PORTAL DiKUL – ENOTNA VSTOPNA TOČKA DO VIROV IN ...

PORTAL DiKUL – ENOTNA VSTOPNA TOČKA DO VIROV IN STORITEV. DIGITALNE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI. Univerza v Ljubljani (UL) svojim ...

PORTAL DiKUL – ENOTNA VSTOPNA TOČKA DO VIROV IN ... - Sorodni dokumenti

PORTAL DiKUL – ENOTNA VSTOPNA TOČKA DO VIROV IN ...

https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/download/2658/2590/

PORTAL DiKUL – ENOTNA VSTOPNA TOČKA DO VIROV IN STORITEV. DIGITALNE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI. Univerza v Ljubljani (UL) svojim ...

Portal DiKUL - Centralna tehniška knjižnica - Univerza v Ljubljani

http://www.ctk.uni-lj.si/dikul/dikul.pdf

Portal DiKUL – Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani v novi podobi. Miro Pušnik, univ.dipl. inž. zoot. [email protected]. Centralna tehniška knjižnica ...

Portal DiKUL – Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani v novi podobi

http://www.ctk.uni-lj.si/dikul/dikul.pdf

Portal DiKUL – Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani v novi podobi. Miro Pušnik, univ.dipl. inž. zoot. [email protected]. Centralna tehniška knjižnica ...

Mrežnik je portal več kot 200 izbranih informacijskih virov, ki so ...

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/zgibanke/mreznik_februar_2015.pdf

Viri, do katerih je možen oddaljen dostop in pogoji dostopa, so zbrani na posebnem seznamu. mEga iskalnik NUK omogoča na enem mestu hitro in preprosto.

Vstopna stran v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja - Cobiss

https://www.cobiss.si/zapisniki/delovne-skupine/RSVK_Zapisnik_Priloga_1_Vstopna_stran_2006-02-23.pdf

View. Favorites. Tools. Help. Referenčni servis. Vprašaj knjižničarja. COBISS.SI. Question Point ... (pon.-pet.). Knjižnica Otona. Zupančiča. YNJIŽNICA. 0 TON 1.

Predstavitev DiKUL

http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Izobrazevanje/dikul.pdf

Cilj predstavitve je udeležencem predstaviti portal DiKUL in jih usposobiti za samostojno uporabo. Po predstavitvi udeleženci poznajo različne vsebine ...

enotna gorsko kolesarska markacija

http://www.markiraj.si/markacija.pdf

gorsko kolesarska markacija. Predlog enotne gorsko kolesarske markacije za področje. Slovenije, morda tudi širše. Gorski kolesarji potrebujemo svojo ...

00.00 - 24.00 0,2318 22% 1. območje minuta enotna - IZI

https://www.izi.si/pdf/Cenik_01_09_2019.pdf

1 sep 2019 ... uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/posebne-stevilke-v-tujini. Klici in poslana sporočila iz Slovenije v tujino. Cenik klicev iz Slovenije v tujino ...

ENOTNA KLASIFIKACIJA VRST OBJEKTOV (CC-SI) 2012 S ...

https://www.stat.si/doc/klasif/CC-SI_%20pojasnila.pdf

Enotna klasifikacija vrst objektov 2012 je bila sprejeta z uredbo Vlade, Uradni list RS št. 109/11. 1 ... mostovi in viadukti, ne glede na gradbeni material, vključno ...

ENOTNA KONVENCIJA O MAMILIH (Ur. l. SFRJ – MP št. 2/64) - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/scanMp/1964-08-0022

ili drugi ekgonski alkaloid; g) izraz »Komisija« označava Komisiju za ... Za opijev mak, cocaier, za rastlino kanabis, ma- kovo seme in kanabisovo listje veljajo ...

IZJAVA O LASTNOSTIH EN1935GS4007002 1. Enotna ... - Domtrade

https://www.domtrade.si/documents/navodila_in_dokumenti/lespatex/izjava-o-lastnostih--gemini-fc-180-4-mm-mineral-skupaj.pdf

Nameravana uporaba. EN 13707:2005 A2:2009. 2 – bitumenski hidroizolacijski trakovi za strehe - zaključni sloji. 4. Proizvajalec: General Membrane Spa via ...

Samo Kavčič - Enotna politična teorija - Ljudmila

http://www.ljudmila.org/subkulturni-azil/front/img/admin/file/frontier/Samo_Kavcic_-_Enotna_politicna_teorija.pdf

z organizirano prisilo. to je odraz dejstva, da brezzakonje vodi v kaos in do sedaj še nihče ni priskrbel nasprotnega dokaza. če nekdo s pištolo grozi in pretepa ...

tehnična specifikacija enotna uniforma občinskega redarja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/Dokumenti/DPDVN/Enotna_uniforma-obc_redar_Tehnicna-specifikacija.pdf

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA/2018. OBČINSKO REDARSTVO. 1. KAPA S ... in pokrivni letvici – v zunanjosti in notranjost bunde. Model se spredaj zapenja s ...

enotna embalaža za zmanjšanje razširjenosti kajenja med ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priloga_enotna_embalaza.pdf

Odstranjene so vse značilnosti in oznake tržne znamke - vse dovoljene navedbe na embalaži pa so natisnjene v standardizirani pisavi, velikosti in položaju.

POGOSTA VPRAŠANJA NA TEMO PORTAL e ... - Portal e-Sodstvo

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/cms/file.cms?url=%2F%2Fd%2Fd%2Fworkspace%2FSpacesStore%2F8a9efc4c-b704-464b-bfd9-c39c22c2514d%2FPOGOSTA_VPRASANJA.pdf%3Fguest%3Dtrue

5 apr 2019 ... Ali se na Centralni oddelek za verodostojno listino (COVL) lahko pošiljajo ... vračilo sodne takse v pisni obliki na Okrajno sodišče v Ljubljani, ...

cenik smučarskih vozovnic 2019/2020 enotna sezonska ... - Alpetour

https://www.alpetour.si/wp-content/uploads/2019/10/Cenik-Krvavec-predprodaja-2019.pdf

1 okt 2019 ... o starosti oz. statusu. Vse smučarske vozovnice veljajo na smučišču Krvavec, posebej označene pa veljajo tudi na smučišču Rogla. Vozovnice ...

NAVAJANJE VIROV

http://www.3os-celje.si/files/2018/11/Navajanje_virov.pdf

PRIMER SEZNAMA UPORABLJENIH VIROV: ATLAS sveta za osnovne in srednje šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. BERLIN.

Citiranje in navajanje virov.pdf

https://www.gimvic.org/delovanjesole/solske_sluzbe_in_solski_organi/solska_knjiznica/CITIRANJE_IN_NAVAJANJE_VIROV_2004.pdf

V zadnjem delu so podrobna navodila za citiranje in navajanje virov, prirejena po mednarodnih standardih ISO 690, 690-2.1. Uporabo navodil je potrebno ...

Seznam pr.virov in literature za PDI - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/CIP/PDI/Seznam-virov/Seznam_pr.virov_in_literature_za_PDI.pdf

Sodnikov informator...) s področja civilnega materialnega prava objavljena pravna mnenja in načelna pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike. Slovenije ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE

http://knj.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2016/02/Navajanje-virov.pdf

Ljubljana: DZS. 2013. ffl NEPOZABNO tovarištvo. Celje: Šolski center. 2012. (Pišem jaz, pišeš ti, beremo vsi). SERIJSKE PUBLIKACIJE. Pri člankih v serijskih ...

dokumenti - navajanje virov po standardu BF

http://www.informatika.bf.uni-lj.si/agro/GRADIVO/pred_dokumenti%20-%20navajanje%20virov%20po%20standardu%20BF.pdf

nato številko oz. eno ali drugo, če ima revija le letnik ali le številko. Priporočamo izpis naslovov revij v celoti in ne z okrajšavami. V primeru krajšanja pri revijah ...

in večjezičnih jezikovnih virov - Lugos

http://lojze.lugos.si/~darja/slownet_files/fiser-phd.pdf

sicer tudi možna prevoda angleške večpomenske besede bow. Poleg tega bom s to metodo ugotovila tudi, da se angleški izraz army, ki leksikalizira pojem » ...

Navodilo za oddaljeni dostop do elektronskih virov

https://www.ft.um.si/studij/pravilniki/Documents/Navodila-oddaljeni_dostop-24.8.2017.pdf

Uporabniško ime: [email protected]. Geslo: xxxxxxxx (izbrano geslo je tudi geslo za uporabo storitve Moja knjižnica). Številka v uporabniškem imenu je ...

Citiranje in navajanje uporabljenih virov APA - Fakulteta za ...

https://www.fvv.um.si/wp-content/uploads/2017/11/PrilogaA_Citiranje_in_navajanje_uporabljenih_virov_APA.pdf

dobesedno navajanje (natančen prepis avtorjevega besedila) – dobesedni navedek označimo z narekovaji, navedbi avtorja in letnice dodamo tudi stran;.

Pestrost finančnih virov za MSP in socialna podjetja«

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/06/vabilo-sim_konferenca-28-6-2019_k-1.pdf

28 jun 2019 ... podjetja RECOSI. Zaključili pa bomo času primerno: s prijetnim druženjem ob hrani in pijači. Udeležba na dogodku je brezplačna! Na dogodek ...

DELO V OBMOČJU VIROV IONIZIRAJOČEGA SEVANJA

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2014/Delo_v_obmocju_virov_ionizirajocega_sevanja.pdf

24 apr 2014 ... V snovi se pojavijo ioni in zato taka sevanja imenujemo ionizirajoča sevanja. Ionizirajoče sevanje zajema osnovne ali jedrske delce ali.

POMEN ČLOVEŠKIH VIROV PRI OBVLADOVANJU KONKURENCE ...

http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/vidmajer-natasa.pdf

park Terme 3000 Moravske toplice d.d. Družbo vodi direktor Andrej Klasinc, univ. dipl. ekon., ki imenuje vodje ... Zunanji viri preskrbe s kadri se v praksi uporabljajo pogosteje kot notranji. Iskanje in ... »cimprače« in velik pokrit tobogan. Po nekaj ... zgradili bazen in bungalove, leta 1994 pa še apartmajsko naselje. Leta 2002 ...

Magistrski študij EKONOMIKA NARAVNIH VIROV

http://www.daes.si/ENV_MSc_FB.pdf

darstvo, lesarstvo, živilstvo in prehrana, mikrobio- logija, biotehnologija, krajinska arhitektura. Vpisni pogoji. Potek študija. Vabimo vas k spremljanju uporabnih ...

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ - Univerza na ...

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2019/03/Navodila-za-citiranje-in-navajanje-virov-UP-FVZ.pdf

Oba načina citiranja zahtevata citat v besedilu. Naj poudarimo, da četudi napišete določeno idejo s svojimi besedami, oz. predrugačite, morate omenjeno ...

VREDNOTENJE GENSKIH VIROV ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_zgajnar_suzana.pdf

recept. Vrsta je glede na morfološke lastnosti zelo variabilna. Večina vrst iz severnejših območij ima relativno ... rumena. STEBELNA BARVA rdečkasto zelena.

Ohranjanje naravnih virov in varstvo tal v skupini Talum

https://okoljskidan.gzs.si/Portals/Portal-Okoljski-dan/Vsebine/OD_2017/TALUM_Okoljski%20dan%20GZS_1junij2017.pdf

1 jun 2017 ... ❑Skupina Talum. ❑Okoljevarstvena dovoljenja IED-naprave. ❑“Orodja” sistemov kakovosti. ❑Ohranjanje virov. ❑Varstvo tal (Izhodiščno ...

VREDNOTENJE GENSKIH VIROV MATERINE DUŠICE (Thymus spp.)

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_kotar_simona.pdf

SOCVETJE. Lastnost gostota cvetov oblika socvetja. Opis redka do srednja2 koškasta. LISTI. Lastnost oblika lista oblika listnega dna* oblika vrha* površina lista.

Družinska fotografija kot eden od virov pri etnoloških raziskavah

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_11_sosic_druzinska.pdf

družinska fotografija, kljub njej lastni točnosti prikazovanja resničnosti, pri ... Etnologija in zgodovina s seminarji, ki so vključevali tudi fotografije kot vir za ...

Sodobni izzivi managementa človeških virov - mfdpš

https://mfdps.si/wp-content/thesis/skins/classic-r/files/monografije/dermol-2013_0.pdf

je v delu A Handbook of Human Resources Management leta 1993 opredelil temeljno predpostavko funkcije managementa človeških virov na naslednji.

Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov Uvod

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf

23 feb 2018 ... Če citiramo dobesedno, potem moramo dobesedni navedek dati v navednice, pri tem pa ga ne smemo spreminjati (če uporabimo le del, ...

navajanje virov in literature - Gimnazija Celje - Center

http://knj.gcc.si/files/2012/10/KIZ-Navajanje-virov-in-literature.pdf

pri navedbi datuma citiranja, stran (str.) ... 2 CIP (cataloguing-in-publication) je kataložni zapis o publikaciji, ki je izdelan pred njenim izidom v skladu s pravili za ...