2. Poročilo o izvajanju sklepov 30. redne seje ... - Občina Vipava

28 jun 2018 ... Izvajalec SGP Zidgrad d.o.o. je pričel z deli. Tekoča problematika se rešuje sprotno. Izvajalec je dostavil vzorce materialov, ki jih vgrajuje. 10.5.

2. Poročilo o izvajanju sklepov 30. redne seje ... - Občina Vipava - Sorodni dokumenti

2. Poročilo o izvajanju sklepov 30. redne seje ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2018062908021822/

28 jun 2018 ... Izvajalec SGP Zidgrad d.o.o. je pričel z deli. Tekoča problematika se rešuje sprotno. Izvajalec je dostavil vzorce materialov, ki jih vgrajuje. 10.5.

Potrditev zapisnika 13. redne seje - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2016040716065250/

3 mar 2016 ... Anton Lavrenčič je povedal, da je dogovorjeno s KSD Ajdovščina, da bodo v otoku krožišča posajene rože. Egon Stopar je dodal, da ker gre za ...

Potrditev zapisnika 26. redne seje - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2017121914354283/

15 dec 2017 ... IGOR ČESNIK – Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina. - VILIJEM ... Pred leti ga je komunala že obžagala, vendar se je spet razrastlo. ... širi, pogrebi so številčno veliki in ob takih pogrebnih pride tudi do kaosa na ...

Potrditev zapisnika 29. redne seje - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2018052508194126/

16 maj 2018 ... BERNARDA PAŠKVAN, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina ... za odločitve od danes do jutri, ampak so programi, dolgi tudi ... Jernej Mikuž je povedal, da je bilo ta vikend lepo vreme in sezona turizma se je začela.

1. Potrditev zapisnika 31. redne seje - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2018092010293940/

19 sep 2018 ... izvajajo, kot na primer kuhinja v šoli v Vipavi. ... prijavil 1 izvajalec, Lesnina mg oprema d.o.o., s ponujeno ceno 316.000 eur brez ddv. Ker ni.

poročilo o izgradnji centra starejših pristan vipava - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/6_Poro%C4%8Dilo-o-izgradnji-Centra-za-starej%C5%A1e-Pristan---ob-koncu-gradnje-16-03-2010.pdf/397/

17 mar 2010 ... izgradnjo centra za starejše občane Vipava (v nadaljevanju ZIC) do zaključka gradnje Centra starejših Pristan Vipava. Po opravljeni študiji o ...

OBČINA VIPAVA OBČINSKI SVET SKRAJŠANI ZAPISNIK 20. redne ...

https://www.vipava.si/mma/01a_Zapisnik-20.-redne-seje-Ob%C4%8Dinskega-sveta-Ob%C4%8Dine-Vipava/291/

Ivo Krušec: - Opozoril je da v zapisniku manjka njegova ugotovitev, da je potrebno razpravljati o tem, zakaj je Ivo Uršič zapustil sejo. - Pogrešal je poročilo o ...

Gradivo 23. redne seje - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/gradiva/GRADIVO_23._REDNE_SEJE_OS.pdf

13 nov 2013 ... Bojanci so v počastitev. 40. letnice ustanovitve. ZKJ prispevala naslednja elektrogospodarska podjetja… Spominska plošča. Večnamenski.

ZAPISNIK 4 redne seje OS - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/9283001%20Zapisnik%204%20redne%20seje%20OS.pdf

Hočevar, Alojz Kovšca, Brigita Jakopin, Petra Zakrajšek, Patricija Šašek,. Franc Štibernik, mag. Božo Predalič, Marjan Trobec, Tomaž Škrjanec, Renato. Bedene ...

Zapisnik 18. redne seje OS 16.11 - Občina Makole

https://www.obcina-makole.si/files/other/news/208/112629Zapisnik%20%2018.%20redne%20seje%20OS%2016.11.pdf

16 nov 2017 ... Mediji: Bojan Sinič,. • Drugi: Igor Erker, Matjaž Kopše, Vanja Šimenko, Mojca Vantur, Blaž Gregorič, Natalija Pečovnik,. Jožica Dobaj, Vinko ...

Zapisnik 9. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/11221_2414d01eeefd36a269e57c3268d38680

18 dec 2019 ... 161. sklep 9. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 12. 12. 2019: ... oz. od TVD Partizana proti Cvetličarni Zvonček. 14.7 Marko ...

Zapisnik 7. redne seje 3. 7. 2019 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/11/Zapisnik-7.-redne-seje-3.7.2019.pdf

Peter Verlič (Občina Grosuplje župan), Helena Brlan (Občina Grosuplje), Mateja. Janežič (Vrtec Ig), Katarina Slokan Vehar (Vrtec Ig), Janez Miklič, Marjana ...

ZAPISNIK 2. redne seje OS - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/9281301%20Zapisnik%202.%20redne%20seje%20OS.pdf

Štrubelj, Mihael Hočevar, Alojz Kovšca, Brigita Jakopin, Petra Zakrajšek, Patricija Šašek,. Franc Štibernik, mag. Božo Predalič, Marjan Trobec, Tomaž Škrjanec, ...

Zapisnik 4. redne seje.pdf - Občina Duplek

https://duplek.e-obcina.si/files/other/news/44/53163_296Zapisnik%204.%20redne%20seje.pdf

Sejo je vodil župan Občine Duplek Mitja Horvat. Prisotni: člani občinskega ... Boštjan Partljič, Peter Zajc, Mitja Mulec, Zinka Dokl, , Nataša Kelher, Dejan Stanko,.

Zapisnik 5. redne seje - Občina Žetale

https://www.zetale.si/files/other/news/197/53110_237Zapisnik%205.%20redne%20seje.pdf

Na podlagi 18. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin štev. 8/2010) ... e)Sklep o določitvi višine nadomestila za opravljen pogrebni govor na ... Za opravljen govor na pogrebu na pokopališču v Žetalah prejme govornik, s.

Gradivo 6. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_6._redne_seje_OS.pdf

18 apr 2019 ... V letošnjem letu se povečuje število odsotnosti od pouka, približno polovica odsotnosti je neupravičene. Napredovanje v višji razred se iz.

Zapisnik 20. redne seje - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2014-2018/komisije-in-odbori-obcinskega-sveta-sklica-2014-2018/item/download/9102_45cf75578a99659925ed2a50d4bf4f59

31 mar 2017 ... Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Skupščino javnega ... Kitajski veleposlanik in kitajska gospodarska delegacija so se ...

Gradivo 20. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/Gradivo%2020%20redne%20seje%20OS.pdf

11 maj 2017 ... nove ljudi (Akrapovič, Adria, ipd.). Sejo so ... Splošna in kadrovska služba ima v podjetju določeno vlogo oziroma funkcijo, saj se ukvarja z.

Zapisnik 22. redne seje - Občina Naklo

https://naklo.si/files/other/news/95/164574Zapisnik%2022.%20redne%20seje.pdf

OSTALI PRISOTNI: Milan Bohinec-OŠ Naklo, Anton Rebolj - Domplan Kranj, Marko Kocjančič,. Marija Pivk ... Delovni čas vrtca je od 6. do 16. ure. To ... kršitev nedostojno vedenje na javnem kraju in za nedostojno vedenje do uradne osebe. V.

Ad2_zapisnik 31. redne seje.pdf - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/zapisnik%2031%20redne%20seje%20/2018051608242575/?m=1526451833

10 apr 2018 ... Poročilo Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo za šolsko leto 2016/ ... Ali je resnična trditev, da se poslovalnica NKBM d. d. na Dobrovem ...

2. točka 6. redne seje OS - Občina Vojnik

http://vojnik.si/wp-content/uploads/2005/10/images_2._to%C4%8Dka_6._redne_seje_OS.pdf

LIDIJA ELER JAZBINŠEK. 17. JANKO ČEPIN. 18. BRANKA ... ELER JAZBINŠEK LIDIJA. VREČKO LEON. MLINAR NINA ... FLIS URŠA. BOJANOVIC DANIJEL.

Zapisnik 2. redne seje - Občina Brezovica

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2019/12/Zapisnik-2.-redne-seje-28.8.2019.pdf

Kljub nakupu prostorov, bo pediater v Podpeči, saj se Lekarna Ljubljana seli iz ... Podana je pripomba nad asfaltom ceste od gas. doma Podpeč proti JKP, ker je ...

Zapisnik 8. redne seje - Občina Radenci

https://radenci.si/wp-content/uploads/2016/10/AD2-ZAPISNIK-8.SEJE_.pdf

8. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 20. 10. ... pobudo na temo spremembe lastništva poti na relaciji parkirišče Mercator, proti ...

Gradivo 29. redne seje - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/GRADIVO_29_REDNE_SEJE_OS.pdf

2 jul 2014 ... 5163/2 k.o. 1552 – Adlešiči se ukine status javnega dobra in ... odpadkov na 3 lokacijah in sicer: Pobrežje, Žuniči, Vinica – kamp Kolpa ter.

Zapisnik 14. redne seje - Občina Dobrna

https://www.dobrna.si/web/images/Zapisnik_14._redne_seje_OS_14.07.2016.pdf

plačila vrtca starša, ki je vključen v Vrtec Dobrna je 30,04 %, kar pomeni, da pretežni del, 69,96 %, plačila ekonomske cene plačuje Občina Dobrna iz proračuna.

Zapisnik 2. redne seje - Občina Vransko

https://www.vransko.si/wp-content/uploads/2019/04/Zapisnik-2.-seje-KMVIP.pdf

2 apr 2019 ... Vransko 59, 3305 Vransko. Tel.: (03) 703 28 00; E-pošta: [email protected]. Številka: 012/2019-08. Vransko, 15. 1. 2019. ZAPISNIK.

zapisnik 21. redne seje - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/Ad2-zapisnik%2021.%20redne%20seje/2017030711104862/?m=1488881427

6 mar 2017 ... Poročilo o poteku likvidacijskega postopka za Študijsko središče Grad Vipolže – v likvidaciji. 7. Letni program športa v Občini Brda za leto 2017.

Ad2_zapisnik 4. redne seje.pdf - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/zapisnik%204.%20redne%20seje%20/2019051413523607/?m=1557834756

14 maj 2019 ... Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Goriška lekarna ... za steklo je opaziti, da vinarji, kljub pozivom in raznim obvestilom, steklo.

Zapisnik 5. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/10915_f575f298c2ee7419d090a96d63b1a815

30 maj 2019 ... direktor ENOS OTE, d.o.o., Igor ARH – poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite, Mark. TOPLAK, MBA – direktor Razvojne agencije Zgornje ...

Zapisnik 4. redne seje - Občina Straža

http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2019/05/Zapisnik-4.-redne-seje.pdf

10 maj 2019 ... Igor Jurišič - član Nadzornega odbora. - Predstavnica DSO Novo mesto. - Predstavnik iz podjetja Espri, d.o.o.. - Predstavnik Aero kluba Novo ...

Zapisnik 2. redne seje - Občina Naklo

https://www.naklo.si/files/other/news/95/164485Zapisnik%202.%20redne%20seje.pdf

v sejni sobi Občine Naklo. PRISOTNI SVETNIKI: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Albin Golba, Anton. Grašič, Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Janez ...

ZAPISNIK 15 redne seje - Občina Rogašovci

https://www.obcina-rogasovci.si/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-15.-redne-seje.pdf

15. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 28. 9. 2012, ob ... občine Moravske Toplice. ... tekoče vzdrževanje za vrtec pri OŠ Sv. Jurij.

Zapisnik 22 redne seje 18. 10. 2017 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2017/12/Zapisnik-22-redne-seje-18.10.2017-.pdf

1 jan 2018 ... d.o.o.), Mateja Janežič (ravnateljica Vrtca Ig), Katarina Slokan Vehar (računovodkinja Vrtca. Ig), Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, ...

ZAPISNIK 9. redne seje - Občina Podlehnik

https://www.podlehnik.si/files/other/news/178/52606_28385ZAPISNIK%209.%20redne%20seje.pdf

predstavniki medijev / Eva Milošič – Štajerski Tednik in Majda Fridl – Radio Ptuj. - taj. Po otvoritvenem pozdravu je župan, g. Maučič predstavil predlagani ...

Ad2_zapisnik 32. redne seje.pdf - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/zapisnik%2032.%20redne%20seje/2018090510184907/?m=1536135529

5 sep 2018 ... OBČINA BRDA. Trg 25. maja 2. 5212 Dobrovo. Številka: 900-32/2018. Datum: 22. 5. 2018. ZAPISNIK. 32. redne seje Občinskega sveta Občine ...