M15151112M - Ric

14 okt 2015 ... Povežite imena latinskih krajev z današnjimi imeni tako, da črko iz ... V krajšem razmišljanju pojasnite: v kateri rimski upravni enoti je bilo mesto, kako ... starin pri nas na Štajerskem nas povede cesta čez Trojane, do nedavna.

M15151112M - Ric - Sorodni dokumenti

M15151112M - Ric

https://www.ric.si/mma/M151-511-1-2M/2015101413022036/

14 okt 2015 ... Povežite imena latinskih krajev z današnjimi imeni tako, da črko iz ... V krajšem razmišljanju pojasnite: v kateri rimski upravni enoti je bilo mesto, kako ... starin pri nas na Štajerskem nas povede cesta čez Trojane, do nedavna.