UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

Marela) (2012: 259), v svoji poeziji pa velikokrat uporablja estetiko grdega (2009: 125). Med ... [Ob dveh bomo videli, kdo zna pripraviti bolj odvraten napitek.] ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints - Sorodni dokumenti

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3371/1/Emina_Salkic-diploma_pef.pdf

Ključne besede: šolski kemijski laboratorij, kemijska varnost, osebna ... Oranžne kvadratne simbole za nevarnost nadomeščajo novi grafični znaki v obliki.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6020/1/Bojc_Klara_Diplomsko_delo.pdf

predstavljena Zemlja in splošni podatki (oblika, barva, kroženje Zemlje in življenje na ... Vodušek T., Klemenčič M., Oblika in velikost ter zgradba Zemlje, 2009.

Pedagoška Fakulteta - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3674/1/Kako_interaktivno_predstaviti_dolo%C4%8Dene_lastnosti_vode.pdf

Tekoča voda ima visoko vrelišče in njena izparilna toplota dokazuje, da je nekaj posebnega. Voda ima visoko toplotno kapaciteto. Specifična toplotna kapaciteta ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5323/1/Rupert_Marus%CC%8Ca,PRIMERJALNA_ANALIZA_DAHL-ROZMAN_MD.pdf

Marela) (2012: 259), v svoji poeziji pa velikokrat uporablja estetiko grdega (2009: 125). Med ... [Ob dveh bomo videli, kdo zna pripraviti bolj odvraten napitek.] ...

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/913/1/Lectarstvo_s_projektnim_u%C4%8Dnim_delom.pdf

vosek, torej medičarstvo in svečarstvo. Iz trdega medenega testa so izdelovali lectovo pecivo, štruklje in drugo medeno pecivo, iz voska pa sveče ter voščene ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta fakulteta za ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2330/1/DIPLOMSKO_DELO_Katja_Krnc.pdf

izvedel in opisal Joseph Black ter sta predstavljena v članku Reproducing Black's ... Časovni potek temperature pri faznem prehodu iz vode v led, ko ne pride do.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta darja ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2838/1/Diplomsko_delo_Darja_%C5%A0..pdf

palčkov (1937), Princesa in žabec (2009) in Zlatolaska (2010). Pri tem smo uporabili deskriptivno metodo, s katero smo predstavili izbrane pravljice v Grimmovih ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta martina ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5310/1/Kolagrafija,_svetlenje_iz_temne_osnove.pdf

Risanje v sveže lepilo . ... sveže lepilo, senčni relief, risanje z lepilom in peskom, svetlenje iz temne ... nanesla mizarsko lepilo, zmešano s šamotno moko.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta barbara ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2968/1/Makov%C5%A1ek,_Nadaljnje_izobra%C5%BEevanje.pdf

Motiviranost za programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ........................... - 33 -. 7.3 ... To velja tudi za vzgojitelje predšolskih otrok. Filozofija ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta lea filipič ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2931/1/Diplomsko_delo__Obravnava_zbirke_pravjic__Anje_tehnicna_dokon%C4%8Dna.pdf

slovenske mladinske avtorice Anje Štefan iz zbirke Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice. Namen diplomskega dela je bilo s skupino otrok, starimi od ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta taja geč ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5306/1/FINALGE%C4%8C,_TAJA_25._8._2018_-_teh._urejeno.pdf

tales of Rezija: Grdina in Rusica, Kako so volku ostrigli brke and Tri botre Lisičice, is described. The activites consist of the geographical positioning of Rezija, ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta likovno ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5926/1/Diploma_Likovna_transponacija_Tamara_Pintaric_FF.pdf

LIKOVNO TRANSPONIRANJE IZ SLIKARSKE TEHNIKE V. GRAFIKO. Diplomsko ... 8.3 Kakšen delež ima pri likovnem transponiranju menjava likovne tehnike?

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta izdelava ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1753/1/CELOTNA_DIPLOMA_v_PDF.pdf

KLJUČNE BESEDE: Igrača, igra, didaktična igrača, tehnika, les, papir, karton in lepenka, otroci, ... samorog, »vingsice«, traktor, vlečni avto, ninica, dojenček.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta kim munih ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1775/1/DIPLOMSKI_PROJEKT_MUNIH_KIM_%28CD%29.pdf

21 avg 2013 ... Najprej sem s pomočjo indikatorjev določevala kisline in baze, nato pa ... Najbolj znan primer je namizna sol, natrijev klorid s kemijsko formulo NaCl. ... so soli dušikove(V) kisline, v organski kemiji pa so estri dušikove kisline.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta uršašega ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4780/1/Ur%C5%A1a_%C5%A0ega_Diplomsko_delo.pdf

danjem zivljenju: mornarski vozel, vozel osmica, bicev vozel, rabljev vozel idr. Navsezadnje pa se spomnimo, da vozel naredimo tudi na kravati. Vozli so se kot ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta socialna ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/912/1/%C5%A0portna_Rekreacija_in_stres_v_poklicih_pomo%C4%8Di_-_Silvija_Fan%C5%BEol_Dunjko.pdf

Ščuka, Viljem, Stres naš vsakdanji, Ptički brez gnezda, št. 37, 1999, str. 7-12. • Ščuka, Viljem, Izgorelost delavcev v službah pomoči, Defektologica slovenica, let.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta drugostopenjski ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4481/1/Jezikovna_usposobljenost_u%C4%8Diteljev_na_razredni_stopnji_%281%29.pdf

Prejemnik besedila je pozoren na vse dejavnike govorjenja in besedni jezik zato ... Priloge v besedilu zapisujemo v oklepaj in jih označimo s črkami, na koncu.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta ula rakuša ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4644/1/Diplomsko_delo_Ula_Raku%C5%A1a.pdf

Žalec, vrtec Zarja Celje in v vrtec Tončke Čečeve Celje, ki so mi z izpolnitvijo anket ... Ključne besede: vrtec, vzgojitelji, starši, kakovost v vrtcu, kazalci kakovosti ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta oddelek za ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/408/1/Matemati%C4%8Dno_opismenjevanje_preko_preglednic_in_diagramov.pdf

Stolpični diagram je pregleden le, če število podatkov ni preveliko. Stolpce lahko rišemo tudi v vodoravni smeri, temu pravimo prikaz z vrsticami. Na razredni ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1655/1/Diplomska_naloga_Animiran_film_v_vrtcu,_Mateja_Novak.pdf

Slika 21: Črno-beli Miki Miška . ... To je bil polanimirani film oziroma prva risanka z naslovom Humorous ... Leta 2000 je bila v reviji Time magazine risanka.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta biotehnična ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3677/1/ERIKA_MEDVE%C5%A0EK_Dipl_UREJEN_PROSTOR_VRTCA_22_6_16_ULT__1_-1.pdf

Slika 7: Starejši tip gradnje (mavčne plošče omet) ..................................................... 27 ... kot so les, opeke, betona, jeklo, sendvič plošče (kovina steklena volna kovina) in plastika (polikarbonatne ... 6. 2016. VIR: http://www.merkur.si/vse-za-.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta izdelava uv ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5796/1/Mag_delo_Urh_Grobljar.pdf

Slika 1: Spekter elektromagnetnega valovanja. Kadar svetlobo obravnavamo kot valovanje, z enacbo 1 prikažemo povezavo. 1Vsaka barva ima svojo valovno ...

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta NASILJE V ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1236/1/diploma_Olga.pdf

13 sep 2012 ... »Munchausnov sindrom je oblika zlorabljanja otroka, za katerega je značilno, da neka oseba lahko povzroča znake bolezni pri otroku ali pa ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta lea šifrer ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5110/1/Diplomsko_delo_-_urejeno.pdf

GLASBILA orffov inštrumentarij lastna glasbila zvočila ljudska zvočne igrače improvizirana glasbila melodična tolkala ritmična tolkala drugi inštrumenti pihala ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta katarina ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3449/1/Katarina_Poglajen_Magistrsko_delo.pdf

1 najprej na subox, nato mtd Ljubljana. CELJE. 3 vse mtd. 1 LJ, 2 v Celju. ILIRSKA. BISTRICA. 1. Mtd. IZOLA ... socialni servis. Pomoč družini za dom pomeni ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta obravnava ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4461/1/UNIVERZA_V_LJUBLJANI.pdf

4 jan 2017 ... OBNOVA ODLOMKA IZ DVOJNIH POČITNIC V ŠTIRIH SLIČICAH . ... poznajo), z dve leti starimi lepaki, ki vabijo ljudi na Zagrebški velesejem, s tiskanim ... imajo na nogah zvezde, da te zvisnejo v sebi enakega!!!

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta ana murko ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3097/1/Murko_Poznavanje_%C5%BEit_med_osnovno%C5%A1olci_diplomsko_delo_2015.pdf

POVZETEK. Žita predstavljajo v prehrani človeka hrano, ki je pomemben vir ogljikovih hidratov, beljakovin, vitaminov in elementov, ... 2.3.1 Žita brez glutena .

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta predšolska ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3854/1/Kr%C5%BEi%C4%8D,_Katarina,_Diploma_nalogaNOVA,_Literarne_revije.pdf

revija Ciciban. Kasneje, leta 1998, pa je poleg revije Ciciban pričel izhajati še revija Cicido, ki je namenjen otrokom od 2. do 5. leta starosti, ki še ne znajo brati ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta odzivi ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5560/1/Karmen_Gregori%C4%8D_magistrska_KON%C4%8CNA_ZA_VEZAVO_2-1.pdf

8.3 PRIPRAVA IN ANALIZA UČNE URE PRI URI KNJIŽEVNEGA POUKA (14. 5. 2018 − GOBJI PLES). Študentka: Karmen Gregorič. Učni predmet: slovenščina.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta ana hribar ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5848/1/Ana_Hribar-Diplomsko_delo.pdf

ANA HRIBAR. VALJČEK KOT MATRICA V TEHNIKI VISOKEGA TISKA ... Ključne besede: grafika, visoki tisk, likovna tehnika, valjček, matrica, sodobna grafika ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta tina ris ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5337/1/Ris_Tina_dipl.pdf

Piktogrami so uporabni predvsem za otroke, ki hitreje osvojijo nova dejstva preko vizualnih simbolov kot besednih informacij. Besedne informacije v primerjavi s ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta mateja ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1792/1/Diploma_M-Podgorelec.pdf

preizkusov za nacionalno preverjanje znanja iz fizike, kar je povod za nastanek ... Tabela 4: Operativni cilji v novem učnem načrtu za fiziko, 8. razred.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta biotehniška ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1631/1/diploma_Alenka_Remic.pdf

13 mar 2013 ... komunalnih voda, industrijskih odplak v reke in jezera ter pretirana uporaba umetnih gnojil, pesticidov pa izredno škodujejo vodi. V določenih ...

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Barbara ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4982/1/magistrska_naloga_Barbara_Hribar_Pavli.pdf

branje, bralna zmožnost, bralni dogodek, bralni interes, bralna značka, domače ... teachers and interviews with opinions of pupils from the first to the sixth grade of five ... Začetno obdobje (prvi razred), kjer je potrebna krepitev interes in želje po ... Domače branje je sestavni in obvezni del književne vzgoje ter pomembno ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta pogledi ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5354/1/Lu%C4%8Dka_Postru%C5%BEin_-_Pogledi_strokovnih_delavcev_vrtca_Ledina_na_pomen_nadaljnjega_izobra%C5%BEevanja_in_usposabljanja_pdf_30.8..pdf

izobraževanja in usposabljanja v Vrtcu Ledina in s pomočjo kvantitativne ... M. Batistič Zorec (2006) in G. Dahlberb, Moss in Pence (2007) dodajo, da je ...

UNIVERZA V LJUBLJANI Pedagoška fakulteta Štefan ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4083/1/Magistrska_delo_Stefan_Petkovsek_soc_ped.pdf

Zdaj ima veliko prostega časa, saj mu pedagoška pogodba omogoča, da pouk zapusti, kadar oceni, da mu ne more več slediti. Kadar je tako, gre po navadi ...