Varstvo spomenikov - Zvkds

so se v celoti odstranili cementni ometi s talnim zidcem, pokitale in ... Takoj na začetku platoja je strojni izkop zadel na veliko ... Dolenjska, Peta knjiga – Bela.

Varstvo spomenikov - Zvkds - Sorodni dokumenti

Varstvo spomenikov št. 8 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/008_1960-61_varstvo_spomenikov.pdf

Stara lekarna je še do nedavnega služila svojemu namenu v prostorih baročne ... Ogrlica iz štiriindvajsetih prevrtanih jagod iz steklaste gmote. Merilo kot pri si.

Varstvo spomenikov št. 3-4 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/003-4_1950_varstvo_spomenikov.pdf

Rutar S., Rakovska kotlina in Cerkniško jezero (Plan. Vestnik 1900, p. ... V inozemstvu anatolske preproge, slike in kipi pa so se cenili približno enako. & novimi.

Varstvo spomenikov št. 25 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/025_1983_varstvo_spomenikov.pdf

Poglejte, kako mogočen in privlačen raziskovalni program za celo vrsto insti- tucij, ne ... kuno, svizca, nedol. jelena2 ... zastrupiti vse ohranjene dele ter teme-.

varstvo spomenikov xii - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/012_1967_varstvo_spomenikov.pdf

Izola, Simonov zaliv, plan de la situation de la site archeologique ... Sonda 8 na morski obali pod pare. št. 436, 459 v ... in polkrožen nasip iz tlačene ilovice, pre-.

Varstvo spomenikov št. 10 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/010_1965_varstvo_spomenikov.pdf

lino. Kvadratna osnova stolpa — široka 9,60 m — se razširi torej na vsako stran za ... črtice iz poknežene grofije Goriške in Gradiške, Koledar za goriško nad-.

Varstvo spomenikov št. 31 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/031_1989_varstvo_spomenikov.pdf

O FASADAH. ABOUT FAÇADES. F. Vardjan: Fasada, naloga za konser- 5 Façade as Task for Conservator ... 33 Stone and Paint. L. Zidar: Fasadna ornamentika ...

Varstvo spomenikov št. 5 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/005_1953-54_varstvo_spomenikov.pdf

... Cesta na Rožnik, zahodno ozidje Emone, Prešernova ceista, Celovška cesta ... lesene obloge se je pokazala iz kamna zidana oltarna menza, v kateri so stiki.

Varstvo spomenikov - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/vs_porocila_52_web.pdf

so se v celoti odstranili cementni ometi s talnim zidcem, pokitale in ... Takoj na začetku platoja je strojni izkop zadel na veliko ... Dolenjska, Peta knjiga – Bela.

varstvo spomenikov xv - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/015_1970_varstvo_spomenikov.pdf

Spodaj: gotski portal z ravno preklado in polkrožen gotski portal. ... morski muzej v Piranu je septembra ... selja Simonov zaliv, medtem ko je za- zidalni načrt še ...

varstvo spomenikov xx - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/020_1976_varstvo_spomenikov.pdf

melj, Helena Menase, dr. Ivan Sedej, dr. Nace Sumi, dr. ... diplomirani umetnostni zgodovinar, ki je bil dotlej predstavnik Komisije za ugotavljanje kulturne škode ...

varstvo spomenikov xi - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/011_1966_varstvo_spomenikov.pdf

VARSTVO SPOMENIKOV, glasilo sluzbe za varstvo kultur- ... Nad največjim obodom in nakazanim vratom z vodoravnim žlebom okrasna diagonalna mreža. (vi. 2,3 cm) ... ograjo pevskega kora. — I. S. ... konstrukcije za poslovalnico Merkur.

Varstvo spomenikov, poročila št. 50-51 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/_vs_porocila_50-51_web_lr_1.pdf

Ljubljana – Gostilna Stari Tišler. 123 ... (http://www.sem5er.com/gostilna- sempeter-2/tradicija/). ... Crngrob, cerkev Marijinega oznanjenja, detajl med barvnim.

Varstvo spomenikov, poročila št. 49 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/vs49_5.pdf

Cena: 28,00 eur. Distribucija in prodaja: Buča d.o.o., Kolarjeva ... trižen navadni pušpan, pasovi rdečega peska, ki ga je nadomestilo lubje, in cvetlične gredice.

varstvo spomenikov xxiii - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/023_1981_varstvo_spomenikov.pdf

te plošče in spomeniki značaj spomenika, resnični zgodovinski spomenik, objekt sam pa se ... prane gradnje. Notranje ... blagovnico Merkur med Vetrinjsko ul'co.

varstvo spomenikov xvii-xix /2 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/017-19_2_1975_varstvo_spomenikov.pdf

smo zgoraj in spodaj napeljali in napeli v cikcaku motvoz in opora je bila pripravljena. V grmovju smo narezali še nekaj do 60 cm dolgih rogovilastih.

varstvo spomenikov xiii-xiv - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/013-14_1968-69_varstvo_spomenikov.pdf

Pričakujemo, da je dokumentarni list o restavriranju pravilno in vestno iz- polnjen in da ... nja. — T. K.. Šenčur pri Kranju. ... ob farni cerkvi, na j. strani ladje ob za-.

varstvo spomenikov xxvi - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/026_1984_varstvo_spomenikov.pdf

poškodovane elemente v notranjosti stavbe (preklade, stopnice itd.), da hori- ... predvideno za podstrešne shrambe. ... ognjišče in obsežna kulturna plast z obi-.

Varstvo spomenikov Poročila 48 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/vs48_w.pdf

1. izdelava in sprotno dopolnjevanje dokumen- tacije ... škatle«, delno pa so bile ohranjene tudi naoknice s ... imata daljša napušča obdelane glave špirovcev.

Varstvo spomenikov Poročila 49 - Zvkds

http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/vs49_5.pdf

osi, oblikovanim kot stebričasto stopnišče, imeno- vano »frankenšpic«. ... sadje. Domnevno je bila južneje postavljena še sušilnica za lan – frnaža. Danes so na ...

varstvo spomenikov xxiv - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/024_1982_varstvo_spomenikov.pdf

vinska interpretacija, dalje vrsta konservatorskih norm in izkušenj, vrsta po- datkov o ... Podutik, II. faza, 1980. 78. ... 41 Hum, vinska klet (nova streha). Fig.

Varstvo spomenikov Poročila 47 - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/vs47_w.pdf

Čiščenje barvne plasti, pozlate, posrebritve ter rdečih in ... Spodnji vogal nagrobnega spomenika: ... Črešnjevec, odlomek napisnega kamna s posvetilom cele-.

Varstvo Spomenikov Journal for the protection of Monuments - Zvkds

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/vs-037.pdf

Gothic murals in Dolenjska and Bela krajina - New Discoveries. 85 ... projektirane kupole, ter predlagala, naj ju napravi strojni in mizarski mojster Johann Echter. ... so bili odstranjeni vsi ometi med fragmenti fresk do zidave in leta 1990 ...

Varstvo vinske trte z žveplovimi pripravki - Društvo za varstvo rastlin

http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/spvr/2007/36absec_07.pdf

7 mar 2007 ... registered to control grapevine against powdery mildew, and Žvepleno-apnena brozga (based on calcium polysulphide) which is normally ...

varnost in zdravje pri delu, varstvo okolja, varstvo pred požari ...

http://lab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_OTV/SI_ZAPISKI_S_PREDAVANJ__SI_SS.pdf

32 Kdaj moramo delavce na gradbišču varovati proti padcu v globino (kriteriji v odvisnosti ... prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba v prostoru ni dovoljena, ... Skupaj z bremenskimi nosilnimi sredstvi (kavlji, grabilci, magneti itd.) ...

zavoda republike slovenije za varstvo narave - Zavod RS za varstvo ...

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2019/08/koncno-porocilo2004_PDF.pdf

Škofja Loka, Krško, Škofljica, Dobrepolje, Borovnica, Medvode, Brezovica, Litija ... se nanašajo predvsem na individualne posege (stanovanjske hiše) in objekte ...

Varstvo v prometu in varstvo pri delu - Kolari - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Varnost_v_prometu_in_varstvo_pri_delu-Kolaric.pdf

9.1 EKOLOŠKE RAZMERE NA DELOVNIH MESTIH . ... Pravilnost in hitrost reagiranja na trenutne situacije v prometu vplivata na končni rezultat. ... prometa na cestah, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem prometu. Označbe na.

DN142241-17-Varstvo narave 30-not.indd - Zavod RS za varstvo ...

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2019/07/Dular_4942.pdf

(onesnaževanje vode ali tal, za zdravje ljudi škodljivi trdni delci v zraku …) ... na človeka in prostor za njegovo bivanje in groteskno je, da je narava zdaj le ...

SEZNAM AKTOV IN SPOMENIKOV KULTURNE DEDIŠČINE V MOL

https://www.ljubljana.si/assets/Moja-ljubljana/Kultura/seznamaktovvsivse72-april13.pdf

24 okt 2013 ... 3. del Trga osvoboditve s statuo Emonca in prezentiranim delom ... Julij Bette, doprsni kip pevca in glasbenega pedagoga na Cankarjevi cesti.

Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti ... - Založba ZRC

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/lozic_09_2018_opt.pdf

Severozahodna Bosna in Hercegovina . ... Sl. 6: Pregledni zemljevid z označenimi izrezi slik 7 do 16 (a) in legenda za zemljevide izrezov (b). a b litotip A litotip BD litotip BM ... njegovem mnenju apnenec izvira s planinske verige Az- bukova v ...

Seznam kulturnih spomenikov, ovrednotenih za razglasitev za ...

https://www.norwaygrants.si/2009-2014/wp-content/uploads/2014/02/valor_SDP_2013-12-27.pdf

27 dec 2013 ... 906 Bled - Vila Epos profana stavbna dediščina neznano. BLED. 28 Bodešče - Cerkev sv. Lenarta sakralna stavbna dediščina. SLP.

odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega ...

https://www.novomesto.si/mma/04_razglasitvi_nepremicnih_kulturnih_spomenikov_lokalnega_pomenapdf/2018010916153194/

1 apr 2016 ... EŠD 8721 Novo mesto - Klet in spominska plošča talcem, ... Na grobu je postavljena manjša nagrobna plošča. ... Marofu, po rimski zasedbi pa je bila antična naselbina verjetno na območju današnjega Kapiteljskega griča.

Glagolska vezljivost v jeziku Brižinskih spomenikov - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18310/02_Sekli.pdf

kopulativni glagoli ali glagoli kopula/vez (tj. nepolnopomenski glagoli z nepolnim, oslabljenim slovarskim pomenom, ki ne morejo samostojno nastopati v vlogi ...

Priloga 1: Seznam kulturnih spomenikov, ki postanejo ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/1999-01-4260-p1.pdf

OBČINA: 003 - BLED. Bled - Blejski otok (EŠD 5287). Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena. (Uradni list RS, št. 81/99).

Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega ...

https://www.gor-radgona.si/mma/os201503ad05odlok_o_razglasitvi_kulturnih_spomenikov_ogr_%28iiobravnava%29strokovne_podlagejun2014&kartepdf/20150210140638/?m=1423573598

19 jun 2014 ... V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve. (ureditve javnih prostorov);.

Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov ... - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje-obcinski-svet/9%20seja/9._Odlok_o_razglasitvi_kulturnih_spomenikov_lokalnega_pomena_na_obmoju_obine_Lenart_1.obravnava.pdf

o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine ... Romanska gradbena faza z zidavo iz pravilno obdelanih kamnitih kvadrov je bila ... varstvenih kriterijih uvrščala v kulturno dediščino, sama muzejska zbirka, ki je v ...