POMENSKI IZVOR SLOVENSKIH KRAJEVNIH IMEN

Kaniža4 0 ipd., dokaj izrazit pa delež krščanskih (svetniških) oz. biblijskih ime, od. 20 Iz roman, labina v pomenu "plaz", J. Kelemina, SR 1951, 184, lahko pa tudi ...

POMENSKI IZVOR SLOVENSKIH KRAJEVNIH IMEN - Sorodni dokumenti

POMENSKI IZVOR SLOVENSKIH KRAJEVNIH IMEN

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_6601_099_124.pdf

Kaniža4 0 ipd., dokaj izrazit pa delež krščanskih (svetniških) oz. biblijskih ime, od. 20 Iz roman, labina v pomenu "plaz", J. Kelemina, SR 1951, 184, lahko pa tudi ...

izvor krajevnih imen v šolskem okolišu - Osnovna šola Gustava ...

http://www.os-laporje.si/files/2017/01/Izvor-krajevnih-imen-v-%C5%A1olskem-okoli%C5%A1u-%C5%BD.Ir%C5%A1i%C4%8D-N.Vantur-A.-Avsec-zlata.pdf

tudi rodilniško obliko, spol, rabo predloga v/na, ime prebivalca oziroma ... Imena prebivalcev po vrsti naselja (npr. meščan, vaščan) in po pripadnosti rasi (npr. belec, ... Manjše je odstopanje pri kraju Križni Vrh (12 ustreznih in 2 napačna.

Doneski k postanku in pisavi rodbinskih priimkov in krajevnih imen ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_goricar_doneski.pdf

naše najstarejše in starejše matične knjige, to je v 17. stoletju in v prvi polovici ... So priimki, katerim izvor je kakšna osebna lastnost ali posebnost: Vidic,i). Videč ...

Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih ... - ZRC SAZU

http://hs.zrc-sazu.si/Portals/0/sp/hs12/Torkar.pdf

slovenska zemljepisna imena, slovanski antroponimi, onomastika, etimologija. ABSTRACT ... Šimundić, Značenje najstarijih slovenskih osobnih imena. 13.

najpogostejša vprašanja iz delavnic po krajevnih skupnostih

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/57221_16705najpogosteja%20vpraanja_delavnice%20KS_zbir-1.pdf

21 apr 2010 ... pluta (manjše količine), porcelan (manjše količine), usnjeni izdelki (manjše količine), iztrebki malih živali, pesek mačjih stranišč, … Kako bom ...

Poročilo o delu krajevnih uradov za leto 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/SUE/porocila-2018/Porocilo-KU/Analiza_porocil_UE_o_delu_KU_za_leto_-2018.pdf

upravne enote, da o delovanju svojih krajevnih uradov izdelajo poročilo v sklopu ... Krajevni urad Ivančna Gorica (Upravna enota Grosuplje), najbliže povprečni ...

Obvestilo o spremembi uradnih ur krajevnih ... - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/132487Obvestilo%20o%20spremembi%20uradnih%20ur%20krajevnih%20uradov%20v%20casu%20dopustov.pdf

29 maj 2018 ... UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA ... na Krajevnem uradu Notranje Gorice: ... Upravni enoti Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, ...

dinamično dodeljevanje navideznih krajevnih omrežij v brezžičnih ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/2153/1/Bradaschia_A-1.pdf

mu sporoči, da želi uporabiti nastavitve omrežja, ki mu jih je strežnik posredoval ... [20] (2013) Bob Fleck, Jordan Dimov, »Wireless Access Points and ARP ...

ZGO©»ENI IMENIK ZEMLJEPISNIH IMEN S L O V E N I J E - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Delovna_telesa/KSZI/Publikacije/Zgosceni_imenik_DPK_1000.pdf

Imenik vsebuje slovenska zemljepisna imena na zemlje- vidu Republike ... bistrica stream. Stromschnelle cours d'eau corriente de agua borπt forest. Wald forêt.

Sklanjanje tujih imen

https://ff.classics.si/wp-content/uploads/2016/02/Bunc-Sklanjanje-tujih-imen-1940.x27805.pdf

Pri sklanjanju tujih imen ločimo lastna imena iz stare latinščine in grščine, iz modernih tujih jezikov in iz slovanskih jezikov ter tuja obča imena. 1. Staroklasična ...

seznam kandidatov za člane krajevnih skupnosti - Občina Trebnje

https://www.trebnje.si/media/uploads/volitve2014/Razglas%20KS_2.pdf

07.09.1966 MEGLENIK, MEGLENIK 2. 01.02.1977 DOLENJA NEMŠKA VAS, DOLENJA NEMŠKA VAS 9. Poklic. GIMNAZIJSKI MATURANT. PLESKAR.

Predsednice krajevnih skupnosti Prostofer Gregorjevo - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-2-2020.pdf

2 mar 2020 ... Glasilo Občine Tržič | 2. marec 2020 | Letnik 24 | Številka 2. · V SREDIŠČU · ... Ne pozabimo na slovensko valentinovo ali gregorjevo – dan,.

Obisk Dedka mraza po Krajevnih skupnostih - Občina Trebnje

https://www.trebnje.si/media/uploads/glasiloobcanov/glasilotrebnje_35_1266489149.pdf

financiran iz sredstev EU. Prvič v zgodovini občine smo postavili drsališče za mlade, vabimo vas, da ga preizkusite v Mercator centru. O železniškem prehodu na ...

nagovor župana, str. 4 dela v krajevnih skupnostih ... - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue107a31e957a8159.pdf

2 nov 2009 ... učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica Loka pri Zidanem. Mostu,. - Godba blanški vinogradniki in. - MPZ Prijatelji, Društva upokojencev ...

1. V krajevnih imenih odpravi napake. Ime zapiši pravilno na črto ...

https://www.makspecar.si/index.php/download_file/view/7879/1258

5. Poveži. Zavarovalnica Triglav občno ime. Triglav stvarno lastno ime gora zemljepisno lastno ime. 6. Popravi, kar je treba. Na primorskem bo jutri močna burja.

seznam kandidatov za svete krajevnih skupnosti v Občini Divača

https://www.divaca.si/mma/razglas__seznam_kandidatov_za_svete_krajevnih_skupnosti_v__obcini_divaca_/2018103112455141/?m=1540986351

31 okt 2018 ... VREME in DOLNJE LEŽEČE V OBČINI DIVAČA. NA VOLITVAH DNE 18. NOVEMBER 2018. KRAJEVNA SKUPNOST BARKA. V svet krajevne ...

Intervju z županom Novice iz krajevnih skupnosti Praznovanja Mlaji ...

https://www.rence-vogrsko.si/mma/04_2007pdf/2017051913371435/

18 maj 2007 ... Pa nikar ne pozabite, da še vedno zbiramo predloge za »tapravo« ime našega občinskega lista. Uredništvo ... dim vse papirje in se vrnem v Ljubljano, da začnem igrati ... Lutman. Janko Gregorič (drugi z desne s saksofonom).

POROČILO o izidu volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine ...

http://www.ivancna-gorica.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fvolitve_2014%2Frezultati%2FMatej%2FPorocilo_o_izidu_volitev_v_svete_KS_2014_%282%29.pdf

8 okt 2014 ... Jože Kozinc, Krška vas 9, 1301 Krka. 59. 28,37 %. Rezultati volitev v Krajevno skupnost Krka - VOLILNA ENOTA 12. Mesto Kandidat. Ime liste/ ...

Ljubljanica-reka sedmerih imen

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/pop%20BEVKE_tabla%208_Ljubljanica%20-reka%20sedmerih%20imen.pdf

Pot začne kot Trbuhovica, jo nadaljuje kot. Obrh, Stržen, Rak in Unica, v katero se izliva tudi Pivka. Kot. Ljubljanica se prikaže šele pri več izvirih na Vrhniki in v ...

IZGOVOR TUJIH LASTNIH IMEN

https://studentski.net/get/ulj_fdv_nv1_kgi_sem_izgovor_tujih_lastnih_imen_01.pdf

25 maj 2011 ... Seminarska naloga pri predmetu Kultura govornega izražanja študijsko leto 2011/2012. IZGOVOR TUJIH LASTNIH IMEN. Avtorji: S. H.. G. P..

Izvor in ime Antov.

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_7_1934_zupanic_izvor_0.pdf

ljudstvo za izhrano. Morda se je to v izvesni meri dogodilo ... kavkaško stran Azovskega primorja, kakor tudi z narodom Chizoe na. Tubula Pentingeriana v bližini ...

Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81208Poro%C4%8Dilo%20o%20izidu%20rednih%20volitev%20v%20svete%20krajevnih%20skupnosti%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko..pdf

9 okt 2014 ... Na območju KS Brestanica je bilo v volilne imenike vpisanih 1727 volivcev. Na voliščih je ... b) Anton Zakšek, Cesta na ribnik 28, Brestanica;.

Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v ... - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/porocilo_o_izidu_volitev_v_svete_krajevnih_skupnosti_v_obcini_divaca/2018120308075186/?m=1543820871

Veljavnih gl.: 65. Zap. Št. Ime in priimek kandidata. Število glasov. % glasov. 1. BORIS PRELEC. 16. 24.62. 2. MARIO BENKOČ. 36. 55.38. 3. DENIS AMBROŽIČ.

Poročilo o ugotovitvi izida volitev članov svetov krajevnih skupnosti

http://www.obcina-gvp.si/assets/barbara/lv_2018/porocilo-vseKS.pdf

Jože Šifrar, roj. 3. 3. 1961, Stara Oselica 6a predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev. VOLILNA ENOTA 4 (voli se tri kandidate). Število glasov.

Težave pri prevajanju svetniških imen - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18724/10_SCN_1_2015_Stavbar.pdf

Ustreznega svetnika lahko najdemo v Letu svetnikov (Smolik 1999–2001), primerjamo slovenski in angleški oz. nemški koledar cerkvenega leta ali pa prevodne ...

LJUBLJANICA, reka sedmerih imen - Life

https://life1.notranjski-park.si/cmsfiles/cf_387.pdf

8 kraški pojav, ki nastane z združitvijo dveh ali več vrtač. H Loško polje ... Suho kraško polje. Rakov Škocjan. Estavela. Cerkniško polje. Požiralnik. Planinsko ...

imenoslovje in etimologija imen - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2481/2255/

znati narečje in pokrajino, kjer so imena, ki jih raziskujemo, ter zbrati čim več primerov ... Senja in vzhodno od Splita) in to ime lepo kaže pravi izvor iz psl. žъrny, žъrnovъ. = mlinski kamen. ... nina nad Srednjo vasjo v Bohinju). Ljudje dosledno ...

Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Delovna_telesa/KSZI/Publikacije/Zgosceni_imenik_DPK_1000.pdf

2.2 Panonski svet. 2.3 Dinarski svet. 2.4 Sredozemski svet. 3 Slovenski jezik in slovenska abeceda. 19. 4 Slovenski zemljepisni izrazi. 20. 5 Karta Slovenije. 24.

STAREJŠA ZGODOVINA IN IZVOR

https://dijaski.net/get/zgo_ref_judje_01.pdf

Rimljani so tempelj porušili, danes naj bi bil ostanek njega - zid objokovanja. Judje še danes molijo pri tem zidu in objokujejo njegovo usodo. Izraelce so.

Drvo kao izvor energije

https://www.montekamin.me/dokumenta/drvo_kao_izvor_energije.pdf

Tabela nam dozvoljava da sagledamo ekonomičnost drveta u odnosu konvencionalna goriva imajući u vidu i različite učinke kotlova koje ih koriste ( u kojima se ...

PONOVIMO (Note, ritem imen, glasbeni pojmi.)

http://www.os-dobrna.si/files/2020/03/PD_GUM4_UL_%C5%A1t.-1.pdf

uporabo barvnih pisal in upoštevanje naših dogovorov (naslov, datum). Naslov v zvezku: PONOVIMO. (Note, ritem imen, glasbeni pojmi.) 1. Prepiši. Poimenuj ...

Seznam tujih zemljepisnih imen v Slovenskem jeziku - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Delovna_telesa/KSZI/Publikacije/seznam_tujih_zemljepisnih_imen.pdf

puščava Atacama. Desierto de Atacama špan. pejsaž. 11-B puščava Gobi. Gobi/Gov' Shamo mong./kit. pejsaž/pokrajina. 11-B puščava Lut. Dasht-e Lūt iran.

pravopisna obravnava imen znamk in ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-06-Razprave-Helena-Dobrovoljc.pdf

1 Imena znamk in industrijskih izdelkov kot podskupina stvarnih lastnih imen. Stvarna lastna imena ali hrematonimi predstavljajo heterogeno skupino lastnih.

uradovalna slovenika – gorenjsko nare^je v lu^i zapisov hi[nih imen ...

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_Skofic.pdf

in pravopise, predvsem pa razli~no zapisovali govorjeno/nare~no podobo na terenu sli{ ... dialektologija, mikrotoponimija, hi{na in ledinska imena, franciscejski kataster, urado- ... V tem prispevku je predstavljen le del bogatega in na spletu.

razvoj ledinskih imen na podroČju zatolmina z ... - ZRC SAZU

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_37_1_separati/169_pdfsam_Traditiones_37_1.pdf

13 jan 2009 ... Na Steni, je bila nekoč senožet v la- sti Matajevih, zato se ta predel danes imenuje »v Matajevem«). Za poime- novanje vodnih virov se rabi tudi ...