O projektu - Elektro Gorenjska

lahko čas izkoristite za spoznavanje znamenitosti kraja ali pokušino lokalnih kulinaričnih specialitet. Električna vozila imajo seveda tudi svoje potrebe.

O projektu - Elektro Gorenjska - Sorodni dokumenti

O projektu - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Zgibanka_A4_elektricno_potovanje_KONCNA.pdf

lahko čas izkoristite za spoznavanje znamenitosti kraja ali pokušino lokalnih kulinaričnih specialitet. Električna vozila imajo seveda tudi svoje potrebe.

Kronološki almanah razvoja Elektra Gorenjska ... - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/knjige/Elektro2000.pdf

... v DCV Elektra. Gorenjska Kranj – Foto: Drago Papler ... Bobnar, projektant Miha @umer, vodja finan~ne slu`be Ignac Aha~i~ in referent za RTP Gregor [tern.

Glavna tema Iz Elektra Gorenjska Prodaja Iz ... - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Elgo_DEC2013_Web.pdf

20 dec 2013 ... 30 Prenova razsvetljave v trgovskem centru Merkur Vič in BTC ... energetike ali na katerem koli drugem področju ‒ je na neki stopnji ...

40 let Elektra Gorenjska - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Elektro40.pdf

[email protected] VILJEM – PE ZA DISTRIBUCIJO EE. FAJON ROBERT – PE ... GOGALA [email protected] – PE ZA DISTRIBUCIJO EE. GOLMAJER ... GOGALA BOJAN. GOLOB ...

EL_4_2_ozemljitve - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/JN/Risbe_EL_4_2_ozemljitve_NMV16-004.pdf

Rf valjanec RH1-30x 3,5mm ozemljitev TR LR povezava na odvod strelovoda ozemljitveni priključki ograje. (na vsakem drugem stebričku) povezava na odvod ...

Arhitektura - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Arhitektura_182-19_marec_2019.pdf

odtočnih cevi meteorne vode v objektu. 2. SANACIJA ... Pri prebojih skozi kritino (okrogle železne cevi kot podkonstrukcija hladilnega agregata in kompresorja) ...

Bilten 2 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/sportne_igre/25_letne_igre_2019/Bilten_2_25_letne_igre_EDS.pdf

28 maj 2019 ... predsednik uprave Elektra Maribor, d. d. mag. Boris Kupec ... Elektro Maribor, d. d.. Gregor Kita ... Več o podjetju: https://www.elektronabava.si/.

Gradbeno_dovoljenje_pravnomocno_avg_2013 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Gradbeno_dovoljenje_pravnomocno_avg_2013.PDF

27 maj 2013 ... gradbeno dovoljenje za DV 110 20 kV RTP Zelezniki – RTP Bohinj, na zemljišču parc. št.: Seznam ... 271-54/05 z dne 31.05.2011 Zavod za gozdove Slovenije-območna enota Kranj, Cesta. Staneta ... Upravna taksa po tar. št.

Untitled - Elektro Gorenjska

http://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/igre/bilten2zadnji.pdf

Zdravko Dobravec. Drago Meglič. Blaž Hafner. Valentin Vidic. Boris Skumavec. Elektro Ljubljana. Matej Trošt. Boštjan Hribovšek. Dušan Kavčič. Matej Kramarič.

razpis - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/sportne_igre/BILTEN_1_23_zimsko_sportne_igre_EDS_SENOETA_2017.pdf

4. februarja 2017, na smučišču Senožeta, v Srednji Vasi v Bohinju. Cilj tekmovalk in tekmovalcev bo seveda doseči čim boljšo uvrstitev, vsekakor pa bo v.

ELGO september 06 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/ELGO_%20sep_%2006_kon.pdf

23 nov 2006 ... 7 Uspeπno izvedena notranja presoja vodenja kakovosti v letu 2006. 8 RTP 35/20 kV Bohinj ... V uredniπtvu Elgo vestnika se veselimo vaπih prispevkov, predlogov in idej, ki bodo ... Otok Levernaka v kornatskem arhipelagu. ... IZRAÆA. LASTNINO. KNORA. OTOK V. PRESPANSKEM. JEZERU. OSEBA, KI.

RTP 110/20 kV Brnik-1 FAZA - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/JN/objekt_rtp_brnik/Priloga_6__PZI_7E2-tehnicno_porocilo_ozemljitve_strelovod_koncna12032018.pdf

Količina. EM. Cena/EM. Skupaj. Ozemljitve in strelovod. I. Material za ozemljitve. 1 Dobava elementov ozemljitvenega sistema: - valjanec ZnFe 25x4 mm. 425 m.

ELGO marec 05 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/ELGO_marec_05.pdf

15 apr 2005 ... Toplice. Barbariga ... Cene poËitniπkih kapacitet v razpisu so na apartma na dan in æe ... druæbe S&T AG leta 1999, pa tudi Petrol, Mercator,.

razpisna dokumentacija - Elektro Gorenjska

http://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/JN/2_-RD_OVO_2015_-_draba.pdf

20 maj 2015 ... 9 čevlji delovni - DPN. 8. 10 natikači. 4. 4. sklop: POKRIVALA IN ZAŠČITA OČI. 1 čelada gradbena. 10. 2 čelada plezalna. 40. 3 kapa zimska.

R TP 110/20 kV Bohinj 110 kV GIS-stikališče - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/knjige/Zlozenka_Bohinj_Web.pdf

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/20 kV Bohinj je namenjena oskrbi energetskega območja bohinjske doline. Novo 110 kV stikališče v GIS izvedbi ...

redos 2030 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/daljnovod/EIMV_1682_2_REDOS-2030.pdf

ELEKTRO LJUBLJANA d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 58. ELEKTRO ... Za območje Bohinja je najtežji izpad 35 kV DV na odseku RTP Moste –. RTP Bled.

Dokumentacija za razpis - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/JN/7303_6X3_AKZ_tehnini_razpisni_pogoji_r1.pdf

Stebri so bili v preteklosti že barvani, zato predpriprava zahteva strojno/ročno ... zemlje pred pričetkom del zaščitijo s tkaninami oziroma podobnim zaščitnim ...

NAVODILA ZA PRIKLJUČEVANJE IN ... - Elektro Gorenjska

http://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Navodila_priklucevanje_elektrarn.pdf

Elektro Celje d.d., Celje. Elektro Gorenjska d.d., Kranj. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana. Elektro Maribor d.d., Maribor. Elektro Primorska d.d., Nova Gorica.

naslovna stran - Elektro Gorenjska

http://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/JN/objekt_rtp_brnik/Priloga_2_PZI_TP-arhitektura.pdf

7. dobava in polaganje gradbenega filca polst ... ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. 4. ... kulirplast ali podobno 2mm m2.

dvorišče - asfalt - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/JN/Risbe_EL_4_1_kabkanaliz_NMV16-004.pdf

LITOŽELEZNI POKROV SE NAMESTI V VOGALU JAŠKA. V CESTIŠČU SE MED BETONSKO PLOŠČO IN STENAMI JAŠKA NAMESTI. GNETLJIV MATERIAL ...

Elgo junij 2013 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/za_delnicarje/Elgo_Junij2013_web.pdf

in zaščita distribucijskih omrežij ... 3. izgradnja sončne elektrarne Merkur 2 v Naklem na ... se: sončni moduli, električni tokokrog, prenapetostna zaščita ...

Elgo september 2007 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_%20september_%2007_koncna%20.pdf

mer tlaËnega cevovoda se na dolæini 2878 m menja od 1000 mm na. zaËetku do 800 ... tehniËne storitve. V mesecu avgustu 2007 ni bilo novih zapo- slitev. ODHODI. V mesecu ... Zagotovljeni so izvrstni materialni pogoji za delo, ki jih ... V organizaciji agencije Loka Turist smo 15. septembra 2007 organizirali dvodnevni ...

Elgo december 2014 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_DEC2014_Web.pdf

19 dec 2014 ... Slovenske železnice, Intereuropa, ... šolski otroci zaposlenih koristili počitniške kapacitete ... Ukrep financiranja počitniške aktivnosti smo s.

Elgo december 2011 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_december_2011web.pdf

23 dec 2011 ... elektrarno na Gorenjskem na strehah skladišк Merkur Kranj v ... Sonкna elektrarna Merkur ... plaže so urejene z ležalniki in s sonкniki, turistov.

Aktualno Za vsakogar nekaj - Elektro Gorenjska

http://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/ELGO%20sept.%2008%20web.pdf

13 okt 2008 ... Medvode predvidena gradnja veË stanovanjskih objektov, ki se bodo gradili v ... »e model obraËamo z drugimi orodji, nam kocka vedno.

DV 110 kV JESENICE KRANJSKA GORA - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/daljnovod/IDEJNI%20PROJEKT%20_%20%20DV%20110%20kV%20JESENICE%20KRANJSKA%20GORA%20_%20NADZEMNI%20DEL.pdf

Investitor: Objekt: DV 2x 110 kV RTP Jesenice (Predor) - RTP Kranjska. Gora. Projektant: Del objekta/sistem: ... Nadmorska višina (m). Hrušica pri Jesenicah.

consolidated annual report - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/porocila/KLPEG_2017_EN_interaktivni.pdf

26 Jul 2018 ... 4.2 Integrated quality management system of Gorenjske elektrarne Company. 52. 4.3 Risk management in Elektro Gorenjska Company. 53.

Elgo marec 2009 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/ELGO_marec_09.pdf

27 mar 2009 ... Himalajka. Vsi πtirje smo se 19. oktobra 2008 dobili v Katman- duju, v glavnem mestu Nepala, v nam æe znani agenciji za trekinge in vzpone.

Elgo marec 2012 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_Marec_2012_Web.pdf

30 mar 2012 ... Domplan in Petrol v začetku februarja 2010 z Mestno občino Kranj ... iz kogeneracijskih enot na zemeljski plin Primskovo in. Osnovna šola ...

Elgo september 2012 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_September_2012_Web.pdf

28 sep 2012 ... 33 Zamenjava razsvetljave v trgovskem centru MERKUR Primskovo ... ELES dve glavni prenosni razdelilni transformatorski ... Opis apartmaja: tuš, WC, štedilnik, pe╦ica, hladilnik, ogrevanje in televizija, parkirno mesto v ...

Elgo december 2012 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_December_2012_Web.pdf

21 dec 2012 ... Domplan in Petrol, ki so združene v družbo Soener- getika, d. o. o. ... sporočajo stanje števca. Njihovi ... Jeseni 2010 mi je moja mentorica prof.

Elgo marec 2015 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_Marec2015_Web.pdf

27 mar 2015 ... Nova TP Hofer Čirče, O mag. Miha Zajec ... Opis apartmajev:tuš, WC, štedilnik, mikrovalovna pečica, hladilnik, televizija, ogrevanje in klima.

Elgo marec 2007 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/ELGO_%20marec_%2007_koncna.pdf

12 apr 2007 ... Barbariga -- Pulj, Hrvaπka ... Cene poËitniπkih kapacitet v razpisu so za apartma na dan in æe vkljuËujejo DDV. ... Mercator na Kokrici.

Elgo junij 2016 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_junij_2016_WEB.pdf

29 jun 2016 ... Monika Boltežar. Aktualno. 1.003. 982. 992 ... Zupanc. “Usposabljanje je bilo koristno pred- vsem zaradi praktičnih izkušenj, ki jih je predavatelj ... starostno strukturo, se pa v obeh družbah starost letno zvišuje. V Gorenjskih ...

Elgo september 2019 - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/elgo/Elgo_Vlozek_september_2019_Objava.pdf

27 sep 2019 ... 39 Nagradna križanka. Spoštovani! Naj bo vsaka ... V prvih dveh letošnjih številkah našega internega časopisa smo vam v obliki pogovorov z ...

sklic skupščine z utemeljitvami - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/za_delnicarje/2019/25_redna_letna_skupscina/SKLIC_Z_UTEMELJITVAMI.pdf

24 maj 2019 ... Seji bo prisostvovala vabljena notarka ga. Marija Murnik iz Kranja. Utemeljitev: Uprava predlaga, da skupščina izvoli predsednika skupščine ...