Krajevna skupnost Pragersko - Gaj - Občina Slovenska Bistrica

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica ... Odzivno poročilo: V zvezi s pogodbo sklenjeno s DZS založništvo, z dne 9.2.2009.

Krajevna skupnost Pragersko - Gaj - Občina Slovenska Bistrica - Sorodni dokumenti

Krajevna skupnost Pragersko - Gaj - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/155744Poro%C4%8Dilo%20o%20opravljenem%20nadzoru%20-%20Krajevna%20skupnost%20Pragersko%20-%20Gaj.pdf

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica ... Odzivno poročilo: V zvezi s pogodbo sklenjeno s DZS založništvo, z dne 9.2.2009.

krajevna skupnost - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/gasper/Zapisnik14.sejaKS7.12.2017-gostilnaPrsedmic.pdf

uporabniku zemljišča Mateju Mohoriču, Hotavlje 85 A, 4224 Gorenja vas. ... tako smo v mesecu novembru 2017 imeli sestanek s predstavniki podjetja Marmor Hotavlje, kjer ... 123,93 EUR (cenik občina Gorenja vas – Poljane za leto 2017).

Mestna občina Koper - Krajevna skupnost Škofije

https://www.ks-skofije.si/storage/doc/202001/7.-redna-seja-12.12.2019-osnutek-zapisnika.pdf

1 jan 2020 ... Predsednik sveta KS Škofije Matjaž Čok je sklical 7. redno sejo in ... nastopili so otroški pevski zborček iz OŠ Škofije, plesalke N1 DANCE ...

1 MESTNA OBČINA MARIBOR KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ Ob ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=27810

Almaja d.o.o., Jurovska cesta 32, 2230 Lenart v Slo. Goricah. Svet Krajevne skupnosti Limbuš je razpravljal o predlogih za vzdrževanje pokopališča Limbuš.

KRAJEVNA SKUPNOST PLAVŽ Tavčarjeva 3-b ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/obvestila-za-javnost/item/download/9707_7fb1543577cab138267ad9490c107108

potapljači so čistili strugo potoka Jesenice, krajani bivalnega naselja so čistili ... Problematika parkirnih avtomobilov ob gostišču Metuljček – uredila se bo ob ...

KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO Titova cesta 106 ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/200688zapisnik%204.%20redne%20seje%20Sveta%20KS%20Senovo.pdf

4. redne seje Sveta KS Senovo, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019 ob 19.00 ... Hkrati predstavi tudi plan razvoja cest na območju KS Senovo: zp. št. KS. L.2019 ...

Krajevna skupnost Šentvid pri Stični - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/seje-in-drugo/nadzorni_odbor/porocila/porocilo_KS_Sentvid.pdf

Agrograd d.o.o. material cesta Vel. Češnjice 11002332. Sadar Avguštin s.p. parkirišče pri pokopališču 17/11. Sadar Avguštin s.p. pesek. 20/11. Agrograd d.o.o..

1 občina kranjska gora krajevna skupnost dovje - mojstrana

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/155061Konstitutivna%20seja.pdf

ZAPISNIK KONSTITUANTNE SEJE SVETA KS Dovje Mojstrana, ki je bila dne ... Jaslice v Mlačci, kjer zaradi polovične zapore pogosto prihaja tudi do večurnih ...

krajevna skupnost - Mestna skupnost Šentjur

http://www.mestosentjur.si/wp-content/uploads/2015/02/3-redna-seja-SMS.pdf

... plakati čistilna akcija, transparenti in oglaševanje Šentjurjevo, časopis. Delo, Šentjurske novice in Šentjurčan, oglasi ob praznikih, plakati ŠentJurjevo,.

Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/108767CPS%20SlovBistrica%20-%20Web%20-%2004.12.2017.pdf

22 jun 2017 ... CELOSTNO NAČRTOVANJE MOBILNOSTI. 41. CELOVITA ... Ljubljano ter stičišču poti proti Ptuju, Rogaški Slatini in Zrečam, izjemno ugodna in nudi velik potencial za razvoj ... koncesionarjev (prevladuje Arriva). Državne ...

Ljublj. c. 38 - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/226388Ljublj.%20c.%2038.pdf

Občina Slovenka Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica - Oddelek za gospodarstvo, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju ...

točka - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/123/7tocka.pdf

GRADBENIŠTVO REPNIK JOŽE d.o.o. febraur 2015. 08/14-LN/SP. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE. ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU. 904/3, 904/4, 904/5, ...

Untitled - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/51791_1170810.%20Aneks%20%C5%A1t.%201%20k%20najemni%20pogodbi%20-%20Vrtec.pdf

ANEKS ŠT. 1 K. NAJEMNI POGODBI Z DNE 09.09.2009 dogovorjen in sklenjen med: Hiše prihodnosti, inženiring in gradnja d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta ...

6. točka - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/123/6%20tocka.pdf

25 nov 2016 ... 15. Komunalni zabojnik 770 l – 3 kom. 31.7.2015. 16. Visokotlačni čistilec ... (Dragič, Lidl)s pripadajočim kanal. sistemom. Vsaj 1 x 14 dni oz. po ...

12. točka (8 mb) - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/18447612.%20TO%C4%8CKA.pdf

17 apr 2019 ... neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za leto 2018. ... GRAH Lighting d.o.o. in v podjetju Hofer. Predavanje je potekalo ...

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d - Občina Oplotnica

http://oplotnica.si/wp-content/uploads/2015/12/Program-oskrbe-s-pitno-vodo.pdf

Izvajalec del javne sluţbe, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., upravlja in vzdrţuje sistem oskrbe s pitno vodo ... pogrebne storitve. - zbiranje in odvoz odpadkov.

Investicijski program - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/123/22.%20redna%20seja/13.%20TO%C4%8CKA.pdf

28 maj 2018 ... Nadzidava ordinacija za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ... Zobozdravstvo je v I. nadstropju stavbe B, ortodont je v pritličju stavbe B ...

Končno poročilo RIC - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/52142Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20RIC.pdf

21 dec 2016 ... Na podlagi 41. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, ... dijakov in študentov, ki jih je izdal študentski servis Kadring d. o. o., ...

Projekt Uživajmo v zdravju - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/28164JEMDOMA%C4%8CE%20-%20Projekt%20U%C5%BEivajmo%20v%20zdravju.pdf

22 jun 2016 ... 2331 Pragersko. Kmetija Volk se ukvarja z ... 2331 Pragersko. Na kmetiji Kancler pridelujejo ... Kmetija Fingušt - Hecl. Orehova cesta 44.

sklep o pričetku postopka - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/227565sklep%20o%20pricetku%20postopka.pdf

31. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je župan ... Telemach d.o.o. Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana - Črnuče. 11. Petrol plin ...

metodologija za izračun prihrankov - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/137523Priloga%202_Metodologija%20za%20izra%C4%8Dun%20prihrankov_sklop%201.pdf

Tabela 1: Kurilna vrednost glede na energent. Tip energenta ... Za izračun se uporabljajo cene energentov in energije brez DDV, upoštevani pa so zakonski ...

Pismo o nameri sodelovanja - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/94216Pismo%20o%20nameri%20sodelovanja.pdf

Projektna partnerja se zavezujeta, da bosta pri izvedbi nalog aktivno sodelovala. Občina. Slovenska Bistrica bo v sklopu izvajanja projekta "Testiranje opreme ...

Odgovori na vprašanja in pobude - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/Files/TextContent/123/1571144971521_14.%20ODGOVORI%20NA%20VPRA%C5%A0ANJA%20IN%20POBUDE.pdf

11 jul 2019 ... Dejan Novak. 11. Dejan Šparakl. 12. Dušan Leskovar. 13. EMLES, d.o.o.. 14. Goran Frangež. 15. Helena Hren. 16. Ivan Bezget. 17. Ivan Brdnik.

seznam stipendij 2019_2020 - Občina Slovenska Bistrica

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/228385seznam%20stipendij%202019_2020.pdf

Ekonomsko poslovna fakulteta. 5. BRAČKO SARA. Medicinska fakulteta Maribor. 6. BRENCE BLAŽ. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 7.

SLOVENSKA BISTRICA, POLJČANE IN MAKOLE Številka - Občina ...

https://www.slovenska-bistrica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/123/Seje/4%20seja%202015/Tocka%2021.pdf

31 mar 2015 ... Lekarna Slovenska Bistrica. 3.446,36. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. 5.382,06. Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 132,45 *.

krajevna skupnost vogrsko - Občina Renče-Vogrsko

https://www.rence-vogrsko.si/mma/zapisnik_4_redne_sejepdf/2019052309072565/

Šuligoj, Tatjana Marvin. Ostali prisotni: župan Tarik Žigon, Aleš Furlan, Rosana Rijavec Benko, Andrej Benko,. Nataša Podgornik. Opravičeno odsotni: /.

KRAJEVNA SKUPNOST DOKLEŽOVJE

https://www.beltinci.si/files/other/news/21/53347Zapisnik%209.%20redne%20seje%20KS%20Dokle%C5%BEovje.pdf

Ponudba Teleinga. Teleing nam daje na naše ... KS Dokležovje pristopi k storitvam TELEINGA, oz. se priklopi na Teleing omrežje. ZA: 6 PROTI: 0. Sklep je bil ...

Z A P I S N I K - Krajevna skupnost Škofije

https://www.ks-skofije.si/storage/doc/201909/3.-redna-seja-6.3.2019.pdf

3. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila 16.3.2019, ob 18. uri v sejni ... potrebo po sodelovanju z OŠ, kot eno izmed temeljnih ustanov naše KS.

krajevna skupnost - Hrvatini

http://www.hrvatini.si/wp-content/uploads/2017/02/Sklepi-sveta-KS-2014-2016-1.pdf

Hrvatinih ne spremeni in ostane kot centralna OŠ Aleš Bebler Primož Hrvatini v. Hrvatinih. Soglasno sprejeto. 1. korespondenčne seje sveta KS Hrvatini, dne 10.

Glasilo občine Slovenska Bistrica - Javni zavod za KTV Slovenska ...

http://www.ktvslb.com/datoteke-upload/Informator%20%C5%A1t.2-2014%284M%29.pdf

26 mar 2014 ... Plenarnega zasedanja se je udeležil tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. ... Vedno lačna pikapolonica. Učenci in njihovi ...

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica - Glasbena šola Slovenska ...

http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2019/12/Glasbena_sola_Slovenska_Bistrica-zbornik.pdf

drugi fazi (2016) je pridobila še dve harmonikarski učilnici, eno klavirsko in večjo učilnico za pouk ... razmerij, upravnega postopka in vsekakor pedagoškega dela za harmoniko in dirigiranje. Redno sem ... aktovko za note in dnevnike. Ko sem ...

Untitled - Krajevna skupnost Žabnica

https://zabnica.si/attachments/article/18/03_2018-2022_KSZabnica_zapisnik_29januar2019.pdf

29 jan 2019 ... Zadružni dom Zabnica (A. Šifrer se pozanima kakšne so možnosti ureditve doma krajanov (ZD Žabnica) za potrebe kulture, lastniško pa ja ...

2014 - Krajevna skupnost Izlake

http://www.izlake.si/wp-content/uploads/2015/04/izlaske_novice_2014_WEB.pdf

laserski razrez robotsko varjenje varjenje mig-mag krivljenje stiskanje peskanje [email protected] www.skitti.si tel: 041-525-656. WWW.VRTNARSTVO-HODAK.SI.

Številka 145 - Krajevna skupnost Stražišče

http://www.strazisce.com/wp-content/uploads/2018/11/Sitar-2018-11-L1801388.pdf

8 nov 2018 ... Kvartet za zadet, Jože Vunšek, Erazem. Žganjar, kljunasta flavta - spremljava. Gašper Jereb, Jože Barachini-D. Papler, slikarska razstava ...

2011 - Krajevna skupnost Izlake

http://www.izlake.si/wp-content/uploads/2011/06/izlaske_novice_maj_2011.pdf

31 maj 2011 ... MEDIJSKE TOPLICE PROPADAJO – SVINJARIJA SREDI ZAGORSKE DOLINE 22 ... postalo veliko, zgradili so tobogan in povsem spremenili ... Inšpekcija je zaprla notranji bazen in s ... Moravške doline, Zasavja ter širše oko-.

KRAJEVNA SKUPNOST MLINŠE-KOLOVRAT

http://www.mlinse-kolovrat.si/file.asp?id=732

29 dec 2009 ... Meseca junija letos je bila popolnoma obnovljena kamnita škarpa, zlasti na zahodni strani pokopališča ob župnijski cerkvi v Kolovratu.