Ljubljansko barje na poštnih znamkah - LIFE Naturaviva

divjih rastlin uspeva tudi vrsta takih, ki so za človeka na prvi pogled neuporabne: šaš, močvirski tulipan, nava- dna močvirnica … Največ takšnih rastlin najdemo ...

Ljubljansko barje na poštnih znamkah - LIFE Naturaviva - Sorodni dokumenti