Opravljeni vsi izpiti prve stopnje I Pojem evropske ... - Pravna fakulteta

Nacionalizmi, »Pomlad narodov« in regionalne konfederacije. 4. Integracijske ideje po velikih vojnah a. Ideja Srednje Evrope proti agresivnim nacionalizmom b.

Opravljeni vsi izpiti prve stopnje I Pojem evropske ... - Pravna fakulteta - Sorodni dokumenti

Opravljeni vsi izpiti prve stopnje I Pojem evropske ... - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/ucni.nacrt.zgodovina.evropskih.integracij.b2.2018.pdf

Nacionalizmi, »Pomlad narodov« in regionalne konfederacije. 4. Integracijske ideje po velikih vojnah a. Ideja Srednje Evrope proti agresivnim nacionalizmom b.

Pravo 1. stopnje - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/11/PravoI-ucni-nacrti.pdf

29 nov 2018 ... UČNI NAČRTI Pravo I. stopnje, od štud. leta 2019/2020. Temeljni literatura in viri / Readings: Temeljna literatura: - Janez Kranjc, Rimsko pravo, ...

Diferencialni izpiti za vpis v študijske programe 2. stopnje - FF UM

http://www.ff.um.si/studenti/dokumenti/2014/DIFERENCIALNI_IZPITI_roki_2014_15.pdf

DIferencialni izpiti so v terminih rednih izpitnih rokov. Psihologija v organizacijah. Doc. dr. Sara Tement. DIferencialni izpiti so v terminih rednih izpitnih rokov.

RAZISKAVE ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE PRVE STOPNJE - FF UM

http://www.ff.um.si/oddelki/psihologija/dokumenti/zbornik2015.pdf

15 jun 2015 ... Vsak izmed vas ima verjetno svoje sanje. Tudi sami jih imamo in z izidom tega zbornika se je vsem med nami uresničil en del sanj. Sanj, ki jih ...

Priloga 1: SEZNAM PROIZVODOV PRVE STOPNJE ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2012-01-3445-2011-01-1369-npb2-p1.pdf

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, nad 6 mm debeline, smreka vrste. Picea abies Karst. Žagan les iglavcev, ki ni skobljan ali brušen, ...

raziskave študentov psihologije prve stopnje - FF UM - Univerza v ...

http://www.ff.um.si/oddelki/psihologija/dokumenti/zbornik2015.pdf

15 jun 2015 ... je makiavelizem. Makiavelizem je definiran kot načelo, ki zagovarja uporabo zvijačnih in nemoralnih sredstev za dosego cilja. Vprašalnik za ta.

diplomska naloga visokošolskega študijskega programa prve stopnje

http://www.fuds.si/sites/default/files/diplomska_naloga_nena_sirk.pdf

demence močno vpliva na celotno družino oziroma na vse, ki so vpleteni v skrb za starostnika. Slednja je ... zadnja faza bolezni, ki se konča s smrtjo obolelega.

Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu prve stopnje

http://193.2.70.132/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2019/1_filozofija_2019_20.pdf

Jan Ciglenečki. Predmet sistematično posreduje osnovni pregled filozofije v antiki, pri čemer izpostavlja avtorje in šole, ki so ključni tudi za nadaljnji razvoj ...

A – Dejavnost Sodišča prve stopnje leta 2005 - CURIA

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_8938/sl2005l-activite-du-tribunal-de-premiere-instance

( 37) Sodbe v zadevi BIC proti UUNT (Oblika vžigalnika na kresilni kamen), zgornja opomba 22, in v zadevi BIC proti UUNT (Oblika vžigalnika na elektronski vžig) ...

univerzitetni študijski program prve stopnje - Akademija za likovno ...

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/03/Zbornik-1.-stopnja-Oblikovanje-vizualnih-komunikacij-2019-2120.pdf

Stopnja: univerzitetni študijski program 1. stopnje ... Predmet se osredotoča na spoznavanje razvoja in zgodovine tiska in tiskarskih črk, na seznanjanje s.

pravna ureditev ravnanja z odpadno električno in ... - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/uveljavljanje.zakonodaje.glede.ravnanja.z.oeeo.pdf

V 36. členu je določena obveznost finančnega jamstva v obliki bančne garancije ali ... katerega mora organizacija za podaljšanje poslati s strani preveritelja preverjeno ... LAW (3. izdaja), Sweet & Maxwell: Thomas Reuters, London 2011.

2 pojem pravne osebe - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Filipcic_Sebastijan_20070717.pdf

17 jul 2007 ... zakonik in ZOPOKD. V tretjem poglavju navajam razloge za sprejem zakona, mnenja zagovornikov in nasprotnikov sprejetja zakona ter ...

UP Fakulteta za vede o zdravju – diferencialni izpiti za vpis ... - UP FVZ

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2020/01/DIFERENCIALNI-IZPITI.pdf

Anatomija. Predmet: Anatomija (6 ECTS), nosilec; prof. dr. Dean Ravnik ... Anatomija, histologija in fiziologija. ... Mc Minn: Barvni atlas anatomije človeka.

statut evropske pravne fakultete nove univerze - Evropska pravna ...

https://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/Statut-Evropske-pravne-fakultete-Nove-univerze.pdf

Ime fakultete je: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta. ... Fakulteta je zasebni visokošolski zavod, članica univerze in pravna oseba, katere pravna.

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede pojem ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Koracin-Janja.PDF

katerih se potem lahko izpelje določen model. (glej Jung, 1995: 160). 18 »Sinhroniciteta je po Jungu istočasni in istosmiselni nastop dveh dogodkov, ki ju izkuša.

Evropske statistične igre 2017/18, zgledi za naloge iz Prve naloge:

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9633/primer%201%20naloge_Slovenija_ESO.pdf

a) Aritmetična sredina: 31,18; modus: 22; variacijski razmik: 38. b) Aritmetična sredina: 32,78; standardni odklon: 11,81; modus: 26. c) Aritmetična sredina: 32,78; ...

ocena stopnje telesne dejavnosti pri bolnikih z ... - Fakulteta za šport

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22110107ZdesarTina.pdf

24 jul 2015 ... UVOD: Rak debelega črevesa in danke je bolezen, ki jo opredeljujeta visoka obolevnost in umrljivost. Na razvoj rakave bolezni vplivajo z ...

PRAVNA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/pravna_fakulteta/2014090810435067/

Mirjam ŠKRK, red. prof. Inštitut za mednarodno pravo in ... Peter Grilc. 4. 4. 8. 240. 8 ... Peter GRILC, univ. dipl. prav., Civilno in gospodar- sko pravo, Evropsko ...

Migracije, EU in oborožene sile - Fakulteta za državne in evropske ...

https://fds.nova-uni.si/vabilo-2/

Rok Svetlič, znanstveni svetnik, Pravni inštitut, ZRS Koper. Dogodek bo potekal v torek, 18. februarja 2020, s pričetkom ob 16:30 uri, v Avli Ivana. Hribarja na ...

ob 200-letnici odz - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/simpozij.ob.200-letnici.odz.-.izvlecki.referatov.pdf

13:50 – 14:10 prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik (Pravna fakulteta. Univerze v Ljubljani): ODZ kot vir slovenskega odškodninskega prava / Das ABGB als Quelle des.

Program ODZ - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/program.odz.pdf

20 jan 2012 ... doc. dr. Marko Brus (Višje sodišče v Ljubljani): Veljavnost in uporaba avstrijskega prava po I. in II. svetovni vojni, zlasti še ODZ / Fragen der ...

Diapozitiv 1 - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/nikozija.-.ana.kalisnik.pdf

glavnem mestu Cipra, na grški strani. • Je edina ... Tretji največji otok v Sredozemlju. • Razdeljen je na grški in turški del, Nikozija je zadnje glavno mesto, ki je ...

ne pomeni ne - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/ne.pomeni.ne.-.ustreznejsa.obravnava.spolne.kriminalitete.koncna.pdf

da je ravnanje storilca mogoče razumeti kot kaznivo dejanje spolne prisile oziroma posilstva29. Nekatere države, za ... zato uporabljajo defenzivno pripisovanje.

Zürich - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/zurich-uzh.-.batagelj.in.primozic.pdf

ZÜRICH - UZH. Kaja Batagelj. ([email protected]). Lara Primožič. ([email protected]). Page 2. MESTO. Največje mesto v Švici; glavno mesto ...

CGP - Evropska pravna fakulteta

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/06/CGP.pdf

prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Uvod v civilno pravo (8 ECTS); c. študijski ...

september 2018 - Fakulteta za državne in evropske študije Nove ...

http://fds.nova-uni.si/enovice-arhiv/e-novice-nove-univerze-september-2018.pdf

1 sep 2018 ... Evropska pravna fakulteta podprla podpis sporazum o sodelovanju med ... kakšnih posebnih okoliščin, se lahko urnik prilagodi drugače.

Akademski forum Nove univerze - Fakulteta za državne in evropske ...

https://fds.nova-uni.si/vabilo-af-14-11-2019-3/

14 nov 2019 ... izr. prof. dr. Marko Bošnjak, sodnik v imenu Slovenije na Evropskem sodišču za človekove pravice. - prof. dr. Rajko Knez, predsednik ...

program - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/15-DEP-program.pdf

Dr. Ines Grah, odvetnica. Pogled odvetnika na uporabo prava Evropske unije pred slovenskimi sodišči. Mag. Saša Sever, pravnik na Sodišču Evropske unije.

UNIVERZA V LJUBLJANI PRAVNA FAKULTETA ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=112513

Key words: tax mitigation, abuse of law, sham transactions, law arrangements, GAAR, ... V konkretnem primeru je bila torej sporna predvsem posojilna pogodba ...

Untitled - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/EPF_BROSURA-2017_web1.pdf

portala eUniverza na. Novi univerzi in Evrop- ski pravni fakulteti, kjer hkrati delujem kot asistent na katedri za civilno in gospodarsko pravo. Z. Evropsko pravno ...

Pravna fakulteta - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Documents/Pravna%20fakulteta.pdf

EVROPSKE ŠTUDIJE IN ZUNANJI ODNOSI EVROPSKE UNIJE ... politične vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje.

Universität Augsburg - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/universitat.augsburg.-.sokcevic.pdf

Jedilnik je viden na aplikaciji „Mensa Augsburg“. ▷ Cena obroka je primerljiva cenam študentskih bonov pri nas. ▷ Izbirate lahko med azijsko, mediteransko, ...

V skladu s 37 - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2012/12/%C5%A0tudijski-koledar-2017-2018-%C4%8Distopis.pdf

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2017/2018. V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 in nasl.) traja študijsko leto od 1. oktobra do 30.

dokumentu - Evropska pravna fakulteta

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/05/dokumentu.pdf

EVRO-PF želi postati ena vodilnih domačih in mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter interdisciplinarnem področju prava in ...

z zakonom na izpit - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/memorandum.za.neposredno.uporabo.zakonodaje.na.izpitih.pf.ul.7.files.merged.pdf

študentom ni dovoljeno uporabljati zakonodaje na izpitih, so izpitna vprašanja, ki se nanašajo na poznavanje zakonodaje, preprostejša in ne terjajo posebnega ...

Pravna fakulteta UM - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/studij/Documents/PF.pdf

ECTS (te študijske obveznosti so: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, ...