Vabilo na dkupščino delniške družbe - 2017 - SGP Zidgrad Idrija dd

25 jul 2017 ... Predlog sklepa : a. ) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2016 z mnenjem ...

Vabilo na dkupščino delniške družbe - 2017 - SGP Zidgrad Idrija dd - Sorodni dokumenti

Vabilo na dkupščino delniške družbe - 2017 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/7-vabilo_na_skupscino_delniske_druzbe_2017_sl.pdf

25 jul 2017 ... Predlog sklepa : a. ) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za poslovno leto 2016 z mnenjem ...

Vabilo na skupščino družbe - 2018 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/11-vabilo_na_24_skupscina_druzbe_11_12_2018_sl.pdf

11 dec 2018 ... prisostvoval notar Andrej Rozman iz Idrije. Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala. 2. Obravnava in sprejem sklepa o ...

Vabilo na skupščino družbe - 2019 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/13-vabilo_na_skupscino_druzbe_2019_sl.pdf

27 avg 2019 ... SGP ZIDGRAD Idrija d.d.. Idrija, Vojkova 8. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje.

23. skupščina delniške družbe CP Ptuj d.d.

http://cpptuj.si/wp-content/uploads/2019/04/23SKUPSCINA_DELNISKE_DRUZBE_CPPTUJ.pdf

Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. Upravni odbor družbe sklicuje. XXIII. (triindvajseto) redno skupščino delničarjev družbe. CP Ptuj ...

Vabilo na skupščino družbe za dne 22.12.2014 - ultramarin.si

http://www.ultramarin.si/slo/aktualnodokumenti/skupscina22.12.2014.pdf

delu skupščine zapisala notarka ga. Nataša Erjavec iz Ljubljane. 2. Sprejem Sklepa o preoblikovanju družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa ...

vabilo na promocijski dogodek - Gimnazija Jurija Vege Idrija

http://www.gim-idrija.si/files/2018/05/VABILO-NA-PROMOCIJSKI-DOGODEK4.pdf

o Blaž Carli, 2bion.net, razvojno podjetje, ki se ukvarja z razvojem spletnih rešitev, kot so onlinegym4me.com, trainers4me.com, avtoklik.si, varuhzdravja.si, itd.

1 Občina Idrija Nadzorni odbor občine Idrija Mestni trg 1 5280 Idrija ...

https://www.idrija.si/files/other/news/54/591248.%20Poro%C4%8Dilo%20Nadzornega%20odbora%20za%20leto%202015.pdf

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Idrija. Ime nadzorovanega organa. Idrijsko-Cerkljanska razvoja agencija, d.o.o., Mestni trg 1 [email protected].

čipkarska šola idrija idrija lace school - Geopark Idrija

http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/stran-6-ipkarska-ola-pdf.pdf

https://idrijska-cipka.moja-kosarica.si/si/. Nuno polsten šal z idrijsko čipko. Nuno Felt Scarf with Idrija Lace. Unikaten, ročno izdelan šal v tehniki nuno polstenja z ...

DRUŽBE BIG BANG, D.O.O., ZA LETO 2017

http://media.bigbang.si/web/splet/BIGBANG_Letno_porocilo_2017.pdf

Seznam trgovin v Sloveniji: Naslov. Big Bang Ljubljana, Citypark Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana ... tablice umrljivosti prebivalstva. Slovenije 2005–2007,.

Strokovno poročilo za leto 2017 - PB Idrija

https://www.pb-idrija.si/static/docs/PDF/FINANCNI_N_LETNA_P/2017/Strokovno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

7 jul 2018 ... 4.2.1 Psihiatrične ambulante v Psihiatrični bolnišnici Idrija . ... laboratorij, zdravstvena administracija, internistična služba in lekarna. V poročilu ...

Revidirano Letno poročilo družbe za leto 2017

http://www.oam.si/file.aspx?AttachmentID=16191

28 mar 2018 ... da poslovno poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna, za leto 2017 ... projekta Diagnostično rehabilitacijski center DOBRNA MEDICAL z.

Politika upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana 14.12.2017 za ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-eng/2018/reports/2017/corporate_governance_policy_of_petrol_d.d._ljubljana_-_december_2017.pdf

14 Dec 2017 ... On 14th December 2017 a new updated version of the. Corporate Governance Policy of Petrol d.d., Ljubljana was adopted, which defines key ...

Vabilo na 10. Pomladni tek, Jesenice 2017 - Prijavim.se

https://prijavim.se/uploads/razpisi/1750_invitation.pdf

Osnovna šola. KOROŠKA BELA JESENICE. Cesta talcev 2. 4270 Jesenice tel.: 04 5806405 04 5809840. Vabilo na 10. Pomladni tek, Jesenice 2017.

Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2017

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15495/6.-toka---poslovni-nart-ale-d.o.o.-2017.pdf

22 dec 2016 ... Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje,. d. o. o. za leto ... odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d. o. o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 330/16 z ... osmrtnice, govori, glasba idr.

Anthony's Main Road tourist mine, Idrija Idrija UNESCO Global ...

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/19/715c492c4c2b866764684623b37fbbe2a51238cb.pdf

Idrija UNESCO Global Geopark, Slovenia, www.geopark-idrija.si. Columnar jointing in albite rhyolite, Rupnica. Papuk UNESCO Global geopark, Croatia, ...

Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023 - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/1600343-4%20Strategija%20razvoja%20turizma_final.pdf

D7 Prenova portala www.visit-idrija.com (po novem www.idrija.si) skladno s to strategijo in potrebnimi tehnologijami za izvajanje spletne prodaje in marketinških ...

program oskrbe s pitno vodo v občini idrija za ... - Komunala Idrija

http://www.komunalaidrija.si/upload/files/program-pv-2018-2021-vse-pdf.pdf

IDRIJSKE KRNICE. 10096430. 145. 0. IDRIJA. 11026893. IDRIJSKI LOG. 10096421. 83. 88. IDRIJA. 11026893. JAVORNIK. 10096464. 1. 0. IDRIJA. 11026893.

RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA Mercury Mine - CUDHg Idrija

http://www.cudhg-idrija.si/wp-content/uploads/2019/02/CUDHg_PedagoskiProgrami_2019.pdf

e: [email protected] www.skafar.si. • 100 m od Antonijevega rova. TOPILNICA Hg. Arkova 50, 5280 Idrija t: 031 810 194 e: [email protected] www.cudhg-idrija.

Občina Idrija Mestni trg 1 5280 Idrija Analiza uresničevanja ...

https://www.idrija.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/54/ANALIZA%20IN%20AKCIJSKI%20NA%C4%8CRT.pdf

Lekarna Ljubljana – Idrija, bencinski servis OMV Spodnja Idrija, Tosama Bela štacunca Idrija in Zdravstveni dom Idrija. Nizko število vpisanih točk ne odraţa ...

Lokalni energetski koncept občine Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/59999Lokalni%20energetski%20koncept%20ob%C4%8Dine%20Idrija.pdf

sončna elektrarna. SPTE ... koncesijsko upravljanje podjetju Petrol d.d. za dobo 29 let. Petrol ima po podatkih samo v mestu Idrija izgrajenega za 15.053 metrov ...

program varstva okolja občine idrija - Občina Idrija

https://idrija.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/54/Prora%C4%8Dun/Ob%C4%8Dinski%20program%20varstva%20okolja/Ob%C4%8Dinski%20program%20varstva%20okolja.pdf

Ključne besede: Občina Idrija, občinski program varstva okolja, stanje okolja, cilji ... Obremenjenost tal zaradi rudarstva in proizvodnje (živo srebro) ............. 29.

4. poslovanje psihiatrične bolnišnice idrija v letu 2015 - PB Idrija

https://www.pb-idrija.si/static/docs/PDF/FINANCNI_N_LETNA_P/2015/POSLOVNO_POROCILO_2015_SPLET.pdf

podpora izvajanju programov zdravstvenega varstva (lekarna, medicinsko- ... 2015 je imela bolnišnica sklenjene 3 pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, 6.

4. Prošnja županu bazna postaja Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/584644.%20Pro%C5%A1nja%20%C5%BEupanu%20bazna%20postaja%20Idrija.pdf

Na vas se obračam zaradi namere, da se na stavbo Doma upokojencev Idrija, Arkova ... Vir: http://www.idrija.ws/splosne-novice/ministrstvo-in-obina-idrija-ne-za-.

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE NA DAN 31.03.2006 (50 največjih ...

https://www.terme-catez.si/nl/files/default/medijsko-sredisce/2006/50-najvecjih-delnicarjev.pdf

31 mar 2006 ... 0,12. 42 NLB D.D.. TRG REPUBLIKE 2. 1000 LJUBLJANA. SVN. 672. 0,11. 43 PETAN PETRA. CESTA NA BRDO 053. 1000 LJUBLJANA. SVN.

IDRIJA Slovenia - one of the smallest and youngest ... - Geopark Idrija

http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/idrija-geoturismo-desenvolvimento-local-portugalska-sept-pdf.pdf

In the Idrija Mine, mercury appears in the form of shiny droplets of native mercury and red cinnabar ore, which is burned at temperatures above 800°C in order to ...

1 900-2/2019-7 OSNOVNA ŠOLA IDRIJA LAPAJNETOVA ... - OŠ Idrija

http://os-idrija.splet.arnes.si/files/2015/11/zapisnik-8.pdf

6 jun 2019 ... 900-2/2019-7. Ravnateljica je povedala, da je še isti dan posredovala vprašanje prevozniku. G. Klemen Pajkl, regijski vodja operative zahod, je ...

Obrazložitev ELABORATA 2018 Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/11196321-7%2004_Obrazlo%C5%BEitev%20ELABORATA%202018%20Idrija.pdf

87/12 in 109/12; v nadaljevanju Uredba) za določa, da je cena storitev ... imajo možnost kompostiranja in večino bioloških odpadov odlagajo na kompostnik.

POROČILO o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške ... - Salus

https://www.salus.si/wp-content/uploads/2019/09/Salus-porocilo-Q2-2019.pdf

30 avg 2019 ... družba SANOLABOR, d.d. in njeni odvisni družbi SANOL H d.o.o. in ... o najemu pisarniških prostorov, prostorov za maloprodajne trgovine ter.

glasilo občine idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/Files/eMagazine/54/69383/12.%20Obzorje.pdf

12 okt 2013 ... Pogodba z izvajalcem del SGP Zidgrad d.d. v višini 1.553.841 evrov ( aneks 144.000 evrov) je bila sklenjena v začetku avgusta. 2013 in takoj ...

Karti Geoparka Idrija - Geopark Idrija

http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/k-geopark-2014-slo-pdf.pdf

Hiša zelišč - Narava iz vrhov, Idrijske Krnice 34, 40, Spodnja Idrija; t: 386 (0)41 494 781. • Kmetija pri Kendu (sir in mlečni izdelki), Idrijske Krnice 1, Spodnja ...

sedem 10 KOMUNALA IDRIJA - Občina Idrija

https://idrija.si/files/other/news/54/191994sedem%2010%20KOMUNALA%20IDRIJA%20-%20kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20revizije.pdf

20 jun 2019 ... podjetja Komunala Idrija d. o. o., z dne 29. 5. 2019 ter opravljenega pregleda poslovanja družbe. Komunala Idrija d.o.o., Inštitut za javno ...

Idrija – November 2011 - Geopark Idrija

http://www.geopark-idrija.si/uploads/geopark_files/application-pdf.pdf

(data of the Slovenian Statistical Office, April 2011). Fig. A1 – Geographic position of the Idrija Geopark in Slovenia and distance to major towns and airports. Fig.

5. cene Vrtca Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/595415.%20cene%20Vrtca%20Idrija.pdf

90/15 - ZUPPJS16). Pri izračunu plač smo upoštevali potrjeno sistemizacijo za šolsko leto. 2016/2017. Število zaposlenih je glede na število otrok oziroma ...

stališča Občine Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/620464%20stali%C5%A1%C4%8Da%20Ob%C4%8Dine%20Idrija.pdf

Predlog po izločitvi vseh omejitev iz OPN (procent zelenih površin, faktor zazidljivosti in faktor izrabe zemljišča), saj je vse te faktorje težko dosegat v praksi.

simboli občine idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/posts187/54/90820Simboli%20Ob%C4%8Dine%20Idrija.pdf

Ottfried Neubecker, Heraldik, Augsburg 1990. Stanič, Rinaldo, Jakopič, Osnove heraldike in istovetnostni simboli, Ljubljana 2005 http://www.grboslovje.si/barve.