Obcina Ljutomer SEZNAM KANDIDATOV 2014.indd - Občina Ljutomer

16 sep 2014 ... 6 STANKO BRUNČIČ, roj 28.03.1969 občina: Ljutomer ... 4 MIRA FILIPIČ, roj 16.11.1946 ... 3 STANISLAV FILIPIČ, roj 29.03.1956.

Obcina Ljutomer SEZNAM KANDIDATOV 2014.indd - Občina Ljutomer - Sorodni dokumenti

Obcina Ljutomer SEZNAM KANDIDATOV 2014.indd - Občina Ljutomer

https://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/Seznam.pdf

16 sep 2014 ... 6 STANKO BRUNČIČ, roj 28.03.1969 občina: Ljutomer ... 4 MIRA FILIPIČ, roj 16.11.1946 ... 3 STANISLAV FILIPIČ, roj 29.03.1956.

Občinski program varstva okolja Občine Ljutomer ... - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/seje/Ob%C4%8Dinski%20program%20varstva%20okolja%20Ob%C4%8Dine%20Ljutomer.pdf

Občina Ljutomer, občinski program varstva okolja, okoljski cilji, kazalci stanja ... varstvo okolja in ohranjanje narave, Upravljanje z okoljem v industriji, obrtnih in ...

Strategija za mlade v Občini Ljutomer 2018- 2022 ... - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/dokumenti/Strategija%20za%20mlade%20v%20Ob%C4%8Dini%20Ljutomer%202018-%202022.pdf

2.3 Strateško urejanje področja mladine v Občini Ljutomer . ... strokovna znanja: skupinska dinamika, svetovalne tehnike, moderiranje, metode ... V Lavrič, M.

Pregled dogajanja v občini Ljutomer od maja do ... - Občina Ljutomer

https://ljutomer.e-obcina.si/Files/eMagazine/79/227681/Novicke%20st.%2022%20-%20avgust%202018.pdf

3 sep 2018 ... direktorja/direktorice Zavoda skupaj, je zdaj zaposlitev v njihovem centru ... so prisotne nagovorili direktorja podjetij Farmtech in. Komptech ...

kolesarske smernice občine ljutomer - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/novice/Kolesarske%20smernice%20Obcine%20Ljutomer%282%29.pdf

zagotovljene varne kolesarske poti ali steze. Tam, kjer so, pa praviloma potekajo po lokalnih cestah in so le označene s prometnim znakom. Tudi varno ...

športna dvorana šic ljutomer urnik vadbe 2019/2020 ... - KSP Ljutomer

http://www.ksp-ljutomer.si/uploads/Urniki_male_dvorane_2019-2020-zadnja_verzija.pdf

9 sep 2019 ... ŠPORTNA DVORANA ŠIC LJUTOMER. URNIK VADBE 2019/2020. Vadba v ... KARATE oz. GFML Plesne vaje. 2 15.00-16.00. 3 16.00-17.00.

Novičke - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/glasila/Novi%C4%8Dke%20%C5%A1t.%2010%20-%20avgust%202014.pdf

9 avg 2014 ... Pregled dogajanja v občini Ljutomer od maja do avgusta 2014. Številka 10, avgust ... slovenski vinar je obljubil, da bo posa- jeno trto skrbno ...

Požar - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/dokumenti/Po%C5%BEar.pdf

Največje nevarnosti za nesreče v industriji predstavljajo predvsem: ➢ Murales - tovarna masivnega pohištva, d.d. Ljutomer; Kolodvorska cesta 3, 9240. Ljutomer.

Seznam kandidatov in list kandidatov za Lokalne ... - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/priponke/volitve/seznam_kandidatov_in_list_kandidatov_za_volitve_2018.pdf

18 nov 2018 ... 08.01.1983, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 17, dr. znanosti s področja kemijskega inženirstva, biodinamični kmetovalec in politik.

OBČINA LJUTOMER Ž UPANJA Številka: 478/2013-421- Datum: 10 ...

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/razpisi/Namera%20o%20ustanovitvi%20slu%C5%BEnosti_8.pdf

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, ...

Sporazum o lastništvu in upravljanju sistema C - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/novice/02%20Sporazum%20o%20lastnistvu%20in%20upravljanju%20sistema%20C.pdf

Stanislav Rojko, in. OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, ID za DDV: SI 84582057, ki jo zastopa župan mag. Branko Belec ...

Obrazložitve proračuna za leto 2019 - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/novice/12.%20Obrazlo%C5%BEitve%20predloga%20prora%C4%8Duna%20Ob%C4%8Dine%20Ljutomer%20za%20leto%202020.pdf

1 nov 2019 ... nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2020 planirani prihodki ... (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, notar, cenitve, idr.) ...

Sejemska dejavnost MREŽA POSTAJALIŠČ ZA ... - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/projekti/Vsebinsko%20poro%C4%8Dilo%20o%20aktvinostih%20v%20letu%202017.pdf

avtodome (PZA) pred sejmiščem. Sledili so sejmi NEC Motorhome & Caravan Show (Birmingham,. V. Britanija), Kampeer en Caravan Jaarbeurs (Utrecht, NL), ...

Želimo vam prijetne praznike! Naj velika noč ... - Občina Ljutomer

https://ljutomer.e-obcina.si/Files/eMagazine/79/227688/Novicke%20st.%2018%20-%20april%202017.pdf

13 apr 2017 ... V času proglasitve v mesto je bil Ljutomer največji slovenski trg po številu prebivalstva ... Snemanje oddaje Slovenski pozdrav, muzikal Mamma.

Razširjen energetski pregled Glasbena šola ... - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/novice/REP%20%20-%20Glasbena%20%C5%A1ola%20Ljutomer.pdf

delu (kletni prostori) Mercator d.d. Ker je stavba statično nestabilna, prostori obeh lastnikov trenutno niso v uporabi. V prostorih Občine Ljutomer so se do ...

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta ... - Občina Ljutomer

https://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/Poro%C4%8Dilo%20o%20izidu%20volitev%20za%20%C4%8Dlane%20Ob%C4%8Dinskega%20sveta%20Ob%C4%8Dine%20Ljutomer.pdf

9 okt 2014 ... OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER, ... Občinska volilna komisija Ljutomer je na svoji seji, dne 9. 10. ... Petra MLINARIČ JAGER, 05.

Novosti 2014 - Splošna knjižnica Ljutomer

http://www.knjiznica-ljutomer.si/uploaded/datoteke/novosti_2014.pdf

Leni Riefenstahl: propagandistka nacizma ali nemška slaba vest / Anuša. Trunkelj: str. ... prevod Barbara Kregar ; verzi Milan Dekleva ; režiserka Nana Milčinski.

zdravstveni dom ljutomer - DSO Ljutomer

https://www.dso-ljutomer.si/attachments/article/313/Program%20dela%20in%20finan%C4%8Dni%20na%C4%8Drt%20za%20leto%202017%20-%20DSO%20Ljutomer.pdf

Ljutomer, Razkrižje in Veržej). Dom ima status javnega zavoda, ki v celoti izvaja javno službo, izjemoma in v omejenem obsegu pa tudi drugo (tržno) dejavnost.

SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV ... - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/v2010_razglas__razglas_ks/2010092421112861/?m=1285355488

23 sep 2010 ... BARKA, DIVAČA, MISLIČE, SENOŽEČE in VREME. V OBČINI DIVAČA ... V svet krajevne skupnosti Senožeče se iz volilne enote 4/1 voli 3 (tri) ...

seznam kandidatov za člane krajevnih skupnosti - Občina Trebnje

https://www.trebnje.si/media/uploads/volitve2014/Razglas%20KS_2.pdf

07.09.1966 MEGLENIK, MEGLENIK 2. 01.02.1977 DOLENJA NEMŠKA VAS, DOLENJA NEMŠKA VAS 9. Poklic. GIMNAZIJSKI MATURANT. PLESKAR.

Seznam list kandidatov za Občinski svet - Občina Šmartno ob Paki

http://www.smartnoobpaki.si/wp-content/uploads/2018/08/SEZNAM-LIST-KANDIDATOV-ZA-OB%C4%8CINSKI-SVET.pdf

26 okt 2018 ... US in 23/17), Občinska volilna komisija Občine Šmartno ob Paki, objavlja naslednji. SEZNAM ... pomočnik direktorja ZD Nazarje. 10. Roman ...

od mlake do mlake - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/dokumenti/vop/Od%20mlake%20do%20mlake%20-%20katalog.pdf

socialne rezultate.“ Vir: www.delo.si/gospodarstvo/voda-je-ze-strateska-surovina.html ... Skupaj s partnerji Občino Ljutomer, Krajevno skupnostjo Stara Cesta in ...

rezultati Ljutomer

https://www.diabetes-zveza.si/wp-content/uploads/2018/11/rezultati_Ljutomer.pdf

17 nov 2018 ... Brina Poropat. 33 srebrno. 29. srednja. II. gimnazija Maribor. Maribor. Nina Dobaj. 35 srebrno. 30. srednja. II. gimnazija Maribor. Maribor.

badminton - Ljutomer

http://www.szljutomer.si/wp-content/uploads/2019/11/Rezultati-%C5%A0%C5%A0T-6-badminton-posami%C4%8Dno.pdf

13 nov 2019 ... OŠ Križevci. Tekmovalni sistem: Igralo se je na izpadanje. Žreb je bil delno delegiran tako, da so se učenci in učenke iz istih šol srečali šele v ...

Ljutomer - Olga Karba

https://olgakarba.files.wordpress.com/2014/10/ljutomer1.pdf

CVETKO MELIN. Bratov Pihlar ulica, Ivana ... objekt OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Obnova kapele sv. ... Nabava igral za OŠ Cvetko Golar. Izgradnja brvi v ...

Število tekmovalcev iz šol - Ljutomer

http://www.szljutomer.si/wp-content/uploads/2019/10/Rezultati-%C5%A0%C5%A0T-1-kros.pdf

4 okt 2019 ... OŠ Veržej. 25. 31. 135. 22,96. OŠ Križevci. 45. 51. 292. 17,47. OŠ J. K. Razkrižje. 15. 20. 108. 18,52. SKUPAJ: 300. 249. 1450. 16,82. 45. 29.

ČLANI – SKUPINA A - Ljutomer

http://www.szljutomer.si/wp-content/uploads/2019/02/6.-krog-ZLMN-rezultati.pdf

2 feb 2019 ... 6. TURNIR: SOBOTA, 2. FEBRUAR 2019, ŠPORTNA DVORANA ŠIC LJUTOMER. VETERANI. REZULTATI: KRIM D.O.O. MALA NEDELJA : ŠD ...

IDT LJUTOMER -- RD 4 -- DIV: ENGLISH GOVERNMENT ...

http://www.idtl.si/wp-content/uploads/r4.pdf

A Logos. 13. Brin Zvan. DSDC Red. Litija A. 17. Ana Verdnik. GFML Damia. DSDC White. 19. Rok Hafner. GFML Hades. DGM Yellow. 11. Emma Van Der Hor.

CILJI - Vrtec Ljutomer

http://vrtec-ljutomer123.splet.arnes.si/files/2016/07/PIKI-GRE-NA-PLA%C5%BDO.pdf

Izdelovanje trganke, lepljenke na motiv Piki. - Risanje z voščenimi barvami. - Oblikovanje s slanim testom. - Ples, petje pesmic. - Letni kino: risanka Piki. - Igranje ...

SKZ Ljutomer Krizevci priloga - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/MLEKO/SKZ-Ljutomer-Krizevci-priloga.pdf

Farkaš Jožef, Radoslavci 34, 9243 Mala Nedelja. Farkaš Vladimir, Kokoriči 12, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Fekonja Milan, Bunčani 8, 9241 Veržej. Filipič Marta ...

Glasnik 06-2014.indd - Občina Škofljica

https://skofljica.si/dokdl-51.dwm

23 jun 2014 ... Zlata poroka na Lavrici .............................................................................. ... Skedenj na Pijavškem trgu, ki so ga kra- jani pod vodstvom prizadevnega ...

Glasnik 08-2014.indd - Občina Škofljica

https://skofljica.si/dokdl-53.dwm

13 sep 2014 ... ca odlikovanega Društva prijateljev mladine Lavrica mag. Pavla Peterle. Udovič, predsednik KS Lavrica Jože Sebanec, podjetnik gospod ...

Glasnik 04-2014.indd - Občina Škofljica

https://skofljica.si/dokdl-49.dwm

12 apr 2014 ... odpustijo – tukaj so zvezde lepše kot v mestu. ... smo povabili predvsem lokalne zvezde, ... Barjani o šoti in gradnji hiš na pilotih na Volarju iz.

RO_December 2014.indd - Občina Železniki

https://www.zelezniki.si/Files/eMagazine/152/42379/%C5%A0t.%2018,%20December%202014.pdf

13 dec 2014 ... TORTE, KI BI JIH ŠE ANGELČKI JEDLI … PREDEN V ... ram enostavno dati iz sebe. Tudi to drži, ... schwarwaldska višnjeva torta. Slaščičarka ...

Glasnik 07-2014.indd - Občina Škofljica

https://skofljica.si/dokdl-52.dwm

2 jul 2014 ... jeno stanovanje, bogata oprema, posoda, prti. Temu primerno je bilo ... Ovalni prtič ob 25-letnici srečanja mo- ... namizni prt – obkvačkan.