ТОПОНИМИ С ОСНОВОМ БАЗ-

Трајан и Тројан, затим међу личностима два римска цара, као и демо- ном Трајаном и ... Размо римо е се налазе мес а чија имена о ичу о зове. а) Село ...

ТОПОНИМИ С ОСНОВОМ БАЗ- - Sorodni dokumenti