didactica slovenica - Pedagoška obzorja

(slovenska ljudska), Trap (F. Milčinski), Cesarjeva nova oblačila (Andersen), ... o vadijo zapis pravljic: tipizirani začetki, strnjena obnova svoje pravljice; obnova z ...

didactica slovenica - Pedagoška obzorja - Sorodni dokumenti

didactica slovenica - Pedagoška obzorja

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_1997_12_34.pdf

(slovenska ljudska), Trap (F. Milčinski), Cesarjeva nova oblačila (Andersen), ... o vadijo zapis pravljic: tipizirani začetki, strnjena obnova svoje pravljice; obnova z ...

Pedagoška obzorja

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_1995_10_34.pdf

Ivan Furlan, PhD ... Dr. Ivan Furlan: Nekatera načela uspešnega poučevanja ... kami, s starimi štedilniki, hladilniki, barvo, pralmrm praski Idr. Povsem realno p~ ...

Samoocenjevanje - Pedagoška obzorja

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_1998_13_12.pdf

REVIJA ZA DIDAKTIKO IN METODIKO. LETO 1998. LETNIK ... osnovi študija literature: Gaia - modri planet, Posegi v naravo in Veliki družinski atlas. Poslušalci ...

inoviranja - Pedagoška obzorja

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_1996_11_12.pdf

večje enote. Rezultat merjenja podamo s celimi števili in ulomki. ... za katerega so prepogosto značilni le bežni, parcialni in vse bolj tudi brezosebni odnosi med ...

Untitled - Pedagoška obzorja

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2004_19_34.pdf

118 UČNI MEDIJI IN PROBLEM NAZORNOSTI. Damijan Štefanc. 125 SLABOSTI UVAJANJA INFORMACIJSKO-. KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V ŠOLSKI.

vsebina - Pedagoška obzorja

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2011_26_4.pdf

Dr. Amalija Žakelj (1958), docentka za didaktiko matematike in matematiko v ... Naslov: Dežmanova 3, 4248 Lesce, SI; Telefon: ( 386) 04 577 00 00. E-mail: ...

slovenica iii slovenica iii - Институт славяноведения

http://inslav.ru/sites/default/files/editions/2014_slovenica_iii_0.pdf

вами был выделен текст с предупреждением, обращенным к чита- телям и ко всем триестским ... ушло около 30 тыс. словенцев, а за время войны в целом около 160 тыс.3 Из Преко- ... Драве до Рожека, по Глинице и Глини до устья Крки и по Крке вверх. ... Муре – 13 апреля 1945 г., Дахау). В качестве члена ...

Štafle - Didactica Viva - Masarykova univerzita

http://didacticaviva.ped.muni.cz/data_PDF/Matematika_Stafle_Kvalita2013.pdf

U postavených štaflí jsou dolní konce žebříků od sebe vzdáleny 1,2 m. (a) Postavené štafle jsou nižší než 2,6 m. Odhadni, o kolik centimetrů. (b) Vypočítej výšku ...

1 Adriatic Slovenica dd i Grupa Adriatic Slovenica ... - AS Osiguranje

https://as.hr/documents/1054089/1132431/Godi%C5%A1nje izvje%C5%A1%C4%87e za 2018. - Adriatic Slovenica d.d. i Grupa Adriatic Slovenica/08ae8bff-841a-4642-b258-318eacdcd803

3. Adriatic Slovenica d.d. i Grupa Adriatic Slovenica. Godišnje izvješće za 2018. godinu. I. Predstavljanje društva Adriatic Slovenice i Grupe Adriatic Slovenica. 1.

Adriatic Slovenica dd in Skupina Adriatic Slovenica - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/283527/LP AS in KLP AS 2014 -slo.pdf/dbaeddd7-454d-462d-859e-75d101103622

Naložbena življenjska zavarovanja Fondpolica omogočajo celostno zavarovalno ... Fondpolica ZLATA PALICA IN DRUŽINSKO SREBRO sta doživljenjski ...

misijonska obzorja

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/misijonska-obzorja--junij-2018.pdf

pošljite na našo misijonsko pisarno. J. K.. Posebna pomoč ... MISIJONSKA OBZORJA izdaja Misijon sko središče Slovenjie. GLAVNI UREDNIK: Jože Planinšek ...

PAI - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/pavse_et_al.pdf

in plodom (PAI, Prenatal Attachment Inventory; Müller, 1993). ... in plodom, večfaktorske strukture niso potrdile (Müller in. Ferketich ... 10 (Vem, kdaj moj otrok spi.) ...

PIE - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2005_1/trebovc.pdf

Abstract: Authors report a study on psychometric properties of Plutchik's test, ... Iz nje je avtor izpeljal teorijo osebnosti, ki je strukturna tako kot teorija emocij ( ...

The Big Five - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_4/zupancic.pdf

Maja Zupančič*. University of Ljubljana, Department of Psychology, Ljubljana, Slovenia. Abstract: This paper presents an overview of recent personality trait ...

Untitled - Založba Obzorja

http://www.zalozba-obzorja.si/dokumenti/file/rec2%20t6.pdf

Angleščina 4. Učno gradivo za 4. letnik srednje šole. DZS. . 16. Čolić, Janja. Recenzija učbeniškega kompleta Get to the top 1, 2, 3, 4 za 6., 7., 8. in 9. razred ...

meta - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_4/kolic.pdf

Sonja Pečjak, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,. Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: [email protected] ...

Adriatic Slovenica d - Generali

http://lp2013.adriatic-slovenica.si/as-lp-portlet-en/static/Annual-report-2013.pdf

13 Jan 2014 ... In June, Adriatic Slovenica and the insurance company KD Življenje started marketing the product Fondpolica. POTENCIAL PLUS, a life ...

Untitled - Heraldica Slovenica

http://www.heraldica-slovenica.si/2017/ovsec-geoss2017.pdf

Domoljubje in patriotizem nista isto. Domoljubje je pravica, patriotizem pa je dolžnost. Prvo je ustavna pravica Slovencev, drugo pa ustavna dolžnost vseh.

Adriatic Slovenica dd - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/283537/SFCR_Slo.pdf/45195a01-2ea8-41c4-803e-c4b746314d63

Zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d. je del večje skupine in je hkrati tudi krovna družba te skupine, vendar v skladu z 19. členom Zakona o zavarovalništvu ne ...

Ratitovška obzorja - Občina Železniki

https://www.zelezniki.si/Files/eMagazine/152/88411/Ratitovska_obzorja_33.pdf

20 jun 2017 ... KOLOFON: RATITOVŠKA OBZORJA (ISSN C505-8066) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, pravice ...

Polno besedilo (pdf) - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2013/levstek_et_al.pdf

Ključne besede: števila, matematika, matematične sposobnosti, razvoj otroka. Development of ... o sistemu aproksimacije količine za velika števila in o sistemu ...

Book of abstracts - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf

Anja Podlesek, University of Ljubljana. The 13th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC18) has been financially supported by the Alps-Adriatic. Alliance and ...

Izkustveno učenje - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/puklek-levpuscek.pdf

7 nov 2019 ... Recenzija učbenika “Izkustveno učenje”. Melita Puklek Levpušček. Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Review of ...

Spolne zlorabe - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_2/sraj.pdf

Ključne besede: spolna zloraba, zloraba otroka, psihične posledice. Sexual abuse: ... V literaturi (na primer Green, 1995) posledice spolne zlorabe združujejo v.

2. Rostoharjevi dnevi - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf

15 nov 2014 ... Andrej Preglej 1, Bojan Musil 1, Nenad Čuš Babič 2 in Tadevž. Ropert 1. 1Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

Ratitovška obzorja April 2018Povezava

https://www.lu-skofjaloka.si/ratitovska-obzorja-april-2018-7/

lani že opravili podroben pregled nekda- Če kot prebivalci teh vasi oziroma obča-. Hišna imena so odraz dediščine naših njih in današnjih hišnih imen, preverili ...

Children are from heaven - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2007_1/vogrinec.pdf

aktivnost), in ženske, ki je subjekt, ki je objekt za moškega (imanenca, nesvoboda, pasivnost) oz. ki izvaja pravila, katerih osnovna premisa je, da je moški ...

Dialog s sanjami - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2012_3/lah_kordes.pdf

Ključne besede: sanje, analiza sanj, simboli, fenomenološko raziskovanje, študije primera. Dialogue with ... sanj in so verjeli, da imajo sanje pomen, so ukvarjanje s sanjami ... (freudovski simboli); mati, oče, morje, pes, stranišče, policaj, gora ...

'self' in Gestalt therapy - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2001_3/kotnik.pdf

Terminološki problem v slovenskem jeziku: sebstvo ali 'self'?1. Pri obravnavi te problematike že na samem začetku naletimo na terminološko zagato.

Ratitovška obzorja - Gorenjski glas

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/9403e4w2v24464x274d4b494a433u2w2i56424x2j5y2j544j5k5032384r223w2o2g3q484y25424z2640334l3a3c3n2r2/Ratitovska_obzorja_20190913_45.pdf

25 sep 2019 ... orkestra Alples Železniki. ... Pihalni orkester Alples Železniki, ki je konec junija praznoval 40-letnico ... ščih, saj kapaciteta brunarice zadošča.

acta biologica slovenica - ZRC SAZU

http://bijh-s.zrc-sazu.si/ABS/SI/ABS/Cont/57_1/ABS_57-1_2014_45-58_Vode&Kos.pdf

There were only few studies of the fauna in frost hollows, confined to the ... Flora, Vegetacija in favna Kočevsko – Ribniškega območja. Ljubljana. ... Talna favna v slovenskih gozdovih – njene značilnosti, pomen, ogroženost in biodiverziteta v ...

29 SLO Juznic.qxp - Acta Chimica Slovenica

https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/download/2881/1136

Angle{ki kvekerji so temeljito spremenili svet ke- mije in fizike med Napoleonovimi vojnami skupaj z roja- ki Davyjem, Faradayem ali Joulom, ki prav tako niso ...

laude cortonese - Carmina Slovenica

https://www.carmina-slovenica.si/f/docs/koncertna-produkcija/CS_prospekt-Laude-Cortonese19x19_SLO.pdf

Gavin Bryars: LAUDE CORTONESE. Marijine pesmi po srednjeveški paraliturgični glasbi iz Toskane ansambel ¡Kebataola! Umetniška voditeljica: Karmina Šilec.

SLOVENICA IV.indb - Институт славяноведения

https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2018_slovenica_iv.pdf

военнопленного, позже, во время Гражданской войны в Рос- ... и ее не хватало. На работе их разделяли по группам в 25 человек, каждую группу охранял ... только в дни памяти в последнюю неделю июля. ... Štajerc. Ptuj, 1917.11.02.

Adriatic Slovenica d - Uprava - Generali

http://lp2013.adriatic-slovenica.si/as-lp-portlet/static/Letno-porocilo-2013.pdf

31 dec 2013 ... V začetku marca pričneta Adriatic Slovenica in zavarovalnica KD Življenje s ... doplačila, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ...

acta entomologica slovenica - Zobodat

https://www.zobodat.at/pdf/ActaEntSlov_24_0055-0058.pdf

Andrej GOGALA1, Janez KAMIN2 & Marko ZDEŠAR3. 1 Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p. 290, SI - 1001 Ljubljana; [email protected].