Untitled - Fakulteta za Management

4 sep 2007 ... FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER. Dodiplomski ... učinkovitost in uspešnost nabavnega oddelka podjetja Živex, d.o.o., Volčja Draga.

Untitled - Fakulteta za Management - Sorodni dokumenti

Untitled - Fakulteta za Management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Grobisa_Matej_20070904.pdf

4 sep 2007 ... FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER. Dodiplomski ... učinkovitost in uspešnost nabavnega oddelka podjetja Živex, d.o.o., Volčja Draga.

Academia-Industry Nexus Management - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/11_309-326.pdf

Recently, Repa.si, Stor, Vigros and Idearna un- dertook a position by adding a project to the creative path towards practical knowledge (pkp) (Gricar, Rodica, ...

Management prireditev - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-068-0.pdf

javne prireditve (kot nasprotje zasebnim prireditvam oz. zaba- vam);. • izobraževalne ... Med javne prireditve šteje športne in druge igre, predstave, razstave, veselice in druga ... prijava prireditve na upravni enoti, policiji. 4–3 pošiljanje vabil. 3.

Management e-poslovanja - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/pdf/978-961-266-036-9.pdf

ODPRTA KODA IN OScar. 84 ... Tako poleg ostalih ugodnosti nudi tudi delo od doma oziroma od koderkoli, kjer je možen ... Hflp://dne.enaa.com/prikaziCL.asp?

Marketing management - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/pdf/978-961-6573-51-1.pdf

4 Marketinški splet za izdelke · 99. 4.1. Oblikovanje razvoja prototipov in izdelkov · 99. 4.2 Oblikovanje cen in prodajnih pogojev · 128. 4.3 Tržne poti, logistika in ...

Management 7.3 - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/7_191-204.pdf

spremenljivkami smo uporabili korelacijski koeficient;. • za dodatno ilustracijo obravnavane problematike smo oblikovali primeren regresijski model. Hipotezi, ki ...

Management 9.1 - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/9_049-060.pdf

hiše. Svoje tehnološko znanje so prenesli na druge hiše Lumar in re- zultat tega je izboljšan ... (10 %) in na zadnjem mestu je blagovna znamka Honka (2 %).

1 UVOD - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zadel_Nastja_20100525.pdf

25 maj 2010 ... Zgoraj omenjen primer akcijskih cen je lahko tudi primer zavajanja kupcev. Včasih je zelo tanka ... Eden izmed teh je reklamacija izdelka zaradi.

hospitacije - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Oder%20Grabner%20Andreja.pdf

20 nov 2009 ... Opazovanje pouka ali hospitacija je element individualnega učenja učitelja. Vendar lahko ravnatelj ugotovitve koristno uporabi za vodenje in ...

Novice FM - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/Files/PR/Novice/2013/1Januar/NoviceFM/Novice-FM_December_2012.pdf

družbenih revolucij. December 2012 Novice FM 2. Mesečinka v letošnjem polet- ju povzroča velike probleme na sredozemskih španskih in francoskih plažah.

Moodle.si - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-066-6/vsebina.pdf

sistema kakovosti na VSŠ Postojna. Iztok Slejko, Šolski center Postojna, Višja strokovna šola. Prispevek. Ugotavljanje plagiatorstva v učnem okolju Moodle.

univerza na primorskem fakulteta za management be ti re is man ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Reisman_Reisman_20160818.pdf

18 avg 2016 ... 3.2.4 Sodelovanje Zavoda Koper Otok in Mestne občine Koper . ... so tudi pobude mnogih, ki so si s prodajo na bolšji tržnici zagotavljali dodaten dohodek. Več ... višek dogajanja, ki na sejem privabi največje število ljudi.

diplomska naloga - Fakulteta za Management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zajc_Ales_20180126.pdf

26 jan 2018 ... in Pigneur 2010, 16–44; Moj poslovni model 2016):. ▫ Segmenti ... zmogljivost, prilagoditev za točno določene potrebe, cene, zmanjšanje tveganja ali stroškov, ... tlakovanje iz drevesnih debel, nasutje za polaganje tlakovcev;.

Avtoriteta in vodenje - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-093-2.pdf

s tujko in ne s slovansko, kaj šele slovensko zadevo. sskj (1987) pravi, da je avtoriteta isto ... in karizmatična), zakonska, lahko pa je razumljena tudi kot karizma-.

Osnove racunovodstva - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/pdf/978-961-266-023-9.pdf

Osnove racunovodstva izr. prof. dr. Franko Milost. Strokovni recenzent · prof. dr. Marko Hocevar. Izdala in založila · Univerza na Primorskem,. Fakulteta za ...

zgodovina denarja - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Mithans_Natasa_20071008.pdf

8 okt 2007 ... izvira iz latinskega DENARIUSa, ki je bil rimski srebrnik teże 4,5 g iz leta 269 pr. n. śt. Że pred iznajdbo denarja je potekala blagovna menjava ...

Študentski besednjak - Fakulteta za management

http://www.fm.upr.si/zalozba/ISSN/1580-139X/2004/101-114.pdf

študentski oziroma dijaški dom, na Obali de- nimo študentski ... bava, študentsko delo prek študentskih servi- ... lek predvsem strokovno besedilo, veljajo za-.

trajnostni turizem - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-185-4/prispevki/009.pdf

3 mar 2015 ... V prispevku smo opisali območje Krajinskega parka Strunjan, njegovo ... naselje, avtokamp ter apartmajsko naselje (Turistično združenje ...

interaktivno trženje - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Jagodic_Boban_20070712.pdf

12 jul 2007 ... Vodja projekta TopShop. STUDIO MODERNA d.o.o.. Cesta 9. avgusta 4. 1410 Zagorje ob Savi. To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na ...

letno poročilo - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/Media/Default/predstavitev/Interni_akti/Letno-porocilo-UPFM_2017f.pdf

31 jan 2018 ... Tabela 32: Kazalniki za pisarne za študentske domove . ... Študijski program. Kraj študija. 2017/2018. 2016/2017. Razpis*. Vpis. Razpis. Vpis.

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6573-24-1/025-109.pdf

To velja predvsem za dodiplomski redni študij, precej manj pa clanice ... npr. knjižnica, študentski referat, administracija in organizacija v širšem kontekstu. ... Porocilo Filozofske fakultete (ff) vkljucuje oceno stanja oz. uresnicevanja ciljev, nove ...

magistrska naloga - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Hofler_Klavdija_20121113.pdf

13 nov 2012 ... Poleg besede brezdomec, ki pomeni človeka brez doma (SSKJ 1994), se uporabljajo ... Stigma brezdomcev je prisotna tudi pri zaposlovanju.

Kreativnost kot moč napredka - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-141-0/prispevki/042.pdf

23. marec 2013 · Koper – Celje – Škofja Loka. KREATIVNOST KOT MOČ NAPREDKA. Alma Čaušević [email protected] Povzetek. Kreativno ...

zavarovanje odgovornosti - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Milojevic_Mojca_20180928.pdf

28 sep 2018 ... imeti kritje za nastalo škodo, ki jo nehote povzročimo kakšni osebi, ... Tudi zavarovalnica Merkur je v preteklem letu dala veliko ... zaklenjena, ali iz zunanjega prostora, ki ni ograjen z dobro vzdrževano ograjo, visoko vsaj 2 m.

andreja lesjak - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Ravlija_Ilinka_20110809.pdf

9 avg 2011 ... buyer behavior is formed during the time of sale in the shop Hervis Velenje. ... trgovskem podjetju Hervis Velenje. ... Celje: Visoka komercialna.

Oder podob - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-187-8.pdf

²⁹ V predstavitvenem katalogu Agencije za stanovanjsko hišo vidimo fotografijo, ki prika- zuje detajl ... večani tekmovalnosti prispeva tudi globalizacija, ki povečuje oskrbo s ... Schiffer« in v zameno za Warholovih »15 minut slave« izpostavljajo ek- ... gacijo drže Robina Hooda »kradem revnim, da lahko podarim bogatim«.

univerza na primorskem - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Turnsek_Mateja_20070718.pdf

18 jul 2007 ... »Delovni čas je čas, ki ga ima delavec na voljo, da opravi delovne ... Merkur Celje in poskušali poiskati možnosti, da z boljšim ravnanjem z ...

Ekonomska kultura - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-4718/009.pdf

ugotovimo, da je lahko človek, glede na kulturno orientacijo lažnivec v obraz ali pa patološki lažnivec. Spremembe, ki so plod kulturnega učenja, so ponavadi ...

Celotno besedilo - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-111-3.pdf

selno mikro in majhnim podjetjem, ki bi bile pripravljena zaposliti gi- balno ovirano ... za neko določeno zaposlitev, ne pomenita diskriminacije. Ravno tako.

univerza na primorskem fakulteta za management ana luzar ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Luzar_Ana_20151211.pdf

11 dec 2015 ... ... mednarodno poslovanje, kultura, kulturne razlike, Kitajska, bonton, ... Dinastija je imela velik kulturni in gospodarski napredek (uvedba ...

Metafore našega časa - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-078-9.pdf

nosti‹ (sskj), vendar je težava v tem, da se v kognitivnem jezikoslovju ... sicer imamo dve povezani entiteti, pri čemer je ena entiteta (del člo- vekovega telesa) ...

17 Izobraževalna dejavnost: akreditacija ... - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2/231-247.pdf

fm 2006, 37. člen). kšz članice vlogo posreduje v potrditev senatu fa- kultete ... E-učilnica je spletno učno okolje, ki omogoča izvedbo pedagoškega procesa prek.

trženje v živilskopredelovalni industriji - Fakulteta za Management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Peuraca_Rihard_20090507.pdf

7 maj 2009 ... V Skupini Panvita temelji trženjsko komuniciranje na ... trgovina. Energetika. Meso in mesni izdelki. Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o..

Komuniciranje med zaposlenimi v podjetju - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Culjkar_Petra_20090309.pdf

9 mar 2009 ... Predstaviti želim komuniciranje v podjetju DZS, d. d. v diviziji ... izredno razkropljena, saj se naše poslovalnice nahajajo v vseh večjih ...

Potrošništvo v obdobju recesije - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Windschnurer_Zala_20170330.pdf

30 mar 2017 ... miselnost, ki kljub recesiji ne pozna meja, saj je težnja po uresničevanju velikih idej ključna. Ključne besede: potrošništvo, potrošnik, recesija, ...

analiza organizacijske strukture - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Kukovicic_Ales_20070829.pdf

29 avg 2007 ... organizacijska struktura na splošno, preučitev obstoječe ... primerna poslovno-funkcijska organizacijska struktura, v kateri so delovna področja.