pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih ...

PREGLED PROŠENJ IN PROSTIH MEST V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN POSEBNIH SOCIALNO ... PROSTA. MESTA. KAPACITETA. IZVAJALEC. TIP*. ZAP. ŠT. O.E. ZZZS. 416. 476. 0. 249 ... 169. Contraco, Špesov dom Vojnik. Z. 10. 162. 167. 0. 63. Zavod sv. Rafaela, Vransko. Z. 11 ... Dom starejših občanov Grosuplje. 3.

pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih ... - Sorodni dokumenti

pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih ...

https://servis.ssz-slo.si/porocilo.pdf

PREGLED PROŠENJ IN PROSTIH MEST V DOMOVIH ZA STAREJŠE IN POSEBNIH SOCIALNO ... PROSTA. MESTA. KAPACITETA. IZVAJALEC. TIP*. ZAP. ŠT. O.E. ZZZS. 416. 476. 0. 249 ... 169. Contraco, Špesov dom Vojnik. Z. 10. 162. 167. 0. 63. Zavod sv. Rafaela, Vransko. Z. 11 ... Dom starejših občanov Grosuplje. 3.

CENE V ZASEBNIH DOMOVIH ZA STAREJŠE (koncesionarji) V ...

https://www.zelezniki.si/files/other/news/152/94840CENE%20V%20ZASEBNIH%20DOMOVIH-primerjava.pdf

Deos Notranje Gorice. 26,46. 39,51. 5. Deos Medvode. 26,39. 38,03. 6. Dom Janeza Krstnika. 25,97. 35,81. 7. Zavod Pristan. 25,76. 36,81. 8. CSO Lucija. 24,77.

Aktivno staranje v slovenskih domovih za starejše: prostočasne ...

https://www.fos-unm.si/media/pdf/ip/macuh_doc.pdf

Received: July 4, 2018; revised: September 10, 2018; accepted: January ... časopisov, revij, pravljic (64,85 %); Sprehodi, tek in kolesarjenje (53,96 %); Izleti (43,07 ... Na Gea College v Ljubljani predava od leta 2013, in sicer poslovno etiko in ...

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

https://www.uni-lj.si/mma/fmf/2016021808423575/

Opis delovnega mesta: - vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu. - sodelovanje z učiteljem pri pripravi ...

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/celotno_besedilo_razpisa/2019031110113457/

11 mar 2019 ... Opis delovnega mesta: - samostojno svetuje na svojem delovnem področju,. - izvaja operativne naloge delovnega področja,. - oblikuje poročila ...

Razpis prostih učnih mest za šolsko leto 2020/2021 - Trgovinska ...

https://www.tzslo.si/uploads/2020/razpis_napoved_ucnih_mest_2020-21.pdf

24 apr 2007 ... MERKUR trgovina, d.o.o. – 23 učnih mest;. • TC MOTOSHOP d.o.o. – 4 učna mesta; ... OBI d.o.o. – 14 učnih mest;. • KMETIJSKA ZADRUGA ...

Pregled poklicev in delovnih mest z opisom zahtevnosti del ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-4828-1998-01-0386-npb3-p2.pdf

vodja, strojni tehnik, gradbeni tehnik, elektrotehnik, kemij- ski tehnik, varnostni tehnik, geodetski tehnik, delovodja, komercialni tehnik, ekonomski tehnik, vodja ...

Pregled mest, kjer so dostopne informacije o prihodih avtobusov na ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Pregled-mest-kjer-so-dostopne-informacije-o-prihodih-avtobusov-na-postajalisca-LPP.pdf

19 mar 2019 ... 124 prikazovalnikih na postajališčih LPP. ... LPP. Statični oziroma načrtovani vozni redi so stalnica, ki je vedno na voljo, tudi v primerih, kadar ...

Izracunavanje posebnih limit

http://uc.fmf.uni-lj.si/mi/arhivpoletih/gradiva/1516/PredstavitevKandic.pdf

29 jan 2016 ... limitama a in b. Tedaj veljajo naslednje trditve: (a) Za α ∈ C je zaporedje {αan}n∈N konvergentno z limito α · a. Marko Kandic. 29. 1. 2016.

Navodila za oddajo prošenj - UL MF

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/5710/5911

MF oddati Službi za študentske zadeve UL MF (Referat za dodiplomske študente). - K prošnji je treba priložiti ustrezna dokazila*: o zdravstveni razlogi (obvezne ...

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti V ...

http://www.gimnazija-ormoz.si/files/2017/08/Datumi_preizkusov-_nadarjenosti.pdf

Samo za tekoče leto. Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika. 26. junij 2017. Samo za tekoče leto. Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika.

PRILOGA 6: Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti ... - UP FVZ

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2020/02/Preizkusi-posebnih-nadarjenosti-sposobnosti-in-spretnosti.pdf

Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika. 30. junij 2020. Samo za tekoče leto. UNIVERZA V MARIBORU. Fakulteta za gradbeništvo, prometno ...

KRITERIJE IN SMERNICE ZA OBRAVNAVO PROŠENJ ... - Turistica

https://www.turistica.si/files/pages/343

7 jun 2019 ... pravila pri vpisu v višji letnik, kjer je določeno, da študenti lahko le enkrat v času študija ponavljajo letnik. Ponovni vpis v letnik oz. ponavljanje ...

10 principov pisanja prošenj profesionalnih piscev CV-jev:

https://www.studentski-servis.com/resources/files/ivljenjepis_ki_vas_bo_popeljal_na_zaposlitveni_razgovor.pdf

V kronološki obliki življenjepisa predstavite svoje pretekle delovne izkušnje; začnite z zadnjim delovnim mestom. Poudarite delovne nazive in delodajalce, ...

Vodnik za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih ...

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_fintech_credit_inst_licensing.sl.pdf

Vodnik je januarja 2018 odobril. Nadzorni odbor ECB. ... podatkov – na primer davčni predpisi in davčne napovedi se med državami lahko razlikujejo.

nakupovanje v času posebnih ukrepov informacije za ... - Rutar

https://rutar.com/wp-content/uploads/2020/03/Nakupovanje_v_casu_posevnih_ukrepov_Rutar.pdf

15 mar 2020 ... SI-1000 Ljubljana | Premrlova ulica 14 www.rutar.com. ID za DDV: SI51089599, Okrožno sodišče v Ljubljani, osnovni kapital 8.763 EUR, ...

Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog OOK za ...

https://www.mklj.si/o-nas/obmocnost/item/download/1036_d3ff3a5618a15d0fd0c2c45ff12c3496

13 feb 2018 ... Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). •. Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na ...

Datumi preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti

https://pef.um.si/wp-content/uploads/2019/08/preizkusi-nadarjenosti.pdf

Fakulteta za vede o zdravju – Aplikativna kineziologija. 1. in 2. julij 2019. Samo za tekoče leto. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD. Fakulteta za dizajn. 8.

UPORABA HOMEOPATSKIH ZDRAVIL V NAŠIH DOMOVIH

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402225.pdf

preizkušena domača zdravila, na primer sirup iz smrekovih vršičkov za kašelj, krompirjevi obkladki za zbijanje vročine, sladko mleko za hripavost in boleče grlo,.

Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-0658-2015-01-2594-npb2-p1.pdf

Obrazec št. ... ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO ... tujec v zadnjih petih letih že imel izdano enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od.

10 načel pisanja prošenj profesionalnih piscev ... - Gea College

https://gea-college.si/wp-content/uploads/2016/01/10-na%C4%8Del-pisanja-pro%C5%A1enj-profesionalnih-piscev-CV_jan-2016.pdf

10 načel pisanja prošenj profesionalnih piscev CV-jev. Izkušeni pisci prošenj sledijo osnovnim načelom pisanja CV-jev. 1. Opravite raziskavo. O organizaciji, v ...

Oddaja študentskih prošenj bo potekala preko študentskega ... - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/igt/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/Oddaja_studentskih_prosenj_navodila1.pdf

S klikom na gumb »Oddaj in natisni prošnjo« se vloga posreduje v VIS in natisne. ... 2019 do 12ih priporočeno po pošti na naslov: NTF-OTGO, Referat za.

Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje ...

https://www.mklj.si/o-nas/obmocnost/item/download/891_198443f85deccb957cd3d5f44087b72c

17 feb 2017 ... Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). •. Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na.

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnic

https://www.rav.sik.si/images/pdf/OOK/2019/OOK_poziv_obrazec_2020_usklajeno.pdf

2 mar 2020 ... OOK) dostopne na spletni strani: https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/ook- ... Na območju OOK bomo tudi v letu 2020 omogočali oddaljen dostop do ...

Primjena Posebnih uzanci o građenju danas - Ljubenko & partneri

http://www.ljubenko-i-partneri.hr/site/assets/files/1010/primjena_posebnih_uzanci_o_gra_enju_danas-2.pdf

tada se takvi običaji, tj. uzance uređuju čak i u pisanom obliku. Bududi da su odnosi kod ugovora o građenju prije duljeg vremena prepoznati kao važni u tom.

arhitektura prostorov za duhovno oskrbo v domovih za upokojence

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303719.pdf

vprašalnik, in sodelujoči v Domu ob Savinji Celje, Domu sv. Jožefa, Domu starejših Šentjur in ... 2013. 4. KAZALO SLIK. Slika 1: Dom ob Savinji Celje.

problematika osamljenosti starejših v domovih za starostnike - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67593279.pdf

Dom starejših občanov Tezno je javni socialnovarstveni zavod za varstvo starejših v Mariboru. Storitve ... Storitve, ki jih nudijo v domu starejših občanov Idila, zajemajo (Dom starejših občanov Idila, 2016): ... Grosuplje: Dom starejših občanov.

CENE V ZASEBNIH DOMOVIH-primerjava - Občina Železniki

https://www.zelezniki.si/files/other/news/152/94840CENE%20V%20ZASEBNIH%20DOMOVIH-primerjava.pdf

Deos Notranje Gorice. 26,46. 39,51. 5. Deos Medvode. 26,39. 38,03. 6. Dom Janeza Krstnika. 25,97. 35,81. 7. Zavod Pristan. 25,76. 36,81. 8. CSO Lucija. 24,77.

hranilna in energijska vrednost celodnevnih obrokov v domovih ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kovacic_lucija.pdf

bilo na Katedri za vrednotenje živil Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v. Ljubljani. Študijska ... sestava/prehranska vrednost/energijska vrednost/energijska gostota ... Izračun energijskih deležev posameznih hranljivih snovi .

TEKMOVANJE V PROSTIH PROGRAMIH UMETNOSTNEGA ...

http://www.dkjesenice.si/wp-content/uploads/2018/01/Razpis-tekmovanja-DK-Jesenice-Biellman-Cup.pdf

19 jan 2018 ... (04) 5863 364, Fax: (04) 5863 365, e-mail: [email protected]. Drsalni klub Jesenice in. Zveza drsalnih športov Slovenije. RAZPISUJETA.

Kodeks prostih letalcev - Zpls

https://sffa.org/sites/default/files/filecontent/kodeks_prostih_letalcev_.pdf

VEDENJE IN RAVNANJE ČLANOV ZPLS-a. - Vsak jadralni ... V zraku letimo defenzivno in upoštevamo druge pilote in naravo okoli nas;. - Poglej, preden ...

Seznam ribogojnic prostih VHS in IHN, posodobljeno 21. 12 ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Akvakultura/Seznam-ribogojnic-prostih-VHS-in-IHN-21.-12.-2018.pdf

Kompartment – ribogojnica z vališčem in potok. »Kanomljica« od izvira do umetne pregrade – jez na HE. RD Idrija, Srednja. Kanomlja 34A, 5281. Spodnja Idrija.

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2015-01-3099-2015-01-2594-npb1-p1.pdf

B - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na ... potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za ...

eBDP e-vloge 1. Faza Vlaganje prošenj za izdajo dovoljenj ... - e-VEM

http://evem.gov.si/info/data/user_upload/navodila/Jernej/Navodilo_za_uporabo_e-prosenj_eBDP_1._faza__26.6.2018_.pdf

4 jun 2018 ... Prošnja za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujca (G.D., taksa plačana, 37. člen. ZTuj-2) 4. Raziskovalne organizacije in visokošolski ...

Navodila študentom za oddajo prošenj - Vpis 2019/2020 - UL FGG

https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/09/Navodila-za-oddajo-pro%C5%A1enj-2019_2020.pdf

4 sep 2019 ... NAVODILA ŠTUDENTOM ZA ODDAJO PROŠENJ ZA VPIS V Š. L. 2019/2020 ... pomaknite se na dno strani ter pod skupino Prošnja – izpolnite:.

pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ...

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Mnemiopsis_leidyi.pdf

20 nov 2019 ... (planktonski organizmi do velikosti 0,2 mm), za katerega pa ni podatkov o biomasi. Bi p alahko ... plaščarji (Appendicularia) (Taela 7; slika 17).