monitoring kakovosti površinskih vodotokov v sloveniji v letu ... - Arso

Prebačevo. 17 VT Sava Medvode – Podgrad ... Cerkvenikov mlin. 74 VT Molja. Molja. Jadranske reke. V ... SAVA Prebačevo. 1,60 * 3420. SAVA Radovljica.

monitoring kakovosti površinskih vodotokov v sloveniji v letu ... - Arso - Sorodni dokumenti

monitoring kakovosti površinskih vodotokov v sloveniji v letu ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Porocilo_reke_2006.pdf

Prebačevo. 17 VT Sava Medvode – Podgrad ... Cerkvenikov mlin. 74 VT Molja. Molja. Jadranske reke. V ... SAVA Prebačevo. 1,60 * 3420. SAVA Radovljica.

Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL marec ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Monitoring-podzemne-vode-in-povr iinskih-vodotokov-v-MOL-marec-2002-december-2002.pdf

17 dec 2002 ... ind.vodnjak 5105000. 5459840. 5 potopna črpalka. Realizacija programa za podtalnice. Program za podtalnice je bil v obdobju od začetka ...

Kakovost površinskih virov pitne vode v Sloveniji - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/PVOPV_publikacija-01.pdf

reka je temnela, brez šumenja ... Rižana je najpomembnejša reka v slovenski Istri, saj predstavlja ... Kolpa. Kolpa pri Vinici je vir pitne vode za približno 1.400.

izredni monitoring spremljanje kakovosti vode na žusterni - Arso

https://www.arso.gov.si/novice/datoteke/041567-Izredni%20monitoring%20%C5%BDusterna%2016082019.pdf

16 avg 2019 ... Intestinalni enterokoki. (CFU/100 ml). 2.8.2019. Žusterna – otroški bazen. 400. 770. 3.8.2019. Žusterna – otroški bazen. 820. 330. 4.8.2019.

Monitoring kakovosti morja in voda za življenje in rast morskih ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/morje_porocilo2006.pdf

23 avg 2008 ... kakovosti morja. Vzorce vode smo zajemali s pomočjo rozete. Slanost in kisik smo določali v površinskem (0,5 m) in pridnenem sloju, ostale ...

Monitoring odvzema rjavega medveda iz narave v Sloveniji ... - Arso

http://www.arso.gov.si/narava/%C5%BEivali/ogro%C5%BEene%20in%20zavarovane/Medvedi-starosti2007-2010.pdf

30 jan 2012 ... previdnost tudi pri načrtovanju odstrela medvedov v Sloveniji. ... Swenson J. E., Adamič M., Huber D., Stokke S. 2007. Brown bear body mass ...

Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letu 2017

https://www.kis.si/f/docs/Prikazi_in_informacije/PI_297_Pregled_zakola_in_klavne_kakovosti_goveda_v_Sloveniji_za_le.pdf

Prikazujemo tudi parametre klavne kakovosti bikov v povezavi z ... bikov čiste rjave, lisaste in črno-bele pasme, vzrejenih v različnih ... glas, 74, 27: 10-11.

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2018 - Arso

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Letno_Porocilo_2018.pdf

Novo Gorico, Koper, Kranj, Novo mesto in Velenje, so reprezentativna za gosteje naseljene predele mest, v ... unds,” EMEP/CCC-Report 1/2019, no. 1, 2019.

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2017 - Arso

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Letno_porocilo_2017_kakovost_zraka_fin.pdf

Onesnaženost zraka z delci PM10 že nekaj let v povprecju ostaja na isti ravni in ... Mariborska, Ljubljana Gospodarsko razstavišce and Nova Gorica Grcna, one ...

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2016 - Arso

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Porocilo_2016.pdf

Kakovost zraka v Sloveniji. ISSN 1855-0827. Ljubljana, november 2017. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ...

kakovost zraka v sloveniji v letu 2005 - Arso

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost_zraka_2005.pdf

MERITVE OZADJA ONESNAŽENOSTI ZRAKA . ... dovoljeno število preseganj mejnih koncentracij je označeno z rdečim tiskom). Leto/. Year zima / winter. 1 ura /.

MONITORING POVRŠINSKIH VODA V MESTNI OBČINI NOVA ...

https://www.nova-gorica.si/mma/-/2017041308064295/

13 apr 2017 ... Voda je tekoča. V bližini potoka so vrtovi in vinogradi ter naselje individualnih hiš in magistralna cesta. Slika 2: ZADRŽEVALNIK VOGRŠČEK, ...

Program hidrološkega monitoringa površinskih voda za ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Program%20hidrolo%C5%A1kega%20monitoringa%20povr%C5%A1inskih%20voda%202016-2020.pdf

Oceanografska boja Vida, katere lastnik je Morska biološka postaja Piran/Nacionalni ... opreme za valovanje in morski tok ter sofinancira vzdrževanje boje.

MONITORING POPULACIJ IZBRANIH VRST PTIC Rezultati ... - Arso

http://www.arso.gov.si/narava/%C5%BEivali/ogro%C5%BEene%20in%20zavarovane/Monitoring%20ptic%20-%20Vmesno%20poro%C4%8Dilo%202005.pdf

30 sep 2005 ... Mala tukalica Porzana parva. ... Grahasta tukalica Porzana porzana . ... Mala tukalica je ena najmanj poznanih vrst ptic pri nas. Temu botrujejo ...

monitoring populacij izbranih vrst ptic 2006/07 - Arso

https://www.arso.gov.si/narava/%C5%BEivali/ogro%C5%BEene%20in%20zavarovane/Monitoring%20ptic%20-%20Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%202006-07.pdf

Škrjančar. 1. 1. Postovka. 3. 3. 2. 3. 1. 1. 13. Rdečenoga postovka. 0. Kačar. 0 ... Močvirski lunj. 1. 1. Škrjančar. 1. 2. 3. Postovka. 4. 4. 8. Rdečenoga postovka. 0 ...

Spremljanje kakovosti morja in vnosov onesnaženja s ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/Barcelonska_2007.pdf

okolje, kjer so vsi podatki za posamezna kopališča so dostopni tudi na spletnih strani. ... koprsko pristanišče (00TM) (slika 1). Rezultati ... 2004-2005), obali Maghreb in Siciliji (2006), Egejskem morju (2007) delu Libanonin Siriji. V letu. 2008 ...

Program spremljanja kakovosti morja in vnosov onesnaženja ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/morje/PROGRAM%20BARCELONSKA%202009.pdf

Tabela 6.2.1: Vodna telesa morja na vodnem območju Jadranskega morja ter ... Izbor merilnih mest obalnega morja s koordinatami, globina merilnih mest in ...

4.2. Program spremljanja kakovosti vode za življenje morskih ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/programi/PROGRAM%20%C5%A0KOLJKE%202009.pdf

vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (UL RS št. ... morskih polžev (gojenje), koordinate merilnih mest in globine so navedene v tabeli 4.2.1.

poročilo monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Porocilo_ribe_2006.pdf

19 dec 2006 ... imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib ( ... za ribe in kot amonij - ionizirana oblika amoniaka (NH4.

Program ocenjevanja kakovosti zraka za obdobje 2019-2021 - Arso

http://www.arso.si/zrak/kakovost%20zraka/ocenjevanje%20kakovosti/Program%20ocenjevanja%20kakovosti%20zraka%202019-2021.pdf

Raziskovalni projekti za podporo izboljšanja ocenjevanja kakovosti zraka in ... je navedena časovna enota podajanja vrednosti za posamezna onesnaževala, ki je ... za pripravo kart so modelski izračuni na mesečni in letni ravni, narejeni z ...

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev ...

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-2013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Vrednotenje/MONITORINGI_PTIC/200911_figelj_kmecl_porocilo_fbi_2009.pdf

Pet najštevilčnejših vrst v notranjem pasu je bilo dominantnih (stopnja dominance >5%) in sicer črnoglavka, domači vrabec, kos, poljski vrabec in velika sinica.

Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo v letu 2017

https://www.agen-rs.si/documents/10926/22101/Poro%C4%8Dilo-o-kakovosti-oskrbe-z-elektri%C4%8Dno-energijo-v-letu-2017/16b5e3e5-5fee-41ec-a2aa-dcb6b72190c1

Višja sila zelo izstopa samo pri Elektro Maribor tudi ... izpadi, ki jih največkrat povzročijo slabe vremenske razmere in defekti na elektroenergetskih napravah.

Poročilo o kakovosti oskrbe v letu 2011 - Agencija za energijo

https://www.agen-rs.si/documents/10926/22101/Poro%C4%8Dilo-o-kakovosti-oskrbe-v-letu-2011/004938f0-5839-4016-9255-c371aac30838

Elektro Maribor, d.d. v letu 2011 ni zabeležil nenačrtovanih prekinitev zaradi vzroka ... Pri obratovanju EES-a nastopijo tudi nepredvideni dogodki – izpadi, ki jih ...

Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji ... - GOVEDO.si

https://www.govedo.si/datoteke/File/kis/SLO/Publikacije/prikazi/PI273-Pregled_zakola_in_klavne_kakovosti_goveda_v_Sloveniji_za_leto_2010.pdf

Urednica zbirke Lili MARINČEK, univ. dipl. inž. zoot. Naklada 250 izvodov. CIP - Kataložni zapis o ... Litijska mesarija. 2239 2 1091 2. 7,2. (±2,4). 5,5. (±1,3). 6,1.

Potresi v letu 2008 - Arso

https://www.arso.gov.si/potresi/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Potresi%20v%20letu%202008.pdf

1 sep 2008 ... in Gorenja Brezovica at the foot of the mountain Krim was included to network. ... stal 12. maja v vzhodnem Sečuanu, Kitajska. V njem je umrlo.

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

http://www.kmetzav-mb.si/Delavnica_Rogla_5.pdf

Peleti. Toplotna črpalka. El. Energija. Utekočinjen naftni plin. Toplovod. Sekanci ... Mercator, Hofer, ... Za male peči/kamine in centrale sisteme morajo biti peleti v.

Temperature rek in jezer v letu 2010 - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Temperature_rek_leto2010.pdf

Bohinjskega jezera pa je bila 10,3 °C, kar je 0,9 °C več kot v dolgoletnem obdobju. ... naraščale vse do sredine julija, ko so bile temperature vode rek v tem letu ... temperature of the Bohinj lake was 10,3 °C and of t he Bled lake was 12,6 °C.

kakovost jezer v letu 2007 - Arso

http://193.2.208.18/vode/jezera/Porocilo_jezera_2007.pdf

TABELA 17: OCENA BLEJSKEGA JEZERA V LETU 2007 NA OSNOVI ... m3106 globina m. 1 SI1128VT Blejsko jezero. J. Blejsko jezero. 1,43. 25,7. 31 maks.

meritve z difuzivnimi vzorčevalniki v letu 2005 - Arso

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/poro%C4%8Dila%20o%20projektih/por_difuzivnimi_2005.pdf

Indikativne meritve onesnaženosti z difuzivnimi vzorčevalniki zraka so se na ... fs k a z n a č iln o s t. N. O. 2. S. O. 2. C. 6. H. 6. C e lje. U. B. R. 3. 2. 2. 3. 1. 4. ,8. K.

Vode v Sloveniji - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/vode%20v%20sloveniji.pdf

VODE v Sloveniji : ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po ... Preglednica 4: Odseki rek, ki niso v dobrem ekološkem stanju zaradi posebnih onesnaževal ...

GEOTRIP '02 V SLOVENIJI - Arso

https://www.arso.gov.si/narava/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/geotrip_02.pdf

Geotrip '02 v Sloveniji / [tekst Uroš Herlec, Branka Hlad, Marko. Simić ; ilustracije ... Vulkani pa izbruhajo lavo, iz katere nastane predornina andezit. Kadar.

Kakovost voda v Sloveniji - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost%20voda/Kakovost%20voda-SLO.pdf

podatki o emisijah snovi v vode iz točkovnih virov, podatki o rabi zemlje, presežkih dušika, rabi fitofarmacevtskih ... o žako v o. R ado viči (M etlik a) ustrezen ustrezen ustrezen ustrezen. L. JUBL. JANIC. A ... Vodnjak v Črncih na Murskem polju ...

Značilnosti vetra v Sloveniji - Arso

http://www.arso.gov.si/vreme/poro%C4%8Dila%20in%20projekti/dr%C5%BEavna%20slu%C5%BEba/Znacilnosti_vetra_v_Sloveniji.pdf

V primerjavi z zahodno Evropo Slovenija ni zelo vetrovna. Na vetrne ... zahodno Evropo ni zelo vetrovna, saj leži za- ... Vetrna roža za Kredarico po hitrostnih.

Izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek v letu 2012, ribe - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/reke/Ribe_koncno_%20porocilo_2012.pdf

28 mar 2013 ... Lecren, 1967). V primeru, da je verjetnost ulova vodilne ... (1:15.000). Slika 11: Orto foto posnetek vzorčevanega odseka reke Kolpe (1:4.000).

Vpliv saharskega peska na koncentracijo delcev PM10 v letu ... - Arso

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Saharski%20pesek%202012.pdf

delcev PM10 v zunanjem zraku povzročil naravni vir. Med naravne vire se šteje:vulkanski prah, saharski pesek, gozdni požari ali aerosoli iz morja. 2. NAMEN.

monitoring pitne vode 2017 letno poročilo o kakovosti pitne vode v ...

http://www.mpv.si/uploads/PR17Monitoring_PV_Letno_porocilo_2017.pdf

4 jun 2018 ... For zones supplying more than 500 inhabitants, tests under the 2017 Drinking Water Monitoring. Programme of the Ministry of Health (MH) ...