Badenske školjke jugoistočnog oboda ... - Prirodnjački muzej

Povoljna klima i otvaranje morskih puteva su glavni uslovi koji su uticali na brojnost i raznovrsnost faune na proučavanom delu terena. Neke termofilne vrste su.

Badenske školjke jugoistočnog oboda ... - Prirodnjački muzej - Sorodni dokumenti