celica

celična membrana) in razumejo, da posamezni deli celice (celični organeli) opravljajo različne naloge (delitev nalog znotraj celice). - spoznajo, da v rastlinskih, ...

celica - Sorodni dokumenti

celica

https://www.zrss.si/naravoslovje2013/files/Gilcvert_Celica_Lasko_podloge_2013.pdf

celična membrana) in razumejo, da posamezni deli celice (celični organeli) opravljajo različne naloge (delitev nalog znotraj celice). - spoznajo, da v rastlinskih, ...

gorivna celica - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/gorivneCelice.pdf

Tinetov oče je kupil avto na gorivne celice. Kakšen avto je kupil? Poišči ga po spletu in ugotovi, kaj so ... Ilc Rutar, Z. (2004). Pristopi k poučevanju, preverjanju in ...

A) CELICA in CELIČNA DELITEV

https://dijaski.net/get/bio_tes_9_razred_03__celica.pdf

Podtaknjenci, delitev celice, fragmentacija, deviška plodnost, brstenje, kloniranje. Razloži, kako nastanejo spolne celice in v čem se razlikujejo od telesnih.

difuzijska meglična celica - Presek

http://www.presek.si/33/1637-Likar.pdf

Ker ima tekoči dušik izredno nizko temperaturo –196°C ... V tekoči dušik smo potopili sedem bakrenih valjčkov, ki so ... čene in nenasičene pare. Tlak alkohola ...

celica organizem ekosistem biosfera

https://dijaski.net/get/bio_sno_procesi_celica_dedovanje_zivljenje_01.pdf

Organizem sprejme snovi iz okolja jih razgradi, sprošča se energija gradijo nove molekule, s katerimi nadomeščajo porabljene. Delovanje živih sistemov ...

BIOLOGIJA KOT VEDA CELICA IN DEDOVANJE

http://www.tonecufar.si/files/2014/11/snov_8.pdf

BIOLOGIJA = veda o življenju. Biologija je naravoslovna veda, ki preučuje živa bitja, njihov razvoj, obliko in zgradbo, ... po 9. mesecih razvoja (okoli 50 cm),.

PROKARIONTSKA CELICA: (bakterije, modrozelene cepljivke ...

https://dijaski.net/get/bio_sno_celica_03.pdf

uvihek membrane (dihanje); namesto mitohondrija. EVKARIONTSKA CELICA: (živali, rastline, glive) živalska celica: -. GA (dokončajo se produkti GER in AER, ...

1. KAJ JE TO CELICA? Je osnovna gradbena in funkcionalna enota ...

http://dijaski.net/get/bio_tes_celica_tkiva_telo_01.pdf

Enoceličarji so iz ene same celice mnogoceličarji so iz več celic. 3. ... 12. Katere celice sestavljajo živčno tkivo? - živčne celice. - glia celice. 13. Naštej tri naloge ...

Rastlinska celica: mitohondrim celična stena(celuloza), jedrce ...

http://dijaski.net/get/bio_plo_celica_06.pdf

Rastlinska celica: mitohondrim celična stena(celuloza), jedrce, celično jedro, ribosomi, kloroplasti, vakuola. Živalska celica: jedro, jedrce, celična membrana.

RAZVOJ ŽIVČVJA Praživali nimajo živčevja ampak ista celica ...

https://dijaski.net/get/bio_sno_zivcevje_03.pdf

prenašalci. Ožigalkarji – imajo preprostejše živčevje – mrežasto, ker so živčne celice ... To živčevje je precej samostojno – avtonomno živčevje. Središča so v ...

"Matična celica in napredno zdravljenje (napredno zdravljenje s ...

http://www.ztm.si/uploads/pdf_datoteke/gradiva/Slovarcek_MC-3227.pdf

rastni modulator celic nevroblastomov. Avtokrino delovanje inhibira IL-. 4. 106. Izvorna celica. (sin. primordialna celica). Primordial cell izvóren -rna -o nanašajoč ...