OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA - Mestna občina Koper

1 jan 2020 ... Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulture ... z enokrilnimi vrati , višina1,5 m, načrtovanje in montaža 2000 € z DDV (Živex).

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA - Mestna občina Koper - Sorodni dokumenti

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2020/01/OBRAZLO%C5%BDITEV-PRORA%C4%8CUNA-MOK-2020.pdf

1 jan 2020 ... Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulture ... z enokrilnimi vrati , višina1,5 m, načrtovanje in montaža 2000 € z DDV (Živex).

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA MOK 2019 sprejet - Mestna občina ...

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/03/OBRAZLO%C5%BDITEV-PRORA%C4%8CUNA-MOK-2019.pdf

2019 skladno z Dogovorom ter novih zaposlitev na podlagi kadrovskega načrta. 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ... družba CPK d.d.. Projekt je potrdil občinski ...

OBRAZLOŽITEV NRP MOK 2019-2022 sprejet - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/03/OBRAZLO%C5%BDITEV-NRP-MOK-2019-2022.pdf

OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber. V letu 2018 se je pričelo s ... OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije. Cilj ukrepa je ...

Zavod za mladino, kluturo in turizem Koper - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/11/05-Odlok-Zavod-za-mladino-kluturo-in-turizem-Koper-sprejet.pdf

O USTANOVITVI ZAVODA ZA MLADINO, KULTURO IN TURIZEM KOPER. 1. člen. (1) Javni zavod Center mladih Koper, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi ...

statut mestne občine koper - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/07/statut-2008-%C4%8Distopis.pdf

Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, ... Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj.

obrazložitev - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15387/07-ipn_mol_obrazlozitev_besedila_odloka.pdf

zemljišč ne sporazumeta, mora biti ograja od sosednjega zemljišča ... Faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje med bruto etažno površino (BEP).

Koper - pametno mesto - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/06/Koper_pametno_mesto_strategija.pdf

planiran tako, da hkrati omogoča poceni povezave z javno senzoristiko in prikazovalniki (info ... Dipo. 122. 3. 125. 16. Eurospin. 79. 3. 82. 17. Petrol (Kolodvorska). 12. 1. 13. 18 ... v mestu... Promocija organske hrane, zdrave kuhinje in jedi na.

ZAVOD „KOPER OTOK“ in Mestna občina Koper

http://www.urbani-forum.org/koper/ppt/Miran_Kospenda_Predstavitev_dobre_prakse_1.pdf

prireditev, sprememb. - A hkrati tudi zaradi dobrega PR-ja ☺. Več info: facebook.com/kopercenter. Več info: koperotok.si. Več info: ekoper.si.

obrazložitev - Mestna občina Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018042511281588

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 sestavljajo ... zamnenjava dotrajane mostne ograje ob LZ288151 pri KVZ v Kromberku.

TUS Koper FEB 2016 - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/01/TUS-Koper-FEB-2016.pdf

TUS Koper v luči razvojnih potreb mesta in strateških dokumentov ... akcije za izboljšanje okolja, urejanje skupnih odprtih površin, promocija aktivnosti, skupna ...

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE doo 2018 (2) - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/7.-tocka-Poslovni-nacrt-ZALE-d.o.o.pdf

29 dec 2017 ... centralno pokopališče Žale, mestni pokopališči Sostro in Vič ter krajevna ... poslovanja pri pogrebni dejavnosti (pogrebi, upepelitve) pa tudi ...

rebalans proračuna - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15438/4.tocka-rebalans-mol2011-2.pdf

Služba za lokalno samoupravo. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu MOL za leto ... Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ... zaščitna obleka USAR.

06. Obrazlozitev-odlok kakovost zraka OS - Mestna občina Novo ...

https://www.novomesto.si/mma/06_obrazlozitevodlok_kakovost_zraka_os/20170908154719/

17 maj 2017 ... kakovost zraka tudi za območje Mestne občine Novo mesto. 2. OBRAZLOŽITEV. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine ...

Obrazložitev priprave proračuna - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Rebalans-2019/Obr-splosni-del-in-politike/08-Notranje-zadeve-in-varnost.pdf

Lahko pa se pričakuje za 1 odstotno točko manj storjenih kršitev CPP. Podprogram: 080202 - Kriminalistična dejavnost. Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje ...

MESTNA OBČINA MARIBOR ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35293

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 ... Delovni čas Svetovalnice je vsak ponedeljek, torek in ... logističnega centra na območju PPE Ta 14P, vzhodno za poslovno trgovsko stavbo »Bauhaus«.

Porocilo o izvrsevanju proracuna MOL za ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-obcina/Proracuni/Porocilo-o-izvrsevanju-proracuna-MOL-za-obdobje-od-1.1.-do-30.6.2010.pdf

30 jul 2010 ... Prevesna gugalnica kos. 3 menjava prevesnega elementa kos. 5 menjava talnega elementa kos. 2 menjava sedeţa kos. 1. Igralo šotor kos. 1.

pdf OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA MOK 2020(pdf - 946,00Kb)

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2020/01/OBRAZLO%C5%BDITEV-PRORA%C4%8CUNA-MOK-2020.pdf

1 jan 2020 ... in sicer: - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske ... in postavitev ograje ter zasaditev vzpenjalke (primerna ozelenitev).

Obrazložitve proračuna za leto 2019 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/obrazlozitve_proracuna_2019.pdf

postavkah 6121 Grajena, 6122 Rogoznica, 6123 Četrt Breg -Turnišče, 6125 Četrt Panorama, 6126 Četrt Jezero, ... 16039002 - Urejanje pokopališč in pogreb.

Zaključni račun proračuna MOL za leto 2016 - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Sprejeti-Zakljucni-racun-2.pdf

II/201. 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO… ... v višini 33.094 eurov za projekt »Silver Economy«, ki ni bil planiran v rebalansu ... programov, dodal še trojček množičnih prireditev Pohod, Maraton Franja in Ljubljanski maraton ...

Zaključni račun proračuna MONG za leto 2018 - Mestna občina ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2019051008232701

10 maj 2019 ... V letu 2018 sta bili nabavljeni umetniški deli Lučke. Šparovec in Katje Felle. ... 10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok. 15.000 €. Obrazložitev ... s strani Elan Invente (rolo. - dvižna zavesa, blazine, ostalo).

Zaključni račun proračuna MONG za leto 2017 - Mestna občina ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018042511281588

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 sestavljajo ... imamo z vsakoletnim najemom šotorov za razne prireditve (praznik Breskev, ...

zaključni račun proračuna za leto 2017 - Mestna občina Novo mesto

https://www.novomesto.si/mma/-/2019072909044957/

31 mar 2018 ... ob otvoritvi Jantarnega leta, sprejeme najboljših učencev in športnik osnovnih šol, zlate ... šole (elektrika, komunala, ogrevanje in drugih materialnih stroškov kot so: ... sofinanciranju izvajanja storitev vstopne točke VEM v letu 2017 in triletne ... V sodelovanju z izbranim zasebnim partnerjem družbo Petrol je ...

zaključni račun proračuna za leto 2018 - Mestna občina Novo mesto

https://www.novomesto.si/mma/-/2019072909193872/

31 mar 2019 ... Za Razvojno izobraževalni center (v nadaljevanju RIC) je bilo v letu 2018 ... se podjetnikom in obrtnikom s sedežem v Mesni občini Novo mesto ...

iv. obrazložitev zaključnega računa proračuna mo kranj za leto 2003

https://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/mestna_uprava/urad_za_finance/proracun3/obrazlzr03.pdf

31.12. 152. 17.12. Tekaško smučarski klub Merkur Kranj ... Postavljena je bila žična ograja na Osnovni šoli Simon Jenko – Podružnica Primskovo in obnovljene ...

obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna občine kobilje ...

http://www.lex-localis.info/files/e098f844-821e-4ab4-8a49-1d52c28ee93b/1911355245921757348_06%20-%203.pdf

18 nov 2019 ... Občina Kobilje bo morala, v kolikor bo proračun 2020 sprejet naslednje leto ... Občina Veržej je v imenu sodelujočih občin in ministrstva dne ...

Mestna občina Koper

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F21a27236609a1d5765d0a45c45b389c5572f6f5dcb555e6da212d47b280e0c4c

24 maj 2019 ... Koper, ki ga financira Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti ter ... Kvadratura čajne kuhinje v pogodbi je napačno zapisana, namesto ...

pdf Sklop1 - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/09/Sklop1-Tehni%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-in-tlorisi.pdf

predlog vodovodnega priključka s tehničnim izračunom predlog ... topla voda hladna voda. 1/s umivalnik. 0.07. 0,07. WC školjka s kotličkom 4. 0,13. Pisoar. 0,13.

predračun - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2016/11/POPIS-BONIFIKA-VELIKO-IGRISCE-DOPOLNITEV2.pdf

tlakovcev po izboru naročnika oziroma projektanta (enakega tipa kot obstoječi v dveh barvah). V enotno ceno všteto polaganje v sloj peska, d = 10 cm na.

pdf Parenzana II - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2018/04/Parenzana-II-karta.pdf

railway models and a large map of the Parenzana route. das Museum wurde im jahr 2000 eröffnet und befindet sich im. Zentrum von izola. darin können sie ...

Na podlagi 180 - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/38.1-Odlok-o-prometni-ureditvi-v-starem-jedru-mesta-Koper-Capodistria-UL-RS-%C5%A1t.-79-07.pdf

Strada del Porto in podaljška vozišča Pristaniške ulice - Strada del Porto skozi Ukmarjev trg - Piazza. Ukmar do križišča Belvederja - Belvedere ter po ...

1 a 2 3 4 5 6 bcdefgh - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/02/Koper-mestni-nacrt.pdf

Koper. Rižanski vodovod. Agraria. Marje ca. Koper. Hidria. Srednja tehniška šola. Mercator. Hipermarket. Eles. Cimos. Emonec. Hofer. Spar. Tuš. Osnovna šola.

Untitled - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/02/Marezige-ANG-NEM.pdf

TRSEK. PIRAN. PELLO. POODAJE. Brzanska. SV. ANTON. SH. COPEC. KOŠTABONAT. 257). Sr. Andrej. Hrvatini. WONTINIAN. 3. Truski potok. PORTORO.

MAPA ŠT 1 - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2016/11/Tehni%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo.pdf

postaviti objekte za razsvetljavo oz. reflektorje, višine 18m in AB temelje dim. 5.50m x 5.50m x ... Igrišče bo ograjeno s panelno ograjo, višine h=2.00m. ... 2.10m, globina 1.20, število PVC sedežev 2 x 10, v barvi in izgledu kot ostali stoli v Športnem parku ... Lesene letve tlačno impregnirane in lakirane z UV obstojnim lakom.

Capodistria - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/02/Dozivi-Koper-SLO.pdf

DOŽIVI. KOPER. 01. Titov trg. Osrednji mestni trg (nekdanja Platea Communis) s ... Urnik: Ponedeljek–petek: 8:30–19:00 (8:30-20:00 poleti). Sobota: 8:00–13:00 ...

zemljevid - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2018/04/trganka_p3-1.pdf

pa se povzpnemo na razgleden skalnat vršič Varda, ki ga prečimo proti jugu ali pa ga obidemo po stezi v gozdu na desni strani. Ko srečamo kolovoz, ki prihaja ...

predra č un - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/09/Popis-del-Sklop-1-%C4%8Detrtni-mladinski-center-Markovec.pdf

in podmazovanje pantov, popravilo ali menjava ključavnic ... Popravilo kril in predelava z dobavo in montažo komplet ... podometnega izplakovalnega kotlička.