Vodni svet Slovenije - Gov.si

2 nov 2004 ... Nižinske odseke rek dosežejo le najfinejši delci (v povprečju 1,5 mio ... Pripravite material za model kot so mavec, glina in/ali drugi materiali.

Vodni svet Slovenije - Gov.si - Sorodni dokumenti

Vodni svet Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/3a758e646c/vodni_svet.pdf

2 nov 2004 ... Nižinske odseke rek dosežejo le najfinejši delci (v povprečju 1,5 mio ... Pripravite material za model kot so mavec, glina in/ali drugi materiali.

kraški vodni svet na območju dobske uvale - KVGN PZS - Planinska ...

https://kvgn.pzs.si/files/File/Seminarske%20naloge/kraski_vodni_svet.pdf

Zagorica, ima tak prehoden značaj netipična kotanja Dobska uvala. ... Rupe so poseben kraški pojav, z njim označujemo vodni vir z naslednjimi značilnostmi:.

Vpliv padavin na vodni režim Slovenije

http://ksh.fgg.uni-lj.si/kongresvoda/03_prispevki/01_vabljeniZnanstStrok/01_Kobold.pdf

Spremembe podnebja se vse bolj izrazito kažejo v spremembah pretokov rek in pretočnih režimih. ... pregrade pa submediteransko podnebje. Podnebna ...

Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti - Srce Slovenije

http://www.srce-slovenije.si/resources/files/pdf/vera-begus-kud-fran-maselj-podlimbarski-krasnja-sprehod-skozi-preteklost-vasi-ob-vodni-ucni-poti1.pdf

MIKLAVŽEVČEV STUDENEC – KORITO (zdaj hišni vodovod, še vedno za ... je na Konju zbiralnik vode, do koder poganja vodo iz Hrenovega studenca črpalka, ...

ALPSKI SVET SLOVENIJE

https://dijaski.net/get/geo_sno_slovenija__regije_03.pdf

MAKROREGIJA (Predalpsko hribovje). MEZOREGIJA ... PREDALPSKI SVET. lega ob Alpah: od Beneške Slovenije, Ljubljanske kotline, vzhodnih predalpskih.

Untitled - Mladinski svet Slovenije

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/Publikacija_Dialog_mladih_final.pdf

Izdajatelj Zavod Mladinska mreža MaMa. Uredili Ana Tomšič, Franci Bačar,. Nina Milenković Kikelj, Vesna Miloševič,. Uroš Skrinar. Oblikovanje in priprava za ...

Zaposlovanje mladih - Mladinski svet Slovenije

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/zaposlovanje_dec_2013_web.pdf

20 jan 2014 ... ZAPOSLOVANJE MLADIH | Programski dokument Mladinskega sveta Slovenije ... V zadnjih nekaj letih se je mladinska politika v Sloveniji uvrstila na ... Knjiga. Analiza stanja. Ljubljana: Študentska organizacija Slovenije. 20|.

SVET ZA VARSTVO OKOLJA REPUBLIKE SLOVENIJE

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005801e78cb7be3eed0f3cbb3971c36c45fca17783a2d83cfb4d1a09b36

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je na podlagi šestega odstavka 151. člena. Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno ...

energetska prihodnost slovenije - Državni svet

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/2012_energetska_prihodnost_slovenije.pdf

Borut MEH*. Energetika kot gospodarska dejavnost. Prav je, da poskušamo v okviru Državnega sveta poiskati odgovore na dileme projekta nadomestnega ...

OdnOsi z javnOstmi - Mladinski svet Slovenije

http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2019/01/pr_prirocnik_avg10_web.pdf

659.3(035). BRANKOVIČ, Jure. Odnosi z javnostmi : priročnik za nevladne organizacije / Jure Brankovič ;. [ilustracije Tinka Mesec Tomazin]. - Prenovljena izd. -.

Zasedba FF ''lektorirana' - Mladinski svet Slovenije

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/diplomske/2014/kuhar_diplomska.pdf

leto in sicer kmalu zatem, ko je tedanji dekan FDV nad skupino študentov med ... se jih sploh zaposluje) preko pogodb za določen ali nepolni delovni čas.

diplomska naloga - Mladinski svet Slovenije

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/hadzic.pdf

Za nama je ţe več čudovitih poletij, ki sva jih kot inštruktorici ... Večletno vztrajanje pove, da nama je to delo zelo všeč in nama predstavlja tudi ... Kosilo odhod.

univerza v ljubljani - Mladinski svet Slovenije

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/fridl.pdf

Ime in priimek: Suzana Fridl. Naslov naloge: Moč in pomen seksualnosti. Podnaslov: Celostna obravnava človeka in njegove seksualnosti v socialnem delu.

Ljubljana, 11. 10. 2017 Državni svet Republike Slovenije je na 55 ...

http://www.arhiv.ds-rs.si/2012-2017/sites/default/files/dokumenti/4ds-55sklep_k_pobudi_sumenjak_-_dom_starejsih_gornja_radgona.pdf

11 okt 2017 ... Gornja Radgona, d. o. o., ki je v solasti Občine Gornja Radgona. ... Dom starejših občanov v Gornji Radgoni (v nadaljevanju: DSO-GR, d. o. o.) ...

Svet strojništva - Zveza strojnih inženirjev Slovenije

https://www.zveza-zsis.si/content/svet_strojnistva/svet_strojnistva_avg19.pdf

Odgovorni urednik: Iztok Golobič. Urednica: Andreja Cigale. Tehnični urednik: Žiga Zadnik. Lektoriranje: Andreja Cigale. Ime in sedež založnika: ZSIS, ...

Ženski svet 2019 - Fotografska zveza Slovenije

http://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2019/03/poro%C4%8Dilo-z-odprtja.pdf

... Anuška Vončina iz. Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Srebrno medaljo Sille Sanat Sarayi turškega kluba je prejela Silva Predalič iz Foto kluba.

Narodni svet FO in FRAME Slovenije PRIROČNIK ... - FO in FRAMA

https://www.fo-frama.org/wp-content/uploads/Prirocnik-za-vzgojo.pdf

nacionalno bratstvo Franjevačke mladeži, Brat Franjo, Zagreb, 2013 ... Fra Ivan Mikić, Biblijski sat – skripta. ○ ... beškega v zemeljsko, v Mojzesov vsakdan.

1 romano them - romski svet - Zveza Romov Slovenije

http://zveza-romov.si/uploads/zvezar/public/document/1-romano_them_52_1_sl.pdf

Velikonočne delavnice . ... iz divjih kostanjev, figuro iz listja, odtiskovali listje, barvali pobarvanke, se igrali gumi twist in preskakovali kolebnice. Obiskali smo tudi ...

Svet opisem sk igla S nik - Svetopisemska družba Slovenije

https://www.svetopismo.si/wp-content/uploads/2018/11/spg10_05.pdf

no Bog – in na enak način je Sveto pismo, ko ga beremo z očmi vere in pod vodstvom Svetega Duha, živa Božja bese- da, ki v nas ustvarja življenje iz smrti.

svet republike slovenije za visoko šolstvo - nakvis

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/106

V živahni in plodni razpravi, v kateri so aktivno sodelovali vsi udeleženci srečanja, ... Na dveh fakultetah, članicah iste univerze, je izračun stroškov dela pregleden, ... dnevi v celotnem razpisno-vpisnem obdobju (od februarja do septembra), ...

svet odbora za električno varnost - Elektrotehniška zveza Slovenije

http://www.ezs-zveza.si/drustva-in-odbori/odbori/odbor-za-elektricno-varnost/projekti-in-naloge/?eID=dam_frontend_push&docID=2804

19 apr 2017 ... Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v stavbah, v katerem je predpisana ... varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

umestitev prostovoljstva v družbeni prostor - Mladinski svet Slovenije

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/Tomsic.pdf

druţbenem prostoru pomembne po svoji funkciji (Slovenska filantropija) smo intervjuvali po dva ... drugih, tudi nesebičnost (SSKJ 2000). Prostovoljno delo samo ...

Ljubljana, 23. 1. 2013 Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji ...

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/file/2012-2017/SKLEPI%20SEJ%20DS/3.%20sejaDS/3ds-3S_Bozic.pdf

23 jan 2013 ... besedilo in d) ne določa, katere kitice osem-kitične Prešernove pesmi Zdravljica se izvajajo kot himna, glede na to, da je na državnih proslavah ...

NFI - primeri dobrih praks.docx - Mladinski svet Slovenije

http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/Priloga-primeri_dobrih_praks_na_podrocju_priznavanja_NFI.pdf

Razvijajo različna orodja, sprejemajo predloge za ukrepe, sodelujejo pri ... Mladinski svet Slovenije je organizacija, ki je pomembne akterje na področju NFI v ...

prisotnost stresa med slovenskimi študenti - Mladinski svet Slovenije

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/diplomske/2013/Globacnik_Blazka-Prisotnost.pdf

Kot najpogostejši stresorji so bili navedeni študijske obveznosti in medosebni konflikti, kot najpogosteje uporabljena oblika sproščanja pa šport (rekreacija, ...

ohranimo čist podzemni svet - KVGN PZS - Planinska zveza Slovenije

https://kvgn.pzs.si/files/File/Seminarske%20naloge/cist_podzemni_svet.pdf

jama Pekel, Predjama in še nekaj drugih manjših. Škocjanske jame so ... povezavi z jamarstvom (informativni dan jamarskega kluba, ţive jaslice v Krompirjevi.

Pu. Lak Vodni tds Slo.cdr - Blik

https://blikpaint.com/image/catalog/Blik%20paints/Tehnicni-listi/barve%20za%20les/Pu.-Lak-Vodni-tds-Slo.pdf

PREMIUM PU. LAK je 1-komponentni vodni poliuretanski lak, ki izvira iz čistega rastlinskega olja. Uporablja samostojno navzkrižno povezovalno tehnologijo.

vodní dýmky

http://www.veselacajovna.cz/wp-content/uploads/2016/09/VESELE-MENU-TISK-100ks.pdf

Macerovaný zelený vietnamský čaj. Kombucha. Lehce perlivý fermentovaný nápoj ze zeleného či černého čaje. Ledový jasmín. Macerovaný čínský jasmínový ...

Vodní turbíny.pdf

https://www.soje.cz/storage/user-76/module-349/vodni-turbiny-15501545730php6cpldt.pdf

průtoky. ▻ Je možné ji použít také jako reverzní v přečerpávacích elektrárnách. Obr. 6: Francisova turbína [3].

vodní turbína - PowerWiki

https://www.powerwiki.cz/attach/ENY/A1M15ENY_PR10.pdf?version=1

Kaplanova. -. Francisova. -. Peltonova. Volba turbín dle rozsahu průtoku a spádu: Bánkiho turbína. Kaplanova turbína. Francisova turbína. Peltonova turbína ...

Vodni zbiralnik Vogršček

http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/SPZ-PAS/pdf/023_Vogrscek.pdf

POPISNI LIST ŠT. 23. Ime lokacije Vodni zbiralnik Vogršček. Tip. JEZERO ... Manj ugoden dostop do jezera je iz kraja Vogrsko po dolini potoka navzgor do ...

SVET Naš svet je ena presneta smet. Narava je še ... - Župnija Žiri

http://www.zupnija-ziri.si/files/glas_martina/ML_november14.pdf

Izdala Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. ... 04 5105 000, ✉ [email protected], http://zupnija-ziri.si ... preselil v mariborsko škofijo na župnijo Dobova.

Vodni bivoli - Live Drava - DOPPS

https://livedrava.ptice.si/wp-content/uploads/2016/07/2014_06_06_Vodni_bivoli_OKOK_ST.pdf

Bivol je skupno ime za dva rodova goveda iz Azije in Afri-. | ke. Vodni bivol - azijski oz. indijski zraste do tri metre in jj živi v manjših čredah v močvirjih južne m ...

Vodni čistilnik IGEA PRACTIC - batagel

http://www.batagel.com/images/pdf/ebook_igeap.pdf

Sesalnik–čistilnik s ... čistila in objemkami za pritrditev; za mokro globinsko čiščenje w gibljiva ... i preklopna krtača za suho sesanje z nastavkom iz klobučevine.

modro-zelena mesta - Vodni-detektiv

http://vodni-detektiv.si/pdf/VD2018%20-%20IZJAVA%20JAVNOST-K.pdf

opremljeni s poezijo (OŠ Alojza Gradnika Dobrovo) in literarna pripoved »Zemlja (ne) odpušča« petih devetošolcev OŠ Mengeš, ki so raziskovalni proces.

D:PrenosiHECHT - HE-225, VODNI DESTILATOR-sin - Mikro Polo

http://www.mikro-polo.si/files/mpwww/userfiles/Navodila%20za%20uporabo/Dokument_H/HECHT%20-%20HE-225,%20VODNI%20DESTILATOR-sin.pdf

9. Povezovalna cev (izhod za hladilno vodo iz hladilne komore do nivoja posode). 10. Vhod vode v grelno komoro. 10.1 Nivojna U – cev (povezava od nivojne ...