Uradni list RS, št. 133 – Uredbeni del

praletrin. Sara Lee /ARC Kranj. 1.5.2008. 164 CATCH PAST ZA MRAVLJE. 18 fenitrotion. Buhler Fontaine /ARC Kranj. 1.1.2011. 165 CATCH PAST ZA ŠČURKE.

Uradni list RS, št. 133 – Uredbeni del - Sorodni dokumenti

Uradni lisr RS - 061/2016, Uredbeni del - Uradni list

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016061.pdf

23 sep 2016 ... Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18,. 8250 Brežice;. 22. ... 2016; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine. Radlje ob Dravi ... pogrebi, žalne slovesnosti, polaganje vencev,. – slovesni podpisi ...

Uradni list RS, št. 133 – Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-133-05575-OB~P001-0000.PDF

praletrin. Sara Lee /ARC Kranj. 1.5.2008. 164 CATCH PAST ZA MRAVLJE. 18 fenitrotion. Buhler Fontaine /ARC Kranj. 1.1.2011. 165 CATCH PAST ZA ŠČURKE.

39/2003, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ur/u2003039.pdf

Upravna enota Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, obsega naslednja naselja: ... čine Gornja Radgona za obdobje 1986–2000 (Uradne ob- jave, št. 5/86, 1/90, ... do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.

066/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019066.pdf

5 nov 2019 ... (2) Državni zbor je v okviru uresničevanja svojih pristoj- ... ZDDPO-2, se za odloženi znesek davka obračunajo obresti v skladu s 104. členom ...

120/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-120-05425-OB~P002-0000.PDF

Prehodni podračun MF - Davčne uprave RS - davčni urad Brežice. 09. 16128 ... MF - Davčna uprava RS - izpostava. Grosuplje. 16128. 01100-8460801559.

86/1998, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/1998/Ur/u1998086.pdf

18 dec 1998 ... zora v Občini Brezovica opravlja med izvajanjem del po tem odloku: ... KORY GOLOB, rojen 2. 8. ... 1958, Sotina 64, Anton Lapoša, roj. 15. 5.

83/2003, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ur/u2003083.pdf

1. 1999) in. – zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prav- niškem državnem izpitu – ZPDI-C (Uradni list RS, št. 55 z dne 9. 6. 2003). Št. 104-01/92-1/12.

81/2006, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-081-03539-OB~P008-0000.PDF

13140 SOLATA-ENDIVJA. 25,0. 160,00. 13150 RADIČ. 15,0. 159,00. 13160 KUMARE-SOLATNE. 35,0. 109,00. 13161 KUMARE ZA VLAGANJE. 25,0. 98,00.

104/2015, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015104.pdf

28 dec 2015 ... ščanje kvalifikacij iz SOK v Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (v ... GROZDJE, vinorodni deželi Podravje in Posavje. Vertikala ... Klasična predelava, pnevmatska stiskalnica, prodaja odprtega vina. Pridelek ...

42/2002, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2002/Ur/u2002042.pdf

15 maj 2002 ... 104 Hmeljarsko združenje Slovenije- GIZ, PP 151, 3310 Žalec, Slovenija. 138 Kmetijsko ... Tiskarne, kopirnica. 9,0. Brivnice. 25. 30. Lepotilni ...

Uradni list RS - 32/99, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/121328/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2032-1999.pdf

6 maj 1999 ... Gosp. štedilnik z dim. priključkom. KOS ... Gostinski štedilnik. KOS ... Akvonij. 175. MP. 0. 63. JP 897830. LK 396310 Ul. Matije Gubca h.št. 29.

040/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019040.pdf

21 jun 2019 ... SOCIALNI INKUBATOR ŠTUDENTSKI KAMPUS - SOCIALNO PODJETJE. PIVOVARNIŠKA ... DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER ŠKUC. STARI TRG ... DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SERGEJ MAŠERA PIRAN.

025/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017025.pdf

19 maj 2017 ... prisilna poravnava,. 7. v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o ... Reflex Blue. RDEČA. 0/100/100/0. Red 032. MODRA (stavba).

045/2014, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014045.pdf

20 jun 2014 ... podlagi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista ali na podlagi veljavnega ... poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje. Nalo- ge, ki so ... odstavka 55. člena zakona, v enem mesecu po sprejemu tega zakona. 74. člen ... 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druge.

064/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019064.pdf

25 okt 2019 ... Petruša JAGER na sodniško mesto okrožne sodnice na. Okrožnem ... rajo biti ustrezno utrjene in tlakovane, omejene z robniki in odvodnjavane ... je zaradi geomehanskih lastnosti tal predviden betonski oporni zid, mora pred ...

88/2000, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2000/Ur/u2000088.pdf

29 sep 2000 ... 02078-0010026240. Mad d.o.o., Ljubljana. 02018-0010738250. Merxgrad d.o.o.. 02078-0019594223. Modna linija d.o.o.. 02078-0019384315.

057/2015, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015057.pdf

31 jul 2015 ... člena vzpostaviti delovanje elektronske naprave za izdajo ra- čunov, kakor določa prvi ... 4. izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (SKD 16.290 Pro- izvodnja drugih ... i. predelavo snovi iz katalizatorjev j. ponovno rafiniranje olja ...

28/2002, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2002/Ur/u2002028.pdf

29 mar 2002 ... Za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije se izvoli mag. ... Traktor – priklj. škarje. 75. 4.784. 5.741. Čoln. – ... BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE. D.O.O.. 30000- ... 6. postaviti ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali.

57/2005, Uredbeni el - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2005/Ur/u2005057.pdf

Sl. 5: Vrstni red številk za klice iz Republike Slovenije v tujino z uporabo mednarodne ... padci z višine – Sedežni pas. Personal ... B4 Stožice. – Tomačevo ... zeleni pas proti naravnim območjem,. – ozelenitev ... ring d.o.o. Ljubljana, štev. proj.

035/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017035.pdf

7 jul 2017 ... Male Lese – Grič. 5. 34. 639647. Velike Lese. 5. 35 ... Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah morajo biti ustrezno ...

030/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019030.pdf

10 maj 2019 ... (2) Pogrebi so vsak dan od 9.00 do 19.00 ure oziroma se opravijo v ... občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12 ...

041/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019041.pdf

26 jun 2019 ... Čatež ob Savi, Dobova, Globoko in del naselja Dečno selo, Jesenice, Mala ... Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje AFP Dobova ...

012/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020012.pdf

28 feb 2020 ... ce Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja ... Pogrebi so vsak dan od 9. do 19. ure, oziroma morajo biti zaključeni ob ... stne občine Ptuj na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine. Ptuj (Uradni ...

081/2016, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016081.pdf

16 dec 2016 ... Preklic dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. VI. ... Za 3. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, ... Ivančna Gorica Mercator.

046/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019046.pdf

19 jul 2019 ... lom »enotno matično številko občana,« pa se doda besedilo. »e-naslov ... spodnjih hlač, pet parov nogavic, eni nizki čevlji in eni natikači.

134/2003, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ur/u2003134.pdf

uporabljajo tudi visokošolski zavodi pri opravljanju javne služ- ... ljati dobitek, če to ni v skladu z 2. členom tega zakona. ... trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli ali srečelovu, ... 3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave.

075/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017075.pdf

22 dec 2017 ... ima pa opravljen tehnični pregled vozila v skladu s tem členom, ... smrt v družini, in v drugih primerih, ko CSD Tolmin oceni, da gre za težje ...

024/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017024.pdf

12 maj 2017 ... nike. Cepljenje (5 . odmerek) p ro ti d a vici, te ta n u su in o slo vske m ... določeno zbirno mesto na območju čistilne naprave v Murskih Črncih, ...

84/2010, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010084.pdf

27 okt 2010 ... IVAN BERTOLE, 7. 6. 1966, Sromlje 13, 8256 ... TADEJ PODAKAR. 141. JOLANDA LEŠNIK ... JOLANDA LEŠNIK, roj.: 20. 9. 1943, KALANOVA ...

25/2002, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2002/Ur/u2002025.pdf

22 mar 2002 ... 0,057. DOLENJSKE TOPLICE. 1,524. DOMŽALE ... DOMŽALE. 18300-0018037507. DRUŠTVO ... SIMAX D.O.O.. 02053-0016233913. SIMZOR ...

33/2007, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007033.pdf

13 apr 2007 ... 9. zadruga,. 10. evropska zadruga,. 11. zavod, ... Kmetijska ze- mljišča naj bi bila ... 1748/3, 1748/4, 1749/1, vsa k.o. Vižmarje, in parc. št. 335/1.

086/2011, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011086.pdf

28 okt 2011 ... poimenovanja strojev: viličar, žerjav, bager, tovornjak …; ... poimenovanja oddaj: dnevnik, nadaljevanka, film, risanka …; oddaja, prenos …;.

Uradni list RS - 051/2016, Uredbeni del

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/123362/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2051-2016.pdf

22 jul 2016 ... se v četrti in peti alineji črtata vejica in besedilo »ministrstva, pristojnega za notranje ... KOLESARSKI KLUB RIBNČAN. HUMEC 32, 1331 ...

002/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020002.pdf

10 jan 2020 ... so tako redna ali pogosta, da tvorijo prepoznavno sis- tematično ... zdravstvom. FZAB je samostojna pravna oseba in izvaja dejavnost iz.

40/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-040-01439-OB~P001-0000.PDF

kakovosti (širina in ožina) in kolikosti (dolžina in kračina) samoglasnikov (ostrivec in krativec na znakih za samoglasnike ter strešica na znakih e in o) ostrivec.

038/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018038.pdf

6 jun 2018 ... obe k. o. Trboje, ob vodotoku Sava v občini Šenčur, ki zožuje priobalno ... BELI OBROČ SLOVENIJE, DRUŠTVO ZA POMOČ ŽRTVAM.