seznam potrebščin za skupinski pouk - Glasbena šola Slovenska ...

1. RAZRED: Mali glasbeniki 1* (Tornič Milharčič), veliki brezčrtni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati. * Delovni zvezki so naročeni v DZS Slovenska Bistrica ...

seznam potrebščin za skupinski pouk - Glasbena šola Slovenska ... - Sorodni dokumenti