Letno poročilo 2018 - Gov.si

Do konca leta 2018 je bilo v programe vključenih že 739 zaprtih oseb. ... poroka. 4. 4. 1. 9. 0 rojstvo otroka. 29. 1. 0. 30. 0 nenačrtovani (smrt, ipd.) 91. 58 ... opozoril, da mu brez utemeljenih razlogov ni omogočeno nošenje civilne obleke na.

Letno poročilo 2018 - Gov.si - Sorodni dokumenti

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2018.pdf

Tomaž Lazar. Oddelek za zgodovino FF UL,. Zgodovinski inštitut ZRC SAZU. Arhiv R Slovenije. 19 Zgodovina. Zbirka orožja in bojne opreme dr. Tomaž Lazar.

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo s poročilom o ... - Aluo

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/02/Letno-poro%C4%8Dilo-2018-UL-ALUO.pdf

27 feb 2019 ... 2017/2018 je bil mogoč vpis na določeno smer (smer Grafika) že z manj kot ... (Botanično društvo Slovenije, Društvo Kaverljag, Študentski dom ...

Letno poročilo 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSIKS/Dokumenti/Letna-porocila-/Letno-porocilo-2018.pdf

Do konca leta 2018 je bilo v programe vključenih že 739 zaprtih oseb. ... poroka. 4. 4. 1. 9. 0 rojstvo otroka. 29. 1. 0. 30. 0 nenačrtovani (smrt, ipd.) 91. 58 ... opozoril, da mu brez utemeljenih razlogov ni omogočeno nošenje civilne obleke na.

letno poročilo 2018 - Lpp

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/5_letno_porocilo_2018-lpp.pdf

1 apr 2019 ... organizira in vodi delovni proces, ... Tehnični pregledi s homologacijami so kljub zaostrenim pogojem na trgu še vedno pomemben ... potnikov, ki so predlagali, da je na delu ekrana je izpisan trenutni čas, pa tudi številka linije.

Letno poročilo HSE 2018

https://www.hse.si/app/uploads/2019/06/Letno-porocilo-skupine-in-druzbe-HSE-2018-1.pdf

nižja zaradi slabitve sredstev družbe TEŠ, kratkoročna ... Del skupine HSE je tudi invalidsko podjetje HTZ, ki je ... pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve.

letno poročilo 2018 - RTV Slo

https://www.rtvslo.si/files/razpisi_natecaji/2019/2019-04-16-letno_porocilo_2018_-_skrajsano_lektorirano.pdf

16 apr 2019 ... življenje zanima), Intervju, Možgani na dlani, Priimkovna delavnica, Drugi pogled in druge. V uredništvu pripravljajo tudi zelo priljubljeni ...

letno poročilo 2018 - SKB

https://www.skb.si/uploads/pdf/letno_porocilo_2018_w.pdf

31 dec 2018 ... Računovodsko poročilo Skupine SKB in banke SKB. 57. VIII ... Jesenice. Cesta maršala Tita 110. 4270 Jesenice. Tel.: 04/583 42 54.

letno poročilo 2018 - dzs

http://icarus.dzs.si/pdf/Letno_porocilo_Druzba_DZS_leto2018.pdf

26 apr 2019 ... DZS, d.d. » Letno poročilo 2018 » Poslovno poročilo. 4. SKUPINA DZS. Družba DZS, d.d. je matično podjetje Skupine DZS, ki deluje na treh ...

Letno poročilo 2018 - DBS

https://www.dbs.si/partials/download.php?token=5947273098697890974811871217848233141359017908894366554574140084289223335915803320997235860977216049

25 mar 2019 ... Skupina Deželna banka Slovenije − Letno poroËilo 2018. 1 ... V letu 2018 je bilo še vedno največje zanimanje za predplačniško ... opravljenih s plačilno kartico Activa MasterCard, tako da je v spletni ... Gorenjska banka d. d..

Letno poročilo 2018

https://www.idr.sik.si/cloovisCMS/administracija/vsebina2/uploads/mki_images/media/Letno-porocilo-2018.pdf

26 feb 2019 ... Knjižnica Spodnja Idrija in Knjižnica Črni Vrh (od leta 2012) – in notranja ... katerega je organizirala Župnija Idrija, in Kolektorjevo podelitev ...

Letno poročilo 2018 - KDD

https://www.kdd.si/_files/3776/Letno%20poro%C4%8Dilo%202018_Revizorjevo%20poro%C4%8Dilo.pdf

V letu 2017 je KDD na podlagi sprejema ustreznih skupščinskih sklepov sklenila pogodbo o ... 2013 (računovodska direktiva). ... nadaljevanju: Tarifa), od 1. 7.

letno poročilo 2018 - JP LPT

http://www.lpt.si/lpt/uploads/cms/file/cvv/LETNO%20POROCILO%202018.pdf

24 apr 2019 ... Slovenčeva ulica. 305 parkirnih mest ... Frankopanska ulica, Rakuševa ulica, Tržaška cesta (Hofer), Dalmatinova ulica, Brdnikove ceste ...

Letno poročilo 2018, pdf - ZAG

http://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=2575

31 jul 2019 ... Dimičevi 12 (dvoriščni prostori) ter lokaciji Maribor (najem ali nakup ... je preprosta razlaga; nakup skoraj 300 tisoč € vrene opreme, ki je bila.

Letno poročilo 2018 - Dars

https://www.dars.si/Content/doc/letna-porocila/Letno%20poro%C4%8Dilo%20DARS%20za%20leto%202018.pdf

I.10 Avtoceste in hitre ceste v RS ter prometne obremenitve . ... Družba DARS d. d. je cenik cestnine oblikovala tako, da: • poskuša slediti ciljem lastnika glede donosnosti ... A4 Slivnica – Draženci - Gruškovje – R Hrvaška. 34,609. 4,450. 7,482.

Letno poročilo 2018 - KSP Litija

http://www.ksp-litija.si/wp-content/uploads/2019/05/00_LETNO-PORO%C4%8CILO-2018-komplet-01020304.pdf

Ostale dejavnosti: E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov ... upravlja Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., se ocenjuje, da je oskrba s pitno vodo.

Letno poročilo 2018 - zotks

https://www.zotks.si/sites/default/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%20ZOTKS%202018_mala.pdf

kemija, biologija, modelarstvo in kmetijstvo. Glavne aktivnosti, ki jih izvajamo v ZOTKS, so: • mladinske raziskovalne naloge in projekti,. • tekmovanja iz znanja ...

letno poročilo 2018 - Zrsz

https://www.ess.gov.si/_files/12735/ZRSZ_letno_poslovno_porocilo_2018.pdf

31 okt 2019 ... V letu 2018 je imel Zavod sedež v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX/6. Zavod deluje ... Vera Aljančič Falež – Mercator d. d. ... tržne dejavnosti (prodaja blaga in storitev na trgu, počitniške kapacitete in službena stanovanja),.

letno poročilo 2018 - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=40763

1 jan 2018 ... na Hrvaškem, kakor tudi na ostalih destinacijah v hrvaških kampih – Lopari, Zaton, Solaris in Vranjica. ... bazena in postavitve ter opremljanje 17 novih mobilnih hišic. ... 31.8.2018 količinska prodaja novih in rabljenih osebnih.

Letno porocilo RSK za otorinolaringologijo 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/RSK/Porocila-2018/Letno-porocilo-RSK-za-otorinolaringologijo-2018.pdf

Z obeh največjih ustanov (Klinika za ORL in CFK UKC Ljubljana, Oddelek za ORL. UKC Maribor) je poslovni rezultat ob koncu leta negativen v višini približno ...

letno poročilo 2018 - RTVSlo

https://www.rtvslo.si/files/varuhinja/2019-03-04-letno_porocilo_varuhinje_2018.pdf

4 mar 2019 ... Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija ... neskončno z oglasi (RTV je postala TopShop TV)! Zakaj tega ni na ZDF-u, ORF-u in ...

Letno poročilo DUTB 2018

http://www.dutb.eu/SiteAssets/si/korporativni_dokumenti/Letno%20poro%C4%8Dilo%20DUTB%202018.pdf

4 jul 2019 ... pristojnosti in odgovornosti, proces upravljanja s tveganji, glavne kategorije tveganj ter navaja orodja za oceno ... MERKUR nepremičnine, d. d..

Letno poročilo 2018 - Sparkasse

https://www.sparkasse.si/Doc/Pdf/Letno_porocilo_2018_%20banke_sparkasse_in_skupine_sparkasse2.pdf

31 dec 2018 ... Banka Sparkasse d.d. ima pri Banki Slovenije odprt poravnalni račun. Banka Sparkasse ... s preteklimi leti smo povečali število sindiciranih kreditov, ki smo jih realizirali z ... redno sodeluje z likvidnostno komisijo nadrejene banke (OLC). ... Upravljanje obeh na dnevni ravni uravnava skupina zakladništvo,.

Letno poročilo 2018 - Dom pod gorco

https://www.dompodgorco.si/pdf/docs/dpg_letno_porocilo_2018.pdf

izvajamo program socialne kuhinje, uspehe pa dosegamo tudi na področju cateringa. ... drugačna, ustreznejša vsebina storitev kavarne, odprodaja zemljišč ...

Letno poročilo za leto 2018

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Porocilo_za_leto_2018.pdf

stanovanjskih nepremičnin za stanovanja v večstanovanjskih stavbah, stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem in ... prostorih za najem, so tržne cene garaž in parkirnih prostorov relativno visoke. SLOVENIJA. 2015 ... JESENICE. Velikost ...

Letno poročilo 2018 - IZUM

https://www.izum.si/doc/letno-porocilo-2018.pdf

18 jan 2019 ... Prav tako pa se je mreži COBISS.net pridružila nova knjižnica ... Univerze v Ljubljani, Evropski center Maribor, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana,.

letno poročilo 2018 - Jeko

https://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202018.pdf

Pogreb. pokopališke storitve. 9. 8. 8. 89. 100. Vzdrževanje javnih površin. 34. 35. 34. 103. 103. Oskrba s pitno vodo. 10. 11. 11. 110. 100. Oskrba z zemeljskim ...

letno poročilo 2018 - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/283313/Generali_2018-SLO.pdf/385c6161-5a98-4938-80e2-a2c415c21b6e

razčlenjene na življenjska in premoženjska zavarovanja v skladu z zahtevo AZN ... predstavljajo naložbo v višini 298.021,64 EUR družbi Lev Regi- stracija ...

Letno poročilo 2018 - Kinodvor

https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2017/10/Kinodvor-Letno-poro%C4%8Dilo-2018.pdf

Izbran ponudnik Lesnina MG oprema d.d. je v mescu juliju izvedla vsa ... oprema za dvorano (stoli, luči) ... Pisarniški material in strokovna literatura. 6.616. 0,6.

letno poročilo 2018 - Moj portfelj

https://www.mojportfelj.com/Data/Documents/Skladi-splosni%20dokumenti%20in%20KIID/KBM%20Infond/letno_polletno/letno_poro%C4%8Dilo_INFOND_2018.pdf

14 mar 2019 ... 9 Infond Družbeno Odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov . ... Infond KREKOV GLOBALNI. 2,25% ... mešani uravnoteženi globalni podsklad.

LETNO POROČILO za leto 2018 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2019/04/www.gvo.si-gvo-letno-porocilo-2018.pdf

1 mar 2019 ... 37. 8.2.13. Skrb za zaposlene, upokojence in druge skupine, ki so povezane s podjetjem . ... Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... v dobi trajanja pogodbe (programski paketi za računalniško.

letno poročilo 2018 - UKC Maribor

https://www.ukc-mb.si/media/files/uploads/letno-poro%C4%8Dilo/Letno_poro_ilo_2018_zadnje.pdf

1 jan 2020 ... Operacija žolčnih kamnov. . 58 primerov. 9. ... video kabel ter monitor z nosilcem, za Oddelek za gastroenterologijo 18.143 EUR; o mobilne ...

Letno porocilo RSK za pediatrijo 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/RSK/Porocila-2018/Letno-porocilo-RSK-za-pediatrijo-2018.pdf

Marta Orehek Kirbiš, Ajda Cimperman, Vesna Plevnik Vodušek, Miranda Leban, Branka Kvas. Kučič, Anita Jagrič Friškovec in Igor Dovnik. 16. redna seja RSKP ...

letno poročilo 2018 2 - KGZ Kranj

https://www.kgz-kranj.si/uploads/dokumenti/kgzs_kr/letna_porocila/letno_porocilo_2018.pdf

V vzorec poročevalskih kmetij FADN je bilo vključenih ... Poleg tega smo v letu 2012 pričeli tudi s trženjem računalniške aplikacije evidence FADN, katere.

Letno poročilo 2018 - Umanotera

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2019/04/Umanotera-letno-poro%C4%8Dilo-2018.pdf

Planika in Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja. Loka, 2) skupnostno ... Andreas Hofer nam je predstavil ... Obveznost do delavcev – čiste plače. 4.260,01 €.

Letno porocilo Arhiva RS 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/Arhiv-RS/Zakonodaja-2019/KIJZ/Letno-porocilo-Arhiva-RS-2018.pdf

Letni cilji poslovanja Arhiva RS so zajeti v Programu dela za leto 2018, ki ga je s sklepom potrdil minister za ... prometnega davka, dohodnine, davka na dohodek od raznih dejavnosti in Komisija za ... prvi papežev obisk v samostojni Sloveniji.

Letno poročilo 2018 - sazor giz

https://www.sazor.si/doc/letno-porocilo-2018.pdf

29 mar 2019 ... POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V LETU 2018. BAZA DEL ... sistemu nudi potrebno književno, znanstveno In publicistično podporo pri.