Vabilo na skupščino družbe - 2019 - SGP Zidgrad Idrija dd

27 avg 2019 ... SGP ZIDGRAD Idrija d.d.. Idrija, Vojkova 8. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje.

Vabilo na skupščino družbe - 2019 - SGP Zidgrad Idrija dd - Sorodni dokumenti

Vabilo na skupščino družbe - 2019 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/13-vabilo_na_skupscino_druzbe_2019_sl.pdf

27 avg 2019 ... SGP ZIDGRAD Idrija d.d.. Idrija, Vojkova 8. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje.

Vabilo na skupščino družbe - 2018 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/11-vabilo_na_24_skupscina_druzbe_11_12_2018_sl.pdf

11 dec 2018 ... prisostvoval notar Andrej Rozman iz Idrije. Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala. 2. Obravnava in sprejem sklepa o ...

Vabilo na dkupščino delniške družbe - 2017 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/7-vabilo_na_skupscino_delniske_druzbe_2017_sl.pdf

25 jul 2017 ... Predlog sklepa : a. ) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2016 z mnenjem ...

Vabilo na skupščino družbe za dne 22.12.2014 - ultramarin.si

http://www.ultramarin.si/slo/aktualnodokumenti/skupscina22.12.2014.pdf

delu skupščine zapisala notarka ga. Nataša Erjavec iz Ljubljane. 2. Sprejem Sklepa o preoblikovanju družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa ...

vabilo na 24. skupščino TD - Terme Dobrna

https://www.terme-dobrna.si/sites/default/files/vlagatelji/G5%20-%201%20vabilo%20na%2024%20skupscino%20TD.pdf

Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2017, ... Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz ...

vabilo na 20. skupščino TD - Terme Dobrna

https://www.terme-dobrna.si/sites/default/files/vlagatelji/Vabilo-na-20-skupscino-TD.pdf

Seji bo prisostvovala vabljena notarka ga. Ines Bukovič iz. Maribora. 2. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d.. Predlog sklepa: 2.1.

Gradivo za 17. redno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d. (PDF ...

https://www.perutnina.com/sites/default/files/delnicarji-obvestila/17_gradivo_za_skupscino.pdf

skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. predlaga odvetnika Stojana Zdolška. 304. člen. ZGD-1 določa, da vsak skupščinski sklep potrdi notar v notarskem ...

3. izredno skupščino delničarjev družbe APS d.d., Koroška cesta 64 ...

http://www.aps-velenje.com/si/files/default/Vabilo%20na%203.%20izredno%20skupscino%2029.11.2018.pdf

29 okt 2018 ... Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič. 2. ... storitve (AJPES) – 296/4 ZGD-1 in na spletni strani družbe www.aps-velenje.com.

Vabilo in gradivo za Skupščino PZS 21. april 2018, ob 11. uri v ...

https://www.pzs.si/dokument.php?pid=144

21 mar 2018 ... za Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije in ... Na levi strani je trgovina TUŠ, na desni železniška postaja Šoštanj in ... Oprema v pridobivanju v skupni vrednosti 9.732,28 € (oprema za nove poslovne prostore) ... stran PZS z namenom, da spletna stran postane osrednji sistem za.

Imenovanje člana za skupščino ICRA d.o.o. Idrija. - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2016/12/gradivo_14_seje_2016_tocka_3.pdf

Redne skupščine ICRA d.o.o. Idrija z dne 31.08.2016: Predlog spremembe ... IDRIJSKO - CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1 (ena) ...

Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023 - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/1600343-4%20Strategija%20razvoja%20turizma_final.pdf

D7 Prenova portala www.visit-idrija.com (po novem www.idrija.si) skladno s to strategijo in potrebnimi tehnologijami za izvajanje spletne prodaje in marketinških ...

1 900-2/2019-7 OSNOVNA ŠOLA IDRIJA LAPAJNETOVA ... - OŠ Idrija

http://os-idrija.splet.arnes.si/files/2015/11/zapisnik-8.pdf

6 jun 2019 ... 900-2/2019-7. Ravnateljica je povedala, da je še isti dan posredovala vprašanje prevozniku. G. Klemen Pajkl, regijski vodja operative zahod, je ...

vabilo na promocijski dogodek - Gimnazija Jurija Vege Idrija

http://www.gim-idrija.si/files/2018/05/VABILO-NA-PROMOCIJSKI-DOGODEK4.pdf

o Blaž Carli, 2bion.net, razvojno podjetje, ki se ukvarja z razvojem spletnih rešitev, kot so onlinegym4me.com, trainers4me.com, avtoklik.si, varuhzdravja.si, itd.

Objava za skupščino 2019 - remont

http://www.remont.si/objava-za-skupscino-2019.pdf

23 jul 2019 ... Skupščina družbe REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d. s sedežem v ... družbe Remont d.d. za poslovno leto 2018. ... Celje, 21.6.2019.

1 Občina Idrija Nadzorni odbor občine Idrija Mestni trg 1 5280 Idrija ...

https://www.idrija.si/files/other/news/54/591248.%20Poro%C4%8Dilo%20Nadzornega%20odbora%20za%20leto%202015.pdf

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Idrija. Ime nadzorovanega organa. Idrijsko-Cerkljanska razvoja agencija, d.o.o., Mestni trg 1 [email protected].

čipkarska šola idrija idrija lace school - Geopark Idrija

http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/stran-6-ipkarska-ola-pdf.pdf

https://idrijska-cipka.moja-kosarica.si/si/. Nuno polsten šal z idrijsko čipko. Nuno Felt Scarf with Idrija Lace. Unikaten, ročno izdelan šal v tehniki nuno polstenja z ...

jubilanti 2019 - OOZ Idrija

http://www.ooz-idrija.si/images/dokumenti/dokumenti/JUBILANTI_2019_SEZNAM.pdf

8. ŠAJBA OBDELAVA KOVIN d.o.o.. 30 ARKOVA ULICA 41. 5280 IDRIJA. 9. ALMAPEK, TRGOVINA, SERVIS IN PROIZVODNJA d.o.o.. 25 IDRIJSKA BELA 17A.

januar 2019 - OOZ Idrija

http://www.ooz-idrija.si/images/dokumenti/mesecna_glasila/2019/1_JANUAR_2019_GLASILO_OOZ_IDRIJA.pdf

1 jan 2019 ... Sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju z italijansko ... Od 1. januarja 2021 dalje pa se bo minimalna neto ... Delo preko pogodbe civilnega prava, kot je podjemna pogodba ali ... MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA.

marec 2019 - OOZ Idrija

http://www.ooz-idrija.si/images/dokumenti/mesecna_glasila/2019/3_MAREC_2019_GLASILO_OOZ_IDRIJA.pdf

31 mar 2019 ... za leto 2018 ne uporabljajo več programa Silvester. Fineus, temveč ga ... Pelias/Fineus za pretekla leta je objavljen na eDavkih pod rubriko ...

Vabilo 12.11.2019 - NRP

http://www.nrpslo.org/files/userfiles/Novice/2019/Vabilo_posvet_12_11_2019.pdf

12 nov 2019 ... ... Primer dobre prakse – Izvajalec postopkov preverjanja in potrjevanja NPK Zavod. Marianum Veržej (Peter Pučnik, Zavod Marianum Veržej).

Anthony's Main Road tourist mine, Idrija Idrija UNESCO Global ...

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/19/715c492c4c2b866764684623b37fbbe2a51238cb.pdf

Idrija UNESCO Global Geopark, Slovenia, www.geopark-idrija.si. Columnar jointing in albite rhyolite, Rupnica. Papuk UNESCO Global geopark, Croatia, ...

RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA Mercury Mine - CUDHg Idrija

http://www.cudhg-idrija.si/wp-content/uploads/2019/02/CUDHg_PedagoskiProgrami_2019.pdf

e: [email protected] www.skafar.si. • 100 m od Antonijevega rova. TOPILNICA Hg. Arkova 50, 5280 Idrija t: 031 810 194 e: [email protected] www.cudhg-idrija.

program oskrbe s pitno vodo v občini idrija za ... - Komunala Idrija

http://www.komunalaidrija.si/upload/files/program-pv-2018-2021-vse-pdf.pdf

IDRIJSKE KRNICE. 10096430. 145. 0. IDRIJA. 11026893. IDRIJSKI LOG. 10096421. 83. 88. IDRIJA. 11026893. JAVORNIK. 10096464. 1. 0. IDRIJA. 11026893.

Občina Idrija Mestni trg 1 5280 Idrija Analiza uresničevanja ...

https://www.idrija.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/54/ANALIZA%20IN%20AKCIJSKI%20NA%C4%8CRT.pdf

Lekarna Ljubljana – Idrija, bencinski servis OMV Spodnja Idrija, Tosama Bela štacunca Idrija in Zdravstveni dom Idrija. Nizko število vpisanih točk ne odraţa ...

4. Prošnja županu bazna postaja Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/584644.%20Pro%C5%A1nja%20%C5%BEupanu%20bazna%20postaja%20Idrija.pdf

Na vas se obračam zaradi namere, da se na stavbo Doma upokojencev Idrija, Arkova ... Vir: http://www.idrija.ws/splosne-novice/ministrstvo-in-obina-idrija-ne-za-.

4. poslovanje psihiatrične bolnišnice idrija v letu 2015 - PB Idrija

https://www.pb-idrija.si/static/docs/PDF/FINANCNI_N_LETNA_P/2015/POSLOVNO_POROCILO_2015_SPLET.pdf

podpora izvajanju programov zdravstvenega varstva (lekarna, medicinsko- ... 2015 je imela bolnišnica sklenjene 3 pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, 6.

program varstva okolja občine idrija - Občina Idrija

https://idrija.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/54/Prora%C4%8Dun/Ob%C4%8Dinski%20program%20varstva%20okolja/Ob%C4%8Dinski%20program%20varstva%20okolja.pdf

Ključne besede: Občina Idrija, občinski program varstva okolja, stanje okolja, cilji ... Obremenjenost tal zaradi rudarstva in proizvodnje (živo srebro) ............. 29.

Lokalni energetski koncept občine Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/59999Lokalni%20energetski%20koncept%20ob%C4%8Dine%20Idrija.pdf

sončna elektrarna. SPTE ... koncesijsko upravljanje podjetju Petrol d.d. za dobo 29 let. Petrol ima po podatkih samo v mestu Idrija izgrajenega za 15.053 metrov ...

EINLADUNG VABILO 16. 10. 2019 um ob 18.00 Uhr

http://www.korotan.at/images/uploads/Vabilo-razstava_in_spominska_soba-dr.A_._Gosar_.pdf

16 okt 2019 ... Zwiebel-Potizze (špehovka). Weitere heimische Gerichte aus Logatec sind ferner: vinski štruklji (gekochter, mit Wein übergossener. Strudel) ...

Vabilo-kart 08 23,6,2019.cdr

https://www.las-pohorje-bohor.si/f/docs/Novice-z-obmocja-LAS/Vabilo-kart-08-23620192.pdf

fotografja: ZVONE PELKO; grafčno oblikovanje: BLAŽ JAMŠEK. ORA. LAB. ORA ob 13. uri KONCERT OKTETA PLANIKA ob 14.uri sv.maša nadškof ALOJZIJ ...

Poslovodje družbe EUROPARK doo so na svoji seji dne 19.11.2019 ...

https://www.europark.si/app/uploads/2019/11/PRAVILA_NAGRADNE_IGRE_Europarkov_in_Hervisov_sejem_zimske_%C5%A1portne_opreme-3.pdf

19 nov 2019 ... Glavna nagrada, ki jo podarja Hervis d.o.o. so smuči Elan Wingman 78. C PS EL 10.0 v vrednosti 333,00€. Europark d.o.o. pa podarja 3x po ...

Obrazložitev ELABORATA 2018 Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/11196321-7%2004_Obrazlo%C5%BEitev%20ELABORATA%202018%20Idrija.pdf

87/12 in 109/12; v nadaljevanju Uredba) za določa, da je cena storitev ... imajo možnost kompostiranja in večino bioloških odpadov odlagajo na kompostnik.

IDRIJA Slovenia - one of the smallest and youngest ... - Geopark Idrija

http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/idrija-geoturismo-desenvolvimento-local-portugalska-sept-pdf.pdf

In the Idrija Mine, mercury appears in the form of shiny droplets of native mercury and red cinnabar ore, which is burned at temperatures above 800°C in order to ...

Ribolovni režim 2019 - Ribiška družina Idrija

http://rd-idrija.si/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/2019-Ribolovni-rez%CC%8Cim.pdf

IDRIJA. Številka: 1/2019. Dne: 3.1.2019. RIBOLOVNI REŽIM 2019. 1. ... Gost pri ribolovu ne more biti član RD Idrija (imetnik letne ribolovne dovolilnice za.

Rally Idrija 2019 – Dodatni pravilnik - aš 2005

http://www.as2005.eu/wp-content/uploads/2019/10/Rally-Idrija-2019-Dodatni-pravilnik.pdf

27. oktober 2019. Prireditev ... Soboto 26.oktobra 2019 od 07:30 do 08:00 ure ... OPOZORILO: Nedelja 27.10.2019: Premik ure na zimski čas (ena ura nazaj).

Vabilo na Pomurski sejem, 7.6.2019

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2019/06/Vabilo-na-Pomurski-sejem-7.6.2019.pdf

... poskrbljeno. Nasvidenje na sejmišču Pomurskega sejma na Poligonu Zeleni dragulji narave. Organizator: IHPS Žalec. Ekoci. Pomurski sejem, Gornja Radgona.