Priloga BPČ

nemških narodov, sprva smo bili del Habsbur- ške monarhije nato pa Avstro-Ogrske. ... marčna revolucija ali t. i. pomlad narodov. Slovenski narod se je začel ...

Priloga BPČ - Sorodni dokumenti

priloga 4 »priloga 10 posegi v naravo z dovoljenjem - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-038-01864-OB~P004-0000.PDF

pastirica, ruševec, slavec, slegur, smrdokavra, srpična trstnica, sršenar, togotnik, veliki skovik, veliki škurh, vijeglavka, zlatovranka. 0. 10. Enako kot v stolpcu.

Priloga 1 »Priloga 1 Največje vrednosti parametrov v ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-061-02893-OB~P001-0000.PDF

2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode. Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove ...

PRILOGA 2: PRILOGA ZBIRK PODATKOV eZDRAVJA - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-1410-2000-01-2969-npb2-p2.pdf

Ime zbirke. 1. eNapotnica in eNaročilo. Namen zbirke. Zdravstvena oskrba glede napotovanja in naročanja pacientov na sekundarno in terciarno raven ...

PRILOGA »PRILOGA 42 RDEČI SEZNAM OGROŽENIH ... - ECCF

http://www.eccf.eu/Slovenia.pdf

jelkov bradovec. Hericium coralloides (Scop.) Pers. (1794) koralasti bradovec. Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (1797) resasti bradovec. Hydnellum aurantiacum ...

Priloga 1: »Priloga 1: Pogoji za izvajanje podukrepov KOP-a A ...

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-012-00551-OB~P001-0000.PDF

razen če s pogoji za posamezne podukrepe KOP-a ni drugače določeno. 3. Trajanje obveznosti ... pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.), k) škoda na ... februarja do sredine junija, orehe pa od konca marca do sredine junija; je potrebno za ... 39500 SKOBČEV MLIN. CEL EPO.

Priloga. - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Jeraj_selitev%20LJ%20%C5%A1ole%20za%20oblikovanje_pismo_140120.pdf

V. Baragovo semenišče (Vilharjeva ulica 13). V interesu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je, da Mestna občina Ljubljana ostane lastnica parc. št.

PRILOGA 2

https://www.fsp.uni-lj.si/mma/Priloga-5-NAVODILO-2-POTNI-NALOG.pdf/20101012134211/

12 okt 2010 ... napoti na sluţbeno pot, drugi del pa je obračunski, ki ga izpolni zaposleni ... Za obračun kilometrine se upošteva najkrajša razdalja med kraji po ...

Priloga III

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/lipitor-article-30-referral-annex-iii_sl.pdf

znižanje holesterola, ki jo mora nadaljevati tudi med zdravljenjem z zdravilom ... Pogosto: nenormalen test delovanja jeter, zvišanje kreatin-fosfokinaze v krvi.

Priloga II

http://ice.slo-zeleznice.si/Predpisi/SPO080013%28010409%29.pdf

1 apr 2009 ... Okroglo betonsko železo naloženo na enem vagonu. 1.10.1. Jeklene ... Lahki tovor kot je odpadno železo, neodvisno od njegove velikosti, deli ...

priloga 18

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_154_1632_2756.pdf

Hano Šuster Erjavec upoštevalo Potrdilo FKPV z dne. 15.9.2015 v katerem je zapisano, da dr. Hana Šuster Erjavec od 2.6.2010 (po sklepu senata FKPV) vodi.

PRILOGA 1

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/323906?disposition=inline

za dohodke, prejete po 31.12.2017. Št. 007-785/2017. Ljubljana, dne. EVA 2017-1611-0111 mag. ... Prijavo vložite na obrazcu »DR-02 VDČ – Prijava za vpis.

Priloga 15

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=17722

TELEKOM ZEMELJSKA KABELSKA KANALIZACIJA. ALI ZEMELJSKI KABEL. H po vzdolžnem profilul. A po vzdolznem profilu. ------------------------------- it. TU.

priloga

http://os-gp.splet.arnes.si/files/2018/11/PRILOGA.pdf

S Poklicnim barometrom, ki smo ga letos prvič poskusno izvedli na naših 7 območnih službah ZRSZ: Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica, Koper, Trbovlje in ...

priloga 3

http://www.srce-si.si/files/3_Odgovor%20Telekom.pdf

13 jan 2014 ... "Varstvo pri delu" <[email protected]> ... polavtomatskimi defibrilatorji, ki so enostavni za uporabo, opremili naše poslovne prostore na ...

Priloga I

https://www.ozg-kranj.si/data/files/Dokumenti/Org_sruktura.pdf

Splošno zdravstveno varstvo ZD Radovljica in ZP Kropa – vodja splošnega zdravstvenega varstva. Otroški dispanzer – vodja otroškega dispanzerja.

PRILOGA 3F

https://www.slo-zeleznice.si/images/infrastruktura/Program_omrezja_2021/PO_2021_0_Priloga_3F_Progovne_hitrosti.pdf

PROGA 61 CEPIŠČE PREŠNICA ─ PODGORJE ─ D.M. . ... PROGA 73 CEPIŠČE KREPLJE ─ REPENTABOR ─ D.M. . ... Murska Sobota. 100. K12(CVP.

Priloga 8

https://www.trzic.si/doc/aktualno/sid-oppn-dovzanova-dop-osnutek-priloga-8-hise-na-jamah.pdf

Cokel. Siv omet. Odprtine. - simetrično,. - pokončno,. - majhna okna. - osno,. - pokončno. - enoten ... Les in kamen. Les in kamen ... Dozidava za objektom, streha ...

Priloga BPČ

https://www.zupnija-sentvid.si/wp-content/uploads/2019/01/Priloga_BPC_februar2019.pdf

nemških narodov, sprva smo bili del Habsbur- ške monarhije nato pa Avstro-Ogrske. ... marčna revolucija ali t. i. pomlad narodov. Slovenski narod se je začel ...

GPZ priloga - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/MESO/GPZ-priloga.pdf

4202 Naklo. Kidričeva ulica 9. 1233 Dob. Kokoriči 7 ... 4202 Naklo. Sp.Grušovlje 6. 3311 Šempeter ... 94 RESMAN Rok. 95 ROČNIK Gregor. 96 ROTAR Nežka.

Priloga 9 - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3436-2013-01-3971-npb1-p9.pdf

prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZZ, da v obdobju zadnjih 24 mesecev niso bili zaposleni pri meni ali moji povezani osebi, da so sedaj pri meni ...

Priloga št. 7 - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2008-01-2893-2001-01-5122-npb3-p7.pdf

ODJAVLJA ZAČASNO PREBIVALIŠČE. NASLOV / SEDEŽ. EMŠO / MATIČNA ŠTEVILKA FIRME. PODATKI O STANODAJALCU. PRIIMEK IN IME OZIROMA IME ...

Priloga - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/3e0316a4-40e2-446c-8bd5-605bde15fa29/634934148630468750_Pravilnik%20o%20varstvu%20osebnih%20podatkov%20-%20priloga.pdf

Trg svobode 9, 8290 Sevnica. Matična številka: ... Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, DURS, notar, GURS, izvajalci geodetskih postopkov ...

Priloga 2 - Cobiss

https://www.cobiss.si/novice/dokumenti/Pisave_testiranje_2007_05_18_priloga2_tb_dbf.pdf

30 maj 2007 ... VPSMB. PRFMB. YS$NO. NUK. Konvertirajo se tudi zapisi, ažurirani s programsko opremo COBISS3. Oznaka C3 pred uporabniškim imenom ...

MZ PTUJ priloga - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/MLEKO/MZ-PTUJ-priloga-v2.pdf

Toplak Janez. Šori Stanislav. Kokol Frančiška. Pleteršek Roman. Brunčič Olga. Gaberc Bogomir. Kegl Anton. Onišak Carti Silva. Štuhec Alojzija. Šrajner Janez.

8.10.PRILOGA 9 Predlogi

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1222848.10.PRILOGA%209%20Predlogi.pdf

Parocija (1,2,3). 2 dr. za blok na ul. Simona Kosa (3). Dosaditev na vogal Z. doma k smrekam (3). 2 drevesi ob Z. omu k reševalni (4). 1 drevo pred Gradom (1).

Priloga - Phulkari

https://www.etno-muzej.si/files/priloga_-_phulkari.pdf

25 jan 2016 ... Obstaja vedenje, da so tradicijo phulkari zanesli v Kašmir Perzijci, kjer poznajo podobne vezenine pod imenom gulkari, kjer gul pomeni ...

Priloga 1 - Prevoz 15-19

https://www.brezice.si/mma/priloga_1__prevoz_1519pdf/2014121909551860/?m=1418979318

19 dec 2014 ... 3. AFP (6.32 ) – Sela križ – Mostec – Mihalovec – Loče – Rigonce – OŠ Dobova (7.10). 4. Župelevec (7.14 ) - Vrhje - Kapele - OŠ Dobova (7.27).

priloga k NIP 2009

https://www.stat.si/dokument/5545/NIP%20-%202012%20priloga%20k%20NIP%202011.pdf

Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz tarifne številke 8305) in podobni izdelki iz železa ali jekla, ne hladno stisnjeni.

KZ Trebnje priloga - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/MLEKO/KZ-Trebnje-priloga.pdf

Gnidovec Edvard, Veliki Lipovec 11, 8361 Dvor. Gole Anton, Stari Trg44, 8210 Trebnje. Golob Evstah, Volčje Njive 11, 8233 Mirna. Gorenc Ivan, Hrastno 5, 8232 ...

Priloga - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-0900-2018-01-0169-npb1-p1.pdf

30775 VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE. OB SAVI. B017350 Direktor VDC/CUDV. 49. 30856 VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE. B017350 ...

Priloga k obrazcu 4

http://www.gorisnica.eu/sl/images/novice/dokmuneti/poplave2018/priloga_k_obrazec_4.pdf

B - Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah. N. Šifra. BA. BA01 ... Enota Cena brez DDV PO PC ... Valovitka - vlaknocem. kritina m.

KZ Izlake Priloga - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/MESO/KZ-IZLAKE-Priloga-v2.pdf

7 nov 2019 ... 24 Bren Tomaž. 25 Brigelj Jože. 26 Brinar Martin ... 43 Dolar Tomaž. 44 Dolinar Srečko ... 90 Hudomalj Bruno. 91. Humski Karel. 92 Jager ...

Priloga 1 - irssv

https://www.irssv.si/upload2/Sistemska_SBP_Priloga1.pdf

IS-CSD in 31. decembrom 2002, na centrih za socialno delo oddali vlogo za denarno socialno pomoč in bili na centru v ... CSD Kočevje. 189. 95,9. 0. 0,0. 0. 0,0.

KZ Gotovlje priloga - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/MESO/KZ-Gotovlje-priloga.pdf

32 OGRAJENŠEK MARTIN. 33 PEČNIK MILENA. PLANINŠEK LJUDMILA ... 3310 ŽALEC. 3310 ŽALEC. 3310 ŽALEC. 3310 ŽALEC. 3310 ŽALEC. 3310 ŽALEC.

priloga k spričevalu - NRP

http://www.nrpslo.org/files/userfiles/BAZE/Priloge/2013-2014/Pt_2013-2014/2_Gastronomija_in_turizem_PT.pdf

PRILOGA K SPRIČEVALU (*). 1. ... pripravo jedi in mešanih pijač pred gostom in vključevanje v gostinsko ponudbo ter priporočanje pijač k jedem in menijem;.

Športna priloga

http://www.rlv.si/si/files/default/Rudar/2010/rudar_1_10_sportna_priloga.pdf

2 jan 2010 ... VSTOPNICE, TENIŠKE NALEPKE, SMUČARSKE KARTE. Smučarske karte ... AKTIVNI ODDIHI. Kranjska gora /maj, september, december/.