Slamnikarstvo skozi oči delavcev

Nato je modelir modeliral tak model iz ilovice, povrh je vlil mavec in nastal je odlitek, ki je ... Panama slamniki so bili najfinejši slamniki, zelo dragoceni. En tak ...

Slamnikarstvo skozi oči delavcev - Sorodni dokumenti

Slamnikarstvo skozi oči delavcev

http://www.ssdomzale.si/files/2014/05/Slamnikarstvo-skozi-oci.pdf

Nato je modelir modeliral tak model iz ilovice, povrh je vlil mavec in nastal je odlitek, ki je ... Panama slamniki so bili najfinejši slamniki, zelo dragoceni. En tak ...

glasilo sindikata delavcev v zdravstveni negi ... - Sindikat delavcev

http://www.sdzns.si/db/sdzns/file/2011-01.pdf

kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi. Zapisnik 22. ... zaposlenih v zdravstveni negi v tej državi. Razložimo ... Kolektivna pogodba podrobneje.

Slamnikarstvo na Domžalskem - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00036.pdf

17 jun 2014 ... Slamnikarstvo je domača obrt, ki zajema pletenje ploščatih slamnatih kit ter izdelovanje slamnikov in cekarjev. V 18. stoletju se je začela ...

3.12 Slamnikarstvo v Domžalah

http://sk.acs.si/sites/sk.acs.si/files/priponke/16_gosp_razvoj_slamnikarstvo_v_domzalah.pdf

Slamnikarstvo je bila v preteklosti mengeško-domžalskega območja tista obrt, ki je pred 150 leti izpeljala industrializacijo in v 20. stoletju Domžale povzdignila v ...

Slamnikarstvo Začetki slamnikarstva Priprava slame Pletenje kit

https://dijaski.net/get/teh_ref_slamnikarstvo_01.pdf

platnarstvo, ki se je v trgovskem svetu uveljavljalo pod oznako »škofjeloško platno« ter slednjič slamnikarstvo na območju Domžal. Pod slamnikarstvo ...

Katarina Rus Krušelj Slamnikarstvo jutri: predstavitev ... - KD Domžale

http://www.kd-domzale.si/e_files/content/Katarina%20Rus%20Kru%C5%A1elj_Nesnovna%20kulturna%20dedi%C5%A1%C4%8Dina%20docx.pdf

Slamnikarstvo jutri: predstavitev muzejskih projektov na področju ohranjanja slamnikarstva kot nesnovne kulturne dediščine. Ena pomembnejših nalog ...

SVET DELAVCEV SŽ – INFRASTRUKTURA d

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Zapisnik-9.-redne-seje-SD-I-19.7.2017.pdf

9. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD–I), ki je potekala dne 19. 7. 2017 s ... rešitev pa bi lahko bila dodatne zaposlitve prometnikov ali progovnih ... Direktor družbe, Matjaž Kranjc je odgovoril, da se v SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., ...

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM ...

http://pamb.pokarh-mb.si/fileadmin/www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2002/ZUMER.pdf

15/83), nato pa leta 1997 na podlagi Zakona o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97) ... opravljen preizkus strokovne usposobljenosti. ... ministrstva direktor oziroma druga oseba, ki vodi upravno delo, v upravni enoti načelnik ... Elektronska oblika dokumenta je enakovredna pisni obliki dokumenta na papirju,.

Pravilnik o ugotavljanju presežnih delavcev

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Predpisi%202/pravilnik_o_ugotavljanju_presenih_delavcev.pdf

Podjetje lahko začasno presežnemu delavcu izda sklep o začasnem čakanju na ... Delavec lahko vloži ugovor zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja ...

TELEFONSKE ŠTEVILKE ODGOVORNIH DELAVCEV CPK, d.d. ...

https://www.divaca.si/mma/ostali_odgovorni/2017012013183209/?m=1484914684

20 jan 2017 ... Vodja CB Koper, Hrpelje. 05/6890-331. 031-373-057. Goran PLEŠINGER Vodja CB Sežana. 05/7301-980. 031-316-991. Boštjan DELAK.

Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev - FIŠ

https://www.fis.unm.si/media/dokumenti/2018/sa_1039_02_pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_delavcev_28_2_2018002.pdf

1 mar 2018 ... osebne podatke delavca, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek,. 2. opis kršitve delovnih obveznosti in navedbo določil kršenih ...

Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev UL

https://www.fe.uni-lj.si/mma/Pravilnik-o-disciplinski-odgovornosti-delavcev-UL/2014082515390603/

1. osebne podatke delavca, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek,. 2. opis kršitve delovnih obveznosti in navedbo določil kršenih predpisov,. 3. seznam ...

Izobraževanje delavcev – med pravico in dolžnostjo

http://journal.doba.si/repec/pdf/7_2015_2_izobrazevanje.pdf

pravica ni zagotovljena le z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ampak je na ... K., Kresal, B., Senčur Peček, D. (2014) Vodnik po pravicah iz delovnega.

1 SEZNAM ZDRAVSTVENIH DELAVCEV NA GINEKOLOŠKO ...

https://www.sb-ms.si/upload/files/SEZNAM%20ZDRAVSTVENIH%20DELAVCEV%20-%20GINEKOLO%C5%A0KO%20-%20PORODNI%C5%A0KI%20ODDELEK%20 %20ambulante.pdf

Simona Čopi, dr.med., spec. gin in porodništva. Glavni zdravstvenik oddelka: •. Leon Šabjan, mag. zdr. nege, strokovni vodja zdravstvene nege. Medicinske ...

PRAVILNIK o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in ...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Predpisi/pravilnik_o_odgovornosti_delavcev.pdf

16 jan 2009 ... disciplinske sankcije seznaniti delavca, zoper katerega se vodi disciplinski postopek, še pred odločitvijo o njegovi odgovornosti. 16. člen.

1 SVET DELAVCEV KAPITALSKO POVEZANIH DRUŽB Trg OF 7 ...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/VIT/28ssd100418.pdf

10 apr 2018 ... Ostali prisotni: Avbelj Lekič Nina, Skutnik Matjaž, Subič Dobrivoj, Pavšek Jože, Ritlop Vesna, Zorenč. Mirko, Pfeifer Janja, Savič Drago, Žnidar ...

predstavnikov delavcev v svet zavoda - OŠ Gradec

https://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2018/04/Pravilnik-o-volitvah-in-odpoklicu-%C4%8Dlanov-predstavnikov-delavcev-v-svet-zavoda.pdf

16 apr 2018 ... 2018 sprejel: ... Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev z aktivno volilno pravico. ... Priloga 11: GLASOVNICA.

sestanka sindikalnih predstavnikov in poverjenikov delavcev v ...

https://www.sportnicentri.si/files/04_zapisniki/razno/scs_161122_z_sindikalna-organizacija-delavcev-v-infrastrukturi-za-sport-in-prosti-cas.pdf

za šport in turizem SPOTUR, Slovenj Gradec, Karmen ROTMAN, Javni zavod Športni objekti Maribor,. Darja SEDEJ, Zavod za šport Jesenice, Gaber ŠORN, ...

SEZNAM ZDRAVSTVENIH DELAVCEV ODDELKA ZA ORTOPEDIJO

https://www.sb-ms.si/upload/files/SEZNAM%20ZDRAVSTVENIH%20DELAVCEV%20-%20ORTOPEDSKI%20ODDELEK.pdf

Tomaž Brodnik, dr. med., spec. ortoped. • Andreja Pehnec, dr. med., spec. ortoped. • Attila Szunyog, dr. med. specializant. OSTALI ZDRAVSTVENI SODELAVCI.

Izgorevanje socIalnIh delavcev, zaposlenIh v zdravstvU

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Izgorevanje_URN_NBN_SI_DOC-PULR97JU.pdf/2019012412400414/

cinizem, učinkovitost v neučinkovitost. Pri tem so viri izgorevanja preobremenjenost z delom, pomanjkanje nadzora, nezadostno nagrajeva- nje, nepoštenost ...

SEZNAM ZDRAVSTVENIH DELAVCEV NA INTERNEM ODDELKU ...

https://www.sb-ms.si/upload/files/SEZNAM%20ZDRAVSTVENIH%20DELAVCEV%20-%20%20INTERNI%20ODDELEK.pdf

GRLEC TADEJA, Dipl. M. S.. • CIGÜT MATEJ, Dipl. ZN. • JURŠA ANDREJA, Dipl. ... Janja Magdič, dr. med. • Tadeja Pavlinjek, dr. med. • Sebastijan Solovjev ...

Seznam zaposlenih zdravstvenih delavcev in ... - UKC Maribor

https://www.ukc-mb.si/media/files/uploads/na%C5%A1e-%C4%8Dakalne-dobe/Seznam_zdrav._delavcev_in_zdrav._sodelavcev_na_dan_31._5._2019.pdf

Jerica KAVKLER. ODDELEK ZA PLASTIČNO IN ... Jerica ZALOŽNIK, dr. med. urgentna medicina. ODD.ZA ANE,IT ... Andrej LEBAR. ENOTA ZA FORENZIČNO ...

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE Dalmatinova 4 ...

http://www.sindikat-sdts.si/component/attachments/download/289

Priporočamo vsem, ki uživajo v celodnevnem kopanju. Družinam prijazna destinacija saj je v naselju restavracija, trgovina, otroška igrala, mize za namizni tenis, ...

VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega ...

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Komunala/Komunaliada%202019_Vabilo%20k%20sodelovanju%20s%20prilogami.pdf

3 apr 2019 ... Hotel Opara, Goliev trg 13, 8210 Trebnje (neposredno ob osrednjem prizorišču sobotnih iger): [email protected], 07 304 40 05. - Gostilna in ...

ZAKON O MINIMALNIH PRAVICAH DELAVCEV - Konfederacija ...

http://www.konfederacijasindikatov.si/slike/files/drzavni-zbor-je-objavil-predloga-zakonov-kss-in-svs-1.pdf

urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo. 4. člen. (pojmi in ... meseca v mesecu, ko delavcu pripada dodatek za izmensko delo.

Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti pri delu v UKC ... - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2015/03/Sodelovanje_delavcev_pri_upravljanju_varnosti_pri_delu_v_UKC_Ljubljana.pdf

Univerzitetni klinični center. Ljubljana. Zaloška cesta 2. 1000 Ljubljana in. Bojan Peršl ... tajnik Sindikata kliničnega centra. Ljubljana. Univerzitetni klinični center.

SEZNAM ZDRAVSTVENIH DELAVCEV ODDELKA ZA RADIOLOGIJO

https://www.sb-ms.si/upload/files/SEZNAM%20ZDRAVSTVENIH%20DELAVCEV%20-%20RADIOLOGIJA.pdf

ERAK Sašo, dr. med., spec. radiolog. • dr. SEDONJA Irena, dr. med., spec. radiolog. • dr. ... BAUER Nina, dipl. inž rad. • BEDEK Barbara, dipl. inž. rad. tehnol.

12. DRŽAVNO TEKMOVANJE gOzDNih DElAVcEV - SiDG

https://www.sidg.si/images/BILTEN.pdf

21 sep 2019 ... commerce (Stihl), in srebne pokrovitelje, GG ... Boris Samec, vodja ekipe: "Stihl Slovenija ... met sekire za zabavo pa met motorne žage.

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na ... - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/04/Justina-Erculj_VIZ-kot-skupnosti-ucenja.pdf

Ali je res? Pozabljene besede: solidarnost, tovarištvo, sodelovanje, skupnost. (Maruša Kerec, intervju z Marušo Sever 17. 1. 2018)

Programi usposabljanja strokovnih delavcev v šahu - predlog

http://stara.sah-zveza.si/trener/porocila/Programi%20usposabljanja%20strokovnih%20delavcev%20v%20%C5%A1ahu%20-%20predlog.pdf

Programi upoštevajo, da se specialistične šahovske kompetence, ki jih odražajo šahovski ... (5) Teorija in praksa posameznih faz šahovske partije: otvoritve I.

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive

https://www.zsrs-planica.si/wp-content/uploads/2010/04/Pravilnik_o_napredovanju_strokovnih_delavcev_v_sportu_v_nazive1.pdf

Pri napredovanju po tem pravilniku se strokovnemu delavcu prizna naziv, pridobljen v skladu s pravilnikoma, ki urejata napredovanje v nazive za zaposlene v ...

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih ...

https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2017/09/praktikum_smernice_prehranjevanja_delavcev1.pdf

Peкenje v peкici, ponvi brez mašкobe ... Peкenje v ponvi, peкici ... V poletnih mesecih marsikomu zadiši pleskavica, peкena na žaru, ki jo lahko s peкenim ...

Rojstvo nedonošenega otroka in podpora zdravstvenih delavcev z ...

https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/download/750/2912/

Obzornik zdravstvene nege, 53(3), pp. ... zn., univ. dipl. org.; Univerza ... em ografski in dru gi pod atki in tervju van k, povezan. i z zn ačiln ostm i porod a. T ab.

kako do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/2fd8bf50f1068da2c1257280003e7690/$FILE/Kako%20do%20zdravnika_oktober%202017.pdf

zdravniki v zdravstvenem domu ali med zasebnimi zdravniki, ki opravljajo ... OE Koper. 1. Zdravstveni domovi. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. Gregorčičeva ...

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju ...

http://www.mladika.si/images/Sola/Zakonodaja/Pravilnik_o_strokovnem_izpitu.pdf

je opravil strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. številka potrdila o strokovnem izpitu izdajatelj potrdila datum in kraj izdaje ...

Sporazum o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ... - Nepsi

https://www.nepsi.eu/sites/nepsi.eu/files/content/editor/agreement/agreement_-_slovene_-_150107_disclaimer.pdf

domače steklo (namizni izdelki: kozarci, sklede; dekoracija itn.), stekleno ... Zaposlene je treba informirani o rezultatih zdravstvenega pregleda. o. Razkrivanje ...