Zeliščno rastlinstvo Ljubljanskega barja

Foto: arhiv ZOLB. 8. Njivsko grabljišče (Knautia arvensis). Foto: arhiv ZOLB. 9. Travniška penuša (Cardamine pratensis) zacveti med prvimi. Foto: T. Čelik. 1. 2. 2.

Zeliščno rastlinstvo Ljubljanskega barja - Sorodni dokumenti

Zeliščno rastlinstvo Ljubljanskega barja

https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/tolar_tdb-rastlinstvo.pdf

Foto: arhiv ZOLB. 8. Njivsko grabljišče (Knautia arvensis). Foto: arhiv ZOLB. 9. Travniška penuša (Cardamine pratensis) zacveti med prvimi. Foto: T. Čelik. 1. 2. 2.

KOLONIZACIJA LJUBLJANSKEGA BARJA

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Kolonizacija-ljubljanskega-barja.pdf

dvorni pisarni z dne 30. julija 1831., da je bil ta barski predel (Volar) pred kolonizacijo dostopen ... tudi stenske podobe, drobnarija na omarah, stoli itd., vse to je slično kot pri družinah v ... 24 Simon Rutar, Zur Schifffahrt auf der Laibach.

POSELITEV LJUBLJANSKEGA BARJA

https://dijaski.net/get/geo_ref_ljubljansko_barje_05__poselitev.pdf

ojezeritve) na Ljubljansko barje naseljevali Mostiščarji, ki so si na jezeru postavljali bivališča na lesenih pilotih. Kasneje, v obdobju zamočvirjenja, so se ljudje ...

Kolišča Ljubljanskega barja - ZRC SAZU

http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/koliscarji_gea_2012_0.pdf

Nekoč je bilo Lju- bljansko barje velika prodnata ravan s ... Kolišča in koliščarji. Na ostanke ... ZGODOVINA. Ljubljansko barje je postalo sinonim za koliščarje in.

Pozicioniranje Ljubljanskega barja kot turistične destinacije - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/mikec-meta.pdf

Na Ljubljanskem barju se pojavljajo številni ponudniki turističnih storitev, ki so deloma povezani, ni pa (še) oblikovana celostna turistična ponudba. Turistično ...

Kolesarjenje po Ašičevih poteh Ljubljanskega barja ... - Agencija MTT

http://www.agencija-mtt.si/downloads/prireditve/SLO%20kolesari%2021.3.2017.pdf

21 mar 2017 ... Napoleonova pot, ki je bila najpomembnejša takrat, ko so v času Ilirskih provinc v Velikem vrhu, na Gulču in na Plešivici delali terase ter sadili ...

NITRIFIKACIJA V KISLIH ŠOTNIH TLEH LJUBLJANSKEGA BARJA ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_stopnisek_nejc.pdf

3 feb 2010 ... mikrobiologija tal/mokrišča/Ljubljansko barje/mikrobne združbe/bakterije/arheje/ nitrifikacija/Crenarchaeota/krenarheje. AV. STOPNIŠEK, Nejc.

Strip, v katerem koliščarji z Ljubljanskega barja s pomočjo mobilne ...

https://www.mohorjeva.org/images/upload/2016/08/16464_2016_%C4%8Celar_-_Bobri_-_Voz_strip_PL.pdf

Začnimo znova (2007) in Danes dol jutri gor (2009). Kot režiser in scenarist se je podpisal pod celovečerni film Amir (2002) ter kratki igrani film Šifra: Skrita ...

kremenaste alge v usedlinah ljubljanskega barja diatoms - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kroflic_bojana.pdf

20 dec 2006 ... ŠD Dn. DK UDK 561.26:582.261(497.4 Ljubljansko barje)(043.2)=863. KG kremenaste alge/paleolimnologija/usedline/. KK. AV KROFLIČ ...

Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja (2013) - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/LUTRA-2013.pdf

Nekrep I., Hladnik P., Šemrl M., Berce T., Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., 2013. ... Vse vrste zlatih rozg so trajnice, pri katerih iz podzemnih korenin vsako leto ...

Rastlinstvo RASTLINSTVO IN @IVALSTVO - Park Škocjanske jame

http://www.park-skocjanske-jame.si/si/file/download/74_b9db0e8b97519/dlist_7.pdf

siva {torklja siva pastirica gorski hudournik ~ebelar siva ~aplja skalni golob kormoran sova uharica str`ek skalni strnad sokol selec mlakarica. Plazilci - `ivalska ...

PERMAKULTURNI ZELIŠČNO-ZELENJAVNI VRT

http://www.zelisca-korina.com/delavnice/shramba/PERMAKULTURNI_ZELISCNO-ZELENJAVNI_VRT.pdf

7 feb 2018 ... Spoznajmo življenje na vrtu, 5. 2. 2018 ob 15:00. Zeliščno-zelenjavni vrt je ekosistem, ki ga ljudje ustvarimo z namenom pridelovanja hrane.

ZELIŠČNO-ETNOLOŠKA DOMAČIJA BELAJEVI

https://www.belajevi.si/mma/male%20skupine%202017/2017021315021738/

13 feb 2017 ... PREDSTAVITEV DOMAČIJE. Prisrčno vabljeni! Ekipa Belajevi. Domačija Belajevi. Kačiče – Pared 13. SI-6215 Divača. M: 386 41 697 737.

RASTLINSTVO

http://dijaski.net/get/geo_sno_rastlinstvo_04.pdf

Naravno rastlinstvo: je rastlinstvo, ki se je razvilo brez neposrednega človekovega vpliva. Kulturno ... sredozemsko podnebje, padavine pozimi, suha poletja.

2. podnebje in rastlinstvo

http://testziri2.splet.arnes.si/files/2020/03/2.-Podnebje-in-rastlinstvo.pdf

Na skrajnem S se pojavlja tundrsko podnebje. S pomočjo klimograma Vardö v učbeniku, str. 11, opiši značilnosti omenjenega podnebja. • S pomočjo skice v ...

PODNEBJE IN RASTLINSTVO

https://dijaski.net/get/geo_ref_amerika_04__podnebje_in_rastlinstvo.pdf

nižavju je na severu zmerno toplo podnebje z vročimi poletji in mrzlimi ... Najbolj suha območja so na severu Čila, kjer je puščava Atakama. Na jugu suhi pas ...

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO OBSREDOZEMSKIH ...

http://www.osdravlje.si/files/2020/03/9A_GEO_Obsredozemske_pokrajine_24_3.pdf

Submediteransko podnebje. Topla poletja, višek padavin jeseni. Količina padavin proti notranjosti povečuje (vpliv reliefa). Vpliv morja zmanjšuje.

GOZDNO RASTLINSTVO IN NJEGOVE FUNKCIJE

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101932.pdf

gozdni proizvod je les oz. hlodovina, od katere ima korist lastnik gozda. Drugi, danes pomembni gozdni proizvodi so še gozdni plodovi in divjad, od katerih pa.

Zgodba ljubljanskega maratona

https://www.bukla.si/doc/product/zgodba-ljubljanskega-maratona.pdf

Avtor zgodovinskega pregleda in portretov: Marjan Žiberna. Avtor »zgodljovine«: Branko Gradišnik. Avtorji utrinkov: Andrej Razdrih, Gojko Zalokar, Pavle Kozjek ...

TOPLOTNI PAS PODNEBJE PRST RASTLINSTVO Tropski pas ...

https://dijaski.net/get/geo_sno_podnebje_prst_rastlinstvo_01__tabela.pdf

TOPLOTNI PAS. PODNEBJE. PRST. RASTLINSTVO. Tropski pas. EKVATORIALNO PODNEBJE. Ekvator (do 10° S in J), visoke temperature skoraj brez nihanj,.

AZIJA PODNEBJE IN RASTLINSTVO KOT ODRAZ RELIEFNE ...

https://dijaski.net/get/geo_sno_azija_25.pdf

Dekanski, Indokitajski polotok (notranjost). kjer je dovolj padavin – travniško rastlinstvo, grmičevje in drevje o polsuho in suho. polpuščavsko, puščavsko ...

RASTLINSTVO ali VEGETACIJA SKUPINE RASTLINSTVA NA ZEMLJI

https://dijaski.net/get/geo_sno_rastlinstvo_01.pdf

V bolj sušnih predelih raste drevo baobat – kruhovec. □ Puščavsko rastlinstvo ... Značilna predstavnika tega gozda sta tik in bambus. □ Listnati listopadni gozd.

TOPLOTNI PASOVI, PODNEBNI TIPI, PRST, RASTLINSTVO

https://dijaski.net/get/geo_sno_toplotni_pasovi_08.pdf

TOPLOTNI PASOVI, PODNEBNI TIPI, PRST,. RASTLINSTVO. TROPSKI PAS. 1. Ekvatorialno podnebje. Do 10º severno in južno od ekvatorja. Vse leto ...

Linija Ljubljanskega potniškega prometa 3G - LPP

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/jhl_si/aktualno/datoteke/4416_linija_ljubljanskega_potniskega_prometa_3g.pdf

29 avg 2011 ... Avtobusna postaja, urbanomati, kioski Dela in 3dva…) je pomembno, da potniki ... Vozni red linije 3G je v prilogi. FINANCIRANJE LINIJE 3G.

projektna naloga - Mala barja – Marja

https://www.malabarja-marja.si/wp-content/uploads/2018/11/rd_9_projektna-naloga_kmet_svetovanje_marja.pdf

Seneni drobir se bo pridobivalo na KMG, ki imajo v lasti mokrotne travnike v območju Mišje doline, za namene vzpostavitve avtohtone travniške vegetacije na ...

rastlinstvo črne prsti in njena botanična pot - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Crna_prst_LTOBohinj_2017.pdf

chamaecistus), skorjasti kamnokreč (Saxifraga crustata), Clusijev svišč (Gentiana clusii) in kobulasta vetrnica (Anemone narcissiflora). Along the botanical trail ...

rastlinstvo planine razor - KVGN PZS - Planinska zveza Slovenije

https://kvgn.pzs.si/files/File/Seminarske%20naloge/rastlinstvo_planine_razor.pdf

... Zois našel. Ena izmed njih je Zoisova zvončica ( Campanula zoysii) ... Zoisova zvončica H. Physoplexis comosa ... travniška modra čebulica. H. Marsileaceae.

Pokljuka in šotna barja - Triglavski narodni park

https://www.tnp.si/assets/Obiscite/Aktivnosti/Parkovne-pespoti/Dokumenti/JZ-TNP-Pokljuka-in-Sotna-barja-SLO.pdf

Poleg kisle podlage je za barje značilno tudi po- manjkanje hranil in veliko temperaturno nihanje. Rastline so se med evolucijskim razvojem na raz- lične načine ...

etnološki problemi v slikarstvu janeza ljubljanskega - Slovenski ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_4_sedej_etnoloski.pdf

Po drugi strani pa množica stenskih shk (in žal redkejša pričevanja o tabehuh podobah) ter ... near Kurešček, Photo: Dr. France Stele (probably around 1920).

Barja-10-po Borih-III_janko.indd - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/50_Kutnar_VISOKOBARJAN%20VEG_11nov13.pdf

za kmetijstvo in poselitev je visoko barje skoraj v celoti propadlo. Ohranili so se le manjši ostanki šotnih tal (neporezana ali delno porezana šota), ki so ohranili ...

Stres na delovnem mestu na centrih za socialno delo ljubljanskega ...

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/258

centrih za socialno delo: CSD Ljubljana Moste-Polje, CSD Ljubljana Bežigrad, CSD Metlika in CSD Črnomelj. Vprašalnike so imeli možnost rešiti vsi zaposleni ...

afriška leta ljubljanskega barona codellija - Slovenski etnografski ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_4_smitek_afriska.pdf

1914) v nemški koloniji Togo v zahodni ekvatorialni. Afriki. Tam je vodil gradnjo ... otvoritve novozgrajenega mostu prek reke Au pri Sokodeju. Območje ...

podtalnica ljubljanskega polja - Geografski inštitut Antona Melika

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616500686.pdf

... uporabljajo za gojenje sadik, podalj{evanje sezone gojenja, bolj{o zaposlitev ... obremenjuje odpadne vode Belinka, ki prispeva 80 % vseh emisij, ki skupaj ...

Barja I Intervju: Andrej Martinčič I Pupki Slovenije Rdeči ... - Morigenos

https://www.morigenos.org/upload/pageFiles/files/Trdoziv03_splet.pdf

5 okt 2013 ... Volkec (Lycosidae) na svojem obhodu po socvetju velikega zalega kobulčka (Astrantia major) ... Obvodni pajek (Dolomedes fimbriatus) (foto:.

barja in varstvo narave bogs and nature ... - Triglavski narodni park

https://www.tnp.si/assets/Publikacije/Razprave-in-raziskave/tnp-RR010-barja-in-vn.pdf

the devil and chaos on the other. He also opens analytical ... razlagah judovskih in grških naukov, ki so podlaga ... da se mitologija narave ni razvila v premočno poosebljanje ... gozdni rezervat, naravni spomenik, narodni spomenik, narodni ...