slovenske jezikoslovne revije v prostoru in času - FDV - Univerza v ...

mejnikov – pomlad narodov in narodno gibanje ter program okrog leta 1848. Slovenci so imeli v sredini 19. stoletja svoje predstavnike v parlamentu, v katerem ...

slovenske jezikoslovne revije v prostoru in času - FDV - Univerza v ... - Sorodni dokumenti

slovenske jezikoslovne revije v prostoru in času - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Habe-Janja.PDF

mejnikov – pomlad narodov in narodno gibanje ter program okrog leta 1848. Slovenci so imeli v sredini 19. stoletja svoje predstavnike v parlamentu, v katerem ...

na primeru slovenske ženske revije jana - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bevcic-Manuela.PDF

igralec, sprejeti tudi določena 'pravila igre'. Tako je tudi branje ... določene stile oblačenja in ličenja ter zavračajo in črnijo vse, kar ni moderno, kar je. »out« ...

Prevodi in uprizoritve slovenske dramatike v mednarodnem prostoru

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/129/223/3464-1?inline=1

Matjaž Zupančič: Vladimir. 5. Rudi Šeligo: Ana. 4. Dušan Jovanović: Antigona. 4 ... in gledališča odločajo za trojico Dušan Jovanović, Matjaž Zupančič in Drago ...

Natečaj Literarne revije Spirala - Knjižnica Slovenske Konjice

https://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/wp-content/uploads/2019/05/Nate%C4%8Daj-19-Spirala.pdf

Prijavljeno besedilo naj bo v pisavi Times New Roman, v velikosti 12 in z medvrstičnim razmikom 1,5. Besedila, ki ne bodo zadostila navedenim kriterijem, bodo ...

Naročene slovenske revije Seznam ponuja vpogled v ... - URI Soča

http://www.uri-soca.si/f/docs/Splosne_informacije/Slovenske_revije.pdf

Vzajemnost : glasilo ZPIZ in ZDUS. ISSN 1318-1300. 1979-. Zdravje : družinska revija za zdravo življenje. ISSN 0351-5621. 1979-. Zdravniški vestnik : glasilo ...

Slovenske revije in časniki po drugi svetovni vojni - Stara Loka

http://www.zupnija-staraloka.si/files/Slov-revije-po-1945.pdf

BOŽJE OKOLJE: revija za krščansko duhovnost. Ljubljana, izdaja Družina 6x letno, gl. urednik France Oražem. 1977 (1.) - št. 1 - 12. 1978 (2.) - št. 1 - 12. 1979 (3 ...

Strip v slovenskem prostoru - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/golcer-lucija.PDF

»Stripi« iz antične. Grčije prikazujejo zgodbe iz grške mitologije ... vasica Butale, ki preraste v mesto in državo Butalijo. In ker ta na zemljevidu spominja na kuro ...

vroča linija v slovenskem medijskem prostoru - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Breznikar-Eva.PDF

ko jo v tretjem nadomesti z besedo »erotika«. Ob tem, da je sam zakon pri uporabi besed nedosleden in nejasen in nikjer eksplicitno ne definira teh dveh.

podoba podjetnika v slovenskem medijskem prostoru - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/imperl4200.pdf

je bila precejšnja količina poceni izdelkov, katerih so se potrošniki sčasoma zasitili, primanjkovalo pa ... zaposlovanje; nezadovoljstvo zaposlenih, pritiski na plače, stavke, izostajanje; odtujenost zaposlenih ... Kmetijsko-gozdarske zadruge. 1.

LICENČNE ŽENSKE REVIJE v SLOVENIJI – PRIMER REVIJE ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kek-Katarina.PDF

9 maj 2005 ... In na tej definiciji ženskih revij sloni tudi razumevanje termina 'ženska revija' v moji diplomski nalogi. 3. 2. LICENČNE ŽENSKE REVIJE.

primer revije ciciban - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kampjut-Ursa.PDF

V diplomski nalogi se bom tako osredotočila na trženje otroške revije Ciciban na slovenskem trgu, saj me zanima, kaj vse je potrebno, da revija kot končni ...

očetovstvo in revije za starše - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Thaler-Klun-Barbara.PDF

Hribar, Roman Končar, Oriana Girotto Cavazza,…) ali pa ... primerno za njihovo starost, ampak lahko prebereta kakšno igro se lahko igra in za kakšno starost ...

otroške in najstniške revije o množičnih medijih - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Stanovnik-Ana.PDF

Ana Stanovnik (2003): Otroške in najstniške revije o množičnih medijih, FDV. 2. Ob tem pomembnem dogodku v mojem življenju bi se rada zahvalila Karmen ...

moške revije: reprezentacija novega moškega? - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Weissbacher-Petra.PDF

gre (le) za štiri moške lifestyle revije, govorimo o razmahu moških revij na našem trgu, saj se je medijski ... množice, po originalnosti in superiornosti preko obleke, osebnih navad oziroma življenjskega stila. ... Mura lahko nastopa z oglasom, ki ...

Živeti s stilom: Življenjski stili in revije za dom - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/golob-petra.pdf

Obvezna kuhinjska oprema je bila miza s stoli (štokrli - stoli brez naslona). Da se je videlo ... blazino, posebne čajne svečke in kako prenoviti star kuhinjski stol.

lepotne norme in oglaševanje: primer ženske revije - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Marolt-Masa.PDF

redovnica Vida Žabot (glej prilogo: slika 9). Ne glede na njeno nekdanje prepričanje in konzervativnost, ki jo je glede na življenjsko usmeritev pričakovati, je na.

CILJI NAJSTNIŠKIH REVIJ Primer revije Smrklja - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Sredojevic-Gordana.PDF

revijo Smrklja. Revija Cool je manj barvita, bolj urejena revija, ki pa ima veliko večino bralcev na Štajerskem. Revija Frka je najmlajša od teh revij, prva številka ...

ljubezen v revijah za najstnike primer revije smrklja - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Indof-Urska.PDF

izbrala, saj je po podatkih branosti, najbolj brana najstniška revija in tako doseže največji krog bralcev oziroma bralk. Podatki o branosti1: Podatki za prvo polletje 2002 ... medosebnih odnosov, na ljubezen, natančneje na romantično ljubezen.

Nekaj predlogov uporabe slik v sredici revije - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3722/1/Torkar_Nekaj_predlogov_2016_3.pdf

Močvirski tulipan Fritillaria meleagris. Snake's head fritillary. Modras. Vipera ammodytes. Horned viper. Modri ploščec. Libellula depressa. Broad-bodied. Chaser.

Družina v času študija - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_grahek-petra.pdf

uresničila, če jim pri tem ne bi pomagali Študentski domovi v Ljubljani in ... nekih velikih sprememb, saj še vedno obstaja prednostna lista, na kateri se kandidati.

Pravilnik o delovnem času na rektoratu ... - Univerza na Primorskem

https://www.upr.si/sl/resources/files/univerza/interni-akti/pravilnik-o-dc.pdf

22 jun 2017 ... Polni delovni čas traja 40 ur na teden in 8 ur na dan. Delovni teden traja 5 delovnih dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in ...

individuum v času weimarske republike - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Modic-Simon.PDF

Socialni darvinizem. Darwinovo temeljno delo iz 1859 v originalu "On the Origins of. Species by means of Natural Selection, or the Preservation of.

Pravilnik o delovnem času na Rektoratu ... - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20delovnem%20%C4%8Dasu%20na%20Rektoratu.PDF

Odmor se lahko koristi šele po eni uri prisotnosti na delovnem mestu. Čas odmora med delovnim časom se všteva v delovni čas. Zaposleni, ki dela krajši delovni ...

interno komuniciranje v času prevzemov - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_Lutovac-Lah-Jana.PDF

Interno komuniciranje v času pripajanja družbe Mercator-Gorenjska, d. d...... 108. 7.8.3. ... delovni čas kariera. 7. ... 2004 je imela Skupina naložbo v pridruženo družbo Alpkomerc Tolmin, d. d., v višini 20,0 % lastniškega deleža. V juliju 2004 je ...

razvoj slovenske ustavnosti - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Rozman-Leon.PDF

Oktroirana marčna ustava je bila, zaradi borbe proti madžarskemu separatizmu, ukinjena 37. oktobra 1851. Uveden je bil Bachov absolutizem, čigar glavna ...

spremembe slovenske ustave - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mikuz-Mojca.PDF

Prvo slovensko demokratično ustavo je sprejela Skupščina Republike Slovenije 23. decembra 1991, to je tudi prva ustava samostojne slovenske države.

analiza slovenske kinematografije - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bilodjeric-Jan.PDF

Metod Pevec je režiral Carmen (produkcija E- motion film in Vertigo). ... Najbolj vpliven je bil francoski novi val -. La Nouvelle Vague ... Štefančič, Marcel. (2004).

slovenske ženske režiserke - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bricelj-Zala.PDF

2 FILM. 2.1 ŽENSKE IN FILM. Filmu pravijo »sedma« umetnost, ki se je dodobra ustoličila ... (1987) in Klopčičev Moj ata socialistični kulak (1987), slednja dva pa ... filmu pa je z daljšim odlomkom iz filma Ničla iz vedenja cel hommage Vigoju, ...

10 Biogeografska pestrost Slovenske Istre - Univerza v Ljubljani

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/54/117/1228-1?inline=1

navadni koprivovec (Celtis australis), kraški gaber (Quercus orientalis), trokrpi javor (Acer mon- spessulanum) ... navadni kopitnik. (Asarumeuro paeum) navadni ...

Knjižnica Slovenske univerze - Slovenska univerza za tretje ...

http://www.utzo.si/wp-content/uploads/2015/09/seznam-knji%C5%BEni%C4%8Dno-gradivo.pdf

Ključne besede: univerza za tretje življenjsko obdobje, izobraževalni program, programiranje ... Ljubljana, 2015. ... AVG 34 Novoletni koncerti, Avditorij Portorož.

prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.34.8.143-166/1496/

... kisla silikatna podlaga (najbolje dobro prepustna peščena ali razdrobljena) in ... Prst ima slabo kislo reakcijo? Spodnji horizont je rjav, oranžno rjav ali oker?

organizacija dela: primer slovenske železnice doo - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/savicic-biljana.pdf

organizacijske oblike, s katerimi so se Slovenske železnice soočale v obdobju od ... sprejema vozni red omrežja in začasno, za dobo enega leta opravlja naloge.

ponovni zagon slovenske lesnopredelovalne industrije - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/pirjevec1829-B.pdf

Žaga Cugmajster d. o. o.,. • Kopačin d. o. o., ... podjetja v lesni panogi večja kot v Sloveniji, večina podjetij pa je, prav tako kot v ... V letu 2014 so lesni peleti stali.

Slovenske ljudske pravljice na višji stopnji slovenske ... - Studia

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/17-sms16-novak.pdf

Slovenske ljudske pravljice na višji stopnji slovenske osnovne šole. Načrtovanje pouka književnosti: učni načrt in učbenik. Analizirani so bili trije učni načrti2, ...

strategija razvoja občine slovenske konjice - Občina Slovenske ...

https://www.slovenskekonjice.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/5/Strate%C5%A1ki%20dokumenti/SRO_SlovenskeKonjice_jan2012.pdf

ter hkrati še usmerjeno vseživljenjsko izobraževanje. 4. 4. 8. Zagotavljanje čistega okolja (Dravinja). 3. 5. 8. Spodbude gospodarstvu za odpiranje novih DM z ...

Annual Report Slovenske železnice, d. o. o. and Slovenske ...

https://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/zavarovanje_okt_18/Annual_Report_SZ_2017.pdf

26 Apr 2018 ... ised by SŽ-Potniški promet, d. o. o. between the Ljubljana and Trieste train ... the intranet and bulletin boards. ... announcements on the intranet.