Učni list - Aritmetična zaporedja.pdf

9) Določi aritmetično zaporedje in poišči zahtevano vsoto, če poznaš: ... 13) Poišči aritmetično zaporedje, v katerem je vsota prvega in tretjega člena 10, produkt ...

Učni list - Aritmetična zaporedja.pdf - Sorodni dokumenti

Učni list - Aritmetična zaporedja.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/674_10a6c0649077/U%C4%8Dni%20list%20-%20Aritmeti%C4%8Dna%20zaporedja.pdf

9) Določi aritmetično zaporedje in poišči zahtevano vsoto, če poznaš: ... 13) Poišči aritmetično zaporedje, v katerem je vsota prvega in tretjega člena 10, produkt ...

Aritmetična zaporedja

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2018/12/aritmeticna-zaporedja-0-1-142.pdf

zaporedje. Zapišite diferenco zaporedja. 22. Med števili 119 in 155 vrinite osem števil tako, da sestavljajo aritmetično zaporedje. Zapišite diferenco zaporedja in ...

UČNI LIST – Zaporedja ( )2

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/669_807cd44dbba4/U%C4%8Dni%20list%20-%20Zaporedja.pdf

n c n. . = . Ali je to zaporedje naraščajoče ali padajoče - dokaži! Določi spodnjo in zgornjo mejo tega zaporedja. 5) Dokaži, da je zaporedje s splošnim členom.

Učni list - Geometrijska zaporedja.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/675_f059fbb98d3b/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrijska%20zaporedja.pdf

a) Določite naslednja dva člena tako, da bo zaporedje aritmetično. Kateri člen tega zaporedja ima vrednost 105? Izračunajte vsoto prvih 50 členov tega ...

gum 7B učni list

http://www.os-vavta-vas.si/files/2020/03/gum-7B-u%C4%8Dni-list.pdf

v miru je pripravljeno mesto in na Sionu bivališče njegovo in njegov spomin bo živel v miru. MUSICA NOSTER AMOR. Jacobus Handl Gallus. CANTUS L. Mu.

UČNI LIST

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/851_b391a4d3b88a/U%C4%8Dni%20list%20-%20Ra%C4%8Dunanje%20z%20izrazi.pdf

b) Število 30 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto 13. c) Število 12 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto –7. d) Število –8 zapiši kot zmnožek dveh števil z ...

Učni list – 7

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=765529

c) 5 je večkratnik števila 10. N g) 40 ni delitelj števila 20. P d) 15 je delitelj števila 5. N h) 29 ni večkratnik števila 7. P. 3. Katera izmed števil 48, 62, 80, 97, 405, ...

Učni list - Statistika.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/873_168df75559af/U%C4%8Dni%20list%20-%20Statistika.pdf

UČNI LIST – Statistika. 1) Na avtomobilskem servisu so januarja popravili dvanajst poškodovanih karoserij, opravili devet rednih servisov, zamenjali pet ...

UČNI LIST – Logaritem – 1

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/620_6c5a3dc26891/U%C4%8Dni%20list%20-%20Logaritem%20-%201.pdf

4) Z uporabo definicije logaritma reši naslednje logaritemske enačbe: a). 2. 16 log. = x d). 4. 3. 27 log. = x b). 3. 2. 9log -. = x e). 1. 25,1log -. = x c). 3. 4. 16 log. =.

UČNI LIST – Polinomi – 1 )

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/599_bb49bdbafe02/U%C4%8Dni%20list%20-%20Polinomi%20-%201.pdf

UČNI LIST – Polinomi – 1. 1) Izračunaj produkt polinomov ( ). ( ). 4. 3. 3. 2. 2. 3. 5. 2 in. 5. 2. 3. p x x x x. q x x x. = -. . -. = . - . 2) Določi a tako, da bosta polinoma ...

Učni list - Deljivost.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/860_7c1612944279/U%C4%8Dni%20list%20-%20Deljivost.pdf

14) Izračunaj največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik števil: a) 176, 308 c) 189, 324 b) 112, 294 d) 117, 273. 15) Izračunaj največji skupni delitelj in ...

Učni list - Geometrija.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/908_fa3f990d1fc9/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrija.pdf

11) V pravokotniku ena stranica meri 16 cm, druga pa je dva cm krajša kot diagonala. Izračunaj drugo stranico in ploščino pravokotnika! 12) Dana sta kota.

Učni list – KRAVE

https://www.mladinska.com/_files/4066/mp9-ucnilist_%20KRAVE.pdf

a) sodoprsti kopitarji. b) lihoprsti kopitarji. c) mesojedi prežvekovalci. č) glodavci. 2. Opiši, zakaj so krave pomembne za ljudi. 3. V kateri državi verjamejo, da so ...

Učni list Okolje

https://lutra.si/wp-content/uploads/2019/10/U%C4%8Dni-list_Okolje_2_VSEZELENO.pdf

spremembe. 2. Poveži besede na levi s pravilno razlago v desnem stolpcu! zemeljska skorja Odnašanje, premikanje, spiranje materiala na površju zemlje. seme.

Končna aritmetična vrsta

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2018/12/koncna-aritmeticna-vrsta-0-1-143.pdf

OpenProf.com. 14. Na sliki sestavljajo ordinate stolpcev končno padajoče aritmetično zaporedje. Za- pišite splošni člen zaporedja. Koliko členov ima zaporedje?

UČNI LIST – Linearna funkcija ( ) ) ) ( ) 1 ...

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/835_a3b1692363f8/U%C4%8Dni%20list%20-%20Linearna%20funkcija.pdf

z ogliščema A in B in tretjim ogliščem C, ki je ničla linearne funkcije ( ) 4. 4. f x x. = - . 39) Dana je linearna funkcija. 3. 6 x y. - . = . Določi njeno začetno vrednost ...

Učni list - Realna števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/842_2a4e1f474025/U%C4%8Dni%20list%20-%20Realna%20%C5%A1tevila.pdf

14) Reši enačbo: a). 6 8 x- = b). 1 7 x = c) 3 2 10 x- = d) 5 4 19 x = e) 2 5 4 7 x x. = - f). 5. 3. 1. 1. 4. 8. 8. 2 x x. - = - . Page 3. REŠITVE UČNEGA LISTA ...

UČNI LIST – Racionalna funkcija – 1

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/584_3135100d7326/U%C4%8Dni%20list%20-%20Racionalna%20funkcija-1.pdf

1. UČNI LIST – Racionalna funkcija – 1. 1) Izračunaj ničle racionalne funkcije: a). ( ) 2. 2. 2 8. 6. 5 x x. f x x x. -. -. = -. b) ( ) 2. 8 16. 6 x x. f x x. . . = - c) ( ). 3. 2.

Učni list - Računanje s koreni.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/827_d73e71be4845/U%C4%8Dni%20list%20-%20Ra%C4%8Dunanje%20s%20koreni.pdf

UČNI LIST – Računanje s koreni. 1) Delno koreni: a) 18 = f). = 48 k). = 126 b) 20 = g). = 54 l). = 128 c) 27 = h). = 98 m). = 180 d) 40 = i). = 117 n). = 150 e). = 45 j).

UČNI LIST – Kvadratna funkcija ) ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ...

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/763_ef3adea10a46/U%C4%8Dni%20list%20-%20Kvadratna%20funkcija.pdf

UČNI LIST – Kvadratna funkcija. 1) Graf kvadratne funkcije ( ). 2. f x a x. = ∙ gre skozi točko (. ) 2,6. A - . Poišči njeno enačbo. 2) Parabola ( ). 2. f x a x c.

UČNI LIST – PRIZME REŠITVE

http://osdl.splet.arnes.si/files/2020/03/MATEMATIKA-9r-3-splet.pdf

19 mar 2020 ... a) Pravilna tristrana prizma ima pet mejnih ploskev. b) Osnovna ploskev pravilne tristrane prizme je enakostranični trikotnik. c) Stranske ploskve ...

UČNI LIST – Kotne funkcije – 1 ( ) ( ) ( )7

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/607_ebc9fb02d961/U%C4%8Dni%20list%20-%20Kotne%20funkcije%20-%201.pdf

4) Poišči vrednosti kotnih funkcij in poenostavi izraz: a). (. ) (. ) 11. 6 tan 150 ctan765 cos sin 2670 π. -. ° . °. = . -. ° c). (. ) sin120 cos2580 tan 30 ctan 225. °-.

Učni list - Kompleksna števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/653_a5b900a82263/U%C4%8Dni%20list%20-%20Kompleksna%20%C5%A1tevila.pdf

UČNI LIST – Kompleksna števila. 1) Izračunaj: a) (. ) (. ) (. ) (. ) 3 2. 4 3. 2 4. 1 2 i i i i. . ∙ - -. - -. ∙ - . = c) ( ) (. ) (. ) (. ) 2. 1 3. 3 2. 3 2 i i i i. ∙ -. . . ∙. -. = b) (. ) ( ).

UČNI LIST TRUBAR IN NJEGOV ČAS

http://www.drustvo-ucit-zgodovine.si/files/2008/05/ucni_list_trubar_in_njegov_cas.pdf

prvem pa njihova dela. V prazni stolpec pred avtorjem zapiši številko, ki je zapisana pred njegovim delom. 1. KATEKIZEM in ABECEDNIK. SEBASTIJAN KRELJ.

Učni list - 2020 Energy

http://www.2020energy.eu/sites/default/files/pdf/2020energy_sl.pdf

2020 Energy: Učni list www.2020energy.eu. I- NE LE IGRA; TEMVEČ PROGRAM. Program ENERGY BITS http://www.energybits.eu. Učna igra 2020 Energy je ...

Učni list - Geometrijska telesa.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/910_20110ab1fba1/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrijska%20telesa.pdf

odstotkov se po takem vrtanju zmanjša prostornina prizme? 23) Pokončni valj in pravilna štiristrana prizma imata enak plašč v obliki kvadrata s ploščino. 2.

Učni list - Racionalna števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/850_7907fe56caf7/U%C4%8Dni%20list%20-%20Racionalna%20%C5%A1tevila.pdf

UČNI LIST – Racionalna števila. 1) Okrajšaj ulomek: a) 144. 168 = c) 840. 714 = b). 75. 125. - = d) 133. 171. - = 2) Poenostavi: a). 9. 4. 4. 9. 11. 20. 2 1 3. ∙ ∙. =.

RAČUNALNIŠKI ZVOK – UČNI LIST

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=146343

RAČUNALNIŠKI ZVOK – UČNI LIST. 1. Katere naprave uporabljamo za snemanje in predvajanje zvoka? Zvočnik, mikrofon, slušalke, ekran z zvočniki … 2.

Učni list – LOČEVANJE ODPADKOV

https://www.mladinska.com/_files/1122/ucnilist-okolje.pdf

4. Naštej nekaj predmetov, ki jih lahko recikliramo, ko gre za. • papir: • plastiko: • steklo: • embalažo: • aluminij: • železo: Učni list – LOČEVANJE ODPADKOV ...

Učni list – OGNJENIKI ALI VULKANI

https://www.mladinska.com/_files/1378/ucnilist_vulkani.pdf

4. V Sloveniji a) ni bilo nikoli vulkanov. b) sta dva delujoča vulkana. c) je pred 25 do 20 milijoni let deloval vulkan na območju Smrekovca. Učni list – OGNJENIKI.

UČNI LIST – Razstavljanje (izrazi) a) ( ) 2 c) ( ) 3 ( ) 4 ...

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/851_b391a4d3b88a/U%C4%8Dni%20list%20-%20Ra%C4%8Dunanje%20z%20izrazi.pdf

UČNI LIST – Razstavljanje (izrazi). 1) Izračunaj vrednost veččlenika oziroma polinoma pri dani vrednosti neznanke: a) ( ) 2. 5 6, 3. p x x x x. = - -. = d) ( ). 3. 2. 5.

Učni list - Decimalna števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/849_fd9b628c8edd/U%C4%8Dni%20list%20-%20Decimalna%20%C5%A1tevila.pdf

UČNI LIST – Decimalna števila. 1) Izračunaj: a) 2,3 0,875 32,69. . . = d) 8,14 1,6 2,7. . ∙. = b) 25,1 3,45 8,672. . -. = e) 18,56 3,67 2,8. -. ∙. = c) 38,27 12,8 ...

UČNI LIST – Kotne funkcije – 2

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/615_b422a31ead54/U%C4%8Dni%20list%20-%20Kotne%20funkcije%20-%202.pdf

ki poteka skozi presečišče premic. 3. 2. 14 in 2. 9 ... presečišče ter izračunaj presečni kot med premicama na stotinko stopinje natančno. 15) Reši enačbi: a). 1. 2.

Učni list - Naravna in cela števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/861_0affa8c3752b/U%C4%8Dni%20list%20-%20Naravna%20in%20cela%20%C5%A1tevila.pdf

elemente množice B, nato pa ugotovi, ali števila 16, 25, 40 in 65 pripadajo tej množici. 3) V množici A so vsa enomestna liha naravna števila, v množici B pa vsa ...

Učni list - Ploščine geometrijskih likov.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/790_96f4e0ca1618/U%C4%8Dni%20list%20-%20Plo%C5%A1%C4%8Dine%20geometrijskih%20likov.pdf

UČNI LIST – Ploščine geometrijskih likov. 1) Izračunaj ploščino trikotnika in polmera trikotniku včrtanega ter očrtanega kroga, če stranice merijo: a) a cm b cm c.

UČNI LIST – Potence z racionalnim eksponentom

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/828_6210b4708ab3/U%C4%8Dni%20list%20-%20Potence%20z%20racionalnim%20eksponentom.pdf

UČNI LIST – Potence z racionalnim eksponentom. 1) Izračunaj: a). ( ). 3. 2. 1. 3. 25. 8 0,2. -. - - . = d). ( ). ( ). 3. 2. 5. 4. 3. 1. 1. 2. 16 0,1. 243.