SEZNAM (REFERENČNIH) AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE V ...

NABERGOJ Elizabeta, Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 SEŽANA. • POGAČNIK GODNIČ Tadeja, Zdravstveni dom Sežana, Partizanska ...

SEZNAM (REFERENČNIH) AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE V ... - Sorodni dokumenti

SEZNAM (REFERENČNIH) AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE V ...

http://www.referencna-ambulanta.si/wp-content/uploads/Seznam_vseh_RA_MZ_apr_2019.pdf

NABERGOJ Elizabeta, Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 SEŽANA. • POGAČNIK GODNIČ Tadeja, Zdravstveni dom Sežana, Partizanska ...

Seznam ambulant družinske medicine v Sloveniji - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Seznam-ambulant-druzinske-medicine-v-Sloveniji.pdf

ARCET RODIČ Vesna, Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE ... ANDERLUH Radojka, Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ulica 3, 6000 ...

SEZNAM AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE V SLOVENIJI CELJE

http://www.referencna-ambulanta.si/wp-content/uploads/Seznam_vseh_ADM_MZ_okt_2019.pdf

GRASSELLI Simona, Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE. • JORDAN ... ZD dr. Adolfa Drolca Maribor (SA Nova vas), Ulica talcev 9, 2000.

Načini za razbremenitev timov ambulant družinske medicine

http://www.devz.si/wp-content/uploads/2019/10/Na%C4%8Dini-za-razbremenitev-timov-ambulant-dru%C5%BEinske-medicine-predlogi-in-re%C5%A1itve.pdf

18 okt 2019 ... razpis specializacij v obsegu števila diplomantov,. - specializant v ... pritok novih specialistov preko sistema šolanja in razpisa specializacij.

SEZNAM REFERENČNIH AMBULANT V SLOVENIJI CELJE

http://www.referencna-ambulanta.si/wp-content/uploads/Seznam_vseh_RA_20.okt_2015_MZ.pdf

KRAČUN Lucija, ZD Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice. ZD Radeče. • KUS SOTOŠEK Ingrid, ZD RADEČE, Ulica OF 8, 1433 RADEČE.

SEZNAM (REFERENČNIH) AMBULANT V SLOVENIJI CELJE

http://www.referencna-ambulanta.si/wp-content/uploads/Seznam_vseh_RA_MZ_jan-2018.pdf

BLAZNIK Aleš, Zasebna splošna ambulanta, Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE. • JADEK NEVENKA, Zasebna ordinacija splošne medicine, medicine dela, ...

Razpored dela zdravnikov ambulant družinske/splošne medicine ...

https://www.zd-brezice.si/images/razpored-dela/Razpored_dela_2-12-6-12-2019.pdf

6 dec 2019 ... Pibernik Mojca, dr. med. Šprajc Emil, dr. med. (7.00-. 10.00). Ljušanin Grbavac Božica, dr. med. Marinček Zdenka, dr. med. Pezdirc Maja, dr.

SPECIALIZACIJA IZ DRUŽINSKE MEDICINE

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/4006/7355

SPECIALIZACIJE IZ DRUŽINSKE. MEDICINE. Ljubljana, 5. november 2018. Prim.izr.prof.dr. Marko Kolšek. Katedra za družinsko medicino, MF UL ...

Predstavitev Združenja zdravnikov družinske medicine pri ...

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/1700/7249

21 okt 2016 ... Predstavitev Združenja zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu. Katedra za družinsko medicino, 9. maj. 2016 ...

Otrok z vročino v ambulanti družinske medicine

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2196/7266

Zvišana telesna temperatura (TT). Simptom ali bolezen ... 44% ibuprofen. 24% staršev ohlaja otroka pri > 37,8° C ... Pojem visoke vročine pravilno pojmuje le 2 % vprašanih staršev. • 48 % vseh ... Kronično povišana tel. temp.: avtoimuno ...

Koordinativno telo družinske medicine - sindikat - FIDES

https://sindikatfides.si/sites/default/files/Koordinativno%20telo%20dru%C5%BEinske%20medicine%20-%20Odziv_napotitve%20-19-02-2018.pdf

Igor Muževič. Katedra za ... Igor. Švab. Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, predstojnica izr.prof.dr. Zalika Klemenc Ketiš.

združenje zdravnikov družinske medicine sekcija med. sester in zdr ...

http://porodicnamedicina.com/site/images/stories/novosti/150217/program-timi-2017-16-11-2016.pdf

19 maj 2017 ... Milena Kovač Blaž. Ocena uspešnosti vzdrževalnega programa hujšanja – predstavitev doktorske naloge. 9.00- 9.20. Barbara Mazej Poredoš.

vaje v ambulanti družinske medicine - Univerzitetna založba ...

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/305/338/583-1?inline=1

Lea Gril Jevšek in Sara Onuk. 37. Vaje z vodjem skupine. Vojislav Ivetić in Mateja Krajnc. 43. Zapis SOAP. Andrej Kravos in Ksenija Tušek Bunc. 47. Didaktični ...

Vloga zdravnika družinske medicine v obvladovanju neželenih ...

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/zelko.pdf

zdravnik družinske medicine, neželeni učinki zdravil ... Stranski učinki so lahko ugodni ali neugodni. ... 2004, a ga žal kljub prepoznanim neželenim učinkom in.

Zdravniki družinske medicine odločno nasprotujemo kaznovanju ...

https://sindikatfides.si/sites/default/files/Koordinativno%20telo%20dru%C5%BEinske%20medicine%20-%20Odziv_napotitve%20-19-02-2018.pdf

člen je poniževalen do stroke družinske medicine in do vseh zdravnikov družinske ... Združenje zdravnikov družinske medicine, predsednica prim. izr. prof. dr.

Pacientove dolžnosti in postopki v ambulantah družinske medicine

https://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/Zlozenka_Pacientove_dol%C5%BEnosti_in_postopki_v_adm.pdf

Napotnice izda osebni zdravnik na podlagi pregleda in po lastni presoji, ne ... Časovna veljavnost napotnice se določi glede na vsebino napotitve in traja.

7. mariborski kongres družinske medicine Zbornik Družinska ...

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/VII.-MB-kongres-2012.pdf

da človek sploh ne čuti spolnega poželenja ali pa se mu to preredko dogaja. Ponavadi ... neprizadeta, v mirovanju evpnoična, acianotična, koža je bleda, vidne ...

obravnava epidemije podančic v ambulanti družinske medicine

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2608/7273

Življenski cikel: Iz zaužitih jajčec se v dvanajstniku izležejo ličinke, ki se na poti ... Ponovno testiranje blata na parazite je tako potrebno pri zaposlenih, ki so ...

Cilj zdravnikov družinske medicine je strokovna, varna in ...

http://www.szd.si/wp-content/uploads/2019/04/szd-novice-2019-izjava-koordinativnega-telesa-druzinske-medicine.pdf

9 apr 2019 ... specializacijo iz družinske medicine in se prijavili na prihajajoči razpis specializacij. V kolikor bo zmagala moč argumentov in bodo ustrezni ...

8. mariborski kongres družinske medicine Zbornik Družinska ...

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Zbornik_MB_14_koncna1_barv1.pdf

10 jun 2014 ... Tisk: Tiskarna Radovljica. Naklada: 300 izvodov. Copyright © Združenje ... omotica, utrujenost, sinkopa). Nekateri nizek pulz prenašajo povsem ...

IZZIVI DRUŽINSKE MEDICINE Učno gradivo ... - Združenje zdravnikov

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Izzivi-DM-2007-2008.pdf

13 dec 2005 ... Blaž Jelenko: MLADI IN ALKOHOL. ... Kot samostojna psihiatrična bolezen je tudi shizofrenija znan ... Voljč B, Švab I. Etični problemi. V: Švab I ...

Učinkovit pristop zdravnika družinske medicine pri sumu na pljučnico

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2628/7275

Diferencialna diagnoza: pljučni infarkt, zastojno srčno popuščanje, TBC, nemi srčni infarkt, sistemska bolezen veziva, pljučni karcinom, tujek v dihalnih poteh ...

varstvo pacientovih pravic - Ambulanta Družinske Medicine Neli ...

http://grosek.net/wp-content/uploads/Varstvopacientovihpravic.pdf

LJUBLJANA. LJUBLJANA. Duša Hlade Zore. Prostori NIJZ. Zaloška cesta 29. 1000 Ljubljana. T: 01/542 32 85. E pošta: [email protected] Uradne ure:.

Izzivi družinske medicine 2010/2011 - Združenje zdravnikov

https://drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Izzivi_2010-2011.pdf

Rak jajčnikov je zelo resna maligna ter prognostično slaba bolezen z zelo nespecifičnimi simptomi. ... (sedimentacija eritrocitov – SR), določanje ... so bolečina v trebuhu, slabost in bruhanje, mišični defans in povišana telesna temperatura.

Seznam ambulant 01.03.2013

http://www.referencna-ambulanta.si/wp-content/uploads/Seznam-RA-marec-2013.pdf

1 mar 2013 ... 8000 Novo mesto NOVO MESTO. 16 ROPRET. Zdenka. ZD Novo mesto, ZP. Žužemberk. Kandijska cesta 4. 8000 Novo mesto NOVO MESTO.

Priloga: SEZNAM REFERENČNIH MERILNIH POSTAJ - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-2919-p1.pdf

Boja Zarja Tržaški zaliv. 385747. 52339. Oceanografska merilna postaja. Boja Zora Debeli rtič. 396383. 52348. Oceanografska merilna postaja. Borovnica -.

Ahlin Dragotin, Splošna ambulanta Ambulanta družinske medicine ...

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/testna-mapa/druzinska-medicina/nova-vsebina-druzinska-medicina/dm_ambulantni.pdf?sfvrsn=1bad2936_22

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. Zdravstveni dom Ivančna Gorica. Zdravstveni dom Izola. Zdravstveni dom Kočevje. Zdravstveni dom Koper. Zdravstveni dom ...

Seznam preiskav s področja transfuzijske medicine - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Laboratoriji/Seznam-preiskav-s-podrocja-transfuzijske-medicine.pdf

Anti-HIV1/2 protitelesa - potrditveni test. -Imunoblot. 117. HIV RNA kvalitativno. -TMA. NAT. 118. NAT presejalno testiranje HBV DNA, HCV RNA in HIV ½ RNA.

Seznam mentorjev za študente medicine pri predmetu ... - UL MF

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/4272/4154

28. Kurent Martin, dr. med, KIMDPŠ, UKC LJ, Poljanski nasip 58, 01 522 2140. 29. Manfredo Irena, dr. med., MDPŠ d.o.o., Cesta zmage 1, Zagorje; 03 56 55 050.

Seznam mentorjev za študente medicine pri predmetu medicina dela

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/4272/4154

Seznam mentorjev za študente medicine pri predmetu medicina dela (brez ... Dietner Sabina, dr. med., ZD Ljubljana Moste -Polje, PE Fužine, Preglov trg 14, ...

Razlogi za študij medicine in dentalne medicine pri študentih prvega ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2468/2127/

25 maj 2017 ... začetek študija; empatična naravnanost; pomoč ljudem; razlogi za vpis na medicino/ dentalno medicino. Key words: medical/dental students;.

Predlog poenotenja orientacijskih referenčnih vrednosti za ...

https://www.szkk.si/assets/images/upload/Pojasnila_ORV_otroci_konna.pdf

za otroke), UKC Maribor (pediatrična klinika), SB Izola (oddelek pediatrija) in ZD Nova Gorica. (pediatrija). Mnenja zdravnikov smo poskušali čim bolj upoštevati ...

Katalog referenčnih objektov za okna in vrata AJM

https://www.ajm.si/files/doors/18/pdf/Referen%C4%8Dni-katalog-objektov-okna-vrata-AJM-spletf.pdf

les in zunanja obloga iz aluminija (atrancit) model: AJM Pasiv 90 ALU tip: drsno-dvižna vrata Panorama, okna in fiksne zasteklitve. vhodna vrata (linija Trend).

VPLIV SISTEMA REFERENČNIH CEN NA TRŽNI DELEŽ ZDRAVIL

https://assets.website-files.com/5bd6cecc10ba2a724f7b2f22/5c617b0d2452146866b222a3_molj-bojan.pdf

je gotovo določena zgornja meja do katere zdravstvene zavarovalnice v celoti krijejo ... Avtorji so pri teh bolnikih zaznali znaten dvig ravni holesterola, nižjo.

Primerjava hidravličnih in pnevmat- skih referenčnih ... - revija Ventil

http://www.revija-ventil.si/data/tekoci-letnik/2016/22-2016-3/sambol.pdf

Ventil 22 /2016/ 3. MEROSLOVJE TLAKA. □ 1 Uvod. Tlak je izpeljana ... V merilnem sistemu hidravlični in pnevmatski merilni sistem ločuje ločevalnik plin – olje ...

resničnost metadona in metadonskih ambulant

http://drustvo-stigma.si/wp-content/uploads/2019/02/%C5%BDivljenje-v-praznem-teku-resni%C4%8Dnost-metadona-in-metadonskih-ambulant.pdf

še vedno uporablja kot morfiju podoben analgetik, predvsem pa je zaslovel kot nadomestek za heroin oziroma »zdravilo« za zdravljenje odvisnikov od opiatov. ... med rekreativnimi drogami, in ga zamenjuje dražji kokain, je še vedno relativno ...