sestava favne mravelj (hymenoptera: formicidae ... - UP FAMNIT

Ključne besede: mravlje, Formicidae, Kraški rob, habitati, okoljski parametri ... tri metode: vabe, pasti in direktno vzorčenje, za vzorčenja v gozdovih smo poleg ...

sestava favne mravelj (hymenoptera: formicidae ... - UP FAMNIT - Sorodni dokumenti

sestava favne mravelj (hymenoptera: formicidae ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/183

Ključne besede: mravlje, Formicidae, Kraški rob, habitati, okoljski parametri ... tri metode: vabe, pasti in direktno vzorčenje, za vzorčenja v gozdovih smo poleg ...

spremembe favne ptic in ključnih habitatnih tipov med ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/111

tool for suitable planning of the proposed protected landscape park Dragonja ... Dolino je v veliki meri izoblikovala reka Dragonja, svoj pečat pa je dal tudi.

Hymenoptera

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija7.pdf

Prezimijo gosenice v zapredkih na deblu in debelejših vejah. • ♀ 1. rodu odlagajo jajčeca na ... Ø Limacidi: strupene vabe, briketirane hranilne mešanice (le na.

Hymenoptera - BioPortal

http://www.bioportal.si/neobiota/CRP-Neobiota%20Slovenije%20Zbornik%2010-6%20kozekrilci.pdf

Kožekrilci so obsežen in raznolik red žuželk. Imajo velik vpliv na celotne ekosisteme. Rastlinske ose. (Symphyta) se kot lişinke hranijo z listjem, plodovi ali lesom ...

(Hymenoptera: Mutillidae) = Velvet Ants of Slovenia

http://www.pms-lj.si/si/files/default/Publikacije/Strokovna-glasila/Scopolia_90.pdf

štiri mravljelike vrste pajkov, po dve iz rodov. Myrmarachne in Synageles (Kostanjšek. What is Mutilla saltatrix. Scopoli, 1763. In his book Entomologia Carniolica ...

Pupki - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/publikacije/pupki_2007.pdf

kot na trebuhu. VeLiki pupek. (Triturus carnifex). Z 10 do 18 cm je to največja vrsta pupkov ne le pri nas, temveč v vsej Evropi. Največji osebki so lahko veliki celo.

netopirji - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/dokumenti/netopirji.pdf

Kryštufek, B., P. Presetnik & A. Šalamun, 2003. Strokovne osnove za ... 6.3.39 Ime: Cerkev Sveta Ana - Butajnova pri Polhovem Gradcu. Kratek opis: Podstrešje s ...

Temporaria - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dokumenti/temporaria12.pdf

CKFF in SHS se v Sloveniji skoraj desetletje aktivno ukvarjata z varstvom dvoživk na celotnem ... dolgem odseku ceste, kjer je selitev dvoživk v oz. iz Ledavskega jezera, ... živalim dostop na cestišče in jih hkrati skozi podhode varno pripeljala na ... Maje C. Zvečer je v bližini nekdo z avtom zbil srno in Primožu je bilo žal, da.

Sestava 1 - Marlenka

https://www.marlenka.cz/cz/stahnout-dokument/167/18/mkt_catalog_en_2_2016.pdf/

16 - 17. Medový dortík MARLENKA® s kakaem. 16 - 17. Bezlepkovy medovy dort MARLENKA® s oříšky. 18 - 19. Bezlepkové medové kuličky MARLENKA®.

PZI sestava konstrukcij

https://www.ajdovscina.si/mma/PZI%20sestave%20konstrukcij%20%28rekonstrukcija%20vrtca%20na%20Colu%29/2016012910013378/?m=1454058093

betonski tlakovci. -npr. linija oblak basic, tip: "opeka" dim.. 10x20cm. -na pripravljeno utrjeno podlago 8cm posteljice iz finega peska. STENSKE OBLOGE.

1.1. sestava in lastnosti tal

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050219.pdf

19 feb 2005 ... Namen naše raziskovalne naloge je bil preučiti kvaliteto prsti v nasadih hmelja v jesenskem času. Rastlina v času vegetacije hranilne snovi iz ...

Veliki studenčar - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/publikacije/zlozenka_heros.pdf

a odrasla žuželka b parjenje, koleselj ali kopula c odlaganje jajc d jajce e izleganje ličinke iz jajca f stadiji ličinke g zadnja levitev v odraslo žuželko. 2a. 2b.

Življenje v mejicah - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/javno/publikacije/Zivljenje_v_mejicah.pdf

netopirsko udobje v senci in zavetrju mejic. Trdoživ, Ljubljana 7(1): 6–7. Razvoj programa podeželja & Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018.

Inventarizacija jamske favne na Kočevskem ... - LIFE Kočevsko

http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2016/04/2016_02_Inventarizacacija-jamske-favne_porocilo-pred-ciscenjem-A2.pdf

Naslov dokumenta: Inventarizacija jamske favne na Kočevskem. Poročilo o ... Slika 6: Tloris Velike Stankove jame (vir: Kataster jam IZRK ZRC SAZU in JZS) .

netoPiRji in LisaViRUsi - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/javno/projekti/8989.pdf

Netopirji imajo med precej ljudmi kar slabo podobo – so pač deloma mitska, deloma grozljiva bitja teme. Če k temu dodamo še velik strah pred steklino, potem ...

Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) severovzhodne ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_1_1_4.pdf

vulgaris), hribski urh (Bombina variegata), navadna krastača (Bufo bufo), zelena rega (Hyla arborea), barska žaba (Rana arvalis), sekulja (Rana temporaria), ...

popisni list - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/DvoCeste/PopisniListCeste.pdf

pupek = TV; nižinski urh = NU; hribski urh = HU; navadna česnovka = PF; navadna krastača = BB; zelena krastača = BV; zelena rega = HA; zelena žaba = RE; ...

Dvoživke in ceste - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/projekti/interreg/radenci07/documents/01_poboljsaj.pdf

česnovka zelena rega mesec navadna krastača rosnica. M - spomladanske selitve na mrestišča,. A - selitve odraslih osebkov iz mrestišč v poletna bivališča,.

Mravljiščarji Slovenije - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/publikacije/mravljiscarji_slovenije.pdf

nim »posvojiteljskim« ritualom prepozna- jo delavke določene vrste rdečih mravelj in jih odnesejo v svoje mravljišče. Gosenice namreč iz posebne hrbtne žleze ...

Sestava 1 - Pivovar Svijany

https://www.pivovarsvijany.cz/download/274

vybraných prodejen Lidl. Novinek v ... pivo jsme v letošním ročníku obsadili druhé místo ... 130 prodejnami LIDL v severních a středních Čechách, kde si od října ...

Sestava človeškega telesa

http://klinicnaprehrana.si/wp-content/uploads/2013/06/lavrinec_LLL08.pdf

telesa sta kazalnika smrtnosti dializnih bolnikov. Manjša smrtnost je pri bolnikih z normalnim ali večjim ITM in istočasno višjim % puste telesne mase. Pri bolnikih ...

Sestava 1 - Rychnov nad Kněžnou

http://m.rychnov-city.cz/assets/File.ashx?id_org=14410&id_dokumenty=2082

8. září 2011 ... Fotografie: Jiří Lancman zprávy z radnice ... Od 1. srpna je platný nový ceník inzerce v Rychovském zpravodaji. Ceník je splečně s ...

sestava PANO porod.qxd

https://www.kclj.si/dokumenti/000259-00034f.pdf

jena negovanju novorojen~ka in dojen~ka. Trudimo se, da so porodnice in njihovi part- nerji upo{tevani kot posamezniki, s pravico sodelovanja in soodlo~anja.

Sestava 1 - MEDITERAN TRAVEL

https://www.mediteran.cz/Handlers/DownloadPriloha.ashx?G=FE4AF946-21CC-4944-A6D5-F30AE993E9B1

31. leden 2019 ... bar u bazenu , bazén, bazén pro děti, aquapark (otevřen od června do září), vnitřní bazén ... tování 1 dosp. osoby a 1 dítěte v pokoji 1/2 - viz ceník. ... Aquapark hotel Žusterna je vzdálen do 100 m od betonové pláže, městská.

Sestava in kakovost - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Sestava_in_kakovost_zivil_s_tehnologijami_v_zivilstvu-praktikum-Smole.pdf.pdf

9 jul 2010 ... Sestava in kakovost živil s tehnologijami v živilstvu - praktikum. 9. Tabela 9: Določanje sladkorja v sadju s Fehlingovo raztopino. Vrsta sadja.

Potočni raki Slovenije - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/publikacije/potocni_raki_slovenije.pdf

14 Signalni rak Pacifastacus leniusculus. 15 Prepoznavanje potočnih rakov. 18 Splošno o potočnih rakih. 19 Ogroženost in varstvo. 24 Perspektive. 25 Viri.

Prispevek k poznavanju favne pajkov skakačev v Sloveniji (Araneae ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_3_2_3.pdf

Ključne besede: pajki, skakači, Salticidae, Slovenija. Abstract. CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE JUMPING SPIDERS FAUNA IN SLOVENIA.

Zbiranje podatkov v projek - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/javno/projekti/12463.pdf

RD Voglajna se pri upravljanju. Slivniøkega jezera sooœa z vrsto prob- lemov, ki so sicer obiœajni za vse naøe tovrstne zadræevalnike in jih zgolj naøtevam:.

Netopirji, mlake in vile - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/javno/projekti/12909.pdf

Netopirji, mlake in vile. Med terenskim delom ... dreves. Gozdne mlake in manjša jezerca so v več pogledih prave vroče ... in v starem gozdu. V grški mitologiji so.

Dvoživke Krajinskega parka Goričko - Center za kartografijo favne in ...

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dokumenti/kpg_net.pdf

Samica v obdobju parjenja (levo) in ličinka planinskega pupka (desno). ... bramorja (Gryllotalpa gryllotalpa, desno) je podobno oglašanju zelene krastače. M . C.

Življenjski krog dvoživk - Center za kartografijo favne in flore

http://www.ckff.si/javno/publikacije/zivljenjski_krog_dvozivk_2007.pdf

Življenjski krog dvoživk. Večina dvoživk se razmnožuje spomladi ali ... mlade žabe ne hranijo in takrat izrabljajo snovi nakopičene v repu, ki ga po preobrazbi.

Prispevek k poznavanju favne pajkov zahodne Slovenije (Arachnida ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_2_1_2.pdf

dodatno na lokaliteti št. 10 spet 18. in 19. septembra (glej poglavje SEZNAM LOKALITET). Vrste pajkov smo določali po delih avtorjev Heimer & Nentwig (1991), ...

Sestava Sveta zavoda ZD Laško

http://www.zd-lasko.si/doc/Katalog%20inf%20jz/Sestava%20Sveta%20zavoda%20ZD%20Lako.pdf

o Barbara Žagar. • 2 (dveh) izvoljenih predstavnikov delavcev ZD o Jelka Markovič Grahek – predsednica sveta o Jožef Ojsteršek. • 1 (enega) predstavnika ...

Sestava naložbenega premoženja - NLB Vita

https://www.nlbvita.si/uploads/splosni-pogoji/sestava_naloz._prem._pokojninski_str_april2019.pdf

10 %. Dinamična politika (80 % delniški skladi). Globalni uravnoteženi. 40 %. Svetovni razviti trgi delniški. 30 %. Visoko rastoča gospodarstva delniški. 20 %.

sestava gospodarstva po dejavnostih - unisVET

http://unisvet.cpu.si/index/get-file/uid/oigkzpyaizqglnplpuzkeojcbhvhsjjxbtdefzdcs

proizvodnja, dejavnost, sektor gospodarstva, podjetje, tržno gospodarstvo, industrijska revolucija. Seznam kompetenc, ki jih zajema učno gradivo:.

Velike školjke celinskih voda Slovenije - Center za kartografijo favne ...

http://www.ckff.si/javno/publikacije/Velike_skoljke_celinskih_voda_Slovenije.pdf

je na Pirenejskem polotoku in severnem delu Švedske ter Finske, redka pa je na. Apeninskem polotoku. Mala brezzobka je bolj razširjena, poseljuje Pirenejski ...