2021 (UKC MB, Klinika za interno medicino, Ljubljanska ulica 5,. Maribor in MF UM, Katedra za farmakologijo, ...

iv letnik – viii - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/attachments/article/72/p4s4-orl-v3.pdf

24 feb 2020 ... (Doc. dr. B.Čizmarevič). 17-18. Menierova bolezen, Menierov sindrom. Vertigo caphalostatica. Vertigo epidemica. /. Dr. Alenka Kravos. (Doc. dr.

PowerPointova predstavitev - Medicinska fakulteta - Univerza v ...

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/5038/14186

Klavdikacija čeljusti. ▫ Motnje vida (ishemična optična nevropatija): prehodna/stalna! URGENTNO STANJE!! ▫ Cerebrovaskularni inzulti URGENTNO!!

UNIVERZA V MARIBORU MEDICINSKA FAKULTETA Katedra za ...

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/835-Navodilaczacvajeczacasistentec4.letnikc2012-13.pdf

6. izd. - El. knjiga. - Maribor : Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, 2012. Način dostopa (URL): http://www.drmed.org/index.php?k=11&n=835.

X - Medicinska fakulteta Maribor - Univerza v Mariboru

https://www.mf.um.si/attachments/article/72/v3-kirurgija.pdf

27 feb 2020 ... Katedra za kirurgijo. VAJE IZ ... Predoperativna priprava bolnika Odd. za anesteziologijo, ... Oddelek za torakalno kirurgijo Red. prof. dr.

mikroorganizacija medicinske fakultete - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/139/214

imunologijo. Inštitut za patologijo. Inštitut za sodno medicino. Inštitut za anatomijo. Center za baromedicino. Center za klinično fiziologijo. Enovit magistrski študij.

Naslov naloge - Medicinska fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/5786/491

Centru za klinično psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPKL) in ... rezultatov laboratorijskih preiskav krvi pa se zdravniki osredotočamo predvsem na ... nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika UKCL.

Molekularna patologija— Molecular Pathology - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/7408/18846

6 dec 2019 ... Mara Popović, Inštitut za patologijo, UL MF. Nagrade—Awards. Diploma prof. Janeza Plečnika. Prof. Janez Plečnik Award. Diplome za izjemne ...

Središnja medicinska knjižnica - Repozitorij Medicinskog fakulteta

http://medlib.mef.hr/1609/1/Bradaric_A_disertacija_rep_1609.pdf

FEV1 – forsirani ekspiracijski volumen u 1. sek. FFA – slobodne masne kiseline. FVC – forsirani vitalni kapacitet. HR – srčana frekvencija. HRR – srčana rezerva.

Osnove splošne farmakologije in toksikologije - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/4661/17922

Lipnik-Štangelj, Lovro Stanovnik in Lovro Žiberna. Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta. Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo. Ljubljana ...

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Katedra za družinsko ...

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2202/7266

Modul za specializante družinske medicine. 23. skupina. 1 ... Lokacija: Katedra za družinsko medicino MF, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana. 30 zdravnikov ...

Univerza v Mariboru University of Maribor Medicinska fakulteta ...

https://www.mf.um.si/attachments/article/78/cell.pdf

Mitohondriji in mehanizem oksidativne fosforilacije. 7. Endoplazemski retikulum in Golgijev aparat. 8. Lizosomi in peroksisomi. 9. Citoskelet in gibanje celice. 10.

vloga za pridobitev soglasja - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/attachments/article/83/program1516.pdf

BLAHA Jasna, dr. med. BOŽIČEK Franc, dr. med. COLARIČ Marjan, dr. med. DAMJAN Maksimiljan, dr. med., spec. spl. med. DOVNIK Igor, dr. med., spec. ped.

Gigantocelični arteritis - Medicinska fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/5038/14186

Gigantocelični arteritis. ▫ Splošni simptomi. ▫ Glavobol. ▫ Temporalna arterija – boleča, oddebeljena. ▫ Klavdikacija čeljusti. ▫ Motnje vida (ishemična optična.

patološka fiziologija - Medicinska fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/8154/5941

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA. Temeljne informacije in režim študija. 2019/2020. Sergej Pirkmajer s[email protected]. Inštitut za patološko fiziologijo.

Prvo obvestilo mentorjem za razpis tem za ... - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/8125/491

10 feb 2020 ... Aleš Tomažič, asist. dr. Jan Grosek, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, doc. dr. Juš Kšela, KO za kirurgijo srca in ožilja, doc. dr. Tadeja ...

Genetska identifikacija pogrešanih oseb - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6652/4101

30 okt 2016 ... Prispevek na pregleden način opisuje identifikacijo pogrešanih oseb iz neprepoznavnih posmrtnih ... skavo DNA veljajo v svetu kot dokazni ... dijo ji mehka tkiva in nohti, postopek pa je najdaljši pri popolnoma skeletiziranih.