5/12/19 Obravnava pacienta s pljucnim rakom ... - Zbornica Zveza

Oblikovanje in priprava za spletno izdajo: Lojzka Prestor. Tiskana izdaja je izšla ... urednica Lojzka Prestor. ... asist. mag. Aleš Rozman, dr. med., spec. pnevm.

5/12/19 Obravnava pacienta s pljucnim rakom ... - Zbornica Zveza - Sorodni dokumenti

5/12/19 Obravnava pacienta s pljucnim rakom ... - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/12/Obravnava-pacienta-s-pljucnim-rakom-2013-.pdf

Oblikovanje in priprava za spletno izdajo: Lojzka Prestor. Tiskana izdaja je izšla ... urednica Lojzka Prestor. ... asist. mag. Aleš Rozman, dr. med., spec. pnevm.

obravnava pacienta - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/12/Interdisciplinarna-obravnava-pacienta-s-pljucno-hipertenzijo-2010.pdf

Ljubljana: Univerzitetni klinični center,. Pediatrična klinika, 2007. 13. Urh I. Zdravstvena nega otroka s prirojeno srčno napako. Obzor. Zdr N 1999; 33: 71-5. 14.

CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z ... - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/2009_Celostna_obravnava_pacienta_z_gastrostomo_in_jejunostomo.pdf

zaposlitev. Vir: 3 fig.1/1, David F. Marks et al.. Health Psychology, Theory ... KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana in Smith & Nephew.

Prehranska obravnava pacienta z boleznijo ledvic - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/ZBORNIK-PREHRANSKA-OBRAVNAVA.pdf

Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za bolezni ledvic in dializo. Brigita Rabuza ... V tem primeru tudi sam izdela jedilnik, mi mu ob tem ... [email protected].

Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Smernice/Priporocila_za_obravnavo_bolnikov_s_pljucnim_rakom_2019.pdf

Vesna Zadnik1. Rok Zbačnik3. Ivana Žagar1. 1 Onkološki inštitut Ljubljana. 2 Univerzitetna klinika Golnik. 3 UKC Ljubljana. 4 UKC Maribor. 5 Kirurgija Bitenc ...

VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Publikacije/vodnik_za_bolnike-nedrobnocelicni-stadij_III.pdf

Pljučni rak delimo v dve glavni skupini: nedrobnocelični pljučni rak, ki ga odkrijemo pri 85 % bolnikov, in drobnocelični pljučni rak, ki je redkejši. (15 %).

Priloga – ZN pacienta s citostomo - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/09/Priloga-ZN-pacienta-s-citostomo.pdf

Akutna retenca urina, pri kateri se ne da vstaviti urinskega katetra ( zaradi različnih vzrokov: povečanje prostate zaradi benigne hiperplazije prostate ali.

Priloga – ZN pacienta z nefrostomo - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/09/Priloga-ZN-pacienta-z-nefrostomo.pdf

... ali kirurško narejena odprtina med votlim sistemom ledvice (ledvični meh) in površino telesa. Nefrostomski kateter v ledvenem predelu vstopa v ledvični.

pacientke z rakom dojk – trendi in novosti - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/pacientke_z_rakom_dojk_-_trendi_in_novosti.pdf

7 jun 2013 ... milimetrov v premeru ter ne daje klinične slike, je uvedba presejalnega programa ... tudi preiskavo dojk z magnetno resonanco ali punkcijo dojke pod kontrolo ... bradavico in po potrebi tudi pazdušne bezgavke, kožo dojke pa ohranimo. ... dojko ali pod pazduho), vendar pa redko zahteva začasno prekinitev.

NP Priprava pacienta na stomatološki pregled - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/09/NP-Priprava-pacienta-na-stomatoloski-pregled.pdf

13 maj 2019 ... Zobozdravstveni vestnik, pp. 53-60. • Hreščak, L., Gliha, M. 2013. Sodobni higienski pristopi na Stomatološki kliniki v UKC Ljubljana. In: M., Čok ...

5/12/19 Zdravstvena nega pacienta z astmo in ... - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/12/Zdravstvena-nega-pacienta-z-astmo-in-alergijo-2012.pdf

Klinični odgovor bolezni na zdravljenje spremljamo z meritvami PEF. ZAKLJUČEK ... seznanjen z urniki dosegljivosti za telefonski kontakt. Ob kontrolnem ...

timski pristop pri pripravi pacienta na operativni ... - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/332F.pdf

Ključne besede: zdravstvena nega, klinična pot, MS koordinator zdravstvene nege. V Splošni Bolnišnici Jesenice (SBJ) so začeli z uvajanjem kirurgije s ...

Obravnava pacienta v ambulanti OIM

https://www.sb-sg.si/LinkClick.aspx?fileticket=WUXMohV1ZpA%3D&tabid=102&portalid=0&mid=598

nosni kateter: ______L/min □ venturi ____%maska. □ OHIO maska: □ inhalacije:. ASPIRACIJA. □ aspiracija dihalnih poti.. OSTALI POSTOPKI, POSEGI.

obravnava delirija pri bolniku z napredovalim rakom - nccdn.net

http://1301.nccdn.net/4_4/000/000/069/13a/4-OBRAVNAVA-DELIRIJA-PRI-BOLNIKU-Z-RAKOM-20190826--draft-.pdf

26 avg 2019 ... antipsihotični učinek; M = muskarinski holinergični receptorji: antagonizem povzroča sedacijo in druge antiholinergične simptome (suha usta, ...

prepoznavanje in obravnava pacienta s samomorilnim vedenjem

http://www.sekcijapsih-zn.si/wp-content/uploads/2018/04/25.5.2018-PREPOZNAVANJE-IN-OBRAVNAVA-PACIENTA-S-SAMOMORILNIM-VEDENJEM-kon%C4%8Den.pdf

25 apr 2018 ... petek, 25. maj 2018. Psihiatrična bolnišnica Begunje ... organizacijo, kjer ste zaposleni TER PLAČNIKA strokovnega izobraževanja)!. Dodatne ...

Fizioterapevtska ocena in obravnava pacienta s popolno rupturo kit ...

https://physio.si/wp-content/uploads/2016/11/7.-Fizioterapevtska-ocena-in-obravnava-pacienta-s-popolno-rupturo-p40-46-.pdf

kavdalno drsenje humerusa za test abdukcije, ventralno drsenje humerusa za test retrofleksije, zunanje rotacije in horizontalne abdukcije, dorzalno drsenje ...

Zgodnja fizioterapevtska obravnava pacienta po vstavitvi totalne ...

http://physio.si/wp-content/uploads/2016/11/6.-Zgodnja-fizioterapevtska-obravnava-pacienta-po-vstavitvi-totalne-endoproteze-kolka_2012_No1_p33-39.pdf

Izhodišča: Vstavitev totalne endoproteze kolka je najpogostejša operacija na kolku. ... učenje prilagoditev po operaciji, navodila o varnem izvajanju vsakodnevnih ... pomembna za hitrejše okrevanje, saj bolnika opremimo z znanjem, ki ga v ...

Ko otrok zboli za rakom - Ustanova za pomoč otroku z rakom

http://ustanova-otrok-rak.si/wp-content/uploads/2019/01/ko_otrok_zboli_za_rakom.pdf

Diagnoza rak takoj in dolgoročno vpliva na vsako družino. ... tumorjev: germinom (seminom v modih, disgerminom v jajčnikih), tumor ru- ... se igračke, slike.

zbornica zdravstvene nege slovenije - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/tehnicno_resevanje_z_visine_in_globine_2004.pdf

Vozli. Tadej Pušavec, Rafael Kolbl. 29. Nevarnosti. Rafael Kolbl. 35. Za vsebino ... PODALJŠEVALNI VOZEL včasih kdo poimenuje kar dvojni ribiški vozel saj ga ...

113F - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/113F.pdf

najpogosteje vpišejo v Google so: obzornik zdravstvene nege, zbornica zdravstvene nege, obzornik, zdravstveni obzornik ter obzornik zn. Windows XP je ...

Stoma - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/2017a_Stoma_-_nov_zacetek.pdf

V zdravstvu imenujemo široko čre- vo kolon in od tu tudi izraz kolostoma. Blato se zadržuje v zadnjiku ali rektumu in se skozi zadnjično odprtino (anus) izloči.

333B - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/333B.pdf

Ključne besede: spanje, izmensko delo, medicinske sestre ... work: 38 nursing care providers (34 females and 4 males) at the Blood Transfusion Centre of ...

Kako do nas? - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kako_do_nas.pdf

1000 Ljubljana. GPS: dolžina: 14 ... Letališki cesti vse do križišča s Kajuhovo cesto (na desni strani trgovina Bauhaus, pred vami trgovina Krisma). V križišču ...

222G - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/222G.pdf

stabilni deli telesa, elementi gibanja, čas, prostor, napor, kontaktna mesta in načini pravilnega dotikanja telesa. Prikazanih je nekaj praktičnih primerov uporabe ...

v kardiologiji - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Urgentna-stanja-v-kardiologiji-in-angiologiji.pdf

Pri fluminantni obliki akutnega miokarditisa so prisotni znaki hudega srčnega popuščanja vse do kardiogenega šoka. Bolečinam v prsnem košu se lahko ...

132C - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/132C.pdf

Ključne besede: padci, preprečevanje, ocenjevalna lestvica, zdravstvena nega. Izhodišča: V skupino kazalcev kakovosti uvrščamo tudi padce pacientov v ...

242C - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/242C.pdf

oz. aplikacijo tekočin v subkutano tkivo. V uvodu so predstavljena osnovna dejstva o hipodermoklizi z kratko predstavitvijo njenega razvoja skozi zgodovino.

prirojene - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Atrijska-fibrilacija-%C5%BEensko-srce-prirojene-%C5%BEenske-napake.pdf

Alternativno lahko opravimo transezofagealni ultrazvok srca, s katerim izključimo ... per os, pri huje prizadetih se odločimo za parenteralno aplikacijo. Bolnikom s ...

Untitled - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/30._obletnica_zdravljenja_s_hemodializo.pdf

28 maj 2016 ... Splošna bolnišnica Trbovlje. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - e. Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic.

srca in - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Kardio_zbornik_11_2007.pdf

nesrečnih dogodkov – padcev v preteklih letih, smo prilagodili dejavnike ... Pri tem eni predstavljajo zaporedje omenjenih dveh aktivnosti ločeno, drugi pa.

Glavkom - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/12/Zbornik-Glavkom-skriti-tat-vida.pdf

Edinstvena funkcija očesa je pretvorba energije svetlobe v električne tokove. Ti zapustijo oko prek vidnega ... Anatomija in fiziologija očesa. Oko ali zrklo je parni ...

S re č enotrokvzdravemokolju - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/srecen_otrok_v_zdravem_okolju.pdf

5 okt 2018 ... 1. sklo : Zdravstvena nega zdrave in bolne kože ri otroci ... pulozen droben izpuščaj po koži, na gležnju je bil prisoten urtikarialni izpuščaj.

232G - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/232G.pdf

Splošna bolnišnica Jesenice ... V želji po celostni obravnavi in varnem odpustu je bolnišnica Jesenice leta 2004 ... Pa ne želimo reči, da smo zaposleni v.

233E - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/233E.pdf

Arterijska hipertenzija predstavlja dejavnik tveganja za nastanek SAK kot posledice razpoka ... anevrizma) in 101 z razpokom možganske anevrizme in SAK.

K00 Ovitek.png - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/interpretacija_ekg_zapisa_na_terenu_2014pdf.pdf

Za levokračni blok (LKB) je značilno, da depolarizacija levega prekata poteka kasneje in se zato desni prekat skrči pred levim. Na EKG zapisu najdemo ...

in motnjami - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/Kardiolo%C3%B8ki-bolnik-s-sladkorno-boleznijo-in-motnjami-v-du%C5%A1evnem-zdravju.pdf

Urednik: Tanja Žontar. Recenzija prispevkov: doc. dr. Andreja Kvas, doc. dr. Saša Kadivec. Izdal in založil: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ...