Aktivnosti pri pilotnem projektu za boljše upravljanje s čakalnimi ...

1 jul 2016 ... ... našega sveta zavoda, so člani izbrali in imenovali novega predsednika tega telesa. Predsednik sveta za- voda je postal Andraž Jakelj.

Aktivnosti pri pilotnem projektu za boljše upravljanje s čakalnimi ... - Sorodni dokumenti

Aktivnosti pri pilotnem projektu za boljše upravljanje s čakalnimi ...

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/glasilo-monitor/junij_2016.pdf

1 jul 2016 ... ... našega sveta zavoda, so člani izbrali in imenovali novega predsednika tega telesa. Predsednik sveta za- voda je postal Andraž Jakelj.

Pooblaščene osebe za upravljanje s čakalnimi seznami

https://www.psih-klinika.si/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/dokumenti/koristne_informacije/odg_os_18B.pdf

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo,. Njegoševa 4, 1000 Ljubljana. Ana Stopar Stritar, dipl.ms., mag ZN. 01/4750 676. Ažurne informacije o čakalnih dobah in ...

aktivnosti na projektu revitalizacije industrijske baštine

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Newsletter-No-1.pdf

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU REVITALIZACIJE ... Projekt REFREsh je podržan u sklopu programa INTERREG CENTRAL EUROPE financiranog iz Europskog ...

boljše informiranje za boljše potovanje - ALPINE SPACE ...

http://www.alpine-space.org/2007-2013/uploads/tx_txrunningprojects/1._AlpInfoNet_Handbook__Final_publication__SI.pdf

in pokrivajo različne pravne okoliščine. Pilotne regije obsegajo Bodensko jezero, Kimsko jezero, Vzhodno Tirolsko, Pokrajino. Gorica in Goriško regijo, deželo ...

O projektu - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Zgibanka_A4_elektricno_potovanje_KONCNA.pdf

lahko čas izkoristite za spoznavanje znamenitosti kraja ali pokušino lokalnih kulinaričnih specialitet. Električna vozila imajo seveda tudi svoje potrebe.

1. Ptice v projektu GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2015/10/GoForMura-ptice.pdf

(Picus canus), sršenar (Pernis apivorus) in črna žolna (Dryocopus martius) so na kratko predstavljene v predstavitvi GoForMura_ptice.pps. S pomočjo ...

Tehnike za boljše učenje

https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2016-september/ucenje.pdf

glasovi so nezveneči nezvočniki (če odvzamemo samoglasnike, ostanejo p, t, s, š, č, k, f, h, c) in tako pravilno uporabili predlog s/z. Gre za mnemotehniko – te ...

Aktivnosti ob svetovnem dnevu zdravja Aktivnosti ob svetovnem ...

https://diabetes-zveza.si/wp-content/uploads/files/revija/pdf/SB114_screen.pdf

Ladislav Golouh. Obe predavanji so člani lepo sprejeli. Za člane društva in druge občane Komna smo pri- pravili tudi pohod. Besedilo in foto: Pavel Škamperle.

Za vaše boljše fotografije! - e-Fotografija

http://www.e-fotografija.com/erevija/eFoto55.pdf

Urednik: Matjaž Intihar. Tisk: Tiskarna SET, Ljubljana. Tiskano 15.000 izvodov. Nasveti za arhiviranje - Who fails to prepare – prepares to fail!* Na področju ...

Pogodba o sodelovanju pri PROJEKTU - LAS DRAVA

http://www.lasdrava.si/uploads/9/6/1/5/9615204/5.vzorec-pogodba-o-sodelovanju-vzorec.pdf

3. člen. (pooblastilo nosilcu posla). Pogodbene stranke- partnerji podajajo nosilcu skupne vloge - vlagatelju, ki je določen v 2. členu te pogodbe in njegovemu ...

O projektu – Originalni EU kvalitet, Ana Ahčin (PDF)

http://www.ok-kvalitet.eu/wp-content/uploads/2017/06/O-projektu-Originalni-EU-kvalitet_Ana-Ah%C4%8Din.pdf

Danas se grupa sastoji od: • Celjske mesnine. • Pršutarna Lokev s´Krasa. • bivša Mipova pršutarna Kobjeglava in. • Radgonske Gorice. • Broj zaposlenih: 370.

Z mobilno pisarno do boljše odzivnosti - A1

https://www.a1.si/documents/10179/2497167/Primer MIKRO POLO.pdf/e50293cc-6fec-4c10-85c4-906296378981

dobavitelj laboratorijske in medicinske opreme MIKRO POLO. »Želimo nadaljevati pot kot najboljši specializiran dobavitelj laboratorijske, medicinske.

Izdelek v projektu Mediteranska dieta

http://www.sszagorje.si/files/2015/06/Comenius-Mediteranska-dieta_izdelek.pdf

Page 1. MEDITERANSKA DIETA. COMENIUS. Page 2. PARADIŽNIK. ❑ zelenjava – plod,. ❑ sodi v družino razhudnikov,. ❑ prihaja iz srednje amerike. Page 3 ...

V UNESCOVEM PROJEKTU SMO ODKRIVALI STARE IGRE

http://os-gracisce.splet.arnes.si/files/2017/06/PORO%C4%8CILO-STARE-IGRE.pdf

Letošnja tema je Pozabljene otroške igre. V skupini Zajčki (2-4 leta) smo najprej želeli odkriti katere igre so to. Za stare starše smo pripravili anketne vprašalnike ...

Povabilo k sodelovanju studentov na projektu pkp - feri

https://feri.um.si/site/assets/files/6299/povabilo_k_sodelovanju_studentov_na_projektu_pkp_-optima.pdf

1 mar 2019 ... Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru ter iTehLab, informacijske tehnologije, d. o. o in Magneti ...

Veseli me, da lahko ob tem pomembnem projektu ... - PDF4PRO

https://pdf4pro.com/file/4d41b/f_docs_RR_smernice_vlozni_listi.pdf.pdf

prostore in delovno mesto, ZPIZ prevzame tudi stroške prilagoditve. Po. Sklepu Zavoda za ... pogodbe o zaposlitvi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, ali za delo na drugem ... Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. • Zavod Papilot ...

vseživljenjsko izobraževanje za boljše počutje bolnikov in ...

http://www.dmsbzt-celje.si/dokumenti/Zbornik%202006.pdf

vključi živila, za katera ve, da jih dobro prenaša, nato pa naj v svoj jedilnik postopoma dodaja ... Navodila za izvajanje kontaktne izolacije v SBC. KOBO, Splošna.

krščanstvo__.. boljše petje so ustanavljali ___pevske______ ...

http://www.os-loka-crnomelj.si/files/2020/03/GUM_7razred.pdf

Gallusu se imenuje tudi naša največja koncertna dvorana – Gallusova dvorana, ki je v Cankarjevem domu v Ljubljani (ugotovi koliko sedežev ima).

Za še boljše poslovne rezultate - Terme Krka

https://www.terme-krka.com/assets/Revija-vrelci-zdravja/Vrelci-2005-05.pdf

nje, hitrost nastopa učinka, minimalni stranski učinki in varnost izdelka. Krkin. Bilobil je bil izbran za najboljšo blagovno znamko v kategoriji izdelkov za izboljša-.

ZA boljše zdravje otrok in mladostnikov - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/za_boljse_zdravje_otrok_in_mladostnikov_nova_verzija_13_10_2015.pdf

13 okt 2015 ... PRILOGA 3: Delovni listi za evalvacijo pridobljenega znanja otrok ... 1998, 68), ki navaja, da povprečen predšolski otrok s svojo aktivnostjo.

V Šiški kopica predlogov za boljše življenjske razmere

http://freeweb.t-2.net/jurij_stare1/GJD/50_V_%C5%A0i%C5%A1ki_kopica_predlogov_za_bolj%C5%A1e_%C5%BEivljenjske_razmere_Delo_8_12_2015_r.pdf

28 jan 2016 ... V Šiški pa deluje tudi Center Sonček Šiška v okviru Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, ki prireja razne dogodke. V Šiški v okviru ...

Poročilo o projektu Stožice - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15425/8--toka---poroilo-o-projektu-stoice.pdf

športnega parka Stožice, ki jo je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, julij 2007. ... moţnostjo uporabe po sistemu »P R« in najmanj 180 parkirnih mest za osebna vozila.

Boljše zdravstvo – tudi s sodobno zdravstveno informatiko

https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/Srecanje%202015/SDMI%20Program%20MI2015.pdf

Boljše zdravstvo. – tudi s sodobno ... Organizacijski odbor se je s Termami Zreče dogovoril za ugodnosti pri nastanitvi in ... http://www.terme-zrece.eu/si/sdmi.

Končnim poročilom o stanju na projektu ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2014/SEJE/31._SEJA/5._Konno_poroilo_o_stanju_na_projektu_O_TB.pdf

Iz preglednice je razvidno, da bi lahko odvisno od interpretacije navajali, da so bili stroški za OŠTB od 914 €/m2 do 1.422 €/m2. Poročilo pripravil: mag.

pravilnik društva študentov medicine maribor o projektu ...

http://www.medicinec.si/wp-content/uploads/2012/08/Pravilnik-o-izmenjavah1.pdf

V primeru, da posameznik uveljavlja točke iz 5. ali 6. kriterija (športni dosežki pri DŠMS kriteriju), je hkrati potrebno poslati tudi potrebna dokazila o posameznih ...

Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve - ZRSZ

https://www.ess.gov.si/_files/7858/ZRSZ_porocilo.pdf

rosana Vnuk. 278 urška hočevar. 283 območna služba Velenje. 288 barbara oprčkal. 289 bojana Matajdl. 293. Marko Valte. 298. Mateja hribernik. 302 nastja raj.

Priloga 4 Partnerska organizacija v projektu MOČ OZARA ... - Nijz

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priloga_4.pdf

GTV, TV Galeja, GEA TV, VTV, Radio Koper, Koroški radio, Štajerski val, Radio Capris,. Radio Maribor in Radio Celje. Pri nameščanju plakatov, ki so televizijski ...

o projektu VARUJMO NAŠE OKOLJE - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/komunala/mkcn_pos_lucine/o-projektu-varujmo-nase-okolje-622015-koncni.pdf

ŽIRI. IVANA TAVČARJA,. SORA. DRUŠTVO ŽIRI. PODRUŽNICA LUČINE. S pomočjo sredstev sklada Si.voda do dveh novih čistilnih naprav na Škofjeloškem.

otrok in mladostnikov skupaj za boljše zdravje - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/bilten_1_2013.pdf

postavili klopce in mize, da lahko učenci pišejo. Še ... vidika ergonomije in urejenosti pisalne mize. Dijaki ... Rutar Ilc Z. Spodbujanje aktivne vloge učenca v.

Prizadevanje za boljše zdravje - Združenje zdravstvenih zavodov ...

https://zdrzz.si/f/docs/Aktualno/novis_06_prelom_junijj_2016.pdf

1 jun 2016 ... projekt eZdravje: www.ezdrav.si podpora: podpora.ezdrav.si čakalne dobe: cakalnedobe.ezdrav.si portal zVem: zvem.ezdrav.si. [Aktualno] ...

osnovni podatki o projektu – 5.1 - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=20780

Kroglična pipa za toplo vodo do 110°C, prirobnične izvedbe, vključno spojni in ... grelna moč: 7,4 kW. - hladilno ... zunanja stenska zaščitna rešetka,. - fleksibilni ...

Pomoč zagotavljanja boljše izvedbe NUSZ in bodočega ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Zemljiska_politika/posvet_nusz_11jul17_gercer.pdf

Naša GIS „oblaka“. • iObčina. • iKomunala služita občinam in njihovim javnim podjetjem praktično z vsem kar je povezano s prostorsko problematiko, katastri ...

Z energetskimi storitvami do boljše učinkovitosti in donosnosti vaše ...

https://www.gek.si/gradiva/letak_press145994734371.pdf

Slika 3: Obstoječa sončna elektrarna Merkur Primskovo priklopljena po PX3 shemi z e-polnilnico. Izgradnja sončnih elektrarn. Gorenjske elektrarne so pionir na ...

Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1650-1?inline=1

Julija Pelc. Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER PSIHOLOG: Popotovanje ene od supervizijskih skupin. Na poti v vrtec. Supervizijska ...

Lékárny poskytující konzultace odvykání kouření v rámci projektu ...

https://www.lekarnici.cz/getattachment/Media/Tiskove-zpravy/Odvykani-koureni-s-odbornou-pomoci-je-mnohonas-%281%29/seznam-lekaren-koureni.PDF.aspx

Nemocniční lékárna VFN, Karlovo nám.32, Praha2 , 128 08, tel 224 967. 107, PharmDr ... Lékárna BENU Lékárna, Národní 339/11, Praha 1, 110 00, tel 224 934.

Odgovor: Fotelj je v projektu natančno opisan. Ponudniki lahko ...

https://www.csod.si/uploads/file/JAVNA_NAROCILA/2017/odgovori%20JN%20Bohinj1.pdf

in detajlu ter v predpisani barvi;. Vprašanje ponudnika: Prosim za primerljivi artikel za oznako NAK - nakovalo, kot npr… Odgovor: Kovaško nakovalo kot na ...