Beat the Microbead - ECHA

Remedies, AnneMarie Börlind, Lady Green, DADO SENS, Dr. Hauschka. • Sunscreen & sun care: Weleda, Neal's Yard Remedies, Love Rock,. Harmonie, Earth ...

Beat the Microbead - ECHA - Sorodni dokumenti

Beat the Microbead - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/23964241/05_plastic_soup.pdf/f8fe35bd-287a-4e6f-ec40-a2a3c2b109a4

Remedies, AnneMarie Börlind, Lady Green, DADO SENS, Dr. Hauschka. • Sunscreen & sun care: Weleda, Neal's Yard Remedies, Love Rock,. Harmonie, Earth ...

“i had to beat him for a cause”: black heavyweight ... - ScholarSpace

https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/101004/Newalu_Michael_r.pdf

In Chapter 2, I look into the career of Joe Louis, the next black heavyweight champion to ... “To have such a proud and independent man as heavyweight champion, a position ... 72 “A Clean Knockout,” Indianapolis Recorder, July 9, 1910.

Selected Bibliography for the Study of the Beat ... - Purdue e-Pubs

https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2979&context=clcweb

Mlakar, Heike. Merely ... Hunt, Tim. Kerouac's Crooked Road: The Development of a Fiction. ... Murphy, Timothy S. "William Burroughs between Indifference and ...

The Black Beat Made Visible: Hip Hop Dance and Body Power - MIT

http://web.mit.edu/people/defrantz/Documents/BlackBeat.PDF

The Black Beat Made Visible: Hip Hop Dance and Body Power. Thomas F. DeFrantz. Outside tight communities of dancers, the dancing black body routinely ...

Moving to the Beat of Georges Bizet Lesson Plan - Chicago ...

https://cso.org/globalassets/institute/lesson-plans/moving-to-the-beat-of-georges-bizet-lesson-plan.pdf

Bizet's most famous opera. Students will explore the steady beat throughout the musical selection individually by clapping or marching, notating with numbers on ...

ECHA/PR/12/xx

https://echa.europa.eu/documents/10162/22699879/pr_11_27_thirteen_substances_annexxiv_sl.pdf/d5964ef0-4be5-4399-8dd5-257477a92c56

Kalijev dikromat (rakotvoren, mutagen, strupen za razmnoževanje). Snov se uporablja predvsem za obdelavo kovinskih površin in kot procesni pripomoček.

SAR - ECHA - Europa

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_report_qsars_sl.pdf/73131f88-c42b-457e-853d-bf2d63dd2863

molekulska masa, porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda itn.). Zato morajo v primerih, ko so bila ta območja opisana, uporabniki modelov (Q)SAR preveriti, ...

1/2 Številka zadeve - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/ebd338df-8ad1-1bd9-9986-298dfe9504e3

1/2. Številka zadeve: 18412-122/2019/5. Datum: 20. 1. 2020. Številka dovoljenja: SI-0020891-0000. Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljevanju: ...

R4BP 3 Print out - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/d51814fd-8ac8-0a55-c0bb-5c502183cf9e

9 mar 2020 ... Vaba za mravlje. ESCA Formiche. Raid Esca formiche Plus. 1.2. Imetnik dovoljenja. Ime in naslov imetnika dovoljenja. Aeroxon Insect Control ...

poročilo iz priloge xv - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex-xv_report_rubber_granules_sl.pdf/ede39702-434b-86bb-1566-7f8e12779fe5

prisotne v recikliranih gumenih zrncih, so policiklični aromatični ogljikovodiki (v nadaljevanju: PAH), kovine, ftalati, hlapni organski ogljikovodiki (v nadaljevanju:.

Europass Curriculum Vitae - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/20733977/bpc_wg_cv_duh_en.pdf/b3a5c731-bcc4-4d3c-86ba-aa23d33c0469

Name and address of employer Institute of Microbiology and Immunology, Medical Faculty, University of Ljubljana, Zaloška 4, 1000 Ljubljana. Type of business ...

Guidance for Annex V - ECHA - Europa EU

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_sl.pdf

31 mar 2010 ... sušilna olja (npr. laneno olje) in razgradnjo amonijevega karbonata, ... z maščobnimi kislinami omega-3 (na primer ribja olja in kitovo olje) ...

Ali poznate pomen teh piktogramov? - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/eu-osha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_sl.pdf

Nevarnost: kemikalije! Razlaga piktogramov za nevarnost. Ta piktogram označuje eksplozive, samoreaktivne snovi in organske perokside, katerih segrevanje ...

First name Last name Title Unit Directorate First name Last ... - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/13560/staff_directory_en.pdf/4302d810-540c-4a47-9087-07cd806899fc

First name. Last name. Title. Unit. Directorate ... of Submissions and Interaction. First name ... alen.mocilnikar (at) echa.europa.eu. Ver 7.0/2019. The information ...

Informativni bilten - ECHA - Europa

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/reach_factsheet_on_communication_obligation_sl.pdf

za plinaste zmesi) snovi, ki je nevarna za zdravje ljudi ali okolje, ali. • ≥ 1 mas. % za neplinaste zmesi snovi, ki je obstojna, strupena in se lahko kopiči v.

Manual Template - ECHA - Europa

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13632/nutshell_guidance_registration_hr.pdf

Verzija 3.0, srpanj 2017. Annankatu ... Datum objave: srpanj 2017. ... Odricanje: Ovo je radni prijevod dokumenta koji je izvorno objavljen na engleskom jeziku.

How to comply with REACH Restriction 71, guideline for ... - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/entry_71_exp_note_biomonitoring_en.pdf

Biological half-lives of 5-HNMP and 2-HMSI after inhalation exposure are 6-8 h and 16-28 h, respectively (SCOEL, 2016). Delayed elimination of. NMP following ...

download PDF document - ECHA - European Union

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/registration_hr.pdf/5b7ef9bd-07ab-47ac-8040-1361d64bdc8d

za povratne informacije o Smjernicama (uz naznaku referentnog broja ... Slika 1 vodi čitatelja kroz ovaj dokument, pomažući mu pritom da utvrdi svoje obveze za ... proizvedena roba poput tkanina, elektroničkih čipova, pokućstva, igračaka, ...

Smernice za označevanje in pakiranje v skladu z Uredbo - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_sl.pdf/

3.4.1 Zapirala, varna za otroke, in otipna opozorila za nevarnost ........................... ... prevzeti iz sistema GHS ZN, vključno s piktogramom/piktogrami za nevarnost,.

Smernicah za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu ... - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_sl.pdf/c89b301e-fd67-4b8b-b240-e829e114edfb

1 maj 2017 ... sestavin (na primer eterična olja, motnost kovin, ki nastane pri ... kot ugotovljeni zasuk svetlobe pri 5 896 angstremih z dolžino poti 1 dm in.

Template for the Art. 95 list in Excel format as published on ... - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/27434452/art_95_list_en.pdf/c752c5ae-358c-e84b-652a-fb98106dfe8e

12 Apr 2019 ... 24-Sep-14. Hydrogen peroxide. 231-765-0. 7722-84-1. 1. Belinka Perkemija d.o.o.. Slovenia. Substance Supplier. RP Participant. 24-Sep-14.

Smernice za zahteve po informacijah in oceno kemijske ... - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_sl.pdf

uporabna doba pnevmatik in zavornih oblog v tovornjakih ali ... drugimi snovmi, pospešuje lepljenje površin ali pritrjuje skupaj druge materiale. Običajno se ...

Evalvacija v skladu z uredbo REACH - ECHA - Europa EU

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_report_sl.pdf/0a4cb50b-48d4-4363-bbd5-87e546aed2be

referenčni dokument besedilo uredbe REACH ter da informacije v pričujočem dokumentu niso ... češčini, danščini, estonščini, finščini, francoščini, grščini, hrvaščini, ... za en dan zaradi pisarniške napake (180 dni v primerjavi s šestimi meseci).

70515 Authorisation Cert Ratimor Brodifacoum Wax Block - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/98f550d1-f1f2-1b05-4e39-9e7e0c11f83a

9 Apr 2018 ... Ratimor Brodifacoum Wax Block. Name and address of the authorisation holder. Name. Unichem d.o.o. Address Sinja Gorica 2. 1360 Vrhnika.

Evaluacija tvari prema Uredbi REACH - ECHA - Europa

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/sub_eval_under_reach_leaflet_hr.pdf/485d5268-e904-4158-abad-08b1fee823ab

Tvari uvrštene u popis CoRAP-a bit će podvrgnute evaluaciji tvari koju će provesti država članica zadužena za evaluaciju. Evaluacija tvari prema Uredbi REACH.

Naslov dokumenta Koraki za zbiranje informacij o snoveh v ... - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/23221373/example_low_info_reqs_sl.pdf/27907708-de81-d3a5-c0d0-a76394cb1694

izpustiti. Ugotovite, da zato, ker je vaša snov jedka za kožo, testiranj za določanje zmožnosti za draženje oči, povzročanje preobčutljivosti kože in akutne oralne.

annex xv restriction report proposal for a restriction - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/76d0e600-5fbc-17dd-fe6d-23cc26f2c99e

10 Sep 2012 ... subject to a restriction under REACH, namely that of lead in jewellery ... ad libitum access, this produced PbB levels of 33, 36 and 46 µg/dL after ...