STRUKTURA STROŠKOVNE CENE STANOVANJSKE STAVBE

Ometi: klasični G F, strojni ometi, mavčne plošče. 10. Fasada: fasadna opeka, G F teranova, ... Dolenjska, zasavje. 2. 1. Skupaj kompletnih ponudb. 16. 3.

STRUKTURA STROŠKOVNE CENE STANOVANJSKE STAVBE - Sorodni dokumenti

STRUKTURA STROŠKOVNE CENE STANOVANJSKE STAVBE

https://posvetnepremicnine.gzs.si/pripone/oei32638d16122.pdf

Ometi: klasični G F, strojni ometi, mavčne plošče. 10. Fasada: fasadna opeka, G F teranova, ... Dolenjska, zasavje. 2. 1. Skupaj kompletnih ponudb. 16. 3.

analiza stroškovne cene javnega linijskega prometa v sloveniji

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/bratasevec4775.pdf

15 jun 2016 ... Slika 6: Javni cestni linijski potniški medkrajevni prevoz na leto: ... Ljubljani, kjer jo izvaja Ljubljanski potniški promet (v nadaljevanju LPP).

Katastrska občina 2626 številka stavbe 1354 številka dela stavbe ...

https://drazbe.unija.com/_dokument.aspx?bid=20190052&did=2906

14 avg 2019 ... KATASTRSKI VPIS. DA. DEJANSKA RABA DELA STAVBE. Prodajalna. NOVA DEJANSKA RABA DELA STAVBE. Trgovski del stavbe.

Osnovni principi stroškovne optimizacije terminskih ... - Organizacija

http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/download/408/816

jektnimi aktivnostmi je na sliki 1 predstavljen puščični struk- turni mrežni diagram, ki je bil skonstruiran na osnovi tabele aktivnosti za projekt gradnje novega ...

analiza stroškovne učinkovitosti bolnišnice topolšica - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kaljanac2418.pdf

ANALIZA STROŠKOVNIH DETERMINANT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA........... ... različne enote (npr. zdravniki), in predstavljajo orodje, s pomočjo katerega lahko ...

cene gotovih prozora cene gotovih balkon vrata - Gormaks-PVC ...

http://media.gormaks-pvcstolarija.com/2015/03/Gormaks-cenovnik.pdf

60X60 = 50. 80X60 = 70. 100X60 = 70. 60X80 = 70. 80X80 = 80. 100X80 = 80. 60X100= 80. 80X100= 90. 100X100= 90. 60X120= 90. 80X120=100. 100X120= ...

stanovanjske - Styria Arhitektura

http://www.styria.si/wp-content/uploads/2016/10/CASOPIS_web-Stanovanjske-NE-POLITIKE.pdf

Stolpnica Betnavski park - Reichenberg Arhitektura / stanovanjska stolpnica. - Skalni vili - Arhitektura Krušec / večstanovanjski vili. - Dunajski vogal - Scapelab ...

Primerjalna analiza študentske stanovanjske kooperative na ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_lipovz-urska.pdf

Ključne besede: kooperativa, stanovanjska kooperativa, študentska ... stanovanje so študentski domovi eden izmed ukrepov države, ki zagotavljajo študentom.

stanovanjske razmere mladih - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Volk-Milena.PDF

študentska pota, ker jim predstavljajo alternativo pred posedanjem doma in temu, ... dom najcenejša oblika stanovanja za študente, kar je cena za bivanje pod ...

ORIS STANOVANJSKE KULTURE SLOVENSKEGA KMEČKEGA j ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0350-0330_50_51_kersic_oris.pdf

celo ugotovimo, da so bile v prvi polovici 19. stol. vse hiše v vasi še lesene in je ... pogorelo je 16 hiš od 40-tih in ko so hiše na novo postavljali po požaru, so jih ...

stavbe - Invest in Koroška

http://www.investkoroska.si/wp-content/uploads/2019/02/02.-Navodilo-za-izpolnjevanje-Obrazec-stavbe.pdf

http://prostor3.gov.si/zvn/zvn/data?action=getDocFile&ID=4&isGeneral=1. 6. Dejanska raba objekta: opišite za kakšen namen se objekt v trenutku izpolnjevanja ...

analiza lesene stanovanjske hiše z masivnim ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67608783.pdf

Analiza lesene stanovanjske hiše z masivnim konstrukcijskim sistemom. Stran 15 vode zmanjšuje (Kitek Kuzman, Gradnja z lesom, 2009, poglavje Gorišek str.

Reševanje stanovanjske problematike mladih - Mladinski svet ...

http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/RastimoSkupaj2018-stanovanjska-problematika-web-1.pdf

Občina Ajdovščina. 24. Občina Hrpelje - ... pilotni projekt oddaje stanovanj v najem za mlade, ki ... 8) Finančni najem stanovanja (lizing; velja za banke). Skupine ...

padavinska voda kot dejavnik oblikovanja stanovanjske krajine na ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura/dn_zaloznik_mateja.pdf

10 jan 2013 ... Študijska komisija Oddelka za krajinsko arhitekturo je za mentorja ... zadrževanje konic odtokov) pa Babič svetuje šele v primeru, ko ni možna nobena ... drenažna cev, ki zopet odvede presežno vodo bodisi do ... Domnevno so »bili na sistem priključeni tudi hlevi, kjer je voda služila predvsem za čiščenje.

28 Stanovanjske enote na Pipanovi 28 8 Izbor ljubljanske kakovosti ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6314/glasilo-ljubljana-december2012.pdf

30 dec 2012 ... Priznanje. Sushimama: Edinstvena japonska restavracija v. Sloveniji. Restavracije in gostilne z mednarodno kuhinjo. Restavracija Hotela Cubo.

Predlogi za dopolnitev stanovanjske zakonodaje - Ekoci-Eko civilna ...

https://ekoci.si/wp-content/uploads/2019/11/Predlogi-za-dopolnitev-stanovanjske-zakonodaje.pdf

28 nov 2019 ... Objava na : www.zazdravje.net;. Avtor:: Uredništvo. Bo nova stanovanjska zakonodaja prinesla rešitve, ki bodo omogočile lažjo (in cenejšo) ...

Izkoriščanje podtalnice za ogrevanje stanovanjske hiše - Klimaterm

http://www.klimaterm.si/wp-content/uploads/Izkori%C3%AD%C2%A6%C5%B9anje-podtalnice-za-ogrevanje-stanovanjske-hi%C3%ADe.pdf

vodnjak) za črpanje in vračanje podtalnice.Talna voda mora imeti ... Med obratovanjem potopna črpalka potiska vodo v toplotno črpalko, ki je odvzame toplotno ...

ocena primernosti načina ogrevanja stanovanjske hiše

http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/12Petric.pdf

različno kurilno vrednost energentov. Tako iz enega litra ekstra lahkega kurilnega olja dobimo približno 10 kWh toplote, iz enega m3 zemeljskega plina na ...

Trajnostno načrtovanje prostora na primeru prenove stanovanjske ...

http://www.goforesight.eu/smart/tus/ppt/Prezentacija_MO_Kranj.pdf

59 adau. 22. NAJVEČJE STANOVANJSKO NASELJE V KRANJU ... 1970-1990. - SPALNO NASELJE ... DEGRADIRANO STANOVANJSKO NASELJE. VZROKI.

Osnovna dokumentacijaza gradnjo stanovanjske hiše - INGRA ...

http://www.ingra.si/data/medijski_koticek/objave_v_medijih/2009_08_Revija_Nepremicnine_SA.pdf

PZI se največkrat izdela sočasno s PGD, lahko pa tudi potem, ko je gradbeno dovoljenje že izdano. Tekst: Mojca Klemenčič Manič, univ. dipl. ekon., podjetje ...

Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina ...

https://www.ajdovscina.si/mma/6%20seja%203%20tocka%20-%20Letno%20porocilo%20KSD%20d.o.o.%20Ajdovscina%20za%20leto%202018.pdf/2019052015380348/?m=1558359484

20 maj 2019 ... LETNO POROČILO KSD d.o.o.. AJDOVŠČINA ZA LETO 2018. Ajdovščina, april 2019. Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Telefon: 05-36-59- ...

Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Letno%20porocilo%20Komunalno%20stanovanjske%20dru%C5%BEbe%20d.o.o.%20Ajdov%C5%A1cina/2012052207514406/?m=1337665904

Organizacijsko je podjetje razčlenjeno na 9 dejavnosti, zaradi ločevanja na obe občini pa 15 organizacijskih enot. Poleg teh dejavnosti je v Občini Ajdovščina ...

Geodetska izmera fasade stavbe

https://pdfs.semanticscholar.org/ebb4/6af83087fd81342627ffec5e9947c85fe22f.pdf

1000 Ljubljana, Slovenija ... Slika 9: Laserski skener Leica ScanStation C10 [31]. 13 ... Slika 17: Pogled skozi okular instrumenta Leica TS30 na retro tarčo [48].

NOVEJŠE KNJIŽNIČNE STAVBE V SLOVENIJI

https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6125/5772

Sobota, Goriška knjižnica Franceta Bevka, knjižnica Rogaška Slatina, Knjižnica Šentjur in Knjižnica Šiška. Pred samim ogledom so zaposleni, večinoma tisti, ...

STAVBE – kataster stavb - ZEIA

http://www.zeia.si/zeia/geos9/stavbe5.pdf

3 apr 2018 ... 8. DODATNI NASVETI ZA RISANJE TLORISOV ... program javil, da ne najde XMLDOM, je najenostavnejša rešitev ta, da se inštalira novejši Internet Explorer ... bi se naj v elaboratu pri K3 obrazcu zraven tlorisa etaže nahajala ...

Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/To%C4%8Dka-9-Predlog-za-organiziranje-dodatne-stanovanjske-enote-Varne-hi%C5%A1e-Gorenjske.pdf

postavke 20050404 – Komuna - Žarek Jesenice, Marijin dom in druga ... Za najem stanovanja se bomo obrnili na Občino Jesenice in Občino Radovljica. Da bi z ...

SELITEV ARHIVA RS IZ STAVBE KAZINE –SPECIFIKACIJA ...

https://www.uni-lj.si/mma/selitev_ars_specifikacijapdf/2019032812401582/

Za izselitev Arhiva RS iz stavbe Kazina je potrebna selitev arhivskega gradiva, regalov, pohištva in ostale opreme na ostale lokacije. Gradivo in oprema se bo ...

OPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI STAVBE IN ... - Imo-Real

http://www.imo-real.si/media/files/TehnicneLastnostiVrbisce.pdf

WC školjka s podometnim izplakovalnim kotličkom in desko. SKUPNI PROSTORI. Vhod Dostop za pešce do objekta je iz Ciril Metodove ulice skozi vrata v ograji ...

Pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe - IRDO

http://www.irdo.si/wp-content/uploads/2020/02/2020-IRDO-Pooblastila-upravnika-vec%CC%8Cstanovanjske-stavbe-ok2.pdf

5 Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Uradni list RS, št. ... 6 Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor, Pogosta vprašanja in odgovori.

ogrevanje starejše stanovanjske hiše s toplotno črpalko zrak/voda ...

https://www.lendava.si/sites/default/files/clanek_tc_in_mse_obcina_lendava.pdf

črpalki dograjen števec porabljene električne energije, merilec proizvedene toplote za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, števec porabe segrete ...

izboljšanje kakovosti bivanja z energetsko sanacijo stavbe

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201904205.pdf

Zahvalili bi se radi oddelku in ekipi MIKrovent, ki so nam bili vedno na voljo in v veliko pomoč. Še posebej se zahvaljujemo Jasmini Brčina, vodji oddelka Roku ...

Večstanovanjske stavbe v Rogaški Slatini ter njihovi upravniki ...

https://www.rogaska-slatina.si/media/1366/vecstanovanjske-stavbe-in-upravniki-na-dan-10-7-2017.pdf

10 jul 2017 ... Upra-stan družba za storitve z nepremičninami, proizvodnja in trgovina d.o.o.. Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor. DDV ID: SI85153001 Matična ...

Pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe - IRDO – Inštitut za ...

http://www.irdo.si/wp-content/uploads/2020/02/2020-IRDO-Pooblastila-upravnika-vec%CC%8Cstanovanjske-stavbe-ok2.pdf

5 Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Uradni list RS, št. ... 6 Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor, Pogosta vprašanja in odgovori.

Način izračuna uporabne površine dela stavbe - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodaja-dokumenti/ZEN/f45e25a0d2/26Nacin-izracuna-uporabne-povrsine-dela-stavbe.pdf

površino) ter niš v elementih, ki omejujejo prostor; površine stopnišča se izračuna tako, da se izračuna površina prostora, ki ga stopnice zavzemajo v vsaki etaži, ...

Upravljanje večstanovanjske stavbe Pripravil - Zagovorniki okolja

http://zagovorniki-okolja.si/wp-content/uploads/2019/02/Upravljanje-ve%C4%8Dstanovanjske-stavbe.pdf

pomeni, so v naslednjem odstavku obrazloženi pojmi etažna lastnina, posamezni del zgradbe in skupni del zgradbe. Etažna lastnina je lastnina posameznega ...

požarni načrt za stavbe s sončno elektrarno - urszr

http://www.sos112.si/slo/tdocs/2011_06_spec.pdf

52/07) se v 2. členu na koncu 2. odstavka doda besedilo: Požarni načrt se mora izdelati tudi za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno.