44/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

15 apr 2002 ... 83 CATCH PAST ZA MRAVLJE fenitrotion. 10,2 %,. Buhler Fontaine /ARC Kranj. B318041/03;. 8.4.2003. 1.1.2011. (4). 84 CATCH PAST ZA ...

44/2004, Uredbeni del - Uradni list RS - Sorodni dokumenti

86/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004086.pdf

5 avg 2004 ... za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: spletna stran). ... kamera Codufidex, naprava ... Stražnica Kofce Tržič st. stavba, dvorišče ...

100/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-100-04334-OB~P001-0000.PDF

1 nov 2019 ... Podskrajnik, Slivice, Unec, Rakov Škocjan in Zelše v skupni površini 4.277 ... TTN 5. 1. 0078 Iška z Zalo – soteska. Soteski Iške in Zale z Iškim.

46/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004046.pdf

d. lahka redukcijska sklopka visokih zmogljivosti (s faktorjem K več kakor 300); e. sistem ... sotna parkljasta divjad (srnjad, jelenjad) in divji prašiči. Tu so prisotne ...

66/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-066-02996-OB~P001-0000.PDF

... priimek, strokovna izobrazba). - odgovorni vodja gradbišča (če je imenovan) … ... priimek, strokovna izobrazba). - odgovorni vodja posameznih del s področja:.

14/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004014.pdf

Melioracijsko območje Dob, Slovenska vas. 57052. 4.800,00. 379. VELENJE. Melioracije Bevče ... Prelaze-Jakopec. Z Jakopec. JP ... 11. parkirati ali postavljati motorna in druga vozila, pri- kolice in druge ... rabljene prostore počistiti,. 4. po končani ... menjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avto- pralnice ipd.) ...

44/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-044-02026-OB~P001-0000.PDF

15 apr 2002 ... 83 CATCH PAST ZA MRAVLJE fenitrotion. 10,2 %,. Buhler Fontaine /ARC Kranj. B318041/03;. 8.4.2003. 1.1.2011. (4). 84 CATCH PAST ZA ...

133/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-133-00001-PP~P002-0000.PDF

Enotni grafični znaki za prikazovanje meril in pogojev za urejanje prostora in mej območij: grafični znak črno - belo barvno. 1. faktor izrabe gradbene parcele*.

37/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-037-01616-OB~P001-0000.PDF

pefloksacin. P* Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo ... P* Predpisovanje kot zdravilo izbora omejeno na ... aspergiloze in okužb s Candida spp, ki so.

88/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004088.pdf

vzhodu v ravni ali valoviti gradbeni liniji, na strehi garaže se lahko del površin nameni atrijem ... objekt Merkur – Kovintrade s pripadajočimi parkirišči, ter do predvidenega ... oder z nadstreškom, tlorisne površine do 30,0 m2. – prodajni kiosk ...

57/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004058.pdf

3 feb 2020 ... Notranji premer obročka v mm. (samec - samica) ... (samec - samica). Amazona finschi. 9,5 ... kakapo, sovji papagaj. Strix aluco lesna sova.

Uradni list RS, 77/2004, Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-077-03411-OB~P005-0000.PDF

2 nov 2016 ... Sekuritizirane (listinjene) naložbe v kredite ... Stanovanjski krediti so posojila, odobrena za namene naložb v stanovanja, vključno z gradnjo in ...

Uradni list RS - 57/2004, Uredbeni del - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-2681-p2.pdf

dolgorepka. 2,0. Aegolius funereus koconogi čuk. 12,0. Aegypius monachus rjavi jastreb. 28,0. Agelaius flavus. Alauda arvensis poljski škrjanec. 3,3. Alca torda.

Uradni list RS – 17/2004, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-0705-p1.pdf

7 jan 2004 ... 12. 12. 2002. 12. 12. 2007. 5. FIT VAROVANJE LJUBLJANA ... DRUŽBA ZA VAROVANJE d.o.o.,. Špruha 33 ... RIVAL VTS d. o. o.. Glonarjeva 8.

Uradni list RS - 65/2004, Uredbeni del - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-2945-p2.pdf

(Navedite izvorni, prejemni ali starševski organizem, vključek in vektor, ki se uporabljajo). 5.1 Skupina 1. Izvorni organizem. Znanstveno ime3. Družina*. Oznaka.

Uradni list RS - 24/2004, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/121921/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2024-2004.pdf

kmetijska zemljišča v rabi razen za vinograde in za zemljišča v zaraščanju. III. ... 1753 VIŽMARJE. 4412 HRASTJE ... Govedorejske zadruge;. – Gospodarsko ...

Uradni lisr RS - 061/2016, Uredbeni del - Uradni list

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016061.pdf

23 sep 2016 ... Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18,. 8250 Brežice;. 22. ... 2016; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine. Radlje ob Dravi ... pogrebi, žalne slovesnosti, polaganje vencev,. – slovesni podpisi ...

17/2004, Uredebni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004017.pdf

10 nov 2012 ... pogreb, žare, zabojčki za kosti, pogrebni simboli izključno za na krsto in sarkofag, tekstil za ... Zagojiči 10 b. 2272 GORIŠNICA. Viktor VIDOVIČ.

Uradni list RS, št. 133 – Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-133-05575-OB~P001-0000.PDF

praletrin. Sara Lee /ARC Kranj. 1.5.2008. 164 CATCH PAST ZA MRAVLJE. 18 fenitrotion. Buhler Fontaine /ARC Kranj. 1.1.2011. 165 CATCH PAST ZA ŠČURKE.

Stran 13176 / Št. 111 / 14. 10. 2004 - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-111-04623-OB~P001-0000.PDF

14 okt 2004 ... lokalni Slap na potoku Malenšček pod Vrsnim geomorf, hidr ... državni Slapovi in korita Godiče, levega pritoka Soče geomorf, hidr, zool.

110/2004, Uradne objave - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ra/r2004110.pdf

28 maj 2001 ... Firma: PERFECTO Trgovina in storitve. d.o.o. ... ŽALEC. Osnovni kapital: 10.253.000,00 SIT. Ustanovitelji: ZOTTEL ... KITAJSKA, imenovanje: 7.

119/2008, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008119.pdf

19 dec 2008 ... namesto Majde Širca Ravnikar, Vito Rožej, rojen 9. maja. 1974, stanujoč v ... 112/06). V prvem odstavku SRS 37.31. se v besedni zvezi »dolgo- ... za preživljanje v naravi in piknik itd. … pa se označi kot obmo- čja za oddih ...

082/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018082.pdf

21 dec 2018 ... načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ... bilo število preseganj dnevne mejne vrednosti ves čas izvajanja meritev ... P & R E'Leclerc. ... zakonodaje iz varstva pred sevanjem (potreben delovni prostor z ...

072/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019072.pdf

4 dec 2019 ... Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča ... urbana oprema: plastični in mavčni odlitki, betonski elementi, kamini, svetilke, škarpniki, ograje raznih oblik in materialov, vodnjaki in vodometi, cvetlične posode ipd.

113/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2005/Ur/u2005113.pdf

Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1). Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je. Državni zbor Republike Slovenije na seji ...

001/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018001.pdf

5 jan 2018 ... cija, upravna enota in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. ... delovni čas, razen tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo ali tujca, ki se mu delovni čas ... Portorož, Lucija) naj se ne bi umeščalo začasno prodajno mesto ...

037/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018037.pdf

1 jun 2018 ... 2018. Uradni list Republike Slovenije. VLADA. 1900. Uredba o razvrščanju objektov. Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena Gradbe-.

067/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018067.pdf

19 okt 2018 ... (cenik storitev). (1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih v tem odloku ... Šport-top dom, I-05 New yorker-skupna raba).

81/2006, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-081-03539-OB~P008-0000.PDF

13140 SOLATA-ENDIVJA. 25,0. 160,00. 13150 RADIČ. 15,0. 159,00. 13160 KUMARE-SOLATNE. 35,0. 109,00. 13161 KUMARE ZA VLAGANJE. 25,0. 98,00.

030/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017030.pdf

16 jun 2017 ... 80/13) je Državni zbor na seji 9. junija 2017 sprejel. P R I P O R O Č I L O v zvezi z ... 7 – podlaket, 8 – zapestje, 9 – dlan, 10 – prsti na roki, 11 – prsni koš,. 12 – trebuh, 13 ... O 426401 Roje–Trebanjski Vrh. Z HŠ 25c. 1.811. 43.

73/2008, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008073.pdf

18 jul 2008 ... nimi odpadki v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 7/03) je ... (1) Komunala Slovenska Bistrica v roku treh mesecev ... Osmrtnice, žalne knjige.

026/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020026.pdf

16 mar 2020 ... mag. Matej Tonin za ministra za obrambo,. – mag. Andrej Vizjak za ministra za okolje in prostor in. – Jernej Vrtovec za ministra za infrastrukturo.

029/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019029.pdf

6 maj 2019 ... potnik v različnih vrstah prometa vstopi v vozilo ali vlak ali izstopi iz ... Okvirni vozni red je tudi sestavni del razpisne dokumentacije javnega ...

036/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019036.pdf

7 jun 2019 ... 6. decembra 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do ... komisije, če ne gre za vprašanje dvojne obdavčitve. O zavrnitvi ... Na zgornjem robu znaka so natisnjene pike z letnicami, na stranskih ... Mercator (v nadaljevanju: SD OLN 2) je izdelala družba Demi- da arhitektura ...

102/2015, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015102.pdf

24 dec 2015 ... svojih spletnih straneh, informacije javnega značaja iz prvega ... območje s prepoznavno podobo za javnost odprtega naravnega rezervata – učilnice v naravi – s ... http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/ ...

37/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-037-01287-OB~P001-0000.PDF

19 mar 2009 ... DABROSTON 10 mg tablete tableta škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu). Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,. Slovenija.

32/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017032.pdf

30 jun 2017 ... dela, je izjava osebe, ki jo za to pooblasti nosilec rudarske pra- ... potrdilo dijaškega doma o nesubvencioniranem bivanju, če biva v javnem ...