GRADIVO 4.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

27 feb 2019 ... zunanja ureditev parcele: parkirišča in manipulacijske površine so lahko ... Slika 16: Rumeni sleč (Rhododendron luteum) ali pontska azaleja .

GRADIVO 4.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica - Sorodni dokumenti

GRADIVO 8.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2019/8/gradivo_za_8_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26062019.pdf.pdf

Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Župan: odpre ... organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – prva obravnava. 6. ... preteklih let, stroški za vence, osmrtnice in podobno.

GRADIVO 4.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2019/4/gradivo_za_4_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_27022019.pdf

27 feb 2019 ... zunanja ureditev parcele: parkirišča in manipulacijske površine so lahko ... Slika 16: Rumeni sleč (Rhododendron luteum) ali pontska azaleja .

GRADIVO 3.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2019/3/gradivo_za_3_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_30012019.pdf

30 jan 2019 ... (10.000 EUR). ZBIRNI CENTER SEVNICA. Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena nova.

GRADIVO 13.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/gradivo/2020/13/gradivo_za_13_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_29012020.pdf

29 jan 2020 ... dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica in 16. ... v dveh izpostavah na območju sosednjih občin (Lekarna Senovo in.

ZAPISNIK 30. redne seje Občinskega sveta ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/zapisniki/2010/100721_redna_seja_30_zapisnik.pdf

21 jul 2010 ... Branka Dernovšek, Vaš kanal »Novo mesto« ... Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica – skrajšani postopek. 8.

Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Radeče

http://www.radece.si/wp-content/uploads/2015/04/fs_9eb9298.pdf

d.o.o. Hrastnik Vilija Petriča in finančnico JP Komunala Radeče Tanjo Starina Korimšek. Pozdravil je tudi sodelavce ... Zupnija Radeče. Starograjska ulica 18 ...

Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/92215Zapisnik%2025.%20redne%20seje.pdf

6 sep 2017 ... Sorodnikom je bil posredovan Žalni telegram in obvestilo, da bo na sejĺ občinskega sveta prva točka posvečena spominu pokojnika. Na.

ZAPISNIK 25. redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=18045

17 maj 2018 ... Sebastian Kovačič Nova Slovenija - Krščanski demokrati. 17. ... Antonije Kucler, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika, prejela poziv k podaji mnenja ...

ZAPISNIK 24. redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=18011

5 apr 2018 ... direktorica CSD Vrhnika. Vprašanja so postavili in razpravljali so: Sebastian Kovačič,. Pavel Oblak, Mirko Antolović, mag. Viktor Sladič, Daniel ...

zapisnik 29. redne seje občinskega sveta občine preddvor

http://preddvor.si/wp-content/uploads/2014/09/ZAPISNIK-29.-REDNE-SEJE.pdf

Kranj. Župan se s predlogom strinja in sam predlaga, da se slednja tematika obravnava po ... PP Kranj je v letu 2013 obravnavala 4.507 kaznivih dejanj. Največ ...

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/73998702-a613-4ae9-92f2-32e1a232c523/636946295893053980_1.%20potrditev%20zapisnika%204.seje%20OS.pdf

Brane Petrovič, Grosupeljski odmevi in snemanje seje. Gregor Škoflek, Radio Zeleni val. Marinka Rebolj, predsednica Krajevne skupnosti Št. Jurij. V uvodu seje ...

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Loška dolina

https://www.loska-dolina.si/mma/-/2019070307500749/

14 sep 2019 ... JP Komunala Cerknica: direktor Kranjc Anton, Tina Urh. 7. ... Janja Sterle je vprašala ali se planira zaposlitev novega zdravnika v Starem trgu.

ZAPISNIK 20. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila ...

http://www.lex-localis.info/files/6b349045-f2b7-4889-8656-3685c74e4838/636693134711125516_Zapisnik%2020.%20redne%20seje.pdf

27 mar 2018 ... Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK. Na seji so bili navzoči ... 9 Mozirje, o. Jelka Repenšek, Na tratah 1a, 3330 Mozirje ...

ZAPISNIK 8. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki ...

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/11/01-zapisnik-svet8.pdf

Starman, člani Občinskega sveta ter Mojca Pajk, vodja Pravne službe. Občinski ... okolje. Predvsem gre za postavljanje ladijskih zabojnikov in kamp prikolic na.

zapisnika 16. redne seje občinskega sveta - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/zapisnika%2016.%20redne%20seje%20ob%C4%8Dinskega%20sveta;%20/1089/?m=1208469600

od 26 članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina prisotnih ... oni v zemljiški knjigi še niso uskladili imena, tako da morajo sklep v tem delu popraviti (Župnija.

ZAPISNIK 20. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/krmelj/zapisniki/2014-2018/zapisnik_20.seje_ks_krmelj_16_5_2018.pdf

16 maj 2019 ... Župan g. Srečko Ocvirk je predstavil projekte, ki so se in ki se bodo realizirali na področju KS. Krmelj. - realizirano dokončanje pločnika v ...

ZAPISNIK 11. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/krmelj/zapisniki/2010-2014/Zapisnik_11.seje_KS_Krmelj_18_12_2012.pdf

18 dec 2012 ... vreme. Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8). SKLEP: Potrjuje se zapisnik 10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj. Izid glasovanja: ...

Zapisnik 14. redne seje sveta KS Krmelj, z dne 7.3 ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/krmelj/zapisniki/2014-2018/zapisnik_14.seje_ks_krmelj_7_3_2017.pdf

Prisotni člani Sveta: Slavica MIRT, Drago BERK, Anka ZUPAN, Anica KOS, ... izdelavo in postavitev nadstreška pri lokomotivi, podjetje ATG Zupan prispeva ...

občina žalec zapisnik 4. redne seje občinskega sveta, ki je bila v ...

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_165_1765_2978.pdf

Anka Krašovc, Slavko Ivezič, Vladimila Dobnik, Vojko Zupanc, Matjaž Krk, Nina Avbelj Lekić,. Karel Borovnik, Marjeta Rukav, Darko Tratnik, Katja Palčnik, Anton ...

potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta ... - Občina Gorje

https://www.gorje.si/files/other/news/211/222624Potrditev%20zapisnika%206.%20redne%20seje%20Obcinskega%20sveta%20Obcine%20Gorje%20z%20dne%2018.9.2019.pdf

12 jun 2019 ... Gorje – enota Vrtec Gorje. 4. Končni poročili Nadzornega odbora Občine Gorje: a) o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna ...

Zapisnik 12. redne seje sveta KS Dolnje Brezovo ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/dolnje_brezovo/zapisniki/2014-2018/zapisnik_12._redne_seje_ks_dolnje_brezovo_7_3_2017.pdf

Občini Sevnica. Iz proračuna krajevne skupnosti bi se financiralo popravilo asfalta na javni poti skozi vas. V nadaljevanju je potekala razprava o izgradnji igrišča ...

ZAPISNIK 7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/krajevne_skupnosti/studenec/zapisniki/2018-2022/zapisnik_7._seje_ks_studenec_15_11_2019.pdf

15 nov 2019 ... Pričela so se dela na projektu kanalizacija, vodovoda in javne razsvetljave proti družini Strle na Studencu. - Dostavljen je bil pesek za grobove.

OBČINA HORJUL Z A P I S N I K 6. seje občinskega sveta Občine ...

https://www.horjul.si/files/other/news/168/119580Zapisnik%206.%20seje%20ob%C4%8Dinskega%20sveta%20Ob%C4%8Dine%20Horjul.pdf

14 maj 2007 ... Sprememba sklepa o imenovanju Vaškega odbora Koreno in Vodovodnega odbora. Koreno-Samotorica. 3. Prenos poslovnega deleža ...

gradivo za 6. redno sejo občinskega sveta občine ... - Občina Majšperk

https://obvestila.majsperk.si/wp-content/uploads/2019/01/Gradivo-1.-del-1.pdf

29 apr 2019 ... Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 12. ... Ptuj za leto 2018 v predlagani obliki. ... (3) Pogrebno pristojbino, določi občinski svet Občine Majšperk s ...

1 ZAPISNIK 30. seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/147417Zapisnik%2030.%20redne%20seje.pdf

9. Predlog spremembe cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja. Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj. 10.Vprašanja, pobude in ...

Zapisnik 14. seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Vuzenica

http://www.vuzenica.si/LinkClick.aspx?fileticket=dnIOoBHeY-M%3D&%3Btabid=104&%3Bportalid=0&%3Bmid=467

Poročilo o delu Policijske postaje Radlje ob Dravi za leto 2015,. 4. Poročilo o delu ... G. Halužan je pohvalil delo, ki ga lekarna v Vuzenici opravlja. G. Golob je ...

zapisnika 24. seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Ilirska Bistrica

https://www.ilirska-bistrica.si/mma/-/2018020708123916/?m=

Prisotni novinarji: Katja Kirn Vodopivec, predstavniki TV Galeje ... Potek seje je z video kamero posnel Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica (TV Galeja).

PREDLOG 1 ZAPISNIK 17. redne seje Občinskega sveta Mestne ...

https://www.novomesto.si/mma/02_predlog_zapisnika_17_seje_obcinskega_sveta_mestne_obcine_novo_mesto/20170908154334/

Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman,. Stanislav Galič, Alojz Golob, Boštjan Grobler, Dušan Kaplan, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Peter.

Zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki je ... - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/obcina-obcinski-svet-zapisniki/5-2019.pdf

5 jun 2019 ... BOGATAJ, Mojca ČADEŽ, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Eva SREČNIK, Marjan VETERNIK,. Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, ...

Zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki je ... - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/obcina-obcinski-svet-zapisniki/2-2019.pdf

31 jan 2019 ... Drugi prisotni: Sabina JAGODNIK – CSD Gorenjska, Silvo BUČEK ... Borut SAJOVIC je odprl 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in ...

Zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki je ... - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/obcina-obcinski-svet-zapisniki/23-2013-1.pdf

23 jan 2013 ... Drugi prisotni: Ljupka CAHUNEK – direktorica CSD Tržič, mag. Robert ZADNIK – vodja MIK,. Boštjan LENČEK – Policijska postaja Tržič.

1 ZAPISNIK 7. seje Občinskega sveta Občine Bohinj ... - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/94672Zapisnik_7._redne_seje_01.pdf

Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2015/2016. 7. Predlog spremembe cen za programe v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja.

Zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki je ... - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/obcina-obcinski-svet-zapisniki/4-2019.pdf

15 apr 2019 ... BOGATAJ, Dušan BODLAJ, Eva SREČNIK, Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO,. Manca GAŠPERIN, Andraž ŽITNIK, Duško ...

Zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Radeče - Občina Radeče

http://www.radece.si/wp-content/uploads/2015/04/Zapisnik-23.-seje-Ob%C4%8Dinskega-sveta-Ob%C4%8Dine-Rade%C4%8De.pdf

23. redne seje Občinskega sveta Občine Radeče, ki je bila v torek, 23. oktobra 2018, ob ... zasavske občine osmrtnice opremljene z vsemi podatki, v tem ne vidi ...

Z A P I S N I K 3. seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ...

http://hr.gk1.sempeter-vrtojba.v-izdelavi.si/data/zapisniki_sej_OS_2010_11/Zapisnik_3._seje_7.2.2011.pdf

Župan je odprl razpravo na zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. Svetnik Kragelj je predlagal, da se predlog zapisnika 2. seje ...

1 ZAPISNIK 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je ...

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/165042Zapisnik%201.%20izredne%20seje.pdf

Gorišek, Maja Fajdiga Komar, Janez Režek, Melita Štros, Martina Odar, Jure. Sodja, Tanja Erlah, Mirko Jeršič, mag. Milena Cesar, Darko Loncnar, Monika.