Univerza v Mariboru Zbirka nalog iz Matematičnih metod I

(c) Formula za izračun korenov kvadratne enačbe velja tudi, če koefici- enti a, b, c ... Za kateri x je zaporedje s členi x 5,25 − x,30 2x aritmetično? Rešitev.

Univerza v Mariboru Zbirka nalog iz Matematičnih metod I - Sorodni dokumenti

Univerza v Mariboru Zbirka nalog iz Matematičnih metod I

http://fl.uni-mb.si/wp-content/uploads/2011/04/Prirocnik_Zbirka_nalog_MM1.pdf

(c) Formula za izračun korenov kvadratne enačbe velja tudi, če koefici- enti a, b, c ... Za kateri x je zaporedje s členi x 5,25 − x,30 2x aritmetično? Rešitev.

Univerza v Mariboru Zbirka nalog iz uporabe matematičnih metod v ...

http://fl.uni-mb.si/eknjige/zbirka_UMML1.pdf

V množici realnih števil rešite naslednje enačbe, neenačbe in sisteme neenačb z absolutno vrednostjo: (a) |x − 1| = 2. (b) |2x 3| = 1. (c) |x 7| = 2x − 3.

Zbirka nalog iz Matematicnih metod v fiziki 1 za 1. letnik

http://www.grega.si/pef/mmf1/vaje.pdf

12 jan 2016 ... Z dimenzijsko analizo poišci odvisnost sile upora od hitrosti. (kvadratni zakon upora: F = 1/2cvρv2S, linearni zakon upora: F = 6πrηv).

Univerza v Mariboru Uporaba matematičnih metod v logistiki 2 ...

http://fl.uni-mb.si/attachments/140_Prirocnik_umml2.pdf

Funkcija ima v vsaki točki (samo eno) tangento. Graf ni lomljena krivulja. • Tangenta ni navpična. Definicija: • Desni odvod funkcije f v točki x0 je lim h→0 .

Univerza v Mariboru Uporaba matematičnih metod v logistiki 1 ...

http://fl.uni-mb.si/attachments/140_Prirocnik_umml1.pdf

2.3.1 Gaussova eliminacijska metoda. • Sistem m linearnih enačb z n neznankami x1,x2,...,xn: a11x1 a12x2 ··· a1nxn. = b1 a21x1 a22x2 ··· a2nxn.

zbirka rešenih nalog iz matematike ii - Matematika - Univerza v ...

http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/perne/gradiva/skripta-mat2.pdf

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za elektrotehniko. Andrej Perne. ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ. MATEMATIKE II. Skripta za vaje iz Matematike II (UNI VSP).

zbirka rešenih nalog iz matematike i - Univerza v Ljubljani

http://mat03.fe.uni-lj.si/html/people/perne/gradiva/skripta-mat1.pdf

Andrej Perne. ZBIRKA REŠENIH ... Skripta za vaje iz Matematike I (UNI VSP) ... Dolocite potencne mnozice za mnozice {a, b, c}, P(∅) in {1,{1,2},{3}}. a) P({a, b ...

Zbirka nalog iz nacrtovanja uporabniˇskih vmesnikov - Univerza v ...

http://zalozba.fri.uni-lj.si/smrdel2017.pdf

Aleš Smrdel, Ciril Bohak, Miha Amon, Franc Jager. 2017. Univerza v ... naj se vsebina okna izbriše, ob pritisku desnega gumba na miški pa naj se okno (aplikacija) ... V dialog lahko vnašate vrsto okna (PVC, lesena ali pa lesena in ALU okna),.

Tehnika ti da krila - zbirka nalog (PDF) - DSI Maribor - Univerza v ...

http://www.dsi.fs.uni-mb.si/strani/tehnikatidakrila/Tehnika%20ti%20da%20krila%20-%20zbirka%20nalog.pdf

vzvod izravnan (da bo ležal vodoravno)? m1 = 12 kg m2 = 4 kg a = 1,3 m b=? 36. Pri nevihti ... Pozimi namestimo na avtomobilska kolesa zimske gume, ki.

zbirka nalog in vprašanj iz kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza ...

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/zivilstvo/ZbirkaNalogInVprasanjIzKemije.pdf

10 okt 2019 ... Standardna reakcijska entalpija, ΔrHѳ, znaša. 50,63 kJ mol‐1. ... b) Tvorbena entalpija amonijaka znaša ‐46,0 kJ mol‐1. Ugotovi, do katere ...

Formulacije matematicnih nalog in pricakovane rešitve

https://www.zrss.si/kupm2018/wp-content/uploads/2018/07/iztok_banic.pdf

(Potence z naravnimi eksponenti). Kaj zahteva naloga? Iztok Banič Fakulteta za naravoslovje in matematikoUniverza v Mariboru. Formulacije matematičnih ...

Zbirka nalog

https://www.fkkt.um.si/ukemat/Ma3-naloge.pdf

jev v1,...,vn imenujemo linearna ogrinjača ali linearna lupina in označimo. L(v1,...,vn). Definicija 1.2.2 Množica vektorjev v1,...,vn ∈ V je linearno neodvisna, če.

Zbirka nalog iz fizike za 1. letnik

http://www.grega.si/pef/tdemp%282017-2018%29/naloge-tdemp-ver1.pdf

19 feb 2018 ... Speficicna toplota jekla je 450 J/kg K, specificna toplota svinca pa 130 J/kg K. 2. Svinceno kroglo spustimo z 20 m, od tal se odbije s hitrostho 3 ...

učbenik zbirka nalog - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=7681&file=1

star. Wie alt bist du? Koliko si star? nein ne. Wo? Kje? Wo wohnst du? Kje stanuješ? ... Ich bin 14 Jahre alt. Star sem 14 let. ... war trifft gefällt trägt spielen muss gekauft möchte hat kommen sieht ... pobarvanka, zvezek za risanje der Zirkus, -se.

Zbirka fizikalnih nalog z rešitvami 1

http://physics.fe.uni-lj.si/students/literatura/Zbirka_fizikalnih_nalog_z_resitvami_1.pdf

Kolikšen je tangentni pospešek na obodu plošče, kolikšen pa kotni pospešek? i začetna Kotna hitrost wo = 2/s? Kolikšen kot (v) popiše radij kolesa v tem času?

zbirka nalog za maturo iz slovenščine ... - Knjigarna.com

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612712433.pdf

Razčlemba 2: Stopinje, ki so odšle križemkražem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Razčlemba 3: Ko nam je vroče, okna pa ne ...

ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ MATEMATIKE II - Matematika

http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/perne/gradiva/skripta-mat2.pdf

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za elektrotehniko. Andrej Perne. ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ. MATEMATIKE II. Skripta za vaje iz Matematike II (UNI VSP).

Zbirka nalog iz geometrijske topologije Definicije

http://www.dmfa-zaloznistvo.si/up/defPrint.pdf

1.15 Podmnozica D ⊂ X je gosta v prostoru X, ce D seka vsako neprazno odprto mnozico. 1.16 Druzina Bx okolic tocke x ∈ X je baza okolic tocke x, ce vsaka ...

STROKOVNO RAČUNSTVO ZA MIZARJE Zbirka nalog z ... - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/STROKOVNO_RACUNSTVO.pdf

iz m. 3. v m. 2 iz m. 3 v tm iz m. 2. v m. 3. Računanje porabe izdelavnih materialov ... Pretvornik med njimi je 10. Daljše razdalje merimo s ... Primera: 0,0784 m = 0,784 dm = 7,84 cm = 78,4 mm. 63,5 cm = 6,35 dm = 0,635 ... Koliko meri »cola«?

zbirka nalog za maturo iz slovenščine neumetnostna besedila

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612712433.pdf

bila vaša sopotnika prenovljeni izdaji učbenika in delovnega zvezka Na pragu besedila. 1–4 (ali kateri od drugih učbenikov). Z njuno pomočjo ste korak za ...

Zbirka rešenih nalog s kolokvijev in izpitov iz fizike ...

http://studentski.net/get/ulj_ntf_gr2_f12_izp_kolokviji_in_izpiti_2004_2005_in_2005_2006_01__z_resitvami.pdf

1. Zbirka rešenih nalog s kolokvijev in izpitov iz fizike. Naravoslovnotehniška fakulteta, šolsko leto 2004/05 in 2005/06. Avtorji: S. Fratina, A. Gomboc in J. Kotar.

Zbirka rešenih nalog s kolokvijev in izpitov iz fizike ... - IJS F9

http://www-f9.ijs.si/~fratina/fizikaNTF/NTF-2004-05.pdf

Naravoslovnotehniška fakulteta, šolsko leto 2004/05. Avtorja: S. Fratina in J. Kotar. Prosim, da kakršnekoli vsebinske ali pravopisne napake sporocite na ...

zbirka rešenih nalog iz fizikalne kemije i - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/nalogepred.pdf

1.5) Kakšen je tlak na višini 2500 m, če vzamemo, da je povprečna molska masa zraka. 29 g mol. -1 in temperatura 15. 0. C. Rešitev: kPa e. kPa epp. K. K mol.

Zbirka nalog za predmet Osnove umetne inteligence - Artificial ...

https://ailab.si/oui-zbirka-nalog.pdf

1 jun 2017 ... Zaloznik: Zalozba UL FRI, Ljubljana. Izdajatelj: UL ... F rom, block(X)]. Omejitev X = To preprecuje, da bi kocko X premaknili na samo sebe,.

1. zbirka nalog iz logike - Zveza za tehnično kulturo Slovenije

https://www.zotks.si/sites/default/files/novice/ZbirkaTekmovanjLogika86-95.pdf

Pet deklet je za novoletna darila podarilo vsaka štiri knjige tako, da je vsaka tudi dobila ... 78. 5. SLOVENSKO TEKMOVANJE V LOGIKI. Jelka. Bukev. Breza. Bor. Hrast ... Mercator. Stojan Vodnik. 500 d. Zavarovalnica. 2. I'm singing in the rain.

Nihanje in valovanje, zbirka kolokvijskih nalog 1 Nihanje

http://www.grega.si/pef/doizobrazevanje-jes2012/vop/nih_in_val.pdf

B. Rovšek: Nihanje in valovanje, zbirka kolokvijskih nalog. 4. Nihalo niha nedušeno in harmonicno. V trenutku t1 = 1,2 s je odmik nihala iz ravnovesne lege nic ...

letno poročilo univerze v mariboru za leto 2017 - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Narti%20in%20poroila/Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20UM%202017_vsebinski%20del.pdf

27 feb 2018 ... Študentski domovi so pridružena članica Univerze v Mariboru in predstavljajo ... vpis, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v ... v letu 2017/18, nekaj fakultet pa bo z izvedbo pričelo v prihodnjem študijskem letu 2018/19.

Fiziki Univerze v Mariboru - CAMTP - Univerza v Mariboru

http://www.camtp.uni-mb.si/fizmb/fiziki.pdf

02 2207 390 [email protected]. Andrej Duh asist. dr. 02 2207 380 [email protected]. Marjan Logar viš. pred. dr. 02 2207 391 [email protected] ...

uvajalni teden univerze v mariboru - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/kakovost/Documents/Uvajalni_teden_2019-2020_-_predlog_programa_za_%C4%8Dlanice%20%281%29.pdf

16 jul 2019 ... Podpora za študente s posebnimi potrebami (Društvo študentov ... Vselitev brucev − prevzem dokumentacije za študentska stanovanja, ...

statut univerze v mariboru - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20%28Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo%29%20UPB%2012.pdf

25 maj 2017 ... Študij na Univerzi v Mariboru se omogoča tudi Slovencem brez ... Natančnejše pogoje za vpis na zaporedni študij določi posamezna fakulteta v ...

promocija nekonvencionalnih metod zdravljenja - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Ogorevc-Natasa.PDF

Diplomsko delo. Ljubljana 2008 ... Nekonvencionalne metode zdravljenja, kot so homeopatija, kiropraktika in ... Homeopatija je bila v Sloveniji do prepovedi leta.

gradivo za vaje iz numeriˇcnih metod - Univerza v Ljubljani

http://mat03.fe.uni-lj.si/html/people/perne/gradiva/skripta-nummet.pdf

Na voljo imamo tudi pogojna stavka if in switch, ki izvajata ukaze glede na pogoj. m-datoteke: • Poznamo dva tipa m-datotek: skripte in funkcije. • Skripte so zgolj ...

Zbirka vaj iz astronomije - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~agomboc/Zbirka/ZbirkaVaj_Gomboc.pdf

Zemlje. Mi pa opazujemo s površine Zemlje na zemljepisni širini ϕ. Smer ... Vemo še, da je izsev Sonca L⊙ = 4 · 1026 W, oddaljenost d⊙ = 1 a.e. in navidezna.

analiza tem magistrskih nalog na katedri za marketing - Univerza v ...

http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/herman-alenka.pdf

20 maj 2005 ... m. Ko je sklepno delo predloženo, napiše mentor po p senat EPF. Referat za podiplomski študij pa je dolžan vsej 7 dni pred zagovorom pisno.

analiza tem diplomskih nalog na katedri za marketing - Univerza v ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/jerovsek-mitja.pdf

72 Gajšek Irena. Ž Gabrijan Vladimir. Planiranje prodajnih aktivnosti ( ... The market entry strategy for Zlatarna. Celje into the market of the Czech. Republic.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/vpis/Dokumenti%20novic/Razpis_2010_2011.pdf

senat Univerze v Ljubljani oziroma Komisija senata za dodiplomski študij 24. 11. 2009 in je ... V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso ... V visokošolski strokovni študijski program Delovna terapija se lahko vpiše:.