Iz slovenačke toponomastike 1Г - Slovenski etnografski muzej

ovakov ethnicum kao ime mjesta zaista postojao, to tačno potvrđuje njem. naziv Laibach, koji ... kao imena mjesta. Tako nastade plurale tantum Trojane. ... za rimsko trgovačko naselje Nauportus da ga Sloveni nijesu nastavili. Nauportus {TWV.

Iz slovenačke toponomastike 1Г - Slovenski etnografski muzej - Sorodni dokumenti

Iz slovenačke toponomastike 1Г - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_7_1934_skok_iz.pdf

ovakov ethnicum kao ime mjesta zaista postojao, to tačno potvrđuje njem. naziv Laibach, koji ... kao imena mjesta. Tako nastade plurale tantum Trojane. ... za rimsko trgovačko naselje Nauportus da ga Sloveni nijesu nastavili. Nauportus {TWV.

niko kuret in slovenski etnografski film - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_5_kriznar_niko.pdf

ustanovljen tudi Jugoslovanski odbor za etnografski fihn kot 9. tovrstni nacionahii odbor v okvhu UNESCO, ki ga je vodil dr. Milovan Gavazzi iz Zagreba.

Etnografski značaj slovenskega Porabja - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_18_1948_novak_etnografski.pdf

late; tak snop imenujejo pri Blatnem jezeru gica, kar izvaja Bâtky iz kitica." ... Nazivi, nanašajoči se na pridelovanje in obdelovanje lanu se v Porabju. — kakor ...

Slovenski pregovori in reki iz rastlinstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_saselj_slovenski_1.pdf

Je suh ko kresilna goba. Je tečen ko ovseni žganci. Ječmen je najbolje sejati Lukežev teden. Kadar črešnja beli (cvete), petelin (divji) najbolj nori. Kadar črešnje ...

Slovenski pregovori iz živalstva - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_13_1940_saselj_slovenski.pdf

Konj. Človek se v muki, konj pa na poti spozna. Kadar konj ne more vleči, pa ga dajo ciganom. Se upre ko štatljiv konj. Koželj in koza. Dere naprej ko trmasti ...

Slovenski pregovori iz rastlinstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_8_9_1936_saselj_slovenski.pdf

Če hrast še listje obdrži, bo mraz vse zimske dni. Če je prosinca mokrilo, ... Zbirki nekaterih pregovorov o žitih in sadju je prinesla »Mladika«. 1. 1934. in sicer o ...

Slovenski pregovori in reki - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_17_1944_saselj_slovenski.pdf

Je čemeren kakor hudouren oblak. Je dolg kakor fižoiovka. Je gledal ko lesen bog. Je gluh ko tnalo. Je kakor ogenj v slamnati strehi. Je mehak ko lipov les.

Slovenski pregovori iz rudninstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_saselj_slovenski.pdf

Bodi z loncem ob kamen, ali s kamenom ob lonec, teško je loncu. Človek je trji od ... Prvi otrok (v zakonu) je zlato, drugi srebro, tretji pa blato. Pšenica pravi: Vrzi ...

Muzej smo ljudje - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_23_perko_muzej.pdf

Drugi takšen projekt je delo kustodinje dr. Nene Židov z brezdomci in skromna, toda po. Muzej smo ljudje. Verena PERKO. Kustodinja, Gorenjski muzej Kranj ...

Slovenski pogledi - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/afganistan_-_slovenski_pogledi_vodnik_po_razstavi.pdf

Najvišje gorovje Hindukuš na severovzhodu doseže 7500 m. Na severu se spušča v stepsko Turansko nižavje do Amu Darje (antične reke Oxus, dolge 2540 km);.

Zagovarjanje - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/slovenski_etnograf_20_21_1951_maticetov_zagovarjanje.pdf

Pri Vodnikovi di-užbi v Ljubljani je leta 1936 izšla, Bevkova povest. Srebrniki. Avtor je vanjo spretno vpletel zagovarjanje, ki zavzema skoraj celo trinajsto ...

FRANKFURTSKA ALI - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/ledinek_frankfurtska.pdf

kuhinjski prostor, ki naj bi zaradi funkcionalne zasnove, razporeditve in opreme ... modernistov so bili prvi povojni bloki v Jugoslaviji sicer brez kuhinj, ...

Črni Kal - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_38_39_sedej_crni.pdf

turo v črnem Kalu (pa tudi na Krasu In drugod v Istri), bomo ... zarja, da v bistvu istega problema pri alpskem ... Ker je šlo za izrazito tranzitni kraj pod trdnjavo ...

cimbale - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_2_1_omerzel_cimbale.pdf

Male cimbale ali oprekelj, ki naj bi jih na Goriškem in Tolminskem imenovali opsase', domnevni goriški izdelovalec teh glasbil Roeling pa orphica-, štejemo.

Priročnik - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/prirocnik_o_nesnovni_kulturni_dediscini.pdf

dediščina se predstavi«, ki so ga pripravili Slovensko etnološko društvo, Slovenska nacionalna komisija za Unesco in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC ...

Za internet.p65 - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_09_1_lozar_podlogar_sege.pdf

šegah ob smrti in pogrebu prvine, ki sicer izvirajo iz davne preteklosti in je njih ... duhove, demone (vse to naj bi bile duše umrlih) in vse so obrnjene k misli na ...

LGBT - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/exhibitions/katalog_lgbt_razstava_stirih.pdf

22 apr 2018 ... Ta prostor sta si razdelila Roman Kuhar in Salomé, vmes zaslon s pripovedmi vseh štirih. ... Takrat sem prvič ugotovila, da si kot moški ... osebne poglede, predmete, naslovnice, obleke, nagrade in slike bodo ljudje spoznali ...

Angelos Baš - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_15_zidov_angelos1.pdf

(zgodovina in teorija vede, poljedelstvo, živinoreja, vrtnarstvo, vinogradništvo, ... nosilec projekta Angelos Baš; 2001-2004, nosilka projekta Mojca Ramšak).

IGRA - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_25_1955_kuret_igra.pdf

Mislinjska dolina: Muta (214). Šaleška dolina: Šoštanj (771), Zavodnje pri Šoštanju (79). Spodnja. Savinjska dolina: Ruše pri Petrovčah (217). Rogaški okoliš: ...

Bibliografija - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_40_41_plestenjak_bibliografija.pdf

PLESTENJAK-JEMEC, B(arbara): Bibliografija pri spevkov, objavljenih v Etnologu — 17 letnikov. 1926/44. (Bibliographie des contributions publiées.

exhibitions - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_15_Racic_Simoncic_Vidna.pdf

ilustracija in Vere Baloh Maksim Gaspari 1883–1980 : ilustrator, kjer so predstavljene tudi ... Miloš Mikolič, Miro Slana, Milan Škrabec in Zmago Tančič. ... razglednicah ter na plebiscitnih razglednicah in plakatih, ki jih je oblikoval slikar. Maksim ...

Katalog (pdf, 4.77 MB) - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/exhibitions/cici_katalog_2017_1.pdf

Izdajatelja: MKZ, Uredništvo revij Ciciban in Cicido ter Otroški vrtec Ajdovščina. Uredila: Maja Žugič. Lektorirala: Vera Jakopič. Oblikovanje in fotografije: Goran ...

Presnec - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_16_1943_kotnik_presnec.pdf

Zunanja oblika, na vrhu košata, ji je tu dala ime. — Temu ali ... katerega se je, kakor nekateri mislijo, razvila naša krušna peč. To je bilo tudi po Slovenskem ...

Zmaji - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/frelih_zmaji_gea_avgust_2012.pdf

23 jul 2012 ... slike na steklu. Podobno kot zmaj je tudi bazilisk ljudem ... zapisal, da bazilisk živi v severni Afriki. ... jetno neke vrste kuščar ali podzemni črv, ki.

Pravljica. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_stadler_pravljica.pdf

(Leipzig 1859) je podal epohalno izjavo, da je Indija domovina vseh pravljic. ... Odisejeva v podzemlje in morda tudi h Kalipsi in k Feakom so j podzemske ...

Rovaši - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/rovasi.pdf

mera, davščina), ki sta še v rabi v italijanskem jeziku, poleg njiju pa še scontrino (od scontrare, primerjati; v sodobni italijanščini scontrino, potrdilo, pobotnica).

moda - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_25_2015_zagar_moda.pdf

Klju~ne besede: osebni videz, moda, modna industrija, modna ponudba, ... znamke Mana zgolj po osnovnih stilskih smereh: namenjajo jih {portnemu in.

poročila - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/slovenski_etnograf_32_makarovic_o_grebencevi.pdf

nico 1732. Najdena je bila v Srednjem vrhu pri Kranjski gori. — Posodica za mast iz Podkorena (11.327) s pripombo »gospodinje so imele pri ognjišču v njej.

Zbirke - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_42_43_strukelj_etnoloska_0.pdf

Baragova knjižica je pomembna; v njej niso opisani samo Indijanci Očipve in. Otava, temveč tudi druga indijanska plemena. Delo je pisano stvarno in nepri.

Dva folklorna festivala - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_13_1940_orel_dva.pdf

krat takole: narodoslovec, ki se ukvarja z verskim narodoslovjem, nima prilike, da bi si ogledal ta ali oni ljudski ples, ki zanj seveda ni poglavitni študij, pa je ...

Etnolog 17 - 14.indd - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_17_makarovic_kdaj.pdf

ali piramidno stre{ico na {tirih kolih. V leto 1985 sodi definicija, po kateri je kozolec stavba kme~kega doma, ki stoji ... Kolorirana risba. Hrani jo Zgodovinski arhiv ...

koščene piscali 235 - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_6_omerzel_koscene.pdf

neandertalec lüti kromanjonec verjetno še nista uporabljala tako zahtevne tehrüke izdelave hi igre. Nadalje avtor tudi merü, da so npr. glasberüki stare kitajske ...

Marjan Ogorevc - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/events/vabilo_v_sem_na_predavanje_marjan_ogorevc_14._oktober.pdf

Marjan Ogorevc je o vsebini svojega prispevka zapisal: ½Predavanje posvečam ... Dobri dve leti sem potreboval za uresničitev tega, kar je po vrnitvi iz Sibirije.

o IZVORU PREKMURSKEGA - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_30_novak_o_izvoru.pdf

O ribah pripoveduje prekmurski pozvačin: »...poslali smo edno. Ciganjsko nago dejte na stihi broud, ribe lovit, te vlovlene v nâdra meče... Raba je pogorejla ...

kmečki posli - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0350-0330_50_51_makarovic_kmecki.pdf

bila nezakonska hči dekle Marije Schmiedel (Strojne R, Strojna RK). ... ni postavi za posle za vojvodino Kranjsko, ki priporoča, naj se omenjena navada ohranja.

Etnolog 16 - 01.indd - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_16_Makarovic_Pricevanja.pdf

svetnikov in svetnic, omenjenih v katekizmu, so bila raz{irjena na Slovenskem. ... ali svetnic; `e povr{en pogled na koledar pove, da nekateri vremenski svetniki ...