Untitled - Slovenski gledališki inštitut

Urška Koželj - Diana (sopranistka) ... Koželj Urška (Diana, sopranistka) 140 ... Oktober 2015: Predstava JURČEK IN TRIJE RAZBOJNIKI Alenke Gerlovič v režiji ...

Untitled - Slovenski gledališki inštitut - Sorodni dokumenti

Untitled - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2017/05/Letopis-15-16_web_FIN.pdf

Urška Koželj - Diana (sopranistka) ... Koželj Urška (Diana, sopranistka) 140 ... Oktober 2015: Predstava JURČEK IN TRIJE RAZBOJNIKI Alenke Gerlovič v režiji ...

Slovenski gledališki letopis 2016_2017 - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2018/05/letopis-2016_2017_web.pdf

Klabus Vesel (Mestno gledališče ljubljansko), Mojca Kranjc (SNG Drama Ljubljana), ... tivih slikanice Maje Kastelic je izurjena režiserka Jelena Sitar Cvetko ustvarila ... Sebastian Cavazza - Fjodor Ivanovič Dolo- ... Glasba: Kristjan Kranjčan.

Slovenski gledališki letopis - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2015/05/Slogi_letopis-2013_2014_web.pdf

letih obnova in vzpon Lutkovnega gledališča Maribor končno postavila na noge ... HAmLEt. Režiser Oliver Frljić. Datum: 7. 6. 2014, Veliki oder. Št. ponovitev: 1.

2018 - Slovenski gledališki inštitut

http://www.slogi.si/wp-content/uploads/2019/03/LP-2018_web-min.pdf

odgovorna oseba za sestavo: Mojca France. Letno poročilo javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je obravnaval in potrdil svet zavoda SLOGI.

Razstava - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2017/10/150-let-DD-WEB_brosura.pdf

in letake, stare fotografije in razglednice, pomembne knjige tistega časa, maketi dveh najpomembnejših gledališč itn. Razstavni eksponati, katerih last in hramba.

amfiteater - Slovenski gledališki inštitut

https://www.slogi.si/wp-content/uploads/2019/12/Amfiteater-7_1_web.pdf

za kulturo Republike Slovenije. / The publishing of Amfiteater is supported by the Slovenian Research. Agency and the Ministry of Culture of the Republic of ...

zgodovina evrope - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2016/10/ZGODOVINA_EVROPE_KATALOG-RAZSTAVE_SI.pdf

Slavni igralec Edmund Kean kot Rihard III., ki podpira gledališče Drury Lane. Naslov karikature je Gledališki Atlas ... DTM = Nemški gledališki muzej (Deutsches Theatermuseum),. München, Nemčija ... 1980). Foto Klaus Broszat. DTM, F386.

Kaj je lezbično gledališče? - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2017/12/Amfiteater-5-2_RAZ_1_Sorli_SI.pdf

Razvpiti roman Radclyffe Hall iz leta 1928 The Well of Loneliness (Studenec samote) je bil prepovedan v Veliki Britaniji (ne pa v Franciji in ZDA), čeprav avtorica ...

Amfiteater 7_1_RAZ_Marek_SI - Slovenski gledališki inštitut

https://www.slogi.si/wp-content/uploads/2019/12/Amfiteater-7_1_RAZ_Marek_SI.pdf

Trudni zastori, Upornik in Dogodek v mestu Gogi, pokazal, kako deluje katarzični ... dejanja ali usode osrednjega lika.3 Kot pravi Zadravec, Grumove »osebe za ...

GLEDALIŚKI TERMINOLOŚKI SLOVAR - Inštitut za slovenski jezik ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/gledaliski_terminoloski_slovar.pdf

Za slovensko terminologijo in terminografijo je bilo zelo pomembno delo za Slovar sloven- skega knjižnega jezika (SSKJ), ki je nastal na izpisih iz slovenskih del ...

Vseobsegajoče dvojnosti plesa, (ujete ... - Slovenski gledališki inštitut

https://slogi.si/wp-content/uploads/2017/11/Amfiteater-4-2_Rec_2_Terzan.pdf

Te misli ločujejo plesalca od drugih uprizoriteljev po izvirnosti ... izjemo Isadore Duncan) počasi »omehčal« in postavil temelj za nadaljnje metafore,.

gledaliśki terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/gledaliski_terminoloski_slovar.pdf

ska lirska pesem v čast bogu dionizu ang.: dithyramb fr.: dithyrambe (m). Prim.: dionízična tragédija, dionízije, kozlôvska pésem ditirámbski zbòr -ega zbôra m v ...

Umetnost kamisibaja_The art of Kamishibai - Slovenski gledališki ...

https://slogi.si/wp-content/uploads/2018/12/Umetnost-kamisibaja_The-art-of-Kamishibai-1.pdf

letoma 1994 in 1999 je bila kot igralka angažirana v dveh slovenskih poklicnih ... Kamishibai: de magie van het vertelkastje by Karin WANROOIJ, published by NBD, ... besedil opisujejo same sebe, svoje družine, konjičke, nemška mesta itd.

Češko-slovenski gledališki stiki v prvi polovici 20. stoletja

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/129/223/3465-1?inline=1

Češki šolski sistem je bil bolje organiziran, zato so šte- ... 11 V Sloveniji ga je leta 1919 zaposlil pesnik in tedanji direktor Narodnega ... Režija: Jan Pištěk.

šolski grško-slovenski slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_gr_vzorec_0.pdf

Latinsko-slovenski slovar z izvirnim naslovom Dictionarium latino-carniolicum novomeškega kanonika Matije Kastelca (1620–1688) je ostal v rokopisu; v letih ...

Češko-slovenski gledališki stiki v prvi polovici 20. stoletja - E-knjige FF

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/129/223/3465-1?inline=1

Ivan Kos (1895–1981), Jaro Hilbert (1897–1995), Karel Jirák (1897–1982), Josip ... zadnje je zaslužen zlasti češki skladatelj Antonín Balatka (1895–1958), ki je ...

Slovenski lingvistični atlas 2 - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

Recenzirala Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj. Izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zanj Marko Snoj. Založila Založba ZRC, ZRC SAZU.

slovenski računovodski standardi (2016) - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1533/srs-2016-www.pdf

rabe SRS 2016 spremeni računovodsko usmeritev za opredmetena osnovna ... Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. ... b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega delovanja;.

slovenski računovodski standardi - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1444/srs-2016-knjiga-popravki-2018.pdf

ji in MSRP-ji. SRS 2016 so tako samostojni standardi in se ne sklicujejo več na ... nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Nabavno vred- ... b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega ...

revidiranje IS - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/revizorji-is/1584/itaf_v3_slovenscina.pdf

in tehnike so zasnovani kot neobvezna pomoč pri izvajanju dajanja zagotovil. ... tehnične smernice, bele knjige, revizijski programi ali knjige, npr. objava ISACA o ... morebitni delavci na čakanju, oddajanje del zunanjim izvajalcem, odprodaja ...

Kazalo - Slovenski inštitut za revizijo

http://si-revizija.si/datoteke/sir-ius/1943/SIR-IUS%201-13.pdf

Znesek bonitete se določa na podlagi primerljive tržne cene, če pa te ni ... Poslovni sistem Mercator, ki je eden od podpisnikov dogovora o sodelovanju v.

Na podlagi 4 - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/izobrazevanje/2018/oc-nepr-predmetnik-2020.pdf

5. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687. 6. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

udK 811.163.6'367.335.3 Andreja Žele inštitut za slovenski ... - CEON

http://see-articles.ceon.rs/data/pdf/0350-6894/2010/0350-68941001117Z.pdf

na način izraženosti in na (stavčno) zgradbo sporočanega imata členitev po aktualnosti in stavčno poudarjanje, tj. navadno neeliptično zgoščeno izražanje je ...

SIR, notranja revizija - Slovenski inštitut za revizijo

https://www.si-revizija.si/datoteke/notranji-revizorji/2227/nr-studenti-vabilo.pdf

v skupini (do največ tri) pripravite vaše predloge za prispevke. ... Študenti najprej pripravijo predlog za prispevek v datoteki, berljivi s programom MS Word.

Izvlečki Y VORYHQãþLQL 3 • 2016 - Slovenski inštitut za ...

http://www.sist.si/image/catalog/DOWNLOAD/Izvlecki/Izvlecki-2016-03-slov.pdf

EN 50090-5-3:2016. ICS: 97.120. Ta evropski standard opredeljuje obvezne in izbirne zahteve za fizično in podatkovno povezovalno plast, ki je odvisna od ...

INŠTITUT ZA SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/Sprotni%20slovar%202016.pdf

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar informativne ... V turški restavraciji so nam za prilogo k mesu postregli bulgur ...

sLOVensKI PreGOVOrI KOT KULTUrna DeDIŠČIna - Inštitut za ...

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_44_3_separati/9_Marija_Stanonik.pdf

ni naključje, da so rekla, reki in pregovori v temeljnem etnološkem priročniku ... vsak svoje ime: pregovor po latinski besedi proverbium, po grško-latinski besedi.

ĆEBELARSKI TERMINOLOŚKI SLOVAR - Inštitut za slovenski jezik ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/cebelarski_terminoloski_slovar.pdf

odnos slovenskega človeka do naše kranjske čebele je že od nekdaj nekaj posebnega, rekli bi lahko, kar ... ometálnik -a m električna naprava za ometanje.

slovenski prevrat 1918 - Inštitut za novejšo zgodovino

https://www.inz.si/f/img/File/RAZPOZNAVANJE_35_web-002.pdf

in unitarizem, ki se mu je večinska slovenska avtonomistično- federalistična volja upirala vse do konca prve Jugoslavije. Zah- teva, da mora biti v jugoslovanski ...

SLA 2.2 Komentarji - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

valnem centru SAZU v Ljubljani (www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss. Knjiga je prosto ... stue P горница, светлица H dnevni boravak M nappali (ház) ... v položaju pred soglasnikom): *CerC, *CelC, *(C)orC, *(C)olC; *CьrC, *CьlC,. *CъrC ... jevi) sodi, pred leti so jih veliki in tudi mali proizvajalci deloma ali povsem nadome -.

Slovenski pisatelj - Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

https://isllv.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovenski_pisatelj.pdf

Slovenski pisatelj : razvoj vloge literarnega proizvajalca v ... 68 Ostali pesniki v tem času ne objavijo zbirk (Jarnik, Modrinjak, Schneider), večina gradiva.

predmet: civilno pravo in gospodarske pogodbe - Slovenski inštitut ...

https://www.si-revizija.si/datoteke/pravilniki/2062/predmetnik-davcnik-2019-2020.pdf

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2015. 4. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ZDDPO-2, Uradni list RS, št. 117/06, 90/07,. 56/08 ...

Helena Dobrovoljc - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša - ZRC ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612545109.pdf

sem (želelnik, velelnik) / za izražanje želelnosti. > sem (n ... Kadar govorec v 1. glagolski osebi uporabi želelnik, ponudi oz. izrazi na ta način priprav- ljenost za ...

ćebelarski terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/cebelarski_terminoloski_slovar.pdf

Janez Gregori, Franc Grajzar in logar trade, d. o. o.. (čebelarska oprema). Obdelava z računalniškim programom SlovarRed 2.1. Tomaža Seliškarja in Borislave ...

ePravopis 2016 - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša - ZRC ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/epravopis-2016-slovar_e-knjiga-21-6-2017.pdf

|grški bog svetlobe in sonca|: antična pripovedka o Apolonu ... |grški pesnik|: z Apolonijem z Rodosa;. S Kalimahom je ... pesnik in ljudski dramatik|: ljudske igre.