pomembnejši dogodki v zgodovini etnografskega muzeja

.Slovenski muzej na prostem. SEM je pridobil grad Lisičje pri Škofljici, začel s sanacijskimi deli in grad delno zaščitil pred propadanjem. Tu je muzej načrtoval ...

pomembnejši dogodki v zgodovini etnografskega muzeja - Sorodni dokumenti

pomembnejši dogodki v zgodovini etnografskega muzeja

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_48_pomembnejsi.pdf

.Slovenski muzej na prostem. SEM je pridobil grad Lisičje pri Škofljici, začel s sanacijskimi deli in grad delno zaščitil pred propadanjem. Tu je muzej načrtoval ...

RAZSTAVE ETNOGRAFSKEGA MUZEJA - Slovenski etnografski ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_48_razstave.pdf

GOSTUJOČE RAZSTAVE V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU ... 1974 Ovčje planine v porečju Zgornje Soče (Goriški muzej, Nova Gorica ).

TEKSTILNA ZBIRKA SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_13_Zagar_Tekstilna.pdf

Žagar (razstava in katalog zbirke), Sklepanci in pasovi iz zbirke SEM (1993). ... sedemdesetih in začetku osemdesetih let oblikovala delovna skupina ICOM. ... 14 Varovalna oblačila pred umazanijo in poškodbami, ne pred vremenom: delovne ...

POROČILO O DELU SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_9_2_smerdel_porocilo_1999.pdf

Poročila. Odprtje razstave Pisane kraslice, pirhi z Moravske (foto B. Mučič, april 1999). samohodec Bruno Volpi Lisjak (in ne katera izmed tamkajšnjih ustanov), ...

Pomembnejši dogodki 2012 Gradbišče bloka 6 Poslovanje v 2011 ...

https://www.te-sostanj.si/wp-content/uploads/2019/12/Pretok-maj-2012.pdf

16 maj 2012 ... Velenje in v povezanih dejavnostih. Danes lahko ... S premogom, ki ga dobavlja Premogovnik Velenje, smo proizvedli ... http://www.galactica.si/.

p. STANISLAV ŠKRABEC 1844–1918 Pomembnejši obletnici v letu ...

https://samostan-kostanjevica.si/sites/default/files/skrabec_zgibanka_3-delna_a4_ebook-2.pdf

Lokar, Danilo, Samostan, Leto osemnajsto, Ljubljana 1960. Pripravile: Svetlana Bušan, Tadeja Karl, Majda Rusjan. Naklada: 1500. Oblikovanje in tisk: Mako R ...

sodelavcev slovenskega etnografskega - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/bibliografija_2000.pdf

(Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja, 7). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2000. 247 str., barvne ilustr. ISBN 961-90452-8-9. [COBISS-ID ...

dnevi etnografskega filma days of ethnographic film - DEF

http://www.def.si/wp-content/uploads/katalogi/DEF_katalog_2013.pdf

(Film bo predvajan s slovenskimi podnapisi). Sieves and ... tek, sestavljajo pretežno filmi z glasbeno tematiko. ... Judean desert (The West Bank) and Jerusalem.

Več o zgodovini Vile Biance

http://www.velenje-tourism.si/files/tourism/Vila%20Bianca/prospekt-vila-bianca.pdf

ena najlepših stavb v trgu. Predmestna vila, grajena v duhu starih fevdalnih dvorcev, je mešanica neorenesanse in neogotike. Poleg vile Herberstein in graščine ...

Fototek po zgodovini Kamnika

http://www.os-marijevere.si/priloga/2016_17_Fototek%20po%20zgodov_2017220113746MHOT.pdf

ROJSTNA HIŠA. RUDOLFA. MAISTRA. Rudolf. Maister. KAVARNA. VERONIKA. Kamniška. Veronika. GRAD ZAPRICE meščanka. MALI GRAD grajska gospa ...

Mejniki v slovenski zgodovini - Domoljubje.si

http://www.domoljubje.si/files/Mejniki_v_SLO_zgodovini-1.pdf

prvi turški vpad na slovensko ozemlje (Bela krajina). 1428-1440. Stiški rokopis. 1453 ... izide Wolfov Nemško-slovenski slovar (M. Cigale). 29. januar 1861.

Deset najbolj krutih vladarjev v zgodovini

http://www.safaric-safaric.si/materiali_slo/nova24/20160131%20NOVA24%20deset%20najbolj%20krutih%20vladarjev.pdf

31 jan 2016 ... Attila Hun je bil vladar Hunov med leti 434 in 453. Njegov hunski imperij je segal od reke Ural na vzhodu do reke Ren na zahodu ter med ...

FRANKFURTSKA ALI [VEDSKA KUHINJA? Prispevek k zgodovini ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/ledinek_frankfurtska.pdf

Sami pa~ nismo premogli tak{ne kuhinje, sem jo pa zato lahko zavidala ... Lesno in predelovalno podjetje Zagorje ob Savi (kasnej{a Svea). ... razstavi Stanovanje za na{e razmere prav tako v Ljubljani (Katalog 1956; Tepina 1957: 16, 46) ter ...

Narativnost v zgodovini: poststrukturalizem in po njem - ZRC SAZU ...

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3902/3612/

Narativnost v zgodovini: poststrukturalizem in po njem. Hans Kellner. I. Poststrukturalizem, zgodovina, naracija. Vnovejših zgodovinarskih razpravah o naraciji je ...

prelomna in druga bistvena gospodarska dogajanja v zgodovini ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0350-0330_50_51_smerdel_prelomna.pdf

Slovenske dežele tedaj, vsaj po fiziokratskih prizadevanjih nekaterih mož, niso zaostajale za Evropo. Kot organizacije, ki naj bi prispevale k napredku kmetijstva, ...

Največja naložba v zgodovini Krke - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/si/dolenjski/?gpdf=DL_2015_11_12_45_3454

12 nov 2015 ... ka, iz Trebnjega: »Sama sicer običajno praznujem v krogu ... rodu (rojen 1927), LEMUR - polopica z Madagaskarja, KRASOV, Nikolaj - ruski.

Pri zgodovini smo šestošolci v zadnjih tednih spoznavali otroštvo ...

http://ossecovlje.splet.arnes.si/files/2015/05/ZGO_6_intervju_Aleks2015.pdf

Pri zgodovini smo šestošolci v zadnjih tednih spoznavali otroštvo nekoč in danes. Učiteljica nam je dala nalogo, ki nas je zelo pritegnila, saj smo jo opravili ...

k zgodovini in pomenu valčka za klavir v 19. stoletju na Slovenskem

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/2450/2136/

na Slovenskem plesna skladba polka-mazurka, ki naj bi jo napisal slovenski ... Med najstarejše pri nas ohranjene skladbe za klavir, ki so nastale v 19. stoletju na ... četrtinka, četrtinka s piko, osminka, v levi roki je za valček značilna akordska figura z ... NUK hrani še dve takšni četvorki anonimnih avtorjev, sestavljeni iz prilju-.

ORJUNA in PAČ na poti v Trbovlje K zgodovini fizičnega ... - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=22600&download=1

plinski aparati, fanatične množice), le najvidnejši vrh trikotnika. ... tonu Hrovatinu orjunaški znak v ljubljanski kavarni Merkur. ... Brenner, Cosenza, 1995.

prispevki k zgodovini šaleške doline - Knjižnica Velenje

http://www.knjiznica-velenje.si/filelib/2010-knjiznica/domoznanstvo/saleski_razgledi/12_prispevki_ki_zgodovini_aleke_doline_leto_1989_zv._2.pdf

Gorenju in rimski nagrobni kamen, ki so ga našli v Velenju. Naslednji članek o ... dve posojilnici, poštni in brzojavni urad, okrajno sodišče, petrazredna ljudska ...

k zgodovini, teoriji in praksi razmerij med ljudskim in umetnim

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6453/6108

Dane Zajc, Jože Snoj, Veno Taufer, Gregor Strniša, Svetlana Makarovič, Milan. Jesih, Miroslav Košuta, Herman Vogel in Marko Kravos, pogojno tudi Franci.

V zgodovini so skrite zgodbe – v zgodbah je skrita zgodovina

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/nase_knjiznice/pionirska/V_zgodovini_so_skrite_zgodbe_v_zgodbah_je_skrita_zgodovina.pdf

... nagibu - v preglednem in priporočilnem seznamu je na časovni trak nanizala ... Zaposlitve: od 1991 (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC ...

Pavle Jović O slovenski literarni zgodovini ob ustanovitvi ljubljanske ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Jovic.pdf

https://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-38/. © Univerza ... DOI:10.4312/Obdobja.38.407-413 ... Словеначка. Београд: Српска књижевна задруга,.

jezik, viri prava in dr@ava v slovenski in evropski pravni zgodovini

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Skrubej.pdf

pravni jezik, pravna zgodovina, viri prava, ustnost, pisnost. In this paper, the issue of when we can justifiably start talking about the presence of Slovene in.

Maraton predavanj o stavbni zgodovini, življenju v Švicariji in ... - Mglc

http://www.mglc-lj.si/files/data/maraton_predavanj_o_stavbni_zgodovini_svicarije.pdf

izmed prostorov svoj atelje uredil kipar Ivan Zajec, avtor Prešernovega spomenika, sledili pa so mu še mnogi vidni slovenski kiparji in slikarji. Predavanja petek ...

prispevek k zgodovini majdičeve družine v zgornjih jaršah - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljro2s/A_1_projekti/raziskovalne/Razisk_05_06/majdic.pdf

izgradnji kamniške železnice skozi Jarše in Domžale. Na zborovanju za ... sudetskimi Nemci zrasla Tovarna platnenih izdelkov (kasneje Induplati),. Majdičevi pa ...

Največja investicija v zgodovini občine Pust 130 ... - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/Files/eMagazine/84/143654/marec%202018%20stevilka%202.pdf

8 mar 2018 ... no šli skozi ves postopek, na Občinskem svetu smo se odločili za način gradnje, ... Največja investicija Občine Lukovica v njeni zgodovini. Brdo I. faza (Novogradnja ... ali metuljček, pa mini skakalnica, kepa in kepica … Bilo je ...

Najvažnejše ritmične oblike v zgodovini slovenske narodne pesmi

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_16_1943_grafenauer_najvaznejse.pdf

vah, najstarejša doslej dosegljiva oblika slovenske narodne pesmi. Vse pesmi ... nega besedila izluščiti prv^otno jedro in sem ugotovil resnični pomen j.

90-letnica posvetitve spominske kapele Župani v zgodovini Logatca ...

http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2018/11.pdf

14 nov 2018 ... Mramor – Clemens, Matevž Derenda / Kle- men Mramor – Clemens, Melani Mekicar /. Katja Škofic, Katja Škofic / Nika Mlekuž /. Tadeja Pavlič ...

uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4583/1/Magistrsko_delo_Mesar_Urska.pdf

živih organizmov, iz anorganskih spojin nastanejo organske spojine. - Niels Bohr (1885–1962), danski fizik, najbolj znan po kvantno-mehanskem modelu atoma ...

zbornik soboøkega muzeja 11-12 zbornik soboøkega muzeja

http://www.pomurski-muzej.si/muzej/publikacije/zborniki/zborniksobmuz11-12-arh.pdf

Jožef Ftičar. Izseljenski besednjak prekmurščine . ... sal Gomilšak, ker je podpisan s črko G (grška črka). ... zlobe in maščevanja.33 Čeprav je v našem primeru, kot je navede- ... in novorojencev; morda je izjema zla boginja, ki se je ohranila v.

Dogodki - Naravoslovnotehniška fakulteta - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/wp-content/themes/ntf/pdf.php?d=RDdBK3dKTXlBYnY2WkEvQVZ1Nzdma1krWXdjTXZOR204bG9vTmpKdGJrVkhGYk82VW16b1hsUGxDYkpVbUd6Q0pxNFhNT01rZHh4d1lBM3dVQVROOUhWQ21BOGw1S25Kc2JuVzVjZlJ2WTBiaTk5Wk9LU2VoZm1YWE

Naravoslovnotehniška fakulteta › Aktualno › Dogodki. 28. 1. 2020, ob 11.08, napisal/-a TOI. Vabljeni na informativna dneva na Naravoslovnotehniški fakulteti, ...

prireditve Dogodki - Rogatec

http://www.rogatec.si/wp-content/uploads/2020/01/TISK__Mese%C4%8Dni-napovednik-FEBRUAR_2020.pdf

5 feb 2020 ... ... v Rogatcu. Kontakt: 040 567 157 (Irena Brezovšek) ... grad-Zavod Celeia Celje, Kino Rogaška, Akvonij Šentjur, Frizerstvo Olga, Grand hotel.

dogodki dneva - Rok Vengust

https://www.rokvengust.si/wp-content/uploads/2019/11/Delo_26-04-2010_03_stran.pdf

či po standardnih posegih na hrbte- nici,« je dejal Rok Vengust. Bolniki lahko po operaciji že isti dan samostojno hodijo, teden dni pozneje pa že prehodijo več ...

Sejmi in dogodki - Finance

https://beta2.finance.si/files/2015-11-26/Sejmi-in-dogodki.pdf

26 nov 2015 ... 2015: 2.800 razstavljavcev iz 83 držav na 116.000 m2 - 61.000 poslovnih ... sejmov, sejem letalstva ILA, ki ... vanje vin ter Vinski sejem jese- ni.