Letno poročilo ZD Sežana - Občina Hrpelje-Kozina

Zdravstveni dom Sežana je neprofitni javni zavod, vključen v javno ... Urnik dela z razvidnim nadomeščanjem in odsotnost posamezne PMS je bil ažurno ...

Letno poročilo ZD Sežana - Občina Hrpelje-Kozina - Sorodni dokumenti

Letno poročilo ZD Sežana - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2017/03/Letno-poro%C4%8Dilo-ZD-Se%C5%BEana.pdf

Zdravstveni dom Sežana je neprofitni javni zavod, vključen v javno ... Urnik dela z razvidnim nadomeščanjem in odsotnost posamezne PMS je bil ažurno ...

letno porocilo - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2018/05/Letno-poro%C4%8Dilo-O%C5%A0-2017.pdf

Z.L Poroailo o doreienih ciliih in rezultatih OS Dragomirja BenEita - grkina ... Obaina Hrpelje-Kozina ie spomladi 2017 zgradila prizidek vrtca, zato se re po vet ...

Letno poročilo ZGRS 2016 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2017/03/Letno-poro%C4%8Dilo-ZGRS-2016.pdf

porotilo o delu operativne enote. ZGRS SeZana. - porodilo operativne preventivne sluZbe ZGRS Seiana. - bpt"rf;"ni. gasilske enote, nabava opreme in vozil'.

občina divača občina hrpelje - kozina občina komen občina sežana ...

http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=8397

Page 1. OBČINA. DIVAČA. OBČINA. HRPELJE -. KOZINA. OBČINA. KOMEN. OBČINA. SEŽANA. ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE. MEDOBČINSKI ...

CSD Poročilo - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/06/CSD-Poro%C4%8Dilo.pdf

6210 SEŽANA. T: 05 96 94 020. F: 05 96 94 021. E:[email protected] www.csd-sezana.si. POROČILO SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO ...

Učna pot Hrpelje - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2015/08/zgibanka_ucna_pot_hrpelje.pdf.pdf

Na flišnatih tleh se raztezajo Brkini (nad cesto Kozina-. Podgrad), pod cesto pa ... Gorici''. Na levi strani raste mogočna bela murva, ki ... od nje je še zadnja, peta škavnica, na manjši skali z naravnim ... Vsaka hiša je imela pravico do določene ...

() a;q;;#ffi - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/04/Letno-poro%C4%8Dilo-pokopali%C5%A1%C4%8Da.pdf

iajne kuhinje, toaletnih prostorov, podestov kot tudi za dostopne poti. ... odpadnih nagrobnih svea ter ostalih odpadkov kot so razni dekorativni ... znanih skrbnikov pokazatelj uspeSnosti akcije oznatevanja grobnih polj (zelene nalepke).

2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/01/TD_Koledar_letni_2019.pdf

30 jan 2019 ... Kulturni praznik občine Divača,. OŠ Bogomirja Magajne Divača ... DIVA»A. Kobilarna Lipica. Pustovanje v Cerknici. Park Škocjanske jame.

cerkve - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2017/11/DEDISCINA-celota.pdf

Obcestna vas z enonadstropnimi, tudi že prenovljenimi domačijami, grajenimi iz peščenjaka, kritimi s korci, z ohranjenimi kamnoseškimi detajli in vodnjaki s ...

Maj 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/04/Glasilo-MAJ-2019-web.pdf

1 maj 2019 ... neposredni bližini centra vasi, posadili tri sadike kivija, ki bo svojo krošnjo spletel ... Kje bi se torej dalo kupiti nagrajene ... je odločil kupiti karto in priti na kon- cert. ... breda bavdaž Čopi, ljubiteljica in odlična poznavalka vrtnic.

OBČINA HRPELJE - KOZINA Številka 4

http://www.hrpelje-kozina.si/images/stories/GLASILO/Maj_2013_WEB.pdf

3 maj 2013 ... Potem pa hop v avto in na ognjeni krst. Kako sva se ... Ko je prišel iz prikolice, smo ji rekli, naj ga pelje ... nes Baumax tožila male kmete in vrtič-.

MAJ 2015 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/images/stories/GLASILO/GLASILO_MAJ_2015.pdf

3 maj 2015 ... KOZMETIČNI SALON JANA NA KOZINI, SLAŠČIČARNA MILENIUM. 6. LOVSKA ... tra Gec, Fanči Klobučar, Vesna Marion in Tina Matičič. Daša Rebec ... TELEfON 031 638-482, 031 317-646 | www.kamenrazem.si. LOKEV.

OBČINA HRPELJE - KOZINA številka 2

http://www.hrpelje-kozina.si/images/stories/GLASILO/Marec_02_WEB.pdf

16 feb 2012 ... 17. V VSAK DOM NA PRIMORSKEM KNJIGO. »VSTALA PRIMORSKA SI V NOVEM ŽIVLJENJU«. 18. MA'AT FRATERNITAS ESSENORUM. 19.

Podgorje - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2017/10/zgibanka_Tumova60.pdf

Rastlinstvo: vrh Slavnika prekrivajo travniki, kjer maja in junija zacveti bogato sredozemsko gorsko rastlinstvo: tržaški svišč, narcise, bratinski košutnik, zlati ...

September 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/08/Glasilo-SEPTEMBER-2019-WEB.pdf

1 sep 2019 ... Koper, palača Gravisi-Buttorai. 18.30 – Večer z ... »Nia je urica čiste radosti, sprostitve vse negativne energije in napolnitve ba- terij. Je tisti ...

park žaga - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2017/12/DIIP-kon%C4%8Dna.pdf

umivalnik, vrtni kamin) in ograje,. - razširitev obstoječega parkirišča ... Na površinah za piknik bodo postavljene klopi, mize in vrtni kamin iz visokokakovostnega ...

Junij 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/05/Glasilo-JUNIJ-2019-web.pdf

1 jun 2019 ... cesionarja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana o ... močno združenje NOB in Občina Sežana. ... lahko na primer enačimo s krea-.

prodajna pogodba - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/images/stories/2015/seje%20ob%C4%8Dinskega%20sveta/8/T9-Uskladitvena_pogodba_in_pogodba_o_ustanovitvi_sluznosti-VZ.pdf

13.11.2006 pod Dn. št. 2968/2006 v zemljiški knjigi izvedena poočitev delitve prejšnje parcele 3093/1 k.o. 2559 – Materija tudi v predmetno parcelo št. 3093/15.

Februar 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/02/Glasilo-FEBRUAR-2019-web.pdf

1 mar 2019 ... tabel, klopi,… 15.000. Travniško sadje. Brinje. Izdelava turistično- gastronomskega produkta. ... najbolj zaslužen za sodelovanje s sosednjim NK Železničar- ... Poletni urnik v juliju in avgustu: torek, četrtek in sobota zaprto;.

November 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/10/Glasilo-NOVEMBER-2019-web.pdf

1 nov 2019 ... Počkar s.p., Gostilna Križman, Gostilna Baša, Picerija Ja- kob, Me-plast d.o.o., Avtovleka ... prav lepo sobotno dopoldne. Jerca Dakskobler ...

vrtec-hrpelje_pzr_strojne - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2016/12/VRTEC-HRPELJE_PZR_STROJNE.pdf

V istem prostoru se termostatska glava namesti le na en radiator, ostali ... obsto eči krmilnik TR T R3 zamenja z novim krmilnikom Danfoss Confort ECL 300 s ... lahko opravl a npr. hišnik ali usposobl ena oseba, ki pozna navodila in sam sistem.

April 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/03/Glasilo-APRIL-2019-web.pdf

1 apr 2019 ... 130 oseb je bilo ovadenih, ker so se ukvarjali s prevozi migrantov, od tega ... skupina KRD BRCE iz Gabrovice pri Komnu vas in vaše prijatelje ...

Kosovelova knjižnica - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2017/05/Poro%C4%8Dilo-za-leto-2016-Kosovelova-knji%C5%BEnica.pdf

Odlok o ustanoviwi zavoda Kosovelova knjiZnica SeZana flJL RS 23l2004)t, ... DIVACA torek in petek: 11.-18. ure ponedelfek, detrtek: 8.-15. ure torek, petek: I l.

December 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/11/Glasilo-DECEMBER-2019-WEB.pdf

1 dec 2019 ... 59 NAPOVEDNIK. Info za ... besed, predvsem besedo voščila za novo leto, ki je pred ... ljubezni in sreče! ... pravili reko, sedli na njeno obalo in.

občinsko GLASILO - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2020/01/Glasilo-JANUAR-2020-web.pdf

19 jan 2020 ... Info za glasilo: Ester Mihalič, 051 677 017, [email protected] • Info za prireditve in drugo: Občina Hrpelje - Kozina, Ester Mihalič, 05 / 6800 150, ...

Oktober 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/10/Glasilo-OKTOBER-2019-mail-1_compressed-1.pdf

1 okt 2019 ... OKTOBER 2019 | AKTUALNO | 1. HRPELJE-KOZINA oktober 2019 | številka 8 | letnik XXI. OBČINA ... času, ko so nas polna usta medgeneracijskega sodelovanja, ... pramati je bila Luna, plavajoča na nebu, rodila je dvojčka,.

Sklep plan sej OS 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/01/Sklep-plan-sej-OS-2019.pdf

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), in. 18. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 98/15), je Občinski ...

zgodbarnica 2016 – 2018 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2018/07/zgodbarnica-2016-18-1.pdf

Kozina. Dragica Markovič - Ilirska Bistrica ... 39. (foto Patricija Dodič – Zgodbarnica na terenu; Ilirska Bistrica) ... oznanila, da smo prispeli na cilj. Metka je ...

Julij/Avgust 2019 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/07/Glasilo-JUNIJ-2019-WEB.pdf

25 avg 2019 ... odprtju dodatnih oddelkov in dodatnih zaposlitev. • Občinski svet Občine ... skega društva MTB Slavnik, podjetje CPK). Agencija za varnost ...

Strategija 2020-2024 - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/11/STRATEGIJA-2020-2024.pdf

1 nov 2019 ... programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in ... Sežana, Lekarna Divača, Lekarna Komen) so uporabnikom dostopni tudi ...

občinski prostorski načrt - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2015/09/OPN-OHK_odlok_razgrnitev-3_popr.pdf

Sežana za območje občine Hrpelje Kozina za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ... Drevnina so drevesa, grmi in vzpenjalke z olesenelimi nadzemnimi deli. ... ograje: medsosedska ograja, varovalna ograja, igriščna ograja, oporni zid oziroma.

Tematske poti kontrabant - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2017/11/CD-tematske-poti-kontrabant.pdf

Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja,. Kolodvorska 3/A ... (Pivka, Hrpelje-Kozina in Divača) izdela študija ... Pošta Divača, Kraška cesta 77. T 386 ...

Načrt električnih inštalacij in ele - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2016/12/Vrtec_Hrpelje_EL.pdf

DIMENZIONIRANJE VODNIKOV. 10.1 Kontrola padca napetosti. Padec napetosti računamo po naslednjih enačbah: a) enofazni tokokrogi b) trifazni tokokrogi.

PN za izdelavo IZN Podhod P3 na p. Divača - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2019/01/Priloga-PN-V0.2.pdf

60 Divača - cepišče Prešnica v km 7 270 s povezovalnimi cestami« ... direktor. Ministrstvo za infrastrukturo. Direkcija RS za infrastrukturo. Bojan Tuš. Odobril:.

zgibanka deficitarni in obetavni poklici - Občina Hrpelje-Kozina

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2018/09/ZGIBANKA-DEFICITARNI-IN-OBETAVNI-POKLICI.pdf

3 okt 2018 ... skupino – OŠ Sežana. Od 11.30 do 12.30 – »mimohod« II. skupin po stojnicah (OŠ Sežana). Od 12.30 do 13.30 ... OŠ Srečka Kosovela Sežana.