Poslovno poročilo za leto 2000 - Zdravstveni dom Sežana

16 feb 2018 ... Urnik dela z razvidnim nadomeščanjem in odsotnost posamezne PMS je bil ažurno objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma Sežana.

Poslovno poročilo za leto 2000 - Zdravstveni dom Sežana - Sorodni dokumenti

Poslovno poročilo za leto 2000 - Zdravstveni dom Sežana

https://www.zd-sezana.si/slike/novosti/128_POSLOVNO_IN_RAC_POROCILO.pdf

16 feb 2018 ... Urnik dela z razvidnim nadomeščanjem in odsotnost posamezne PMS je bil ažurno objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma Sežana.

Poslovno poročilo za leto 2000 - Zdravstveni dom Koper

https://www.zd-koper.si/files/pages/169

Zdravstveni dom Koper (v nadaljevanju ZD Koper) je javni zdravstveni zavod, ... Izboljšati sodelovanje z zdravniki koncesionarji na področju izvajanja storitev ...

Poslovno poročilo za leto 2000 - Zdravstveni dom Trbovlje

https://www.zd-trbovlje.si/uploads/Letno_porocilo_2016_-_RAUNOVODSKO_POROILO_003_100_tabela.pdf

10 feb 2017 ... 98,14. 98,07. NEGA BOLNIKA NA DOMU. ZZZS. 3.971,00. 4.050,00. 4.048,00. 101,94. 99,95. DERMATOLOG. Število pregledov. 1.456. 1.301.

Poslovno poročilo za leto 2000 - PB Vojnik

https://www.pb-vojnik.si/wp-content/uploads/2017/06/letno_porocilo_2015_priloge.pdf

za delo z osebami s težjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo. ... svojcev in pacientov o primerni obutvi znotraj bolnišnice – natikači.

Poslovno poročilo za leto 2000 - ZD Idrija

https://www.zd-idrija.si/wp-content/uploads/2014/09/3_Program-dela-in-FN-za-leto-2018-ZD-Idrija.pdf

4 apr 2018 ... Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja Cerkno v Cerknem, Ličarjeva ulica 5. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA. Dejavnost.

Zdravstveni dom - Poslovno poročilo za leto 2015

http://www.zd-ptuj.si/dokumenti/letnoporocilo2015.pdf

ZA - zobna ambulanta,. OZV - osnovno zdravstveno varstvo, ... 8. ureditev pro bono ambulante. 9. izvajanje širitve ... Roche d.o.o Ljubljana odstop od naročila.

Poslovno poročilo za leto 2000 - Občina Križevci

https://www.obcina-krizevci.si/wp-content/uploads/2016/08/04a_Poslovno-porocilo-2014_CSD.pdf

... štipendistov in izdali 30 odločb o vračilu državne štipendije, tudi za obročno vračilo. 11 upravičencev je vložilo ponovno prošnjo za odpis dolga, vse pa so bile.

Poslovno poročilo za leto 2000 - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/9.1_Letno_porocilo_2018_-_ZD_doc_-SZ__01_04_2019-K.pdf

Zdravstveni dom Hrastnik je nosilec in izvajalec dežurne službe, ambulante za ... medicina dela. DZŽ šolska zobna amb. laboratorij fizioterapija referenčna.

Poslovno poročilo za leto 2000 - Lekarna Ajdovščina

https://lekarna-ajdovscina.si/wp-content/uploads/2019/10/Letno-poro%C4%8Dilo-2018.pdf

dejavnosti in Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina je Svet ... Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP ...

Poslovno poročilo za leto 2000 - Občina Komen

https://www.komen.si/mma/Gradivo%20k%207.%20to%C4%8Dki%2017%20redna%202%2022.3.2017/2017031314243790/

31 dec 2016 ... LEKARNA LOG POSTOJNA, Titova cesta 10, Postojna. UPRAVA ... verifikacije nove poslovne enote lekarne Log Postojna. Konec leta so ...

Poslovno poročilo za leto 2017 - Zdravstveni dom Ptuj

http://www.zd-ptuj.si/dokumenti/letnoporocilo2017.pdf

31 dec 2017 ... Program dela in finančni načrt JZ ZD Ptuj za leto 2017. Kadrovski načrt ... Dežurna služba se izvaja deloma na lokaciji Potrčeva 19a. V nočnem ...

Poslovno poročilo za leto 2014 - Zdravstveni dom Ptuj

http://www.zd-ptuj.si/dokumenti/Letno%20porocilo%202014-2.pdf

14 delavcev za določen čas ( 1 zdravnik specialist, 1 zdravnik specializant, ... deveta zahteva zaradi odnosa koncesionarke v dežurni službi; s pacientko je op.

Poslovno poročilo za leto 2000 - Splošna Bolnišnica Izola

https://www.sb-izola.si/files/pages/71

30 avg 2019 ... nov cenik samoplačniških storitev s širšim naborom storitev. ... b) najemnine in storitve za MC Medicor in druge uporabnike c) ogrevanje ...

Poslovno poročilo za leto 2000 - Lavričeva knjižnica Ajdovščina

http://www.ajd.sik.si/wp-content/uploads/2019/06/Program-dela-in-financni_nacrt_LKA_2019.pdf

Lavričeva knjižnica Ajdovščina kot osrednja knjižnica deluje na območju občin - Ajdovščina in Vipava. Sedež knjižnice je v Ajdovščini, kjer je osrednja knjižnica, ...

LETNO POROČILO za poslovno leto 2016 - Zdravstveni dom Nova ...

https://www.zd-go.si/mma/poslovno_porocila_2016_tretjic/2018020513431874/?m=1517834550

čas stavke smo bili v precepu, kako organizirati delo, da bo imela stavka smisel in ne bo ... 2016 veliko energije namenili zagotavljanju zdravnikov specialistov ...

letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2017 - Zdravstveni ...

https://www.zd-po.si/wp-content/uploads/2019/10/Letno-poslovno-in-ra%C4%8Dunovodsko-poro%C4%8Dilo-za-leto-2017.pdf

10 apr 2018 ... Izvaja se slikanje skeleta, prsnih organov, trebuha, požiralnika s kontrastom, rodil s kontrastom (HSG) in zob. RTG storitve omogočajo vso.

LETNO POROČILO za poslovno leto 2017 - Zdravstveni dom Nova ...

https://www.zd-go.si/mma/poslovno_porocilo_2017/2018022809533180/?m=1519807936

13 feb 2018 ... Medicinske sestre ZD Tolmin je seznanil z ... tehnik zdravstvene nege) se za polovični delovni čas pridruži še diplomirana medicinska.

Poslovno poročilo za leto 2000 - Splošna bolnišnica Murska Sobota

https://www.sb-ms.si/upload/files/LP%20SBMS%202017%20KON%C4%8CNO.pdf

30 jun 2018 ... Graf 21: Struktura prihodkov v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letu ... kardiologija, tireologija, ultrazvok, magnetna resonanca in rentgen),.

Poslovno poročilo za leto 2000 - Zdravstveno reševalni center Koroške

http://www.zrck.si/images/Dokumenti/FINANCNI_POSLOVNI_NACRTI_2019_ZRCK_-_koncna_verzija.pdf

programi za trg in cenik za samoplačniške storitve. ... 460300 Odpisi drobnega inventarja, avtom. gume, embalaže ... 461963 Druge storitve poslovne Petrol.

letno poročilo 2018 - Zdravstveni dom Sežana

https://www.zd-sezana.si/slike/novosti/128_LETNO_POROCILO_2018.pdf

1 jun 2019 ... primarni ravni za območje občin Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen. ... Statut javnega zavoda ZD Sežana z dne 06.07.1998. 2.

Poslovno poročilo 2016 - Zdravstveni dom Metlika

https://www.zd-metlika.si/images/porocila/Poslovno_porocilo_2016.pdf

26 feb 2017 ... Zdravstveni dom Metlika je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega ... Za občino Črnomelj in Semič so govorni pregledi potekali ob petki.

Program dela in finančni načrt za poslovno leto 2020 - Zdravstveni ...

https://www.zd-go.si/mma/41_gardivo_k_4_tocki_plan_dela_2020/2020022809095350/?m=1582877393

Zdravniška torba. 2. 1.200,00 €. Invalidski voziček. 3. 1.000,00 €. UZ glava ... Stokke visoki stol za hranjenje. 1. 200,00 €. Stenska ura. 1. 50,00 €. INFORMATIKA ...

Program dela in finančni načrt za poslovno leto 2019 - Zdravstveni ...

https://www.zd-go.si/mma/51_letni_poslovni_nacrt_2019/2019022812002310/?m=1551351623

Kojsko. • splošna ambulanta in referenčna ambulanta. Miren. • 2 splošni ambulanti in 2 referenčni ambulanti. • patronažna služba. • fizioterapija. Kostanjevica na ...

poslovno poročilo za leto 201 za leto 2018 - Šport Ljubljana

https://www.sport-ljubljana.si/f/docs/Letna_porocila/Letno-porocilo_2018.pdf

4.2 Najpomembnejša investicijska vlaganja v letu 2017 . ... Depeche Mode, Green Day, Cirque du Soleil, Nick Kave, Pankrti 40 let, Parni Valjak, Riblja. Čorba ...

OZG Poslovno poročilo za leto 2017

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/120320OZG%20Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202017.pdf

razvojna ambulanta (ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),. ▻ čeljustna ... 2017 – prestrukturiranje programa otroški in šolski dispanzer v ZD.

Poslovno poroĉilo CD za leto 2009 1 I ... - Cankarjev dom

https://www.cd-cc.si/sites/www.cd-cc.si/files/datoteke/Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20CD%20za%20leto%202009.pdf

17 feb 2009 ... Pevski recital 2. decembra sta oblikovala tenorist. Sebastjan ... Mehiški filmski cikel: Violina, reţ: Francisco Vargas. 1. 119. 7.3.09. KD. Mehiški ...

Poslovno poročilo za leto 2018 - ZD Piran

https://www.zd-piran.si/slike/novosti/142_Letno_porocilo_2018_ZD_PIRAN.pdf

Odhod je uredila neposredno preko dogovora med Občino Piran in Koper kljub mojemu negativnemu ... fizioterapevtu in psihologu v standardnem timu se je pridružila že marca za polovični delovni čas že zaposlena ... sicer podjetje Avtoplus.

Poslovno poročilo za leto 2018 - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/8ba7cb093e9155ebc12583c80038f7cd/$FILE/Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20ZZZS%20za%20leto%202018_16.4.2019.pdf

1.2.2.2 Drugi splošni akti ZZZS za uresničevanje pravic in obveznosti . ... Šmarje pri Jelšah, Sevnica, Slovenske Konjice, Žalec, Novo mesto, Trebnje,. Laško ...

POSLOVNO POROČILO za leto 2014 - VDC INCE

http://www.vdc-ince.com/wp-content/uploads/FINAL-ODDANO-POSLOVNO-PORO%C4%8CILO-VDC-INCE-2014.pdf

28 feb 2015 ... VDC INCE MENGEŠ – Poslovno poročilo 2014 ... V enoto VDC INCE Mengeš izvajamo aktivnosti storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod ...

letno poroćilo drušbe za poslovno leto 2005 - DSU

http://www.dsu.si/Data/Doc/LetnaPorocila/2005-PorociloDSU.pdf

4 mar 2016 ... Sanolabor Ljubljana. - Pivka, Pivka. ... obveznice BTC, d.d., Hoteli Bernardin, d.d. in UBK1 v skupni vrednosti 1.269.366.754,60. Sit (stvarni ...

poslovno poročilo za leto 2016 - ZUDV Dornava

https://www.zavod-dornava.si/files/zudv/dokumenti/POSLOVNO%20POROCILO%202016.pdf

3.2.1 Specialno rehabilitacijska obravnava. 35 ... Za predpis ortopedskih čevljev smo sodelovali s fiziatrično ambulanto Stanka Tominca dr. med., ki je specialist ...

LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2009 SKUPINA BTC ...

http://btcdata.blob.core.windows.net/uploaded/documents/BTC-korpo/Porocilo/Konsolidirano-letno-porocilo-Skupine-BTC-2009.pdf

11 maj 2010 ... RAČUNOVODSKO POROČILO BTC d.d. ZA LETO 2009. 1. ... EUROSPIN uspešno posluje in povečuje obisk, pa je dvorana D doživela veliko ...

poslovno poročilo za leto 2016 - Občina Tabor

http://www.obcina-tabor.si/sites/default/files/posl.MSK_.pdf

31 dec 2016 ... Medobčinska splošna knjižnica Žalec je vpisana v sodni register pri ... Laura Jelen, bibliotekarka za polovični delovni čas v Žalcu, polovični pa ...

poslovno poročilo za leto 2018 - Komunala Idrija

http://www.komunalaidrija.si/upload/files/letno-poslovno-porocilo-komunala-idrija-2018-pdf.pdf

Št. naselij izven občine Idrija, ki jih oskrbujemo s pitno vodo 1 (del naselja Medvedje Brdo v občini Logatec). Št. priključenih stavb na vodovod v aglomeracijah.

poslovno in finančno poročilo za leto 2018 - Radolca

https://www.radolca.si/media/RAZPISI/porocila/2018%20Poslovno%20in%20finan%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo_kon%C4%8Dna%20verzija.pdf

28 feb 2019 ... programe filmske vzgoje Art kino mreže in jo tudi iz lastnih vzgibov ... Zavodu priključena Linhartova dvorana, javni zavod Radovljica, tako da je ...

POSLOVNO POROČILO za leto 2018 - CUDV Črna

http://www.cudvcrna.si/wp-content/uploads/2019/10/POSLOVNO-PORO%C4%8CILO-2018-SPLETNA-STRAN.pdf

Tabela 2 - Sistemizirana delovna mesta ... Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2018 ... Dnevni Center Ravne: Javornik 69, Ravne na Koroškem (usposabljanje otrok in ... Varstveno delovni centri (varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji): ... V skladu z zmoţnostmi in prijavami na prosta.