časopis za zgodovino in narodopisje - SIstory

ta, antično obliko kovačnice pri hiši • in pokrivanje strehe svetišča z rimsko opeko na ... ki so se pričele pojavljati po letu 75 po n. št.79 Ime izdelovalca je tudi v obsežni ... runova glavai In «Triglav-Trojan" (D, Torstenjak, op, 210), »Jupplter.

časopis za zgodovino in narodopisje - SIstory - Sorodni dokumenti

časopis za zgodovino in narodopisje ' j - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/7001-8000/7026/1986_1_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf

ostalini Iz obdobja 11. in 12. stoletja le cerkvi v Hof a h in Razvanju, ladji cerkva v ... ke pa strnil v svoji pomembni knjigi »Roitschocrene«, ki je izšla leta 1685 ... Spisek zaključuje besedilo: Celoten dohodek gorskega prava brez nergačev ... manjših nedoslednosti, napak in pomanjkljivosti, »ki se v dolgih dnevih in me-.

Časopis zgodovino in narodopisje. - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/5001-6000/5608/1924_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf

selili starši v decembru tega leta v Ptuj, kjer je obiskoval normalko. Od ... verehre ich, Blöde bedaure ich und den „stolzen" Adel verabscheue ich so sehr, als ¡ch ...

časopis za zgodovino in narodopisje - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/6001-7000/6979/1970_2_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf

ta, antično obliko kovačnice pri hiši • in pokrivanje strehe svetišča z rimsko opeko na ... ki so se pričele pojavljati po letu 75 po n. št.79 Ime izdelovalca je tudi v obsežni ... runova glavai In «Triglav-Trojan" (D, Torstenjak, op, 210), »Jupplter.

u 1•: ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/7001-8000/7017/1984_1_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf

Prane Pink je ustrelil s pištolo Jožeta Vengusta iz Poljčan, ko ga je zalotil pri begu ... dnevna šola, obrat Dravmja, podjetje Merkur TOZD Panonija in železniška ... gata vsebina in toplo vzdušje ob odkritju spominske plošče je bilo kljub slabemu.

MfßfP0L ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A7125

1924 priključila še.školljska zbirka z nekaj arheološkimi predmeti brez navedbe najdišč. ... po smotrnem vzida vanj u nekaterih antičnih kamnitih spomenikov In ...

časopis za zgodovino . 0, in narodopisje glazerjev zbornik - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A7524

vemo doslej, edini kipar, ki je živel v Mariboru sočasno z Reissom. Tudi oltar v ... ropskih jezikih. Med niimi je bilo 680 del, posvečenih starogrški in latinski.

časopis za zgodovino in narodopisje judovski zbornik - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/8001-9000/8011/2000_1-2_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf

2. Jan. 2000 ... V srednji Evropi se je judovski živelj naselil predvsem v ... svetovne vojne" in EVANGELIČANSKI KOLEDAR, 1993 (Murska Sobota) pp 120-123 ...

časopis za slovensko krajevno zgodovino - SIstory

https://www.sistory.si/cdn/publikacije/41001-42000/41806/kronika_44_1996_1.pdf

datumu rojstva. Sledijo navedbe o ... rojstnih podatkov prosilcev še podatke o šolanju, različna ... Sodobne raziskave pa kažejo dejansko ujemanje nekaterih ...

rS ^ a ZGODOVINO - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A19

Se isti mesec je Slovenski narod v članku z naslovom "Protisemitizem" poročal ... Jurčič, da "ogromen del poslušalstva, da ne rečem večina, daje tu judovski ele ment". ... Izhajala sta luteranski Duševni list in koledar ter katoliški Kalendar Sreza.

VSE ZA ZGODOVINO št. 1 - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A15253

delne ustanove je čez en mesec odgovorila, da je. Žumrova prejela 28 gld ... XVII, 2010, št. 1. Koledar mohorjeve družbe za leto 1898 (Osrednja knjižnica Celje) ...

ZGODOVINO št. 2 - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/678/1998_2_Zgodovina%20za%20vse.pdf

vitez na Kranjskem, Erazem Predjamski, je to postal zaradi svoje vročekrvne narave, zaradi. 11. Andrejka. Predjamski vitezi (kot v op. 6), str. 479; Reisp,.

VSE ZA ZGODOVINO št. 2 - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A20487

8. VSE ZA ZGODOVINO. ZGODOVINA ZA VSE leto XVIII, 2011, št. 2 jih je imela okoli ... Leopold Vadnjal, Zapiski vojaka 1914–1921, v: Borec, 41 (1989)/12, str. 1246. ... evropska oblačila.78 pojavil se je srednji družbeni razred, katerega ...

VSE ZA ZGODOVINO {t. 2 - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A1778

ali kakoršna koli hoče sladčica, je goreča smertna voda ... vidi, drugi pravijo alkohol se mora uničiti, pij koli- ... društva »Merkur« v Ljubljani, Slovenskega.

ZGODOVINO st. - SIstory

https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=291&download=1

liko dražja od fantovske. Stroški so ... otroške nalezljive bolezni, so bili glavni vzroki obolevanja. ... lasačev, ki so nosili kajzen frizure in ozke swing hlače.

prispevki zgodovino za novejšo - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/30001-31000/30176/Prispevki_za_novejso_zgodovino_2012-2.pdf

o ukinjanju najdenišnice v Ljubljani v šestdesetih letih 19. stoletja . ... of Advertising in the Ljubljana Newspaper Laibacher Zeitung ... celice in krematorij.

prispevki za novejšo zgodovino - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/233/Prispevki_za_novejso_zgodovino_2003_1.pdf

Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem - Maribor : Obzorja, 1997, str. 18, 33-. 34. - O Ušeničniku in njegovem delu glej Pirc, Ušeničnik in ...

časopis - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/6001-7000/6080/1938_3-4_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf

na Murskem polju (Ljutomer), v Slovenskih goricah (Sv. Anton), Dravski ... me j ii notar v Črnomlju, r. 1841. v Ziblovi ... Valentin Zamik, takrat koncipient ljutomer-.

zgodovinsk časopis - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/103/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1980_LETNIK_34_STEVILKA_3.pdf

Zgodovinsko društvo v Celju, Muzej revolucije, 63000 Celje, Trg V. kongresa 1 (63001 Celje, pp. 87). Zgodovinsko ... Lesnina, 1979. — 59 str. : ilustr. ; 25 cm.

zgodovinski časopis - SIstory

https://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/133/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1989_LETNIK_43_STEVILKA_3.pdf

tudi pesnik in učitelj Kleobul57 je ... Pesnik in pevec Ksenokrit iz Lokrov,73 ... ministra Svetozarja Stankovića, ki je za vojvodinski tednik Jugoslovenski sever po ... V sredo 12. julija je Karoly Vörös iz Budimpešte prebral svoj prispevek »Meta-.

CENIK Časopis SLOVENSKE NOVICE Časopis ... - Info - Delo

https://info.delo.si/wp-content/uploads/2020/02/03.2020_casopis.sn_.in_.sn_.digital.premium.pdf

SLOVENSKE NOVICE - nedeljske. 4. 5,71. 0. 0,00. 5,71. 6,00 izidov v obdobju neto vrednost naročnine brez popusta popust v. % neto vrednost popusta.

Untitled - Inštitut za slovensko narodopisje - ZRC SAZU

https://isn2.zrc-sazu.si/sites/default/files/semiotika_kmetstva.pdf

[Portis-Winner 1971], čeprav so se moji cilji, splošna usmeritev, teoretsko stališče ... najini zadnji vrnitvi v vas, leta 1995, nama je tone Primožič, mož nečakinje marije. Lunka ... In ne pozabi deklet, ki delajo v tvoji trgovini. ... 1983c Blurred Genres. the refiguration of Social thought. v: Geertz 1983a: 19–35. 1995 After the Fact.

Ambivalence - Inštitut za slovensko narodopisje - ZRC SAZU

https://isn2.zrc-sazu.si/sites/default/files/oes_fikfak_ambivalence_terena.pdf

V našem primeru je ta proizvedena resničnost uprizoritev ritualne prakse pustovanja, škoromatija v jugozahodni Sloveniji. Ena od samoutemeljevalnih strategij ...

DEF 2018 - Inštitut za slovensko narodopisje - ZRC SAZU

https://isn2.zrc-sazu.si/sites/default/files/def_2018.pdf

6 mar 2018 ... Organizator / Organiser: Slovensko etnološko društvo / Slovene Ethnological Society. Metelkova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia. Telefon / Phone:.

Lisica - Inštitut za slovensko narodopisje - ZRC SAZU

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_36_2_separati/06_Traditiones_36-2_Kropej.pdf

basni, med katerimi je basen o kršitvi dogovora, ko orel v odsotnosti lisice ropa ... prve slovenske basni najdemo v pridigah janeza svetokriškega (1691–1707), ...

literarjenje - Inštitut za slovensko narodopisje - ZRC SAZU

https://isn2.zrc-sazu.si/sites/default/files/literarjenje_kronopisje_in_rokopisje_v_teoriji_in_praksi.pdf

nekaj tam, nikjer pa nimajo enega prostora ali svoje omare, kamor bi stvari spravili. Pri vsem tem so ... »Marija Rutar je pred leti upravljala Tolminski muzej v ...

JodlanJe - Inštitut za slovensko narodopisje - ZRC SAZU

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_36_2_separati/04_Traditiones_36-2_Marty.pdf

JodlanJe nov način petJa na SlovenSkem? maša marty. Slovenska ljudska glasba ima mdr. tudi značilnosti alpskega kulturnega prostora, vendar je jodlanje, ki.

PanjsKe Končnice - Inštitut za slovensko narodopisje - ZRC SAZU

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_36_2_separati/07_Traditiones_36-2_Giesemann.pdf

Gre za prevod avtorsko skrajšane različice razprave »Panjske končnice. ein ... šlo za davek modnemu okusu, je težko pritrditi, kajti slike so vendarle več kot 150 ...

ivan graFenauer - Inštitut za slovensko narodopisje - ZRC SAZU

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones%2040_1_separati/011_pdfsam_Traditiones_40-1.pdf

korjeni morilec in razbojnik gre prav tako naravnost v nebesa kakor po ... v 6 stoletju (Cezarjev nauk o vrednosti kratke, pa vnete pokore); z dodatkom o.

borovo gostüvanje v predanovcih - Inštitut za slovensko narodopisje

http://isn.zrc-sazu.si/eknjiga/Ravnik.pdf

Podarilo jim jih je podjetje Mlinopek iz Murske Sobote. Torto je ... Tokrat je bila torta prava, starešínojca ... jih vinska klet v Kapeli (400 l vina) in Mlinopek (krofi).

Kje so pesmi doma? - Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_36_2_separati/03_Traditiones_36-2_Petek.pdf

jo sestavljajo štiri osnovne regije: alpski svet, dinarski svet, panonski svet in sredozemski svet. ta regionalizacija temelji na naravnih sestavinah pokrajine in tistih ...

mrviCe iz imenoslovne malhe - Inštitut za slovensko narodopisje

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_38_1_separati/1_pdfsam_77_pdfsam_Traditiones_38_1_cropped.pdf

priimek Andolšek tudi pri razmišljanju o problematiki slovenskih priimkov (bezlaj 1975: 15). v etimološki slovar Andola kljub vsemu ni več uvrstil. mrviCe iz ...

BIBLIOGraFIJa MIrKa raMOVŠa - Inštitut za slovensko narodopisje

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_44_2_separati/3_Bibliografija_Kunej.pdf

... za etnokoreologijo. V: Terseglav, Marko (ur.): ... [scenarij in besedilo] Slovenski ljudski plesi. Bela krajina I (Metlika, ... Marko skače. Slovenski ljudski plesi ...

zvrstnost slovenskih ljudskih pesmi - Inštitut za slovensko narodopisje

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_39_2_separati/125_pdfsam_Traditiones39_2_web.pdf

leta 1967 je v zagrebu izšla gramofonska plošča Slovenske ljudske pesmi. valens vodu- ... štrekljeva tipologija in zbirka SLOVENSKE NARODNE PESMI.

Šolski časopis 1 To šolsko leto ima šolski časopis novo ekipo ...

http://osoplotnica.splet.arnes.si/files/2018/02/casopis1.pdf

najljubših knjig jim je učiteljica predstavila knjigo letošnjega Cankarjevega tekmovanja z naslovom Kako zorijo ježevci, ki jo je napisal Peter Svetina. Ker se h.

Šolski časopis 1 To šolsko leto ima šolski časopis ... - OŠ Oplotnica

http://osoplotnica.splet.arnes.si/files/2018/02/casopis1.pdf

najljubših knjig jim je učiteljica predstavila knjigo letošnjega Cankarjevega tekmovanja z naslovom Kako zorijo ježevci, ki jo je napisal Peter Svetina. Ker se h.

POROČILO ZA ZGODOVINO UMETNOSTI

https://dijaski.net/get/ume_vaj_cerkev_sv_nikolaja_01.pdf

23 okt 2004 ... 2 apsida in apsida -e ž (a; i) arhit. polkrožni zaključek stavbnega ... 9 empora -e ž (o) um. z ograjo ali loki ograjen nadstropni prostor v cerkvi.