Poskus rekonstrukcije statusa animarum župnije Šmartno pod ... - IJS

Stični, ki je obsegala župnije Šentvid pri Stični, Višnja Gora in Stična ter vikariat Primskovo. Svibno, ki je obsegala župniji. Svibno in Radeče, vikariat Dobovec ...

Poskus rekonstrukcije statusa animarum župnije Šmartno pod ... - IJS - Sorodni dokumenti

Poskus rekonstrukcije statusa animarum župnije Šmartno pod ... - IJS

http://cs.ijs.si/silc/Hobby/D131.pdf

Stični, ki je obsegala župnije Šentvid pri Stični, Višnja Gora in Stična ter vikariat Primskovo. Svibno, ki je obsegala župniji. Svibno in Radeče, vikariat Dobovec ...

Slovenec sem: Poskus rekonstrukcije slovenstva z aplikacijo ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_krusec-tina.pdf

Slovenec sem: Poskus rekonstrukcije slovenstva z aplikacijo psihoanalitične metode na izbrane primere ... besedilo interpretira zgolj delno (Blažić 2008, 40).

Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki - Občina Šmartno ob ...

http://www.smartnoobpaki.si/wp-content/uploads/2014/11/4.-to%C4%8Dka-O%C5%A0-Letno-in-poslovno-poro%C4%8Dilo-za-2017.pdf

31 dec 2017 ... Turističnim društvom (projekti, šolski zeliščni vrt …), Kulturnim društvom ... in OPB2 sta delovala od 11.55 do 16.05, oddelki OPB3 pa po potrebi glede na urnik. ... V našem primeru je obrazec prazen. 3 IZKAZ PRIHODKOV IN ...

1166-Sanitarni.objekt.Šmartno.ob.Paki - Občina Šmartno ob Paki

http://www.smartnoobpaki.si/wp-content/uploads/2019/03/1166-Sanitarni.objekt.%C5%A0martno.ob_.Paki_.pdf

Kavče 67, 3320 Velenje mobitel 041-665-038 e-mail [email protected] 1166/17-A. 3/2.3.1. TEHNIČNI OPIS: 1./ SPLOŠNO: Projekt PZI zunanje ureditve in ...

postoperativna rehabilitacija nakon rekonstrukcije ... - Akromion

https://www.akromion.hr/wp-content/uploads/2018/06/04sl.pdf

supinacija podlaktice. (okretanje dlana od lica i k licu). ➢ vježbe šake i prstiju. ➢ aktivne vježbe ramenog obruča. ➢ ortozu ukloniti za potrebe osobne higijene ...

viri in rekonstrukcije mitologia slava - Studia

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/15/SMS-2012-01_odar.pdf

of the Kamnik-Savinja Alps. On the most western side of Olševa the cave of ... bowl that was made ages ago and deepened in newer times by human hand.

Tehnična in finančna študija rekonstrukcije ... - Dominvest doo

http://www.dominvest.si/f/img/File/HrusicaOgrevanje_spodnja_gornji_pas_studija.pdf

... smo trenutne cene kurilnega olja in cenik oskrbe s toplotno energijo javnega podjetja Jeko-In d.o.o.. ... kotlov avstrijskega podjetja Fröling. Tako se skupna ...

Študija variant rekonstrukcije križišča cest R2-445 in R2-446 v Sežani

https://pdfs.semanticscholar.org/40e0/ff6744daa3d0a98e8263e26b8a4cbf56f6f6.pdf

Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. ZAHVALA. Iskreno se zahvaljujem mentorju vis. pred. mag. Robertu Rijavcu za pomoč in ...

Presaditev pljuč 3D model rekonstrukcije nosu ... - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/INTERNO_03__jesen_2018_web.pdf

12 nov 2018 ... dr. Uroš Ahčan: »V svetu so rekonstrukcije nosu zelo redke, posebej ... tako prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med., kot glavna medicinska sestra KO za.

rekonstrukcije zidanih stavb in vpliv utrditvenih ukrepov na njihovo ...

http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/public/document/49-7_clanek_sl.pdf

Drenaţa, vodozaporni tlaki z naklonom stran od objekta, vertikalna hidroizolacija temeljev in temeljnih zidov ter sanacija ometov oziroma izvedba sanacijskih ...

Metoda rekonstrukcije zidanih stavb z notranjim jedrom iz križno ...

http://mit.imt.si/izvodi/mit173/strukelj.pdf

kotnik WHT340 za natezni spoj les/beton, ki ga na tem nivoju eta`e pritrjujemo stransko s kemijskim sidralom tipa VINYLPRO 1×M16×160 v AB vez in navzdol z.

katalog etajlov energetsko ucinkovite rekonstrukcije ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/30936Katalog%20detajlov%20energetsko%20u%C4%8Dinkovite%20rekonstrukcije%20stavbne%20kulturne%20dedi%C5%A1%C4%8Dine.pdf

OBNOVA MESTNE HIŠE. & KATALOG. Obnova. V okviru projekta INTENSE smo se spopadli z energetsko učinkovitostjo v kulturno zaščitenih stavbah na Ptuju.

ŠMARTNO PRI LITIJI - OŠ Šmartno

https://www.os-smartnolitija.si/attachments/article/135/Publikacija%20vrtca.pdf

Deluje pod okriljem javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Šmartno. VRTEC CICIBAN. Za Povrtmi 6. 1275 Šmartno pri Litiji. SKUPINE. ◇ Polžki.

ODVZEM STATUSA JD.pdf-19 - Občina Škofja Loka

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/187416ODVZEM%20STATUSA%20JD.pdf-19.pdf

24 maj 2019 ... Parcele ZKN. 100 m. 10 cm merilo 1: 1890 referenčna linija št. OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 2067-BUKOVICA, parcela: 995/2.

određivanje holotranskobalamina u ispitivanju statusa b12 vitamina

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:199/datastream/PDF/view

Vitamin B12 (kobalamin) je metalo-organska komponenta koja se sastoji od ... Povišene koncentracije B12 vitamina u cirkulaciji, na primjer, nakon injekcije,.

Poskus o norem gobarju

https://www.mohorjeva.com/images/buchdaten/handke_poskus_o_norem_gobarju_Leseprobe.pdf

jasno, ali je kdaj bil oziroma ali sploh je ... devetnajstega stoletja se gobe le redko poja vijo v kakšni knjigi, a tudi ... vidno rastejo in se množijo, ostane ujeta vse.

Glasilo župnije Raka

http://www.raka.si/datoteke/navigacija/Raski-zvon-april-2019.pdf

... nekaj časa molili z. Jezusom. Glasilo župnije Raka. April 2019 ... skupina Lavrencij. Lepo vabljeni! »Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.

OZNANILA ŽUPNIJE PIRNIČE

https://www.pirnice.si/download_file/view/862/489

1 apr 2019 ... Amalija in Jože Grabnar. 29. poned. Katarina Sienska, devica. iz družine Juvan. 30. torek. Pij V., papež. teta ter bratje in sestre Remec.

30 let župnije štepanja vas - dLib

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5NEC3YTN/05be52e5-6a31-4a7c-8287-f55f7e3432f6/PDF

cerkve namreč danes ni mogoče misliti. Štepanja vas je največje naselje tega ozemlja in ima tudi obseino ... Gabrijela Recka, je ob ustanovitvi župnija štela.

Ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnino

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/152066Ukinitev%20statusa%20javnega%20dobra%20in%20razpolaganje%20z%20nepremi%C4%8Dnino.pdf

27 jan 2016 ... zk izpisek za obe parceli. - slika in podatki iz GURS za obe parceli. 2. Ukinitev statusa JD pri nepremičnini parc. št. 2048/2 k.o. 2171 – Dovje.

Izbrisani - Informacije o reguliranju statusa ... - Mirovni inštitut

https://www.mirovni-institut.si/izbrisani/wp-content/uploads/2012/02/MNZ_brosura_izbrisani_HR.pdf

boravak plaća upravna pristojba? ... 3. ako upravna jedinica u evidencijama koje se vode, nema po- datka da korisnik ... Upravna enota Grosuplje /. Upravna ...

VLOGA za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika

http://www.dusanabordona.si/images/VLOGA_PERSPEKTIVNI_PORTNIK.pdf

OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA – KOPER. SCUOLA ELEMENTARE DUŠAN BORDON SEMEDELLA - CAPODISTRIA. Rozmanova 21/ a ...

pravice in obveznosti statusa družbenika v kombinaciji z drugimi ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/sojer14911.pdf

20 sep 2016 ... Primer mandatne pogodbe je pogodba o poslovodenju: poslovodja ... izplačuje delo po pogodbi o prokuri, delo poslovodenja pa po pogodbi o ...

EMM FOKUSNA ŠTUDIJA 2015 Sprememba statusa državljanov ...

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/25b_slovenia_change_of_status_si.pdf

okvir napotenih delavcev, visokokvalificirani tujci pa se po Zakonu o tujcih ... tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije;.

ravnoteža vode, elektrolita i acidobaznog statusa novorođenčeta

http://hpps.kbsplit.hr/hpps-2004/10.pdf

hipokalcemija, u prvih 3 dana, viđa se u prematurusa čije su majke imale loše ... Kasna hipokalcemija nastaje nakon prvog tjedna života i najčešće je povezana ...

9. točka – Urejanje statusa zemljišč zaradi ... - Občina Preddvor

https://www.preddvor.si/files/other/news/106/2155339.%20tocka%20%20Urejanje%20statusa%20zemlji%C5%A1c%20zaradi%20pravnih%20poslov.pdf

25 okt 2019 ... tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster. | ID znak: parcela 2084 1688/2 katastrska občina 2084 BELA parcela ...

Jezik v sinhroniziranih animiranih filmih – kazalnik družbenega statusa

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201803593.pdf

Vine je volkodlak in ima zelo veliko otrok. Zaradi otrok ... podrobnejšo analizo sva izbrali nekaj pošasti in najstnika Tonija. Najine ugotovitve so ... velikih produkcij vedno dober humor, dobro glasbo in dobro igralsko zasedbo. 11. Se vam zdi ...

Pravilnik o dodelitvi statusa – športnika ali ... - oš leona štuklja maribor

http://www.os-leon.si/wp-content/uploads/2018/10/Pravilnik-o-dodelitvi-statusa-%C5%A1portnika-ali-kulturnika.pdf

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, smo na Osnovni šoli Leona Štuklja sprejeli Pravilnik za pridobitev ...

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri - Ni statusa? Ni panike!

https://www.nistatusa-nipanike.si/pravila-in-pogoji-sodelovanja.pdf

4 okt 2019 ... Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposleni pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim ...

Sortni poskus Špinača Jablje - rastlinjak

https://www.kis.si/f/docs/Zelenjadnice/spinaca-11.pdf

Špinača. Jablje - rastlinjak. Prejšnji posevek: zelje. Gnojenje: 20 t/ha hlevski gnoj ... Agrosaat. 8. 8. 5. 2-3. Z. 5. 7. 5. 1-2. 2. 5,54. 5,54. III. Matador. Sementi Dotto.

POSKUS REINTERPRETACIJE MITA O LEPI VIDI V LU‡I ...

https://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/11/sauperl_19_1.pdf

Preśeren stressed Fair Vida s ambivalent scapegoat quality, thus making it more interesting for literary and media renditions. Key words: Fair Vida/Lepa Vida, ...

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2017111014283602/

Predogled tiskanja https://gis.iobcina.si/mapguide/gis/print/PrintDisplay.aspx?chromef... Občina Vipava va gis.iobcina.si. Li 10m,. 50 mm. L. U. L. 1: 375. 50 mm.

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra lokalnega ... - Občina RUŠE

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/22_12_-_Sklep_o_podelitvi_statusa_javnega_dobra_lokalnega_pomena_.pdf

PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet, župan. 3. PRIPRAVLJAVEC GRADIVA: Občinska uprava Občine Ruše. 4. VSEBINA GRADIVA: Uvod z obrazložitvijo.

Glasilo župnije Raka Srečno 2018!

http://www.raka.si/datoteke/navigacija/Raski-zvon-januar-2018.pdf

Perpar Iza, Podlipa 6 (26. 11.) – Staršem iskrene čestitke! POGREBI * Pogrebov je bilo lansko leto 14, prejšnje leto 26; 8 moških in 6 žensk. 6. junija je umrla ...

Glasilo župnije Raka Marec 2018

http://www.raka.si/datoteke/navigacija/Raski-zvon--marec-2018.pdf

»V nebesih sem doma« je zapel naš veliki Slomšek. Naj milost ... velikonočne voščilnice. **4. ... 1. aprila je VELIKA NOČ, praznik Jezusovega vstajenja, največji.