KAKOVOST VODA-ANG.indd - ARSO

Prebačevo good good good good good ... Cerkvenikov mlin. (the mill) good good ... At the sampling site Prebačevo, only a surface sample was taken and the ...

KAKOVOST VODA-ANG.indd - ARSO - Sorodni dokumenti

KAKOVOST VODA-01.indd - Arso

http://www.hydro.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost%20voda/Kakovost%20voda-SLO.pdf

NADIŽA. Potoki dobro dobro. NADIŽA. Robič dobro dobro dobro. REKA. Podgraje ... Specifične razmere v rekah, kot so temperatura vode, hitrost vodnega toka,.

KAKOVOST VODA-ANG.indd - ARSO

http://www.vode.si/en/water/reports%20and%20publications/Kakovost%20voda-ANG.pdf

Prebačevo good good good good good ... Cerkvenikov mlin. (the mill) good good ... At the sampling site Prebačevo, only a surface sample was taken and the ...

kakovost voda za življenje - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/poro%C4%8Dila%20in%20%C4%8Dlanki/KV%202017%20splet.pdf

Kopalno območje Kolpa, Učakovci – Vinica Vinica - Avtokamp Katra*. 34910. 520291 ... Kopalno območje Kolpa, Adlešiči ... Naravno kopališče Kamp Lucija.

Kakovost voda v Sloveniji - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost%20voda/Kakovost%20voda-SLO.pdf

podatki o emisijah snovi v vode iz točkovnih virov, podatki o rabi zemlje, presežkih dušika, rabi fitofarmacevtskih ... o žako v o. R ado viči (M etlik a) ustrezen ustrezen ustrezen ustrezen. L. JUBL. JANIC. A ... Vodnjak v Črncih na Murskem polju ...

KAKOVOST KOPALNIH VODA NA NARAVNIH KOPALIŠČIH ... - Arso

http://193.2.208.18/vode/kopalne%20vode/KV_porocilo_2006.pdf

zdravje; naravne kopalne vode pa se v Sloveniji delijo na naravna kopališča in na ... območjih kopalnih voda je Agencija Republike Slovenije za okolje v letih ...

Kakovost voda nas kliče k dogovornemu turizmu - Arso

https://www.arso.gov.si/novice/datoteke/041373-06062018%20SJ%20fin%20vode%20turizem%20bled%20bohinj%20tnp.pdf

6 jun 2019 ... Pritiski na Bohinjsko in Blejsko jezero ... Za varno kopanje je poskrbljeno na naravnih kopališčih, ki imajo upravljavca, območje kopališča je ...

kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na kopalnih ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/KV%202013_splet.pdf

KAKOVOST KOPALNIH VODA V SLOVENIJI V LETU 2011 ... Tabela 5: Mikrobiološka skladnost celinskih kopalnih voda v obdobju 2010 ... ob otroškem bazenu* ... pranje sadja, številne nevarnosti pa predstavljajo tudi motna voda, nevarne ...

upravljanje kopalnih voda v sloveniji - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/clanki/Upravljanje_kopalnih_voda.pdf

Nacionalni predpisi v Sloveniji določajo dve vrsti območij kopalnih voda: - območja kopalnih voda, kjer so naravna kopališča z upravljavci (območja naravnih.

kakovost jezer v letu 2007 - Arso

http://193.2.208.18/vode/jezera/Porocilo_jezera_2007.pdf

TABELA 17: OCENA BLEJSKEGA JEZERA V LETU 2007 NA OSNOVI ... m3106 globina m. 1 SI1128VT Blejsko jezero. J. Blejsko jezero. 1,43. 25,7. 31 maks.

Program hidrološkega monitoringa površinskih voda za ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Program%20hidrolo%C5%A1kega%20monitoringa%20povr%C5%A1inskih%20voda%202016-2020.pdf

Oceanografska boja Vida, katere lastnik je Morska biološka postaja Piran/Nacionalni ... opreme za valovanje in morski tok ter sofinancira vzdrževanje boje.

Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Koli%C4%8Dinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Poro%C4%8Dilo_o_monitoringu_2012_31jul2014.pdf

ISSN 2232-5239. Deskriptorji: podzemne vode, monitoring, količinsko stanje, Slovenija ... podzemne vode, ki jo primerjamo s srednjim letnim pretokom reke.

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2017 - Arso

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Letno_porocilo_2017_kakovost_zraka_fin.pdf

Onesnaženost zraka z delci PM10 že nekaj let v povprecju ostaja na isti ravni in ... Mariborska, Ljubljana Gospodarsko razstavišce and Nova Gorica Grcna, one ...

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2016 - Arso

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Porocilo_2016.pdf

Kakovost zraka v Sloveniji. ISSN 1855-0827. Ljubljana, november 2017. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ...

kakovost zraka v sloveniji v letu 2005 - Arso

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost_zraka_2005.pdf

MERITVE OZADJA ONESNAŽENOSTI ZRAKA . ... dovoljeno število preseganj mejnih koncentracij je označeno z rdečim tiskom). Leto/. Year zima / winter. 1 ura /.

Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2018 - Arso

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Letno_Porocilo_2018.pdf

Novo Gorico, Koper, Kranj, Novo mesto in Velenje, so reprezentativna za gosteje naseljene predele mest, v ... unds,” EMEP/CCC-Report 1/2019, no. 1, 2019.

poročilo monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Porocilo_ribe_2006.pdf

19 dec 2006 ... imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib ( ... za ribe in kot amonij - ionizirana oblika amoniaka (NH4.

Kakovost površinskih virov pitne vode v Sloveniji - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/PVOPV_publikacija-01.pdf

reka je temnela, brez šumenja ... Rižana je najpomembnejša reka v slovenski Istri, saj predstavlja ... Kolpa. Kolpa pri Vinici je vir pitne vode za približno 1.400.

Monitoring kakovosti morja in voda za življenje in rast morskih ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/morje_porocilo2006.pdf

23 avg 2008 ... kakovosti morja. Vzorce vode smo zajemali s pomočjo rozete. Slanost in kisik smo določali v površinskem (0,5 m) in pridnenem sloju, ostale ...

Gozd in voda.indd - Slovenian Forestry Institute - Gozdarski inštitut ...

http://en.gozdis.si/data/publikacije/3_gozd_voda.pdf

GOZD in voda : rezultati projekta Interreg IIIA / [sodelavci ... Območni enoti Bled, Zavod za gozdove Slovenije ... npr. znano, da gozd niso samo drevesa, grmi.

svetovni dan voda 2016 »voda in delovna mesta - Maribor.si

http://okolje.maribor.si/data/user_upload/okolje/Okoljski_dnevi/program_dan_voda_2016.pdf

18 mar 2016 ... Kraj: Nakupovalni center Qlandia, Maribor. Čas: 17.00. Organizator: ... 9.30 Delovni sestanek potapljačev in voznikov čolnov, Vodni stolp.

SVETOVNI DAN VODA 2019 »VODA ZA VSAKOGAR« - Maribor.si

http://okolje.maribor.si/data/user_upload/okolje/Vode/PROGRAM_dan_voda_2019_verzija_15_3.pdf

20 mar 2019 ... Skrajni čas je, da se s trajnostno ... Organizator: Mestna občina Maribor, Medobčinski urad za varstvo ... film s prikazom čiščenja odpadnih voda in brezplačen delovni zvezek ... Kraj: Nakupovalno središče Europark, Maribor.

izvorska voda 902 - Promocijska voda

http://www.promocijskavoda.com/wp-content/uploads/2018/01/05L-PRODAJA-SA-I-BEZ-POVRATNE-NAKNADE.pdf

se puni sa izvora Č1 na 902 m nadmorske visine. Nije prethodno obrađena. Odlikuje ju vrlo nizak sadržaj minerala. Analiza izvršena 22.01.2015. Pod stalnim ...

Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u ...

https://fsa.gov.ba/wp-content/uploads/2020/01/bs-Lista_priznatih_prirodnih_mineralnih_voda_i_prirodnih_izvorskih_voda_u_BiH_R02_31-14.pdf

ELEMENT. Voda Vrnjci a.d.. Frutela d.o.o.. Belimarkovac. Vrnjačka Banja. Srbija. UP-1-26-9-24-2/11. STUDENAC. Podravka d.d.. Podravka d.o.o.. Grofova vrela.

VODA V O D A

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_12598/objava_65393/fajlovi/VODA%20FARMAC.pdf

Osmolalnost. Osmolarnost (90%) plazme odredjuju joni. Natrijum, hlor i bikarbonati osmolarnost intraćelijske tečnosti određuju. Kalijum, fosfati i proteini ...

1.VODA

https://rudar.rgn.hr/~fkapor/nids_fkapor/Sadrzaj/VODA.pdf

Topljivost plina u vodi ovisi o: 1.Karakteru plina i moguşoj reakciji s vodom. 2.Temperaturi. 3.Parcijalnom tlaku plina nad vodom. Henryjev zakon: x i. = K x. ‡p.

LED IN VODA - Presek

http://www.presek.si/19/1094-Strnad.pdf

Prostornina kilograma vode je pri 4°( najmanjša. Tedaj je gostota vode največja (slika 1). Podobno temperaturno odvisnost prostornine opazimo samo pri ...

VODA I ELEKTROLITI

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_20530/objava_41951/fajlovi/1303berane.pdf

Osmolalnost. Osmolarnost (90%) plazme odredjuju joni. Natrijuma, hlora i bikarbonati. Natrijuma, hlora i bikarbonati. Osmolarnost intraćelijske tečnosti određuju.

Voda & energija

https://klima.hr/razno/dogadjanja/smd14_oskorus.pdf

Na području Hrvatske sagrađena je prva HE u Europi. ❑Puštena je u pogon 28. kolovoza 1895., samo tri dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Niagare.

VODA VODIK

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/vodik.pdf

eksplozivnom reakcijom vodika i kisika nastaje voda. Ime hidrogen (od ... veća, vodikovi se izotopi po svojim fizikalnim i kemijskim svoj stvima međusobno ...

EKOSISTEMI IN VODA

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2018/12/Ekosistemi-in-voda_7.r-Ekokviz2018-19.pdf

Rekam določamo rečni režim, ki ga prikažemo s hidrogrami. Na nihanje vodnega stanja med letom vplivajo različni dejavniki: padavine in taljenje ledu in snega.

VLAKNA - VODA 527

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/voda.pdf

VODA, prirodni spoj vodika i kisika, vodikov oksid s kemij skom formulom H20 ... pa se tako dobije deionizirana voda kojoj električna provodnost iznosi samo 0 ...

Voda kao tvar - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Voda_kao_tvar.pdf

Molekule vode u tri klasična agregatna stanja vode: Tekuća voda – dio molekula u amorfnim nakupinama; klasterima. Led (klasičan Ih oblik) – sve molekule.

Podzemna voda

http://rgn.hr/~bmatos/nids_bmatos/Sumarstvo_nastavni_materijali_i_obavijesti/3b_Povrsinska_i_podzemna_voda.pdf

Propusnost/permeabilnost. - vodopropusne stijene - vodonosnici – AKVIFERI - stijene koje brzo primaju i otpuštaju vodu (voda se kreće kroz stijenu s lakoćom) ...

14obk-p3-voda - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/14obk-p3-voda.pdf

Čista voda je slabo ionizirana, pri čemu nastaje jednaki broj protona. (hidronijevih iona, H3O ) i hidroksidnih iona OH-. Ionizaciju vode opisuje ravnotežna ...

ONESNAŽENJE VODA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303624.pdf

AMONIJEV ION V VODAH. ... Amonijak se zelo dobro topi v vodi in pri reakciji z vodo nastane amoniiev ion (NH4 ), ki ga določimo pri preskušanju vode in ga ...

Iz Hrvatskih voda - Građevinar

http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-58-2006-03-11.pdf

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA. Prema odluci Generalne skupštine. Ujedinjenih naroda od 1993., svake se godine 22. ožujka obilježava Svjet-.